Tirsdagsanalysen - uge 37

Af Freya Mørup-Petersen

Så blev det tirsdag igen. Nu er Hvepsevågernes træk kulmineret og der bliver færre af dem, og Musvåger og enkelte Rød Glenter begynder at samle sig i større skruer for at trække. Det er højsæson for at se Steppehøg nu, og derfor skal man være ekstra opmærksom på de kærhøge, som man spotter. Efter den 15. september er det ude af sæson for Rovterne, og den bliver markeret med en fin blå tekst i DOF Basen. Man kan dog stadig nyde den store terne flere steder i fynsområdet.

180923haerpvr

Ugens mest populære fugl blev en Hærfugl, der holdt til ved Stjovl på Tåsinge fra fredag og ugen ud. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag
Mandag bød på tyk tåge ved morgenstunden, som i løbet af dagen blev opløst lidt efter lidt og skiftet ud med sol og sommervejr, hvilket fik rykket i fuglene – og fuglekiggerne. I Bøjden Nor kunne man endnu nyde synet af en Kærløber, som havde fået selskab af en anden sjælden vadefugl, nemlig en ung Odinshane. Desuden var der andre fugle at se, heriblandt godt 450 Hjejler 80 Stor Præstekrave og op til tre Sorthalset Lappedykker, som blev set af Jens Rasmussen, Leif Kristensen og Leif Sørensen. I Føns Vang kunne der også nydes to Sorthalset Lappedykker, der blev set af Erik Busk, ligesom der blev set en i Engsøen ved Gyldensteen af Nis Rattenborg. Nis talte desuden 93 Lille Lappedykker, 9 Sølvhejrer, 44 Sortklirer og fire Dværgryler på lokaliteten.

180923dvaergfaj

Uge 37 gav mindst 22 Dværgryler - flest i Engsøen, Gyldensteen med 8. Denne er fra Bøjden Nor. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

På Langeland var der også gang i fuglene. På Dovns Klint stod Carsten Skou, hvor han så en Dværgfalk og 15 Hvepsevåger. Imens i Nørreballe Nor så Ralph Qwinten en Lærkefalk og seks Rovterner. Ligeledes så Henrik Mørup-Petersen en Lærkefalk i Ristinge og 27 trækkende Hvepsevåger. I Tryggelev Nor var op til 17 Rovterner samt en overflyvende Sort Glente, de blev set af Henrik Mørup-Petersen og Kurt Jensen.

180923isholckenhavnpiazoega

Der bliver set lidt Isfugle rundt omkring, denne fra Holckenhavn. Foto: Pia Zoega.

Tirsdag
Tirsdag var en mere stille dag. I Bøjden Nor kunne man fortsat nyde synet af en Kærløber, samt 77 Canadagæs, fire Dværgryler og en Vandrefalk set af Carsten Skou. Carsten var også ude ved Nakkebølle Inddæmning, hvor en juvenil Aftenfalk fouragerede. Ved Holckenhavn Fjord så Ralph Qwinten 112 Lille Lappedykker. Lokaliteten er kendt som et godt sted for arten, men det er alligevel et imponerende antal.
På Siø kunne der ses fem Dværgryler af Niels Bomholt Jensen, imens på Vitsø, Ærø blev set 330 Skeænder og to juvenile Sorthalsede Lappedykkere af Lars Tom-Petersen.

180923fmp

Hvepsevågetrækket er ved at være ovre - her en ungfugl fra Sydlangeland. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Onsdag
Onsdag var en kold og blæsende dag, men der var lidt træk at se alligevel. I Bøjden Nor var der ingen Kærløber at se, men til gengæld var der 14 Islandske Ryler og en Stor Kobbersneppe set af Stoffer Jaeger. Islandske Ryler kunne også ses på Fællesstrand, hvor Peter Lillesø talte 27. På Fyns Hoved var Esben Eriksen ude og så fire Almindelige Kjover, tre Fiskeørne, en Dværgfalk og en Gøg. Ved Horseklint blev der set en Sandløber og to Almindelige Kjover af Mogens Ribo Petersen.
På Monnet, Tåsinge blev der set 32 Spidsænder og en Dværgfalk af Peder Rasmussen, ligeledes blev der set en Dværgfalk ved Vejsnæs Nakke af Lars Tom-Petersen og syv Hvepsevåger. På Langeland var Frank Jensen-Hammer på plads på Dovns Klint, hvor han så to Almindelige Kjover og en Blå Kærhøg. Desuden var Ella Mikkelsen ude ved Keldsnor, hvor hun så en Dværgfalk jage over noret.

180923stenmonnetlk

Stenpikker, Monnet. Foto: Lars Kirk.

Torsdag
Torsdag blev igen en stille dag på fuglefronten med sol og septemberkulde. Ved Bjernemark blev der set en ung Kaspisk Måge af Anders Odd Wulf Nielsen og i Grusgravene ved Davinde så Henrik Kalckar Hansen en Fiskeørn jage.
Imens på Langeland stod Frank Jensen-Hammer på obsposten på Dovns Klint og talte træk. Her talte han blandt andet fire Hulduer, tre trækkende Sølvhejrer, 48 Gule Vipstjerter og 90 Canadagæs.

180923canjao

Canadagæs, Bøjden Nor. Foto: John Andreas Omøer.

