Tirsdagsanalysen - uge 14

Af Jens Peter Bech

Påsken faldt i uge 14. Et par tørre og rimeligt solrige fridage gav mange folk i felten.

Mandag

Frank Jensen-Hammer dækkende igen trækket ved Dovns Klint. Det gav flere flotte tal, med blandt andet 11.215 Ederfugle, 892 Blisgæs, 28 Pibesvaner, 131 Rødstrubede lommer, 26 Splitterner, 1 Fiskeørn, og 53 Traner. Der var gang i trækket af Traner flere steder på Fyn i løbet af dagen. Højeste observerede antal blev 105 over Søerne ved Sellebjerg. Set af Kirsten Halkjær Lund. Ved Bispeenge så Pierre Bentzen to Lille Præstekrave. Dagen gav også to Enkeltbekkasiner. En i Rugård agerland, set af Anton Markvard, og en i Broløkke Strand. Set af Benjamin Bech. Benjamin havde samme sted fem Skægmejser og otte trækkende Havørne.

1 Mandag Trane Urup Dam John Andreas Omer Copy

Mandag var der trækkende Traner i luften. Denne fra Urup Dam. Foto John Andreas Omøer

I Tryggelev Nor sås en hunfarvet Blå Kærhøg som blev set af tre observatører. Sammen sted så Morten Müller to Sortstrubede Bynkefugle og 12 ubestemte Sædgæs, og Allan Østergaard så en Stor Tornskade. Der var også Stor Tornskade ved Skjoldnæs Fyr. Set af Lars Tom-Petersen.

2 Mandag Sorthalset lappedykker Lammes Leif Srensen Copy

Hvis man vil se den smukke Sorthalsede Lappedykker skal man til Lammesø hvor disse er fra. Foto Leif
Sørensen

Tirsdag

Så blev det fuglenes fødselsdag. Den 4/4 (Fjer i Fjer). Jeg finder selv ud.

Dagen blev fejret med årets første observationer af Landsvaler. Det var Michael Glentedal ved Tryggelev, og Søren Bøgelund ved Søgård Mose der blev de to heldige.

3 Tirsdag Landsvale Nordskovenge Esben Eriksen Copy

Årets første Landsvaler er kommet til Fyn. Denne fra Nordskov Enge. Foto Esben Eriksen.

Søren Gjaldbæk havde taget plads ved Horseklint hvor han fulgte forårstrækket. Det gav bl.a. 1.385 Bogfinker, 469 Stære, 27 Misteldrossel, en Sule, en Fiskeørn, en Bjergvipstjert, fire Hedelærker, 608 Grønsisken og en Stor Tornskade, som trak ud langs Tornen, og blev genfundet rastende på Fynshoved.

4 Tirsdag Stor Tornskade Fynd Hoved Sren Gjaldbk Copy

Stor Tornskade, Horseklint. Den trak kort efter til Fyns Hoved. Foto Søren Gjaldbæk

Frank Jensen-Hammer var på plads i den anden ende af Fyn ved Dovns Klint, hvor en Kongeederfugl han - årets anden - trak forbi i en flok Ederfugle.

Der var ingen meldinger om Lille Bjergand mandag, men tirsdag fik den besøg af seks observatører i Sybergland, og var på plads, ugen ud. David Damgaard Dysager så to Atlingænder ved Odense Å ved Nr. Broby. Blåhalsene er tilbage i rørene på Bispeenge, og i dag blev der observeret tre styk af Gunnar Jørgensen og Ella Mikkelsen. Samme sted var der Bjergpiber. To set af Andreas Kristian Pedersen, og en af Kristoffer Hansen. Ved Tryggelev rastede en Pungmejse. Set af Jens Muff Hansen. Leif Bisschop-Larsen så en Hvid Stork raste i Sortemosen.

5 Onsdag Blhals Pades Anton Markvard Copy

Den fantastisk flotte Blåhals er tilbage fra vinterferie. Foto Anton Markvard

Onsdag
Anton Markvard fortsætter jagten på Rødtoppede fuglekonger. Onsdag afsøgte han flere lokationer og fandt fire ved Stavids Å, tre i Morud Skov, en ved Langesø Golfklub, og to ved Langesø Dyrehave. Ti i alt. Lilly Sørensen og Niels Bomholt Jensen så en Tornskade på Fyns Hoved. Sandsynligvis den samme fugl som trak ud langs Tornen dagen før. Pierre Bentzen så også Stor Tornskade ved Vesteregn. I Marstal bugt rastede en Nordisk Lappedykker. Set af Henrik Mørup-Petersen. Ud for Vitsø på Ære så Lars Tom-Petersen seks rastende Sortstrubede Lommer. Lars så også en Nilgås i Vitsø.

