Tirsdagsanalysen uge 20

Af Søren Gjaldbæk

Efter en uge med sydøstlig vind og temperaturer, der sendte tankerne mod sommer, fik vi et vejromslag med koldfront fra nordvest - Tirsdag og onsdag lignede efterårsdage, hvis man kunne abstrahere fra de blomstrende syrener. Vinden var i kulingområdet. Fra torsdag og frem var der mere rolige vindforhold, men ned til frysepunktet om natten. Ser man bort fra mange Biædere - fire observationar af 11 fugle, set af få - må man sige, at uge 20 var ret skuffende, med mindre man holder med FCK og Manchester City.

230523tranejd

Mange af vores ynglefugle har unger - her præsenterer en Trane fra Frellesvig sit afkom. Hold øje med Tranernes ynglesucces, så vi kan få opgjort bestanden. Foto: Jane Ditzel.

Mandag
I lys af vejrudsigten drog undertegnede og Michael Mosebo Jensen til Sydlangeland med forventning om et større returtræk. Det havde fuglene desværre ikke læst noget om. Det eneste i den genre blev 6 Skestorke, der målrettet trak sydøst over Gulstav Østerskov. Et smut i Lunden gav en Skovsanger. Ved Fakkebjerg sang en Bomlærke, måske to. Der blev meldt Bomlærke(r) fra stedet flere gange i ugens løb. Der var dagen igennem et pænt træk af Bramgæs mange steder - i alt godt 30000 fra 22 lokaliteter, flest fra Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer talte 11780 og også en Sortterne. En gammel Sule rastede ud for klinten.

230523lillejd

Lille Præstekrave, Siø. Foto: Jane Ditzel.

En Sort Glente huserede i området, meldt af Claus Dalskov og Morten Müller. Ud fra fotos kunne det godt være den fugl, som Henning Steen Hansen meldte fra Siø onsdag i uge 19; den manglede en eller to halefjer. På vej hjem til det fynske standsede vi på Siø, her var der 3 Temmincks- og 3 Dværgryler. Palle Bo Larsen tog forskud på Punktnatlyt ved Fjællebro Gods, hvilket gav 3 Vagtler. De Toppede Lappedykkere er glade for Arreskov Sø, her rastede 149, talt af Erik Ehmsen. Ved Korinth havde Jakob Sunesen dagens eneste Lærkefalk. På Stige Ø havde Viktor Bendiksen fornøjelsen af en Mosehornugle, og i søen lidt nord for Slambassinet så Anders Myrtue en Sortterne. Endelig skal vi nævne 62 Klyder i Gyldensteen Engsø og 36 i reservatet, meldt af henholdsvis Jens Bækkelund og Allan Steensen. De har det tilsyneladende godt der.

230523temmincksjao

Temmincksryle på Bispenge i Odense. Temmincksrylen blev kun set der, i Middelfart og på Siø - 3 fugle  - i uge 20. Foto:  John Andreas Omøer.

Tirsdag
En kold og blæsende dag, som hverken passede fuglene eller fuglefolket. Dovns Klint gav 17720 Bramgæs, 4 Sortstrubede Lommer og 2 Almindelige Kjover. Claus Dalskov hørte en Skovsanger i Ravnebjerg Skov ved Tranekær. Fra Sofielund meldte Erling Sevald en Gulirisk, der var stadig Nilgås i Sybergland, og Per Rasmussen lagde en aftentur forbi Vindinge Å’s udløb - her sang en Græshoppesanger. Endelig skal 22 Fiskehejrer i Dyreborg By, set af Freddy Hansen nævnes. Det er rekord for byen gennem mindst 33 år. Det var dagens highlights.

230523rodryglr

Rødrygget Tornskade - uge 20 gav 21 meldinger - lokaliteterne ses til højre. Denne er fra Helnæs Made. Foto: Lars Rasmussen.

Onsdag
Endelig havde fuglene fået nys om returtræk. Fra Fakkebjerg havde Sebastian Klein 5 Sorte og 12 Røde Glenter samt en Hvid Stork, de sidste to arter trækforsøgende. Tre af de Sorte Glenter blev også set fra Dovns Klint, hvor der ligeledes trak 19 Rørhøge sydpå. Træk den ”rigtige vej”: Bramgås 15060, Dværgfalk og en sen Bjergvipstjert. To Hvide Storke blev set fra klinten, hvor Frank Jensen-Hammer var på plads. Ugens anden melding af Vagtel kom fra Kajbjerg Skov syd for Nyborg. Erik Højkjær Larsen fortalte, at fuglen har været der en uges tid. Fra Klakkebjerg ved Årup meldte Evald Mehlsen om to territoriehævdende Hedelærker - der er åbenbart nogle ynglepar i det vestfynske. Endelig så Michael L. J. Glentedal en Skestork i Ølundgårds Inddæmning.

230523rorhogflj

Der blev meldt henholdsvis 19 og 13 Rørhøge på returtræk fra Dovns Klint i forbindelse med koldfrontspassagen tirsdag og onsdag. Denne er fra onsdag ved Horne. Foto: Flemming Johansen.

