Tirsdagsanalysen - uge 21

Af Esben Eriksen

Det er OK at have høje forventninger til de sidste dage af maj, det er dog så let at blive skuffet. Langeland plejer dog at kunne levere sjældne fugle i denne tid, men undertegnede fornærmer næppe nogen ved at sige, ugen blev på det jævne, hvor en Flodsanger lunede gevaldigt. Tiden præges nu af mange ynglefugle. Klyderne synes at få unger på flere lokaliteter, og Skovhornuglenes unger høres nu pibe om natten.

 

0

Det er blevet Gulbugtid. Den karakteristiske sang høres mange steder. Sydlangeland er et sikkert sted - denne fugl er fra Gulstav Mose. Foto: Bjarne Larsen

Mandag

10 Skestorke fløj mandag næsten ubemærket over Sydlangeland, men Søren Bøgelund så den store flok, da den passerede Ørnehøj. Lille Kobbersneppe og Islandsk Ryle trækker igennem nu. Lars Kirk noterede 135 trækkende øst ved Skårupøre sund.

5 Dværgmåger trak ved Dovns Klint og blev set af Frank Jensen-Hammer. I Tryggelev Nor rastede 2 Sortterner, kunne Pierre Bentzen konstatere.

 DSC8460

De arktiske vadefugle trækker igennem nu til en ultra kort ynglesæson. Lille Kobbersneppe formentlig på vej non-stop fra Vadehavet via Skårupøre Sund til de arktisle ynglepladser i Sibirien. Foto: Lars Kirk

Per Rasmussen noterede fald af Rødrygget Tornskade på Fyns Hoved, hvor 7 rastede. Den obs fik undertegnede på en fyraftenstur til samme sted, hvor Vendehals og Natravn begge blev hørt synge (begge fugle optaget), og dermed blev det en ganske rimelig dag for Fyns nordligste punkt.

Tirsdag

En Sule trak forbi Dovns Klint på en dag, hvor der var lidt gang i Knortegæssene. Frank Jensen-Hammer klikkede løs: Knortegås 8.110, Lille Kobbersneppe 1.170, Fjordterne 73, Sortterne 1 og Hvepsevåge 6 trækkende. Søren Bøgelund skulle være gået på Kasino og fortsatte sit held fra mandagen med Kærløber 1 og Temmincksryle 2 i Kelds Nor samt  Karmindompap og Pirol ved Søgård, mens Jakob Sunesen hørte en Pirol ved Gulstav.

Ved Ejby Mose talte Michael Mosebo 11 syngende Nattergale. Der er mange i år.

Onsdag

Knortegæssene startede, hvor de slap tirsdag. Frank Jensen-Hammer var på plads og obsede en periode om morgenen og igen om aftenen. Udbyttet blev Knortegås 14.210, Alm. Kjove 1 og Fjordterne 42.

eseandpvr

Ella Mikkelsen talte 100 Knarænder ved Firtalsstranden i denne uge. Kanaranden her er dog fra Vejlen på Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen

Kærsanger sidder nu overalt, og ved Nakkebølle talte Niels Bomholt 10 fugle, mens Ole Goldschmidt noterede 9 ved Botofte Skovmose. En stille aften på cykel i ens nærmområde, hvis nærområdet ellers byder på moser eller sumpede arealer, vil helt sikkert give mange Kærsangere og Nattergale.

Ved Botofte hørte Ole Goldschmidt en Pirol, og ved Hou fandt Allan Østergaard ligeledes en Pirol.

Torsdag

Brændegård Sø fik besøg af 4 Skestorke, der blev set af Leif Sørensen og Gunnar Jørgensen. Måske de også skulle have tjekket engene ved Brahetrolleborg, hvor Søren Bøgelund var kort forbi og så Sorterne 4 og Hvidvinget Terne 1. Det er eneste Hvidvinget Terne i det fynske i år i et ret dårligt år med få observationer af arten i Danmark. Søren så samme dag en Pirol ved Gulstav.

esesivsasgerrasmussenvejlen2505

Der synes at være pænt med Sisangere i det fynske i år. Denne fugl sang ved Vejlen på Tåsinge. Foto: Asger Rasmussen.

Ved Tranekær trak en Hvid Stork syd, set at Søren Sørensen. I Lillebælt raster ofte pæne antal af alkefugle. Michael Mosebo talte Alk 600 og Lomvie 150 ved Snævringen.

I Svendborg holder et par Gulirisker til ved Brydevang, set af Inger Christensen.

Fredag

En stille dag, hvor en kraftig vestenvind tyndede ud i antallet af observationer. Leif Bisschop-Larsen så 4 Rovterner i Nørreballe Nor, undertegnede noterede en enkelt nordtrækkende Skestork ved Middelfart, mens Søren Bøgelund meldte en mulig Lille Skrigeørn fra Gulstav.

Lørdag

12 Hvepsevåger trak ind ved Gulstav og blev talt af Ole Goldschmidt og Jakob Sunesen. Ved Skrækkenborg fandt Bo Stephensen en syngende Vagtel. Ved Tryggelev Nor var der gang i de arktiske vadere. Islandsk Ryle 300 trak Ø set af Ole Goldschmidt, og ved Gulstav trak Lille Kobbersneppe 115 Ø set af Frank Jensen-Hammer.

 DSC0013

Vi har bragt mange nedslående artikler om ynglesuccessen for Stor Skallesluger på Fyn - 2023 bliver en undtagelse. Hun med unger ved Vejstrup Å's udløb. Foto: Lars Kirk.

I Tryggelev Nor meldte Ole også 1 Blåhals, 3 Sortstrubede Bynkefugle samt 1 Savisanger. På Fakkebjerg konstaterede Ole tidligere på dagen, at et par af Sortstrubet Bynkefugl har fået mindst en unge på vingerne.

I Ristinge Nor talte Freya Mørup 18 syngende Nattergale, og ved Ørnehøj hørte Søren Bøgelund og Søren G. Nielsen en Karmindompap.

Søndag

Martin Søgaard Nielsen var på et af sine natlige togter rundt i det fynske, og anstrengelserne blev passende belønnet med en syngende Flodsanger ved Skovhuse ved Sallinge kl. 01.55. Om Martin kunne holde sig vågen til at se pinsesolen danse, melder historien ikke noget om. Mange var samme dag forbi og hørte fuglen. Omkring 50 Kærsangere blev meldt spredt i det fynske pinsedag.

eserrdrumleifchristensenrudkbingmosesndag

En sjælden obs af Rørdrum uden for Langeland blev gjort i uge 21; det var i Hågerup. Her en Rørdrum på Langeland ved Rudkøbing Mose. Foto: Leif Christensen

Rørdrum hørt ved Hågerup af Leif Sørensen skal nævnes, da Rørdrum er overraskende sjælden uden for Langeland. Det årlige fældningstræk af Canadagæs er begyndt. 5 flokke blev meldt fra det fynske. Flest så Frank Jensen-Hammer ved Dovns Klint med 89. Samme sted talte Frank 150 Lille Kobbersneppe trækkende øst.

Ved Korsebølle så Jane Ditzel en Blå Kærhøg hun, og ved Gulstav sluttede Søren Bøgelund af med 2 Piroler.

Tak for bidragene fra observatører som fotografer. Vi håber, I vil lege med igen i næste uge.