Tirsdagsanalysen uge 15

 

Denne uges analyse er skrevet fra fronten. Deres udsendte sidder i en autocamper på en campingplads i Vestjylland, så det er ikke optimale arbejdsforhold, så bær over med eventuelle mangler i analysen, men posten skal ud.

Splitterne Poul Brugs Rasmussen 2019 04

Splitternerne har været længe om at indfinde sig i år. Først i uge 15 fandt de Siø og stenen ved Lundeborg, hvor disse to fugle er fra. Foto: Poul Brugs Rasmussen©

Uge 15 var kold og klar med nattefrost og enkelte hagl- og snebyger, der var vejrmæssigt tale om det berømte aprilvejr. Meget vekslende uden at den fuglemæssige speeder kom i bund i forhold til ankomster. Splitternerne synes dog for alvor - lidt forsinket - at være ankommet.

En Rødstrubet lom holder fortsat til i Odense Kanal set af Leif Sørensen med flere i denne uge.  Og Lars Philip Nielsen oplevede at blive udsat for noget så sjældent som ”storking”. Mandag den 8. april fulgte den Hvide Stork, som Lars allerede fandt søndag, med på Lars' vej mod nord udover Hindsholm.

image proxy

Hvid Stork trækker nord over Hindsholm. Foto: Lars Philip Nielsen©

Nilgæssene på Siø er set ugen igennem - samt 1 Glisholm Sø set af Lydia Hind, mens den Amerikanske Pibeand ved Firtalsstrand kun er set til og med onsdag. Måske er den dampet af. 147 Skeaænder rastede ved Gyldensteen den 8. april og er et fint tal set af Kurt Due Johansen

Ugens eneste Sort Glente trak SV ved Nr. Broby set af Niels Bomholt, mens Fiskeørne blev set manges steder.  7 trak den 9. april ved Hou Nordstrand Ella Mikkelsen.

 Fiskeoern Jan Nielsen

Fiskeørn trækker nord over Sydlangeland. Foto: Jan Nielsen©

I Bagenkop raster fortsat bådet Gråmåge og Kaspiske Måger. Mens det tyder på at Splitternerne er tilbage på Siø igen. Splitterne 48 rastede på Siø den 10. april set af Peder Rasmussen. En enkelt Sortgrå Ryle rastede ved Hou Nordstrand den 9. april ved Hou Nordstrand set af Ella Mikkelsen og Jens Rasmussen. Klyde 105 blev ugens højeste tal for denne art. Talt ved Gyldensteen den 8. april Kurt Due Johansen

2 Sortspætter holder fortsat til ved Hindsgavl ved Middelfart set af flere ugen igennem.

20190416sortmogenshansen

Sortspætte ved Hindsgavl Foto: Mogens Hansen©

Silkehale 12 fouragerede ved Flintholm den 13. april set af Niels Bomholt. Og Blåhals blev hørt synge følgende steder i den forgangne uge Nr. Broby, Bispeengen, Ballen, Broby Sø, Flægen ved Tybrind, Nakkebølle Inddæmning (2 fugle), Noret på Tåsinge og Karlsmosen.

Sortstrubet Bynkefugl 2 (han og hun) rastede den 13. april ved Gulstav set af Kristoffer Hansen og den 14. april så Nis Rathenborg 2 hanner samme sted.

Sortstrubetbynkefugl EES 2019

Sortstrubet Bynkefugl han. Her har vi snydt lidt. Deres udsendte har foreviget den i Blåvand den 14. april. Foto: Esben Eriksen©

Ringdrossel 2 rastede den 9. april ved Gulstav set af Søren Bøgelund og 4 rastede samme dag ved Hou Nordstrand set af Ella Mikkelsen. 1 rastede den 10. april ved Skovsbo, Kerteminde set af Niels Bomholt. Den 13. april rastede en ved Gukstav set af Kristoffer Hansen og Gunni Ærtebjerg så en ved Keldsnor.

Munke er så små begyndt at synge hist og pist mens Løvsangere, Rødstjerter og Bysvaler lader vente på sig. Og endelig fik en Bjergirisk hjemve en kold aften ved Nakkebølle og sang om tundra og midnatssol.

Bjergirisk EES 2019 04 09

Bjergirisk synger om tundra og højfjeld i iskold aprilaften ved Nakkebølle. Foto: Esben Eriksen©

Tak til fotografer for lån af billeder til Tirsdagsanalysen i uge 15. Vi modtager som sædvanlig gerne billeder fra uge 16.

God Påske

Tekst: Esben Eriksen