6 Onsdag Klyder Bjden Nor Leif Srensen Copy

Klyder i hopla ved Bøjden Nor. Foto Leif Sørensen.

Torsdag
Torsdag gav en ny fynsk årsart i form af årets første Rødstjert. Fuglen blev hørt af Frank Jensen Hammer ved Gulstav Østerskov. Det er en uges tidligere ankomst end året før. Der blev set Blå Kærhøg seks forskellige steder af seks forskellige observatører. Et godt mix af både hanner og hunner. Ved Kerteminde fandt Benny Kristensen desværre en død Skovhornugle.

7 Torsdag Husrdstjert Fyns Hoved Sren Gjaldbk Copy

Husrødstjerten ankommer tidligere end den almindelige Rødstjert. Foto Søren Gjaldbæk.

Ved Vejsnæs Nakke på Ærø så Andreas Bruun Kristensen tre trækkende Dværgmåger, 17 Sortstrubede lommer og en Almindelig Kjove. Frank Jensen-Hammer så også Almindelig Kjove ved Dovns Klint. Der var mange Traner i luften over Bøjden Nor. Steen Sillerslev talte 136 der trak mod øst.

8 Torsdag Stenpikker Bjden Nor John Andreas Omer Copy

Stenpikker hannerne har meldt deres ankomst. Foto John Andreas Omøer

Fredag
Andreas Bruun Kristensen fandt i en flok Knortegæs en Sortbuget Knortegås ved Nevre Strand på Ærø. Det er sandsynligvis den samme fugl som ofte er set ved Ristinge Hale på den anden side af bugten. For at blive ved gæssene, så blev en Nilgås set ved Ringe Sø af tre observatører. Michael Brunhøj Hansen var en tur rundt i Hindsgavl Skove hvor det alt i alt blev til seks Topmejser, 14 Sumpmejser, tre Træløbere og tre Grønspætter. Der var Almindelig Kjove to steder på Langeland. Ved Ristinge Hale sås en af Aurora Epoke Dalsgård under en spontantælling, og en enkelt sås ved Dovns Klint af Frank Jensen-Hammer.

110423havfaj

Havørn med madpakke. Bispeenge. Foto Flemming Agner Jørgensen.

Lørdag

To Hvide Storke trak over Assens og videre mod øst. Set af Mogens Olsen. Årets første Ringdrosler slog også vejen forbi Fyn. Bo K. Stephensen så en syd for Kerteminde, og Sørgen Bøgelund så en ved Gulstav. Her så Søren også to tidlige Rødstjert hanner. Ved Keldsnor sås en Sortrygget Hvid Vipstjert af Hans Rytter.

I grusgravene ved Birkum er yngleparret af Sorthovedet Måge tilbage. I dag sås den ene fugl af Henrik Kalckar Hansen. Via et facebook opslag blev der gjort opmærksom på en Hærfugl ved Nr. Søby. Fuglen blev eftersøgt af blandt andre Kristoffer Hansen, som desværre ikke havde heldet med sig - sådan går det ofte med den drilleart. I havet ud for Tryggelev Nor så Old Goldschmidt en Nordisk Lappedykker. Kirsten Halkjær Lund så en Mosehornugle flyve over Fællesstrand ved Fyns hoved.

10 Lrdag Mosehornugle Nordskov Enge Esben Riksen Copy

Mosehornugle der raster på Nordskov Enge. Foto Esben Eriksen

Søndag

I Rudkøbing mose rastede to Mandarinand hanner. Set af Søren Sørensen. Den nordfynske Silkehejre er stadig på spil, og kunne i dag ses i Gyldensteen Engsø, hvor den blev set af Anton Markvard. Anton talte også syv Rødtoppede Fuglekonger i Morud Skov. I Nordskov Enge ved Fyns Hoved rastede en Mosehornugle. Muligvis den samme fugl som sås ved Fællesstrand lørdag, denne dag set af Esben Eriksen. Ved Dovns Klint passerende syv Sortstrubede Lommer, en Almindelig Kjove og en Ringdrossel hun, imens Frank Jensen-Hammer var på plads.

11 Sndag Silkehejre Gyldensteen Engs Gunner Munk Copy

Silkehejre i selskab med den større Sølvhejre. Gyldensteen Engsø. Foto Gunner Munk.

Vi takker alle fotografer og observatører der har bidraget til analysen, med håb om at I fortsat vil
indtaste observationer, og indsende billeder til brug i analysen.