Tirsdagsanalysen - uge 35

Af Jens Peter Bech

Efterårstrækket er over os, hvilket kunne ses på en række gode vade- og rovfugle i løbet af uge 35.

Aftenfalk Anton Markvard Fakkebjerg

Søndag kunne denne 1k Aftenfalk ses ved Fakkebjerg på Langeland. Foto Anton Markvard

Mandag

Bøjden Nor begyndte ugen stærkt, og blev dagens trækplaster, da Gunnar Knudsen fandt en Kærløber på stedet. Bøjden Nor er et godt sted at finde Kærløber, som har været set på lokationen på både forårs- og efterårstrækker igennem en årrække. Der blev også set 16 Islandske Ryler, seks Dværgryler, to Stenvendere, 36 Canadagæs, to Sorthalsede Lappedykkere, 48 Stor- og en Lille Præstekrave, af dagens mange besøgende.

040923 Storprst LK

Stor Præstekrave i forskellige aldre rastede i Monnet på Tåsinge. Foto Lars Kirk

Ved Gyldensten Engsø rastede en enlig Skestork, set af Gunnar Munk og Jens Bækkelund. Gunnar så også fem Sølvhejre i Engsøen, som dog blev overgået af Claus Dalskov, som så 7 i Salme Nor. Claus kunne også berette at der stadig raster Rovterner i Tryggelev Nor, hvor 19 af slagsen kunne ses.

040923 rovtryggepvr

En af de mange Rovterne som man lige nu kan se i Tryggelev Nor. Foto Poul V. Rasmussen.

Efterårstrækket er i fuld gang ved Dovns Klint hvor Frank Jensen-Hammer flittigt overvåger trækket. I dag gav det 293 Gul Vipstjert, 195 Digesvale, 376 Bysvale, 11 Rørhøg, 25 Spurvehøg, 143 Hvepsevåger og to Fiskeørne. Ved Rantzausminde så Jens-Gert Hansen en Duehøg, og ved Hagenskov Slotsmølle så Thomas Kampmann to udfløjne Slørugle unger.                    

Tirsdag

Anders Myrtue var taget til Gyldensteen Engsø, hvor 11 Sølvhejre rastede sammen med en ung Sortterne. Gårsdagens Skestork var også stadig på plads, set af Jens Bækkelund.

I Bøjden Nor var Kærløberen stadig på plads, og blev set af flere observatører. Samme art kunne i dag ses på Ærø ved Drejø Enge, hvor Ian Heilman så og fotograferede en Kærløber.

240923 Sandlber Jakob Jensen Bjden nor

Bøjden Nor var ugens mest populærer lokation pga. sine mange forskellige vadefugle. Her en Sandløber. Foto Jakob Jensen

I Vejlen på Tåsinge er svalerne muligvis ved at samle sig til trækket sydpå, da Poul Vestergård Rasmussen så omkring 5.000 blandede Svaler i flok.Ved Dovns Klint var der i dag træk af Lille Korsnæb (44), Skovpiber (48) og to Sortstrubede Lommer. Alt sammen selvfølgeligt optalt af Frank Jensen-Hammer.

040923 Rdstjert LK

Rødstjerten holder øje med fotografen. Foto Poul V. Rasmussen

Onsdag

Tryggelev Nor er stadig den førende fynske Rovterne lokation. Onsdag så Nis Rattenborg 24 Rovterner, hvilket er årets tredje største observation på Fyn. Samme sted kunne Nis se en fouragerende Fiskeørn. Henrik Mørup-Petersen var også forbi Tryggelev, hvor han fandt seks Rødryggede Tornskader, seks Sortstrubede Bynkefugle og en Rørdrum der tog sig en flyvetur.

040923 Stenpikker Lars Brixtofte Petersen Helns

Stenpikker passerer også Danmark i denne tid, på trækket mod syd. Helnæs. Foto Lars Brixtofte Petersen

Nis tog også turen forbi Keldsnor hvor 10 Sortklire og 165 Tornirisk tankede op før turen sydpå.

Ved Ny Gesinge på Tåsinge trak 52 Hvepsevåger mod syd. Poul Vestergård Rasmussen stod for at optælle. I Gyldensteen Engså var gårsdagens enlige Sortterne nu blevet til tre. Set af Jens David Kofoed Mogensen.

040923 Hvepsevge LK

Hvepsevåge trak syd over Gulstav. Foto Lars Kirk

Torsdag

Ved Gulstav kunne Søren Bøgelund indberette ugens første Vendehals. Søren talte også 31 trækkende Lille Korsnæb. Ikke langt der fra ved Søndenbro så Per Rasmussen en adult Blå Kærhøg han.

240923 Stenvender Esben Aagaard Bjden nor

Stenvender ved Bøjden Nor. Foto Esben Aagaard

Der var Fiskeørne flere forskellige steder i det sydfynske i løbet af dagen. Den nordligske blev ved Hvidkilde Sø, hvor Jens-Gert Hansen så en. Lidt længere mod syd på Siø, var det Søren Bøgelund som så en. I Tryggelev Nor kunne Bo Gregersen se to, og den sydligste blev set trække ud ved Dovns Klint af Frank Jensen-Hammer. Frank så også en Almindelig Kjove samme sted.

