Tirsdagsanalysen - uge 33.

Af Claus Dalskov

Lunden i Faaborg havn tiltrak mange gæster de første par dage af uge 33 - den forsvandt onsdag formiddag. Sidst på ugen kom der gang i Hvepsevågerne og Fiskeørnene - kig op de kommende uger.

200823lundemrh

Lunde - måske svømmede den væk under vandet onsdag formiddag. Ingen bemærkede andet end at den var væk! Foto: Martin Rheinheimer.

Mandag
Mandag med Lunden i Faaborg som det store trækplaster. Over 100 fra hele landet var forbi den lille og meget tillidsfulde havfugl. 2 Sortsvaner meldt af Jacob Sterup fra Flæskholm Flak mellem Korshavn og Drejø.
Skal man se større antal af vadefugle, så skal man nok til det nordlige Fyn. Nis Rattenborg fik flg. Pæne tal ved Mågeøerne: Strandskade 90, Storspove 55 og Islandsk Ryle 35. Han var også forbi Engsøen ved Gyldensteen og fik her noteret: Brushane 46, Krumnæbbet Ryle 12, Dværgryle 11, Sortklire 38, Hvidklire 56 og Tinksmed 49.

200823bhjao

Brushane. Foto: John Andreas Omøer.

På Ærø var Rasmus Turin en tur ved Vitsø Nor med 48 Sorthalsede – og 32 Lille Lappedykker. Også 340 Krikænder kom i bogen.
Lyø havde besøg af Niels Bomholt, som kunne notere 4 rastende Hulduer. Ved Barager Nebbe Revler fik Peder Rasmussen nogle pæne ternetal: 135 Fjordterner og 110 Splitterner rastede sammen med 22 Sildemåger.
En Lærkefalk blev set af Johan Poll og Stig Kærgaard Rasmussen ved Bøjden Nor og ved Rath på Sydlangeland så Søren Bøgelund en Hedehøg han trække SØ.

200823rodrygtrygcld

Rødrygget Tornskade, ungfugl. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag
Lunden på plads tirsdag til glæde for mange tilrejsende fra nær og fjern. Også de 2 Sortsvaner på plads – dog nu nord for Drejø. Mindre flokke af Canadagæs i omløb – ved Nørre Søby fik Sandra Døssing arten som boligbirdingart – 35 stk. trak forbi.
Ella Mikkelsen var en tur ved Nærå Strand og fik noteret 80 Storspover, 44 Strandhjejler og 500 Hjejler – alle rastende. Ella fik også set 1 Sortstrubet Lom ved Flyvesandet. 550 Hjejler ved Bøjden Nor blev meldt af Niels Bomholt, der også fik set 24 Store Præstekraver.
På DN Svendborgs tur med 65 deltagere til Monnet blev der bl.a. set 2 Havørne, 15 Storspover og 1 Skestork trækkende syd. Meldt af turleder Poul Vestergård Rasmussen. På Drejø så Niels Selck 2 Store Kobbersnepper og i Lindved Frugtplantage noterede Lars Andersen 15 Kernebidere.

200823traekskema

Træktal for udvalgte arter - Keldnor. Frank Jensen-Hammer talte.

Onsdag
Lunden blev set kortvarigt dykke tidligt onsdag formiddag, hvorefter den sporløst forsvandt til stor skuffelse for en del tilrejsende.
Michael Brunhøj Hansen havde valgt at tilbringe formiddagen ved Aulby Mølleås udløb i Kattegat for at tjekke lidt havtræk. Det viste sig at være en ganske god idé. En ung Hvidvinget Terne - efterårets første og årets anden - trak SV og 4 Suler, 1 Kaspisk Måge og 1 Almindelig Kjove kom også forbi obsposten. Jacob Sterup tjekkede de store søer på Sydfyn og talte blandt andet 1100 Troldænder og 160 Toppede Lappedykkere i Arreskov Sø og 345 Knarænder i Nørresø.

200823toppetpvr

Toppet Lappedykker. Foto: Poul V. Rasmussen.

Stadig 17 Sølvhejrer på plads i Engsøen ved Gyldensteen, meldt af Anders Myrtue og 17 Skestorke blev set af Peter Lillesø ved Sohovedbugten i Odense Fjord.
Ny dagsrekord for Rovterne. Morten Müller fik set 14 i Tryggelev Nor, heraf 4 1K. Ved Bjørnemosegård vurderede Arne Bruun, at cirka 1000 Landsvaler fløj til overnatning i Tagrørene.

200823solvajaj

Sølvhejre - de store flokke er begyndt at samle sig. 19 i Engsøen ved Gyldensteen og 16 i Tryggelev Nor-området. Disse er fra Tryggelev Nor. Foto: Jens Jørgensen.