Fredag
Fredag var det ikke Fyn, men de omkringliggende øer, der var interessante fuglemæssigt. På Ærø ved Vejsnæs Nakke blev der set en Fiskeørn trækkende syd af Lars Tom-Pedersen. Imens på Sydlangeland ar Frank Jensen-Hammer på plads ved Dovns Klint fra morgenstunden, hvor han blandt andet talte 25 Canadagæs, seks Hulduer, en Dværgfalk og flere tusind af de tre danske svalearter – Land, Dige og Bysvale – der var på vej mod syd. Søren Bøgelund var ude i Gulstav, hvor han så en ung Steppehøg, en Fiskeørn og 42 Gule Vipstjerter på vej mod syd.
I Tryggelev Nor rastede der godt 150 Spidsænder, de sædvanlige seks Sølvhejrer og 16 Rovterner, set af Anders Myrtue og Niels Bomholt Jensen.
Selvfølgelig bliver dagens højdepunkt gemt til sidst, da en fin Hærfugl blev fundet af Poul Vestergård Rasmussen i Stjovl.

180923haerach

Hærfugl, Stjovl. Foto: Arne Christensen.

Lørdag
Lørdag var der sol og østenvind og særligt Sydlangeland var nok det bedste sted at opholde, hvis man er fuglekigger. Hærfuglen kunne forsat ses i Stjovl og på Vejnæs Nakke blev der set en Sort Glente på vej mod sydvest af Lars Tom-Pedersen. Desuden så Esben Eriksen en Lærkefalk fra Fyns Hoved – det er efterhånden sidste udkald for at se den lille akrobatiske falk i år.
Fra Dovns Klint stod Frank igen sammen med Erik Enevoldsen, hvor de så to Almindelige Kjover, en Blå Kærhøg og en Fiskeørn. Fra Gulstav blev der set fire Hulduer, en Rødtoppet Fuglekonge, samt to Sorte Glenter spottet af Søren G. Nielsen. Desuden var Michael Bjerregaard heldig at fange og ringmærke en Lille Fluesnapper, som blev fremvist til fleres glæde. I Gulstav Mose blev der set en Lærkefalk af Kurt Kaack Hansen.

180923sortfmp

Sort Glente, Sydlangeland. Eneste sorte uden for det område var en fugl fra Vejsnæs Nakke på Ærø. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Fakkebjerg var en meget besøgt lokalitet lørdag, hvor mange ornitologer var oppe. Herfra blev der blandt andet set en Blå Kærhøg af Erik Enevoldsen, en Dværgfalk af Søren G. Nielsen og Karen Kofoed og en Sort Glente af alle tre observatører – sandsynligvis samme fugl, som en af de to, der blev set over Gulstav. Sort Glente kunne også ses over Tryggelev Nor af Stoffer Jaeger, samt tre Fiskeørne og op til otte Rovterner talt af mig selv.

180923steppealo

Steppehøg, søndag, Dovns Klint. Foto: Allan Østergaard.

Søndag
Søndag var det igen sol og sydøstenvind og det gjorde det til nok ugens bedste dag for fuglekiggere, særligt på Langeland. I Bøjden Nor blev der set to Store Kobbersnepper af Gunner Jørgensen og Jørgen Hjort Jensen, imens der i Bjørnemosegård ved Svendborg blev set godt 3500 Landsvaler gå til overnatning af Flemming Hansen. I Firtalsstrand var der seks Sorthalset Lappedykker, der blev set af Anders Myrtue, imens der i Svanninge Bjerge blev fundet en Skovhornugle af Morten Kattenhøj. Esben Eriksen var igen på Fyns Hoved, hvor han blandt andet så otte Bjergvipstjerter, en Almindelig Kjove, en Dværgfalk, en Vandrefalk, samt en Rødstrubet Piber. Desuden kunne der stadig ses Hærfugl i Stjovl, som blev set kort flyve af Marie Larsen.

180923dvaergcld

En af ugens elleve Dværgfalk, Dovns Klint. Foto: Claus Dalskov.

På Langeland var det som sagt en rigtig god dag at stå på trækobs. Frank Jensen-Hammer var ved Dovns Klint, hvor han så ti Hulduer, to Dværgterner og to Almindelige Kjover, som jagede mågerne på havet ud for klinten. Mange ornitologer valgte at opholde sig i Gulstav, hvilket var et godt valg særligt i forhold til rovfugletræk. Her blev der blandt andet set 12 Hulduer, op til 80 Musvåger, otte Hvepsevåger og 20 Røde Glenter. Der blev desuden set en Steppehøg, to Sorte Glenter, en Rødtoppet Fuglekonge, en Lærkefalk og en Hedelærke – der går nok ikke længe, før der bliver observeret mange Hedelærker på vej mod syd. I Tryggelev Nor kunne der ses en fouragerende Fiskeørn af Karen Kofoed og op til tolv Rovterner set af flere. Over Ristinge strand så jeg selv, sammen med Henrik Mørup-Petersen og Marie Larsen en ung Steppehøg på vej ud over havet.

180923skaermonlk

Skærpiber, Monnet. Foto: Lars Kirk.

Erik Danielsen tog sidst på dagen til Føllebjerg lidt nord for Lunden på Sydlangeland. Kraftig sydøstenvind giver normalt kjover og Dværgmåger på de kanter - ofte sidst på dagen. Det blev også tilfældet med Dværgmåge 98 og Lille Kjove 6 - et fint punktum for ugen!

Det var alt for denne uge! Tak for lån af billederne og vi ses igen i næste uge.