Tirsdagsanalysen uge 15

De første dage af uge 15 var der varmegennembrud med temperaturer over 15℃. Desværre var vindhastigheden på den varmeste dag - mandag - også høj. Forventningerne til trækpotentialet var høje, og de blev til dels indfriet. Resten af ugen bød på mere normale temperaturer. Uge 15 blev første uge siden uge 6 uden Kohejre, måske er ”Buller” trukket videre, eller har folk bare ”set nok”?

Rødstjerten ankom den 6. april og blev set mange steder i løbet af ugen. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Mandag den 6. april forsøgte Aske Kejser- Nielsen, Kristoffer Hansen og Michael Mosebo Jensen sig på Enebærodde, sydøstvind er godt der, men er den drejet til syd må man jo nøjes med det. En flok på 8 trækkende Sølvhejrer er ikke hverdagskost - der stod 6 ved Nørreby Hals dagen før, mon ikke disse var blandt de 8? Der blev obset fra 6.15 til 15.30, hvilket kastede nogle rovfugle af sig, som det ses i skemaet nedenfor.

Træktal, Enebærodde, 6. april, 6.15-15.30.

I Fjordmarken, tæt ved odden, var der 6 Rørhøge, 2 hanner og 4 hunner, der var i gang med at indtage området. Samme sted en Ringdrossel han, 12 Svaleklirer og mindst 6 Skægmejser.

Skægmejse, Fjordmarken. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved Ølundgård er Hættemågerne ved at få gang i kolonierne og en enkelt Sorthovedet Måge forsøgte (igen, igen) at få en plads. På samme ø, som den sorthovede stod på, kunne man se en noget tidlig Sortklire - den blev også set torsdag og fredag. Flokken af Sorthalsede Lappedykkere var oppe på 18 - sidste år forsvandt de fleste hurtigt, vi må håbe på mere succes i år.

Sorthovedet Måge, Mellemstykket, 6. april. Foto: Søren Gjaldbæk.

I Billesbølle (tæt ved Årup) fik Jesper Brinkmann Nielsen sig en af de hårde matrikelarter, da 2 Rustænder kom forbi i selskab med 4 Traner - ret usædvanligt, som Jesper også bemærkede. Som det er tilfældet med de fleste Rustænder, er deres fortid formodentligt tvivlsom. Ved Fønsskov så Hans Ole Mathiesen 2 Bjergpibere.

Rødhalset Gås, Gulstavvej. Foto: Jacob Sterup.

På Hou Nordstrand blev der også set på træk, her af Morten Müller, der fik 11 Ringdrosler ud af anstrengelserne; det blev også til 36 Misteldrosler, en Dværgfalk og 13 Spurvehøge. Træktallet er DOF Fyns største, de største rasttal er på 16, 12, 11 (2 gange). I øens anden ende blev der set på Rødhalset Gås, som efter et fravær på mere end 2 uger igen dukkede op i Gulstavområdet den 1. april. Gulstavområdet husede også årets første Rødstjert, en han, set af Søren Bøgelund, der også havde fornøjelsen af en Sort Glente, som trak nordvest ved Søgård Mose. I Tryggelev Nor kunne man se Rovterne (Jacob Sterup og Leif Kristensen). Samme sted fandt Thorbjørn Eriksen en ekstra Sortstrubet Bynkefugl, en hun ud over de to ”kendte”, og også en Digesvale på vej nordover. Ved Ristinge havde Thorbjørn endnu en Rovterne.

Rovterne, Tryggelev Nor. Foto: Jacob Sterup.

Tirsdag den 7. april drejede vinden i vest, hvilket sendte undertegnede til Horseklint, hvor også Aske Kejser-Nielsen var på plads. Der var et pænt træk af småfugle, mange af dem ubehageligt højt. Vores planer var - vanen tro - større end det faktiske udkomme, men vi så da 10 Spurvehøge, 4 Rørhøge, 4 Røde Glenter, 2 Fiskeørne og en Dværgfalk, inden undertegnede drog hjemad efter knap fire timers trækobs. Udvalgte træktal for småfugle kan ses i tabellen til højre. Vi fik ingen svaler i bogen, halvanden time senere så Ella Mikkelsen en Landsvale trække nordpå mod Horseklint lige syd for Korshavn.

De første svaler er dukket op, denne er fra Sydlangeland. Foto: Leif Sørensen.

Ved Dovnsklint så Frank Jensen-Hammer årets første Almindelige Kjove, og også 3 Sortstrubede Lommer (plus 3 røde). Der skal nok komme et par gode lom-dage de kommende uger, især hvis vinden går i sydøst. Ederfuglene skylder stadig en god dag, der var blot 1050 denne tirsdag, til gengæld er 765 Sortænder pænt for den lokalitet. Tirsdag gav også ankomst af Gul Vipstjert, Thorbjørn Eriksen havde en nordtrækkende ved Fakkebjerg. Ved Henninge Nor havde Esben Eriksen 4 Rørdrummer - en paukende og tre ”omkringflyvende”, for nu at nævne denne art fra en ny lokalitet.

Rørdrummer, Henninge Nor. Foto: Esben Eriksen.

På Siø holder der fortsat et par Nilgæs til - Peder Rasmussen. Mon ikke de har planlagt at yngle, og ved Nr. Broby-Lundegård sang to Blåhalse for Henrik Kalckar Hansen - måske der kan blive ynglesucces på den lokalitet.

