Tirsdagsanalysen - uge 41

Af Esben Eriksen

Oktober er en spændende fuglemåned – næsten alt for spændende. Man kan umuligt få det hele med og det handler om at være mest muligt ude. Alle vejrsituationer har noget spændende at byde på. Fuglene vil afsted nu. Et af de mest spændende fænomener er fugletræk, og spørger man undertegnede også noget af det dejligste man kan opleve. Derfor kommer fugletræk også til at fylde en del i denne uges analyse.

Mandag

Ugen lagde ud med relativt rolige vindforhold, der i det fynske område var overvejende sydlige eller østlige. Der var noget fugt i vejret og det kastede et 1-5 mm regn af sig. Det tunge vejr tillod ikke solen at skinne. En vejrudsigt der inviterede til at lede efter småfugle i det tunge vejr eller kigge udover havet. Det sidste gjorde Frank Jensen Hammer ved Dovns Klint og kunne notere en del trækkende vandfugle: Rødstrubet Lom 28, Bramgås 3410, Knortegås 1279, Pibeand 4480, Spidsand 89, Ederfugl 7357, Sortand 319, Toppet Skallesluger 123, Alm. Kjove 3 og Dværgmåge 607. Frank fik også en trækkende Stor Tornskade og 17 trækkende Røde Glenter i bogen.

392785007 10231079144776997 1232455469302923198 n

Nu ankommer fuglene fra nord. Deriblandt Fjeldvåger. Fjeldvåge 1k, Tarup-Davinde. Foto: Tina Kirkegaard.

Omkring 500 Musvåger trak primært i vestlige retninger over Fyn denne mandag. Flest Så Henrik Kalckar med 294 ved Tarup Davinde. Der er måske gang i fuglekongerne i år. Undertegnede synes at høre mange rundt omkring og der var ret tidligt pæne antal på Christians Ø. Jesper Brinkmann fangede 91 mandag morgen ved Gulstav, det kan være en fortrop.

Mosehornugler er altid en behagelig overraskelse. Mon ikke Jørn Knudsen føte det, da han så en ved Knudshoved?

Tirsdag

Det var en både solskinsfattig og nedbørsfattig dag. Vinden begyndte ret svag fra en sydvestlig retning, men tiltog ved middagstid og gik en streg længere mod syd. Vinden friskede yderligere op henimod aften. Sydlige vinde er generelt godt til Sydlangeland, men skulle vise sig også at være fremragende til Knudshoved.

Der blev igen kigget en del udover havet. Ved Båring Vig talte Michael Mosebo 15 Suler, mens Jørn Knudsen havde 11 ved Storebæltsbroen. En enkelt fik måske forvildet sig under eller over. I al fald så Arne Brun en Sule ved Thurø Rev.

387746671 650477100598149 4367873238307063314 n

De Sortgrå Ryler er tilbage efter en tur til Svalbard. Foto: Jakob Jensen

Frank Jensen-Hammer og andre havde luret endnu en god trækdag ved Dovns Klint og stod klar med notesbøgerne. Franks tal nævnes her, da hans observationperiode var den længste: Blisgås 704, Bramgås 8340, Knortegås 1625, Spidsand 50, Ederfugl 5170, Hvepsevåge (årets sidste?), Rød Glente 33, Blå Kærhøg 4, Musvåge 103, Dværgfalk 2, Dværgmåge 53, Hedelærke 75, Landsvale 340, Sjagger 1040, Vindrossel 560, Stor Tornskade 1, Blåmejse 140 og 18100 Bog/kvækerfinke. Jacob Lyngbo supplerede de flotte tal med en Sort Glente. I krattet ved Kelds Nor fandt Jesper Brinkmann en Lille Fluesnapper. Den kunne genfindes senere samme dag af flere.

Ved Sønderhjørne stod Niels Bomholt og talte Hedlærke 3, Blåmejse 120 og en rastende Rødtoppet Fuglekonge.

Ved Knudshoved førte Jørn Knudsen pinden og kunne notere endnu en Steppehøg for lokaliteten dette efterår samt en Duehøg. Dagens obs ved Knudshoved gav også 631 trækkende Musvåger.

Hele 10 Blå Kærhøge blev meldt fra forskellige lokaliteter. Arne Brun så to trækkende ved Thurø Rev og samme sted 120 trækkende Spidsænder.

Onsdag

En grå og blæsende dag. Vinden drejede fra en sydlig retning over i næsten stik vest og tiltog yderligere. Et regnvejr indfandt sig tidligt og blev ved en god del af dagen. Fyns Hoved nåede kulingstyrke, mens det øvrige Fyn slap med frisk til hård vind.

392858376 6685132641575005 1655628409453791185 n

Det blev til lidt Suler på nordkysten. Foto: Leif Sørensen

Fuglemæssigt var der tømt lidt ud eller også mente de fynske fuglekiggere, at vejret var for dårligt til at se på fugle.  De eneste fugle der er indtastet som trækkende denne onsdag er Sule 4 ved Flyvesandet set af Ella Mikkelsen og Dværgfalk 1 trækkende ved Dovns Klint. Derfor er det på sin plads at nævne nogle ikke trækkende fugle. 6000 rastende Hjejler ved Nærå Strand springer i øjnene og kandiderer til dagens bedste obs. De blev talt af Ella Mikkelsen. Claus Dalskov havde søgt havn i Spodsbjerg og så en Kaspisk Måge og det samme gjorde Niels Kristian Bech Jensen ved Nyborg.