Torsdag
Det var Kristi Himmelfartsdag, fint, men køligt vejr. Mange var i felten. Der blev set Biæder på tre lokaliteter - en af Martin Søgaard Thomsen på Vejsnæs Nakke, en i Gulstavområdet af Poul V. Rasmussen og Frank Jensen-Hammer - begge fugle rastende og senere trækkende og endelig to, som fløj sydpå ved Ristinge Strand, disse så Michal L. J. Glentedal. Rørhøgene fortsatte deres ryk sydpå, denne dag kun 13. Desuden sås en Sort Glente og imponerende 123.820 Bramgæs, som Frank Jensen-Hammer oplyser er et absolut minimumstal! Det er også vores fjerdestørste notering. Der blev også set Bramgæs - 9050 - fra Vejsnæs Nakke, Aske Keiser-Nielsen, samt et par andre ”småflokke” rundt omkring. Michael Mosebo Jensen havde held med en Græshoppesanger i Ellemosen ved Middelfart, i selve byen havde Michael Brunhøj Hansen en Temmincksryle og en Lille Præstekrave i industrikvarteret, hvor også 3 Husrødstjerter sang. Ved Neverkær en Hvid Stork, set af Anders Myrtue.

230523sivspvr

Sivsanger - denne kunne man høre hele ugen i Gulstav Mose. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
Der var stadig Biædere i posen, ved Ørnehøj trak 7 fugle syd ved to-tiden. Søren Bøgelund var den heldige observatør. Dagstotalen for Hvepsevåger for hele dagen i Gulstavområdet blev ifølge Søren på 21. 4 eller 6 Traner blev meldt fra området af mange observatører. Michael L. J. Glentedal og Freya Mørup-Petersen plus to hørte en Savisanger i Tryggelev Nor. Om det er den samme fugl, der har været meldt 1., 10. og 12. maj skal være usagt. En Sort Glente fløj over Ulrik Jensen ved Bjerreby på Tåsinge. Vi fik ugens anden Mosehornugle; den så Kim Mogensen ved Sparretorn/Fønsskov. Palle Bo Larsen fik en ekstra Vagtel i bogen, da han lyttede efter dem ved Fjællebro Gods - 4 i alt. De begyndte at synge klokken 21.42. Fra vores nordlige del på Jøvet ved Fyns Hoved meldte Kirsten Halkjær Lund om en Rødtoppet Fuglekonge.

230523kaerloberlkr

Kærløber, en af to i Bøjden Nor. Foto: Leif Kristensen.

Lørdag
Vi fik årets første Kærløbere, da Leif Kristensen og Gunnar Knudsen fandt to i Bøjden Nor - vores efterhånden bedste lokalitet for den art. Leif Sørensen så en bande på 10 Lille Præstekrave på stedet, årets indtil videre største antal. Skestorken i Ølundgårds Inddæmning havde fået selskab, Karen Koefoed og Maria Rasmussen havde fire. Ole Kjær havde en Hvid Stork over golfbanen Great Northern, der er nabo til Sybergland. Fra Langeland blev det til 5 Hvepsevåger og en Lærkefalk ved Fakkebjerg, meldt af Freya Mørup-Petersen, og Leif Kristensen og Jakob Sunesen havde ugens hidtil eneste Rovterner i Tryggelev Nor, hvor der var to.

230523skestorkkko

Skestork, Ølundgård. Foto: Karen Koefoed.

Søndag
Martin Søgård var på en større natlyttur i det nordfynske. Som det ses på kortet til højre er Nattergalen for alvor ankommet - ugen gav 84 indberetninger, lokaliteterne i den indrammede cirkel viser, hvor Martins 14 Nattergale sang. Turen gav yderligere 5 Vagtler - ved Melby -, 2 Skovhornugler, to Natugler, to Kærsangere og en Agerhøne. Karen Koefoed fandt endnu en Skestork, denne gang i Engsøen ved Gyldensteen, og på Æbelø kunne man se 5 Stenvendere og Jens Bækkelund. Der var Bjergvipstjert på Fyns Hoved (Lars Andersen) og på Slipshavns Enge (Søren Leth-Nielsen) - lidt off season.

230523digebjo

Digesvalekoloni, Drejet, Ærø. Hovedparten af vores kolonier ligger ved havet. Der er ingen indlandsobservationer af mere end 10 fugle. Foto: Bjarne Jørgensen.

Asger Sværke så en Fiskeørn trække ved Staurby Skov, måske forårets sidste? Også ved Ørslev Grave var der Vagtler, Carsten Moth Iversen hørte to, og det bragte ugens total op på 14 fugle. Kirsten Halkjær Lund så to Sort- og en Rovterne i Tryggelev Nor. Freya Mørup-Petersen meldte en Sortterne fra Nørreballe Nor og en Sort Glente, som trak nordpå ved Søndenbro - sikkert samme fugl, som Jakob Sunesen så flyve over Gulstav tre minutter tidligere. Ole Goldschmidt meldte en sydtrækkende Sort Glente og en trækforsøgende ved Fakkebjerg - der er nok en genganger her. Ole hørte årets første Karmindompap synge fra ringmærkningsområdet ved Keldsnor. Endelig hørte Freya med flere en Pirol i Piledybet.

230523tejstfmp

Tejsterne yngler i skrænterne ved Keldsnor Fyr. Ugen igennem blev der set op til fem styk. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Som sædvanligt stor tak til fotografer for lån af fotos - send os endelig nye fra uge 21, der nok skal byde på mange gode fugle.