Tirsdagsanalyse uge 50

Af Jens Peter Bech

Så er det blevet tid til årets sidste tirsdagsanalyse. Ugen har specielt været præget af vinterens fugle, hvor gæs, svaner, skalleslugere, og de sædvanlige Silkehaler og Vandstære gør sig bemærket. Ugen bød dog også på et par overraskelser, med en Hærfugl som den største. Sidste uges Mosehornugler har glimret ved deres fravær i denne uge.

 181223 Steen Vagner Silke

Vandstæren fra Silke Å. Foto Steen Vagner.

Mandag

Michael Mosebo Jensen talte hele 150 rastende Sanglærker ved Møllemade/Ellemose. Det er det syvende højeste registrerede antal på Fyn i december måned. På samme lokalitet så Michael to Blå Kærhøge og fem Hulduer. Der er stadig Silkehaler at finde. 55 blev set ved Dræby af Michael Glentedal, og 43 sås i Nyborg af Kurt Kaack Hansen.

Stor Tornskade er ikke hulruger, men denne havde alligevel lagt vejen forbi Svendborg Golfbanes 18 huller. Erhardt Edmund Ecklon stod for denne observation. I Keldsnor rastede en ung Sorthovedet Måge, selvom det er lidt uden for sæson. Det er den blot tredje december-observation af Sorthovedet Måge på Fyn. På Æbelø så Jens Bækkelund fire Stenvendere og en Skovsneppe.

181223 Jane Ditzel Frellesvig

Gråkrager og Musvåge ser hinanden an. Frellesvig. Foto Jane Ditzel

Tirsdag

Lille Skallesluger er en af de vinterarter, der for alvor har indfundet sig i løbet af ugen. 57 blev i dag set ved Gyldensteen. Dette var ugens højeste antal. Kurt Due Johansen var hele Gyldensteen-området igennem og fik ud over Lille Skallesluger bl.a. også set 824 Gråænder, 1270 Pibeænder, 149 Hvinænder, en Sølvhejre og to Blå Kærhøge.

Michael Mosebo Jensen holdt øje med Sanglærkerne, som i dag var skrumpet ind til en flok på 60 ved Møllemade/Ellemose. Det er dog stadig et flot december antal. Niels Bomholt Jensen var taget på Fyns Hoved, hvor han så Bjergpiber, samme sted som den blev fundet i januar og november. Her rastede også 25 Fløjlsænder og en Stenvender. På Store Stegø så Jens Bækkelund en Stor Tornskade, og i Monnet på Tåsinge så Peder Rasmussen en Vandrefalk.

 181223 Steen Offersen Lammes

Lille Skallesluger. Lammesø. Foto Steen Offersen.

Onsdag

Elle Mikkelsen stod for denne vinters første store flok Sangsvaner, da hun så 500 af slagsen fordelt på to flokke af 300 og 200 fugle ved Gyngstrup. Her rastede også 1000 Grågæs.

Ved Skaboeshuse rastede 782 Sjaggere, to Grønspætter, og en lille flok med 28 Silkehaler. Kurt Kaack Hansen var dagens observatør. Palle Bo Larsen slog et smut forbi Vandstæren ved Silkeå, som stadig var på plads. Palle så også en Sølvhejre på engene ved Brahetrolleborg Gods. Der blev også set Sølvhejre ved Gyldensteen af Uffe Mynster. Peder Rasmussen og Karen Kusk så begge Blå Kærhøg, ved henholdsvis Egense og Botofte Skovmose.  

 181223 larskirk 4

Sangsvaner. Foto Lars Kirk

Torsdag

Ved Hillerslev så Leif Kristensen decembers første observation af Pibesvaner, da to fouragerede sammen med 170 Blisgæs. Niels Bomholt Jensen fik pulsen op, da han fandt en meget sen Mudderklire ved Åsø Strand. I første omgang blev fuglen kun set kortvarigt, og Niels kunne ikke afvise, at det kunne være en Plettet en af slagsen. Fuglen blev dog senere genfundet og sikkert bestemt som en sen almindelig Mudderklire. Niels var også forbi Monnet på Tåsinge hvor 610 Toppede Skalleslugere rastede. Per Rasmussen så en Stor Tornskade ved Havndrup og nåede også forbi Eskildstrup for at  tælle 15 Røde Glenter på overnatningspladsen.

Ved Silke Å var der stadig Vandstær, set af Gunnar Jørgensen. 320 Nordlige Gråsisken fordelt på to flokke af 120 og 200 fik Michael Mosebo Jensen set ved Møllemade/Ellemosen.

 181223 pvr

Vandstær. Foto Poul V. Rasmussen.

Fredag

Denne dag blev ikke en dag, der skrev sig ind i de fynske historiebøger. 31 Lille Skallesluger i Nakkebølle Inddæmning set af Arnbjørn Jens Jørgensen, 16 Sølvhejrer og en Vandrefalk i Arreskov Sø set af Erik Ehmsen og fem Kernebiddere i Bredbjerg set af Flemming G. Andersen blev dagens højdepunkter.

 181223 larskirk 2

Musvåge. Foto Lars Kirk.

Lørdag

Anders Odd Wulff Nielsen brugte lørdagen ved Arreskov Sø, hvor der både var 40 Lille Skallesluger, 16 Sølvhejrer, to Havørne, 100 Gråsiskener og en Isfugl. Anders lagde også vejen forbi Vandstæren ved Silkeå. Ved Eskilstrup talte Freya og Henrik Mørup-Petersen overnattende glenter. Det blev til 12 Røde Glenter. Dagens højeste antal af Silkehaler blev 95, som blev talt af Anders Myrtue i Tarup. 19 Sandløbere kunne ses fouragerer ved Barager Nebbe, set af Jan Sørensen.

 181223 Jane Ditzel Frellesvig2

Munk hun. En ikke helt almindelig vintergæst. Frellesvig. Foto Jane Ditzel

Søndag

En bekendt af Anders Odd Wulff Nielsen rapporterede, at en Hærfugl var fløjet ind i deres carport i Højby. Hærfuglen havde desværre brækket den ene vinge, og måtte derfor desværre aflives. Peter Lillesø holder stadig øje med Silkehalerne i Munkebo, hvor 95 kunne tælles i dag.

I Gyldensteen Engsø  så Tom Tjørnum 14 Skeænder. Samme sted så Tom en Blå Kærhøg. En af dagens tre observationer af arten. Jens Bækkelund så en Vandstær ved Harritslevgård Møllebæk

181223 larskirk 3
Vindrossel. Foto Lars Kirk


Der skal lyde en stor tak til alle fotografer og observatører som har bidraget til tirsdagsanalyserne igennem hele 2023. Hermed går tirsdagsanalysen på juleferie og vender tilbage til næste år.

 

Redaktionen ønsker alle en rigtigt Glædelig Jul og et Godt Nytår.