I Gyldensteen Engsø var der hejrebonanza med 25 Sølvhejre og 30 Fiskehejre. 100 Candagæs og to Havørne blev også set af Tom Tjørnum.

240923 Havrn Flemming Johansen Bjden npr

To Havørne fra Bøjden Nor. Foto Flemming Johansen

Fredag

Efterårets første Steppehøg havde kigget i kalenderen, og taget på efterårstræk på den første officielle efterårsdag. Leif Bisschop-Larsen var den heldige finder over Fakkebjerg. Ikke langt der fra i Ørnehøj-omrødet ved Gulstav fandt Leif også en juvenil Hortulan der rastede i en busk. Hortulan er noget af en sjældenhed på fyn. Der er gjort ca. 15 observationer af Hortulan på Fyn siden år tusindeskiftet. Det må siges at være en godkendt dag for Leif.

 0409223 Hortulan leif B

Hortulan. Foto Leif Bisschop-Larsen

Ved Seden Strand talte Anders Myrtue Svaner og Blishøns. Det blev til henholdsvis 750 og 2600. Derudover også 5000 Hjejler på Vigelsø.

Michael Mosebo Jensen tilføjede art nummer 47 til Boligbirdinglisten i form af en Dværgfalk.Det blev en stille og rolig dag på trækket ved Dovns klint, hvor en Almindelig Kjove og 117 Gul Vipstjert blev dagens bedste fugle.

Lørdag

Arne Christensen var forbi Bøjden Nor, hvor der igen var en Kærløber. Derudover også 11 Islandsk Ryle, 10 Stenvender. Leif Sørensen så også 1000 Hjejler samme sted.

Der var også lidt gang i Rovfugle trækket, hvor dagens bedste fugle blev tre Sorte Glenter. Der blev set Sort Glente af flere observatører på Sydlangeland, men det må antages at det er gengangere fra Lars Kirks tre over Gulstav. Samme sted talte Freya-Mørup-Petersen 10 Hvepsevåger samt en Vendehals. Ved Åbjerg så Freya 21 sydtrækkende Traner.

040923 Sort glente lars kirk

En af tre Sorte Glenter som blev set over Gulstav. Foto Lars Kirk

Ved Dovns Klint trak 37 Spurvehøge, 27 Rørhøge, en Fiskeørn og over 2000 svaler (170 By-, 1300 Land- og 600 Digesvaler) mod syd. Talt af Frank Jensen-Hammer.

Niels Andersen så en Lærkefalk flyve over Gulstav Østerskov, og Britta Merete Larsen så en Dværgfalk ved Keldsnor. Ved Nakkebølle Inddæmning så Leif Sørensen en Vandrefalk samt to Sortsvaner.

Der var Almindelig Kjove tre steder på denne lørdag. Michael Glentedal så en på havet ud for Fyns Hoved da han var ude og sejle. Mads Syndergaard så en ved Sdr. Åby, og den sidste blev set ved Dovns Klint af Frank Jensen-Hammer.

240923 Almindelige ryle Steen Vagner Bjden nor

 Vandet er vist koldt ved Bøjden Nor. Foto Steen Vagner 

Søndag

På ugens sidste dag blev der set flere sjældenheder rundt omkring på Fyn. Ved Gyldensteen Engsø så Sebastian Klein en Silkehejre og en Sortterne. Anton Markvard var forbi Bøjden Nor hvor der i dag var to Kærløbere, inden han tog videre til Langeland, hvor Freya Mørup-Petersen havde fundet en ung Aftenfalk ved Fakkebjerg.

040923 aftenfalk srengnielsen

Rastende Aftenfalk ved Fakkebjerg. Foto Søren G. Nielsen

Det blev også endnu en dag med Kjover i de fynske farvande. Ved Dovns Klint så Carsten Skou to, der trak mod vest. På Fyns Hoved så Benjamin en om morgenen, og Esben Eriksen så to om aftenen. Derimellem er der nok trukket mange forbi, da man ved Rosenvold ved Vejle havde 32 på dagen.

040923 side Dvrgryle Sotffer Jaeger Bjden Nor

Dværgryle der prøver at gemme sig for fotografen. Bøjden Nor. Foto Stoffer Jaeger

Ved Gulstav så Michael Bjerregaard, med hjælp fra sin lommelygte, en Natravn på vej til åbning af nettene til dagens første ringmærkningsrunde. Hvis man gerne vil opleve ringmærkningen på lidt tættere hold, arrangerer Michael ringmærkningstur på søndag. Man kan tilmelde sig her.

Ved Brændegård Sø så Gunnar Jørgensen både Duehøg og Vandrefalk. I Bispeenge så Maria Rasmussen 32 Dobbeltbekkasiner.

 

Det var alt for denne uge. Vi takker alle fotografer og observatører for deres bidrag til analysen.