Tirsdagsanalysen - uge 40

Af Søren Gjaldbæk

Det blev ugen, hvor der kom gang i Musvåge, due- og finketrækket. Fra Dovnsklint blev der talt 369200 Bog- og Kvækerfinker - intensiteten dalede ugen igennem. Det samlede antal Musvåger og det samlede antal rovfugle på træk fra Gulstavområdet kan ses længere nede i opslaget.

101221sktrygtopvr

Skægmejse, Tryggelev Nor. De er mere synlige her sidst på sæsonen. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag

Det blev en for det meste overskyet dag. På Fyns Hoved stadig Strandhjejler og Islandske Ryler - 12 og 28 - sammen med de Almindelige Ryler. I omegnen af 850 Hjejler dryssede sydover. Der var lidt Gransangere i krattene, en 15-20 stykker. En Lapværling blev dagens højdepunkt på hovedet. Ella Mikkelsen var ved Knudshoved, hvor der på et par timer trak 800 Stære og 2800 småfugle. I Nørreballe Nor havde Nis Rattenborg en Rovterne. I Tryggelev Nor var der 10 Sølvhejrer - Brændegård Sø måtte nøjes med 6 og lige så mange Havørne (Nis og Leif Sørensen). Dagens største Sølvhejretal er fra Engsøen ved Gyldensteen, hvor Jens Bækkelund så 13. Skestorkene fra Ølundområdet var smuttet derop - der var de syv, som Ølundflokken efterhånden var skrumpet til. Der var mange Brushøns - mindst 30 - og stadig pænt med Viber - Jens talte 700. På Dovns Klint var der rekord i disciplinen Bog/Kvækerfinke med 231600, ”muligvis flere”, fortæller Frank Jensen-Hammer. Derudover blandt andet 3050 Grønsisken og mindst 420 Tornirisk - det var en travl dag med hensyn til småfugle.

101221rdobo

Rød Glente, syd for Fakkebjerg. Der trak i alt 159 fra Gulstavområdet i uge 40. Foto: Ole Bo Olsen.

Tirsdag

På Dovns Klint var småfugletrækket mere beskedent, ”kun” 78000 finker, til gengæld 122 Hedelærker, en observation, som igen placerer klinten som landets bedste efterårslokalitet for den art. Der bliver længere mellem svalerne, men der var dog 145 Landsvaler. 328 Hulduer er pænt over middel for den art. På Keldsnor Fuglestation ringmærkede man en Rødtoppet Fuglekonge. Leif Kristensen var på Fyns Hoved, hvor det blandt andet blev til 19 Suler, dem har vi ikke haft mange af dette efterår. 800 Bramgæs trak sydvest. På Mejlø fouragerede en Blå Kærhøg han. Fra Slipshavns Enge meldte Jørn Knudsen 50 (+/-) Stenpikkere - vores tredjestørste antal og det største i mere end 10 år. Samme sted 12 Skærpibere. I Bøjden Nor stadig en pæn blanding af vadefugle, her i blandt en Dværgryle, set af Niels Bomholt.

101221mosesg

Mosehornugle, Knudshoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag

På marken syd for Fyrmesterboligen på Knudshoved forsøgte undertegnede at sparke en Enkeltbekkasin op, det blev kun til en Mosehornugle, det gjorde dog ikke noget. I sydlig vind er der et bredt småfugletræk hen over området med de gamle opmarchfelter til færgerne, det er på det skammeligste er ryddet for krat, vist nok for at sælge området - ”jeg græmmes”, som en anden Søren sagde. Det var et superområde til rastende småfugle. Jeg måtte tage til takke med 4 Hedelærker. Der var 11 Sølvhejrer i Engsøen ved Gyldensteen. I Tryggelev Nor en Rovterne - man skal, som nævnt i sidste analyse, nok skynde sig, hvis den ikke er på årslisten. Samme sted 2 Islandske Kobbersnepper, dem er der mange af i år. Også 22 Sortklirer, 11 Brushøns og Nis Rattenborg. Der var stadig gang i finkerne på Dovns Klint, det blev til 35100, også 99 Hulduer, 57 Hedelærker og et par sene Bysvaler. Frank Jensen-Hammer talte. Ved Flyvesandet så Ulla Bondrup Sørensen 6 rastende Suler. Michael Brunhøj Hansen har indledt sin monitorering af nattræk, denne nat trak 172 Sangdrosler forbi hans vindue i Middelfart - de 153 fra 0.01 til 4.55, resten 23.14-23.58. Træktallene for de næste dage ses til højre - der sker meget om natten!

101221musflj

Musvågetrækket tog fart fra torsdag med i alt 1499 trækkende fra 6 lokaliteter- denne er fra Korinth. Foto: Flemming Johansen.

Torsdag

Musvågetrækket tog fart torsdag og fortsatte ugen ud - tallene for ugen ses nedenfor. Træktallene er hovedsageligt fra Gulstavområdet, Nyborgområdet og Fåborg/Sønderhjørne.

101221musskema

Træktal for Musvåge, uge 40, så vidt muligt renset for gengangere - der har været mange observatører på samme lokalitet eller lokaliteter tæt på hinanden. Gulstavområdet er i skemaet opgjort som én lokalitet.

