Tirsdagsanalysen - uge 3

Af Esben Eriksen

Vintervejret holdt ved frem til fredag, hvor en mildning brød igennem om aftenen. I dagene forinden var der flere flotte solskinsdage, og det lokkede folk med tid i de lyse timer ud.

419289244 10160893315184857 843848896365606320 n

Presbold fra Jane Ditzel til alle boligbirdere. Fjeldvåge på foderbræt i haven!! Foto: Jane Ditzel

Mandag

Anders Myrtue var forbi Hessum, hvor en flok på 260 Sangsvaner rastede i selskab med 1.300 Bramgæs. I Egensedybet talte Anders endvidere 110 Toppet Skallesluger. Per Rasmussen faldt over en flok Agerhøns på 9 ved Havndrup. Søren Gjaldbæk genfandt den Rødhovede And ved Nr. Broby.

Jens Bækkelund talte 290 Storspover ved Orestrand, mens Peder Rasmussen havde 54 på Monnet. De Sortgrå Ryler i Storebæltsområdet rykker formentlig lidt omkring. Mandag så Claus Dalskov 8 ved Hou Nordstrand sammen med 18 Stenvendere. Knudshoved, Vresen og  Sprogø er andre gode steder for Sortgrå i den sydlige del af Storebælt. Claus faldt også over en Skovsneppe ved Tranekær, mens Jan Sørensen så en ved Lysmose Skov ved Spodsbjerg.

esbenbjergcaroline1601bsn

Ved Caroline Amalielund ses denne fine Bjergvipstjert, men også Munkemose kunne byde på Bjergvipstjert i uge 3. Foto: Bent Staugaard

4 Blå Kærhøge fordelt på lige så mange lokaliteter og observatører vidner om, at Fyn ikke har fået stor snedybder, når de er her endnu. Isfugl blev set ved Faaborg Fjord af Per Poulsen og ved Langesø af Bent Lindhardt.

Pierre Bentzen fandt en Stor Tornskade ved Ravnholt og Arne Christensen genfandt en sen Sortstrubet Bynkefugl ved Tryggelev Nor.

Tirsdag

Lysbugede Knortegæs kan hver vinter ses ved Mågeøerne, mon det bliver ved? Blot 25 blev noteret ved Mågeøerne af Michael Mosebo. Blisgæs og Bramgæs er blevet meget talrige i vinterhalvåret, men det var dog beskedne tal denne tirsdag med 2.500 Bramgæs ved Tressebølle talt af Claus Dalskov. 110 Blisgæs var dagens største flok af denne art og de blev set ved Vester Hæsinge af Niels Bomholt.

43 Islandske Ryler hold til ved Mågeøerne og blev noteret af Michael Mosebo. Kurt Hansen så 18 Sortgrå Ryler ved Knuds Hoved og Claus Dalskov, og Susanne Skov så henholdsv 12 og 10 ved Hou Nordstrand. Skovneppe blev set ved Dømmestrup af Anne Veber Døssing og ved Langesø af Evald Mehlsen.

esesortgrhoucld

Sortgrå Ryler er samarbejdsvillige i Storebæltsregionen. Denne er fra Hou Nordstrand. Foto: Claus Dalskov

Ved skovsøen ved Fruens Bøge er der en fast Kaspisk Måge, og Søren G. Nielsen så den tirsdag. 5 Blå Kærhøge, hvoraf en var en ”genganger" fra dagen før blev set i det flotte vejr. Mon ikke det fine vintervejr og Isfuglene trak mange til Amalielund i Svendborg, hvor 2 fugle holder til. 3 andre lokaliteter meldte om Isfugl samme dag. Ved Amalielund er der også en overvintrende Bjergvipstjert. Vandløbsbirding er altid populært, når det er hård frost, og ved Brahetrolleborg og Lillemølle Å blev der meldt Vandstær af henholdsvis Palle Bo Larsen og Jørn Knudsen.

På Monnet så Arne Christensen 14 Snespurve, og i Tryggelev Nor var den Sortrubede Bynkefugl på plads og blev set af Henrik Mørup-Petersen.

Michael Mosebo sluttede dagen af med at lytte efter Stor Hornugle, og det gav pote. På stille aftener kan den høres fra Øksenrade Skov, men uglen sidder på Fænø. Kort efter blæste det gevaldigt op, og så var det slut.