Som det var tilfældet sidste år fandt en Plettet Rørvagtel frem til Vejlen, Tåsinge. Poul V. Rasmussen hørte en syngende fugl; den kunne også høres onsdag den 8. april. Dagen gav to Gule Vipstjerter og 3 Rødstjerter. Blåhals dukkede op ved Noret, Tåsinge (Peder Rasmussen), der blev set yderligere to på to andre, kendte lokaliteter. En af forårstrækkets eftertragtede fugle fik Erik Danielsen, der om foråret er en flittig gæst på Hou Nordstrand, da han havde en gammel han Steppehøg. Formodentligt samme fugl blev set ved Rørvig to timer senere - det giver en trækhastighed på ca. 50 km i timen.

Løvsangeren ankom den 9. april - der blev set 6 fugle rundt omkring. Foto: Søren Gjaldbæk.

Torsdag den 9. april blev dagen, hvor Løvsangeren ankom - der blev set 6 fugle på 6 forskellige lokaliteter - en på Sydlangeland, resten på Nordfyn, tidspunktet er helt efter bogen. Også årets første Bysvale kom til Fyn, Jens Peter Bech så den ved Bispeenge i Odense. Peter Hvenegaard havde syngende Gulirisk i sin have i Strib - ikke dårligt! I Bøjden Nor havde Stoffer Jaeger en flok på 23 Nordlig Gråsisken - det er mange på dette fremskredne tidspunkt. Endnu en Sortstrubet Bynkefugl viste sig. Denne gang var det på Ærø, hvor Bjarne Jørgensen havde en han i Gråsten Nor. Fra Hou Nordstrand kunne Erik Danielsen melde årets anden Almindelige Kjove.

Et af forårets charmerende indslag - Rødtoppet Fuglekonge, uge 15 bød på 7 fugle fra 6 lokaliteter. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag den 10. april kunne man igen se Rovterne i Tryggelev Nor (Ole Goldschmidt). I den modsatte ende af DOF Fyns område kunne Kirsten Halkjær Lund igen kigge på Rødtoppet Fuglekonge i sommerhusområdet ved Korshavn - den har været på stedet i en god uges tid. Der blev set godt med Svaleklirer: 12 ved Sylten syd for Næbbeskov (Jan Sørensen), 12 i Karlsmosen (Palle Bo Larsen) og 7 i Noret, Tåsinge, hvor der igen var Blåhals (Peder Rasmussen). Ved Storelung havde Henrik Mørup-Petersen en Enkeltbekkasin; dem har vi ikke mange på Fyn.

Ugen igennem kunne folk glæde sig over 6 Tejster ud for Keldsnor - hvis fuglene får ro, skal de nok få ynglesucces. De ses fint fra parkeringspladsen. Her et sammenklip af Tejst, der lander. Foto: Jan Nielsen.

Lørdag den 11. april kunne man igen se Rustænder ved Billesbølle, men også et par Moskusænder, så mon ikke, der er en lokal andeholder, der savner nogle fugle? Og nu vi er i afdelingen for tvivlsomme fugle, så bød Lilly Sørensen ind med en Rødhøne fra Nørresø. De fleste af ugens dage har Frank Jensen-Hammer haft Sortstrubet Lom på træk ved Dovnsklint - denne dag 5 og også en gammel Sule. I den anden ende af øen havde Esben Eriksen to syngende Rødtoppede Fuglekonger i Bræmlevænge ved Lohals. Der er stadig lidt Traner på træk, Peter Lillesø så 8 gå nordpå ved Fynshoved. I Ølundområdet vokser antallet af Klyder og Sorthalsede Lappedykkere, Jacob Sterup talte henholdsvis 70 og 27, de senere år er der dog ikke kommet mange klydeunger ud af det.

Ringdrossel, Ringe. Foto: Kjeld Birkholm Schneider.

Søndag den 12. april var det igen ”trækvejr”, Aske Kejser-Nielsen og Kristoffer Hansen var en tur på Horseklint. Der var gang i droslerne, 1600 Sjaggere, 35 Misteldrosler og 11 Ringdrosler, det sidste en tangering af mandagens Fynsrekord fra Hou. Ti Traner, to Mosehornugler, to Sorthovedede Måger var med til at kaste glans over denne påskesøndag, til højre ses endnu et par træktal. I Middelfart havde Michael Brunhøj Hansen en trækkende Slørugle (hørt klokken 2.21). Der var også ankomst af Havterne - Jacob Sterup havde 13 på Mågeøerne, der er nok overset et par stykker undervejs! Ved Svendborgsund så Steen Winkel to Hvide Storke og senere en ved Vindeby - om det var en ny fugl, vides ikke, og længere sydpå ved Vognsbjerg så Søren Bøgelund ugens anden Sorte Glente.

Ringdrossel, Jersore, 6. april, en af dagens 15, der skød en forrygende uge i gang for denne art. Foto: Kurt Due Johansen.

Uge 15 blev en af de bedste uger for Ringdrossel nogensinde. I alt blev det til 48 fugle fordelt på 13 lokaliteter! 5 af disse blev registreret i Middelfart på nattræk af Michael Brunhøj Hansen.

Tyrkerduen er angiveligt i tilbagegang, uge 15 gav 39 fugle fra 18 lokaliteter. For at få mere viden om artens forekomst vil vi opfordre til at folk indtaster alle observationer af arten den kommende tid. Vi følger op i næste uge. Foto: Jane Ditzel.

Det har været en godkendt uge, den gode nyhed er, at næste uge kunne gå hen og blive endnu bedre! Tak til alle, der har bidraget med fotos til denne uges klumme - vi vil meget gerne have foto til uge 16 - send endelig!

Tekst: Søren Gjaldbæk.