På Sydlangeland var der stadig masser af fugle på træk - f.eks. 2650 Bramgæs, 32300 Ring- og 668 Hulduer, 55 Hedelærker, 670 Landsvaler, og 42300 Bog- og Kvækerfinker, Frank Jensen-Hammer, som var flyttet fra Dovns til Gulstav Klint. Han gik så glip af en Turteldue, som Søren Bøgelund så rastende der. Til gengæld måtte Søren så undvære en Stor Tornskade og en Lapværling, der trak fra Gulstav Klint. Også på Ristingehalvøen var der træk - Gregers Johannesen havde blandt andet 1750 Bramgæs, 6300 Ring- og 56 Hulduer, 110 Sanglærker og 6300 Bog- og Kvækerfinker. I Tryggelev Nor var der stadig to Store Kobbersnepper, Islandske, (Nis Rattenborg), fredag var der fire. På Slipshavns Enge var antallet af Stenpikkere kommet ned på 11 - set af Jørn Knudsen.

101221storbsrelk

Skal man se mange Storspover er Næråstranden stedet. Søndag talte Jens Bækkelund 410, denne er fra Bøsøre. Foto: Lars Kirk.

Fredag

Det blev en mere stilfærdig trækdag på Dovns Klint og i Gulstavområdet, hvor det var duerne, der dominerede med 28700 Ring- og 187 Hulduer. Også 2290 Bramgøs og 40 Røde Glenter skal nævnes - Frank Jensen-Hammer og Søren Bøgelund talte. På Ristingehalvøen var Gregers Johannesen assisteret af Pierre Bentzen igen på plads - billedet var det samme som dagen før - 2400 Bramgæs, 3600 Ring- og 31 Hulduer, 2 Blå Kærhøge, 1015 Musvåger - dagens højeste antal af den art og 240 Sanglærker, de foretrækker åbenbart at trække ud der fremfor på sydspidsen. I Middelfart gav nattrækket ud over Sangdrosler også mange Vindrosler - 179 (Michael Brunhøj Hansen).

101221rodfhese

Rødstjert, fredag, Fyns Hoved - lørdag var der en ved Knudshoved Færgehavn - set af Per Rasmussen, den bliver måske årets sidste? Foto: Esben Eriksen.

Lørdag

Der var mange mennesker på Dovns Klint, blandt andet en DOF Fyn-tur med xx deltagere. De fik meget at kigge på, artsbilledet var det samme som de to foregående dage. I Gulstav Østerskov rastede en Rødtoppet Fuglekonge (Kristoffer Hansen og Aske Kejser-Nielsen) og Freya Mørup-Petersen så to Store Korsnæb, sikkert samme fugle, som Ole Goldschmidt så trække syd over Gulstav. Freya havde også en Sort Glente trækkende fra Gulstav, sikkert samme fugl Kristoffer så et kvarter tidligere ved Klise Nor. Aska Kejser-Nielsen havde en rastende Stor Tornskade i Gulstav, sikkert samme fugl, som trak fra Ørnhøj næste dag. Ud for Keldsnor kunne man se en gammel Sule, det gjorde Søren Bøgelund.

101221rdrygtrygtopvr

Ung Rødrygget Tornskade, torsdag, Tryggelev Nor. Sikkert samme fugl, der blev set lørdag. Foto: Poul V. Rasmussen.

I Tryggelev Nor var der stadig fire Store Kobbersnepper, Islandske, og også en sen Rødrygget Tornskade (mange observatører - måske vores sidste i år?) Der var også Fiskeørn (Ole Goldschmidt), måske samme fugl som Gregers Johannesen havde på træk fra Ristingehalvøen. Mange Hulduer havde indtil videre været en langlelandsk foreteelse, denne dag var der dog 75 af slagsen ved Holckenhavn, meldt af Jørn Knudsen. Vi har ikke mange Splitterner tilbage, ved Bøsøre så Lars Kirk 15 - uge 40 gav i alt 25 fugle.

101221split1bosorelk

Splitterner ved Bøsøre, der var i alt 15, nok årets sidste "større flok". Foto: Lars Kirk.

Søndag

Trækbilledet var uændret på Sydlangeland, 8 Dværgfalke er mange (Frank Jensen-Hammer og Ole Goldschmidt), og tre Traner blev set på træk ved Ristingehalvøen af Gregers Johannesen og fra Gulstav - nok samme fugle. Efterårets første Ringdrossel blev set af Søren Bøgelund ved Ørnhøj, samme sted (årets sidste?) Lærkefalk. På stien ud til fugleskjulet i Tryggelev trådte Freya og Henrik Mørup-Petersen en Enkeltbekkasin op. Om end det er sjældent folk benytter sig af muligheden, så kan man se træk andre steder end på Sydlangeland - Per Damgaard Poulsen havde 36 Musvåger, 1360 Ringduer og 1170 Bog- og Kvækerfinker på træk ved Faaborg, Jørn Knudsen så 224 Musvåger ved Nyborg og 183 fløj forbi Per Rasmussen ved Tarup Vandmølle. Fra Hindsgavl Batteriplantage blev der igen meldt Sortspætte (Peter Hvenegaard). I Munkebo fik Peter Lilleør en god boligbirdingart - Blå Kærhøg - mon ikke det har været fordi Peter har udsigt mod Kertinge Nor? Gyldensteen har længe været i førertrøjen med hensyn til Sølvhejre, i uge 40 blev de overhalet af Brændegård Sø, der denne dag havde 19, set af Gunnar Jørgensen.

101221slvbs

Ugens største notering af Sølvhejre kom fra Brændegård Sø. Foto: Bent Staugaard.

Det var en uge med fint træk, mon ikke uge 41 også kommer til at byde på noget godt fra den skuffe? - Trækket ved Knudshoved plejer at være godt på dette tidspunkt. Det ser også vejrmæssigt ud til, at de første par dage kan give lidt havfugle på nordkysten. Tak til fotografer for lån af billeder - det er vi rigtig glade for. Send os endelig fotos fra uge 41 til næste uges analyse.