Torsdag
Føns Vang havde besøg af Jørgen Hjort Jensen, som fik noteret 164 Toppede Lappedykkere, 1042 Grågæs og 2 Sorthalsede Lappedykkere denne torsdag. Flere og flere Sølvhejrer dukker op i det langelandske, således fik Niels Selck og Arne Christensen set 12 Sølvhejrer i Tryggelev/Salme Nor – ny dagsrekord i år herfra. Arne fik også 45 Stor Præstekrave og 1 overflyvende Fiskeørn i notesbogen.

200823rovpvr

Mod ugens slutning samlede Rovternerne sig i Tryggelev Nor og nabolag. Denne er fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
Vi starter fredagen ved Brændegård Sø, hvor Carsten Skou og Bo Gregersen fik set en Lærkefalk og seks Traner. Carsten meldte herfra også en Dværgmåge og cirka 1000 ubestemte svaler. På det sydlige Langeland var Henrik Mørup-Petersen rundt med kikkerten. Det gav årets største Rovternetal, nemlig 18 stk. ved Tryggelev/Salme Nor. Samme sted 10 Tinksmede. Måske er der ved at komme gang i trækket af Hvepsevåger. I hvert fald så Henrik 5 SØ trækkende over Sommerhusområdet ved Ristinge. Han fik også noteret 2 fouragerende Sortterner i Nørreballe Nor og fra Snøde by melder Helle Regitze Boesen om cirka 1000 Sølvmåger og et tilsvarende antal Hættemåger.
Bøjden Nor gav 10 Islandske Ryler, 1 Temmincksryle, 1 Sandløber, 600 Hjejler, 22 Store Præstekraver og 26 Fiskehejrer. Meldt af Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen.

200823svartbagenkopcld

Svartbag, Bagenkop Havn. En del har farvering, der blev aflæst to i uge 33.Foto: Claus Dalskov. 

Lørdag
Rovterne-dagsrekorden fra Tryggelev Nor fredag holdt kun et enkelt døgn. Lørdag kunne Jacob Sterup lægge 50% oveni, så den nu lyder på 27 stk. Heraf var 8 1K fugle. Jacob meldte også om 4 Kaspiske Måger i Bagenkop Havn. Samme sted så Leif Keller en Isfugl! Ole Goldschmidt fik set 15 Sølvhejrer i Tryggelev/Salme Nor – dette års største dagstal.
Søren G. Nielsen var rundt på det sydlige Langeland og kunne bl.a. notere: En tidlig Blå Kærhøg ved Søgård Sø. Samme sted 18 trækkende Hvepsevåger, 3 Fiskeørne og 8 fouragerende Tårnfalke. Ved Keldsnor så han 11 Islandske Ryler og en enkelt Stenvender raste.
Dette års kun anden Aftenfalk så Morten Müller ved Rudkøbing Havn (den første så Anton Markvard i maj ved Langesø).

200823isfuglbagenleifkeller

Isfugl, Bagenkop Havn - ikke hver dag, man ser den der. Foto: Leif Keller.

Søndag
Måske samme Aftenfalk trak ud fra Dovns Klint søndag sidst på formiddagen. Frank Jensen-Hammer var på plads og fik udover Aftenfalken set et ganske pænt træk af rovfugle: Hvepsevåge 152, Spurvehøg 70, Rørhøg 14, Tårnfalk 14, Fiskeørn 11, Blå Kærhøg 3 og Rød Glente 2.

200823fiskajaj

Fiskeørn, Tryggelev Nor. Noret plejer at være god for nogle stykker frem til slutningen af september. Foto: Jens Jørgensen.

Rosenstær/ Leucistisk Stær ved Østerø Sø ved Knudshoved, fundet af Kurt Kaack Hansen og også set af Pierre Bentzen. Vi afventer eksperternes dom. En Lærkefalk blev set af Per Rasmussen ved Sønderskov nær Ferritslev og en Vendehals ved Tryggelev Nor, meldt af Ole Goldschmidt, der også kunne konstatere, at der stadig er mange Rovterner i samme nor: 26 kom i bogen – heraf 9 1K. Også 11 Skægmejser og 74 Store Præstekraver blev set af Ole. DOF Fyns tur ved Tryggelev Nor fik en fouragerende Fiskeørn som dagens højdepunkt. I tredje forsøg fik den fanget en ganske pæn Gedde, som blev fløjet til Næs Præsteskov og fortæret.
Pæne vadefugletal fra det Nordfynske kan ses i skemaet herunder.

200823vadeskema

Vadefugletal fra det nordfynske - talt af Nis Rattenborg og Jens Bækkelund.

Tak til observatører og fotografer. Mon ikke uge 34 giver flere trækobservationer? Send os gerne friske fotos fra ugen.