Onsdag

En lidt stille dag, men der blev meldt lidt hist og pist. Peter Lillesø talte 240 Toppet Skallesluger i Kerteminde Fjord. Ved Rudkøbing Vejle talte Ole Goldschmidt 520 Pibeænder.

Jens Kristian Holm fandt 4 Agerhøns ved Langeskov, og Niels Bomholt så en Skovsneppe ved Rødkilde Skov. To Blå Kærhøge bragte ugens total op på 10 fugle. Anders Larsen så en ved Arreskov Sø og Jens Bækkelund så en ved Gyldensteen.

DSC 8259

Nordlig Gråsisken er mange steder i denne tid, og de kan være ganske lyse. Tjek for Hvidsisken i Gråsiskenflokkene. Her en fra fotografens have i Odense. Foto: Esben Eriksen

Tre Isfugle er meldt: fra Røjle Mose set af Erik Busk, fra Blangstedgård set af Kristoffer Hansen og fra Rudkøbing Havn set af Ole Goldschmidt. Lars Andersen må endnu have lidt æbler i sin plantage eller det var der i al fald. Hvad status er efter 750 Sjagger var forbi Lindved Frugtplantage melder historien ikke noget om.

Torsdag

En dag med stille og solrigt vejr, det gav mange folk i felten. Peder Rasmussen kigger meget på Tåsinge og talte flest Sangsvaner og Bramgæs denne dag med 246 Sangsvaner ved Lundby og 4.000 Bramgæs ved Gesinge. 50 Havlitter ud for Ristinge blev set af Leif Bisschop-Larsen og Ederfugl 2.500, Troldand 1.260 og Bjergand 3.250 i Helnæsbugten var torsdag største flokke af disse arter, og de blev talt af Jacob Sterup.

esevandssilkepvr

Sne og is giver fine motiver i denne tid. Vandstær ved Silkeå. Foto: Poul V. Rasmussen

Søren G. Nielsen fandt 7 Agerhøns ved Middelfart samt 9 ved Kavslunde. Ved SDU i Odense fandt Martin Rheinheimer 3.

Jane Ditzel fik en fornem gæst på sit foderbræt – en Fjeldvåge!

Fredag

Det er ikke skribenten, der er blevet skrivetræt, men allerede fra onsdag skete der en afmatning i observationerne på Fyn. Fredag blev også en stille dag med 235 Sangsvaner talt af Morten Müller ved Vestergårds Mose. 19 Lysbugede Knortegæs trak vest over havet ved Gyldensteen og blev set af Bent Lindhardt. Ved Møllemaden så Michael Mosebo 4 Hulduer, og Erik Overlund så de faste Sandløbere ved Barager Næbbe – denne dag var der 11.

Leif Sørensen faldt over 25 Silkehaler i Rudkøbing, og ved Møllemaden rastede en Sortstrubet Bynkefugl og den blev set af Michael Brunhøj Hansen. Frosten slap sit tag og tøvejret satte ind.

Lørdag

Lørdag blev endnu en dag til samlingen over rolige dage. 4 Traner set af Søren Bøgelund i Henninge Nor smager lidt af forår. Den Kaspiske Måge ved Fruens Bøge fik besøg af Kristoffer Hansen, og ved Hindsgavl så Freya Mørup- Petersen en anden gammel kending i form af Sortspætten. 32 Silkehaler ved Rantzausminde blev fundet af Tom Giersing – det er altid en behagelig overraskelse.

Søndag

En blæsende og kold dag dog med plusgrader på termometeret. 200 Blisgæs overfløj Ella Mikkelsen og Stige Ø. I Faaborg havn rastede en Dværgmåge, som blev set af Per Poulsen.

esesnehoucld

Snespurv fra Hou Nordstrand. Foto: Claus Dalskov

Leif Nielsen så en Skovhornugle ved Andebølle og en Blå Kærhøg han ved Jersore. Peter Pelle så samme dag en Blå Kærhøg i Sortemosen og de to observationer rundede en god uge af fo Blå Kærhøg på Fyn med 24 observationer, hvoraf kun to observationer kunne lugte af samme fugl.

Tak for lån af billeder til alle - vi håber på bidrag med både foto og observationer i næste uge.