Torsdag

Solen kom frem og det holdt tørt hele dagen. I Nordjylland blev der målt stormstyrke, mens vi kun ved Fyns Hoved kom op på hård vind til kuling. Det øvrige Fyn kom ikke over frisk vind måske lidt mere i stødende. Vindretningen var hele dagen stik vest. Hen mod aften aftog vinden en del.

Spørgsmålet var om der var nogle fugle klar i startblokken efter heldagsregnen dagen før.

Frank Jensen-Hammer stod klar på Dovns Klint. Her kunne Frank noterer: Sule 1, Knortegås 1564, Sort Glente 1, Rød Glente 98, Blå Kærhøg 4, Spurvehøg 87, Musvåge 130, Dværgfalk 2, Hedelærke 9 og Blåmejse 450.

391619097 845283367242626 6618597736206617161 n

Det er et flot skue, når fuglene samles. her Stære og Viber. Foto: Poul V. Rasmussen

Ved Teglværksskoven ved Nyborg stod Jørn Knudsen og han bogførte: Sule 3, Musvåge 67, Fiskeørn 1 og Dværgfalk 1. Lige syd for ved Knudshoved så Ivan Sejer Beck en Mosehornugle.

Ved Horseklint så Maria Rasmussen 12 Suler og en Alm Kjove. Leif Kristensen stod ved Flyvesandet og så 10 Suler.

Sundet ved Faaborg fremviste en Indisk Gås og 100 Musvåger – Per Poulsen var på stedet. Ved Tranekær rastede en Fiskeørn og den blev set af Claus Dalskov.

Fredag

Tæt på heldagsregn over dele af Fyn, Svendborg fik mest, mens Langeland fik mindst nedbør. Vinden startede moderat og var i det sydøstlige hjørne før regnen kom ind. Helt klassisk drejede vinden til sydvest og tiltog. Sidst på dagen blev endog meget blæsende med vindstød af stormstyrke og væltede træer og så var det ugens varmeste dag. Kl. 18 var temperaturen 18,7 grader i Odense.

393466468 10160737153704857 8468838168390098997 n

Der er kommet gang i droslerne. Her hviler et par Sjaggere. Foto: Jane Ditzel

Det regnfulde vejr satte sit præg på antallet af fugle, men enkelte vågede sig ud. Frank Jensen-Hammer var på Dovns Klint og havde en god drosseldag med Sjagger 16.000 og Vindrossel 9.000. Ved Knudshoved så Jørn Knudsen en Mosehornugle og 3 Suler.

Hedelærke 12 og Agerhøne 4 skal også nævnes. De blev set af Martine Rheinheimer ved SDU, Odense.

Lørdag

Vinden lagde roligt ud, men friskede hurtigt op fra vest og nåede kuling flere steder. En stribe saftige byger trak afsted og gjorde, at man skulle skæve ud i horisonten for at vide, hvad der var i vente. Temperaturen var normaliseret. Det lugtede lidt af havobs selvom vinden set fra nordfynske kyster gerne måtte dreje yderligere mod nord.

 393185603 6685132661575003 1995408434099995700 n

Knortegæssenes ynglesucces kan aflæses i flokkene, når de trækker forbi. Her synes alle fugle at have halsring, der er derfor ingen unger med. Foto: Leif Sørensen

Gunnar Jørgensen og Leif Kristensen m.fl. drog til de nordfynske kyster. Her så de 34 Suler og en Alm Kjove. Ved knudshoved så Kristoffer Hansen Sortstrubet Lom 1, Vandrefalk 1 og Kjove sp. Lidt nord for ved Teglværkskoven fandt Jørn Knudsen en Rødtoppet Fuglekonge.

Dovns Klint og Frank Jensen-Hammer havde en stille dag, hvor Dværgnåge 4, Bjergvipstjert 3 og Sjagger 3.000 var højdepunkterne.

Søndag

Dagen igennem var vinden fortsat ganske kraftig og aftog kun ganske lidt hen mod aften, hvor den langsom bevægede sig fra stik vest mod nordvest. Der var plads til solen, men man fornemmede, at det var efterår med moderate temperaturer omkring de 10 grader. Vejret lugtede endnu en gang af havobs, selvom vejrmeldingen faktisk så bedre ud om mandagen med vinden drejende længere mod nord.

Optimismen var dog høj hos de mange, der var draget til Flyvesandet og de fik ved fælles set lidt forskelligt. Højeste tal nævnes.  Sortstrubet Lom 1 (Leif Sørensen), Sule 36 (Leif Sørensen), Vandrefalk 1 (Palle Bo Larsen), Blå Kærhøg (Palle Bo Larsen), Tejst 6 (Freya Mørup) og Lunde 1 (Freya Mørup).

392779527 6685132764908326 1898599547213502826 n

Alkefugle er altid en feltornitologisk udfordring. De er ofte langt væk, flyver hurtigt, forsvinder i bølgedale og udstyret ryster måske på grund af vinden. Her et par Alke. Foto: Leif Sørensen

Ved Østerø Sø var der fortsat Mosehornugle og den blev set af Jørn Knudsen, der også fandt 5 Sortgrå Ryler.

Flere satsede på Gulstav og Dovns Klint og her blev bedste tal: Rødstrubet Lom 9, Sortstrubet Lom 2, Rød Glente 16, Blå Kærhøg 3, Spurvehøg 139 og Hedelærke 30  set af Frank Jensen-Hammer. Michael Bjerregaard kunne addere Misteldrossel 35 og Huldue 18 fra samme område.

Den kraftige vestenvind havde blæst 2 Kortnæbbede gæs til Siø og de blev set af Peder Rasmussen.

Tak for lån af billeder og tak for alle indtastningerne i DOF Basen. Vi vender tilbage med en analyse af efterårsferien.