Tirsdagsanalysen - uge 7

Af Claus Dalskov

I Uge 7 var der vinterferie for mange. Her til lands var vejret meget lidt vinterligt, til gengæld de fleste dage gråt og diset med en masse regn! Det får vel ende en dag.

220224vibe1cld

Vibe, Botofte. Der var ellers ikke mange forårstegn i uge 7. Foto: Claus Dalskov.

Mandag
Mandag med regn, dis og lidt opklaring sidst på dagen gav gensyn med en del af de sædvanlige: 14 Sandløbere ved Barager Nebbe set af Erik Overlund, Isfugl ved Caroline Amalielund meldt af Niels Selck, Mosehornugle fra Helnæs Made set af Lars Petersen og Stor Tornskade noteret af Nis Rattenborg fra Føns Vang.
En Mosehornugle set ved Slambassinet af Evald Mehlsen er en af de ugler, der ses på Stige Ø. Stor Tornskade fra Sallinge meldt af Stoffer Jaeger er ny lokalitet for den art, Stoffer fik også fik set Blå Kærhøg han samme sted. Også Mosehornugle ved Ristinge Havn er ny for lokaliteten – denne set af Bente Holmgaard Larsen. Ved Klingstrup Gods nær Vejstrup kunne Poul Vestergård Rasmussen notere 75 rastende Silkehaler.

220224mosesg

Der blev set mange Mosehornugler i uge 7. Her en med Muldvarp - den ligger godt i maven. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag
Hele 6 Mosehornugler på Stige Ø! Set tirsdag af Tony Ottesen. 3 Mosehornugler fra nye lokaliteter: En set af Lars Peter Hansen ved Sybergland, en af Benjamin Bech ved Salby og en af undertegnede på Hou Nordstrand. Lidt længere sydpå på Langeland meldte Jane Ditzel om 6 Traner ved Frellesvig.

Ved Ørnehøj så Søren Bøgelund en pæn flok Hulduer på 55 trække nordøst, måske sammen med godt tusind Ringduer, der trak samme vej.
Sandsynligvis er de første Havørnepar nu begyndt rugningen, mens andre par kun er på forberedelsesstadiet. De enkelte par begynder rugningen på næsten samme dag år efter år. Nogle par starter allerede her midt i februar, andre par helt hen mod midten af marts. Mit par i Tranekær lægger første æg – og dermed rugestart – en af de sidste dage i februar. Og så har Ole Goldschmidt fundet en overnatningsplads for Havørne på Langeland, idet 8 fugle trak til nattero ved Fårevejle, heraf 1AD, 1 5K + 6 imm.

220224hav1cld

Havørn. Foto: Claus Dalskov.

Onsdag
Grå og diset onsdag gav gensyn med den Rødhalsede Gås på Tåsinge, denne gang ved Bjernemark. Også gensyn med Sortspætte ved Hindsgavl og 4 Mosehornugler på Stige Ø, diverse Sølvhejrer og Blå Kærhøge.
Ella Mikkelsen var en tur rundt i det nordfynske med blandt andet 158 Storspover på strandengene ved Jersore, 6 Havørne og 60 Strandskader ved Lindø og vadefladerne ved Jersore og omkring 100 Stillits ved Bladstrup i notesbogen. I det sydlige fynske fik Niels Andersen set 4 Traner ved Bøllemosen, hvor også 300 Sjaggere og 55 Gulspurve fouragerede. Endelig så Ole Goldschmidt 11 Hulduer på Siø.

220224rodgas1ach

Rødhalset Gås. Foto: Arne Christensen.

Torsdag
En grå, tåget/diset torsdag fik ikke mange ud med kikkerten. Dog kunne Jens David Kofoed Mogensen notere 93 Lysbugede Knortegæs ved Skråstrup Strand og 1600 rastende Ederfugle udfor Fogense Pynt. Årets første Rørdrum ved Tryggelev Nor blev hørt af Olav Egelund og ved Skaboeshuse fik Kurt Kaack Hansen set en Mosehornugle trække øst og to Grønspætter fouragere.
De 2 Vandrefalke fra Fynsværket set her og – næsten 100% sikkert samme fugle – ved Slambassinet.

220224alkpvr

Alk, Stengade Strand. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
Så lysnede det lidt fredag – ligefrem med en anelse sol. Og det gav også flere observationer i et fynske. Den Rødhalsede Gås flyttede til Siø, hvor Peder Rasmussen genfandt den. På havet vest for Bogense talte Jens Bækkelund til 1100 Sortænder og 1200 Ederfugle. Gunnar Jørgensen så en overflyvende Dværgfalk ved Hillerslev, og ved Tangkrog tæt ved Sollerup fik han noteret 3 Traner. Det kunne jo godt være yngleparret herfra, der er tilbage. Egeløkke Lung på Langeland præsterede 4 Traner set af Søren Sørensen. Ynglepar har spøgt her nogle år, så…

220224trane1pvr

Trane, Stengade. Foto: Poul V. Rasmussen.

Arne Volf så en overflyvende Duehøg i Kohave øst for Blangstedgård og David Damgaard Dysager fik meldt en overflyvende Bjergvipstjert i Brobyværk ved Odense Å. Stadig Silkehaler i omløb: 30 styk ved Vejlen Tåsinge set af Arne Christensen. Jan Stener Jørgensen kunne notere 3 Store Præstekraver og 18 Sandløbere på stranden syd for Tranekær Fyr ud for Strandagergård. Kunne teoretisk være fuglene fra Barager Nebbe, der havde flyttet sig til mere rolige omgivelser. Sandløbere ses jo om vinteren her i et fynske næsten udelukkende langs Storebæltskysten på den midterste del af Langeland.

220224sortlbr

Sortand. Der raster rigtig mange langs kysterne, desværre ligger de fleste langt ude. Foto: Lars Brixtofte Petersen.

Lørdag
Flot vejr lørdag fik mange af huse og mange observationer i DOF Basen, så kun et udpluk nævnes her. Årets første terne i det fynske dukkede op denne dag ved Barager Nebbe i form af en ringmærket Splitterne. Ternen sås af Erik Overlund og Pierre Bentzen. Ringene kunne dog ikke aflæses.
På havet syd og øst for Monnet så Arne Bruun sidst på eftermiddagen cirka 3000 Hvinænder angiveligt samle sig for natten. Det er det trediestørste antal set i dette årtusind her i det fynske. Også 250 Toppede Skalleslugere kom i bogen her.
340 Spidsænder i Gråsten Nor på Ærø er fjerdestørste antal rastende Spidsænder ligeledes i dette årtusind i det fynske område. Ænderne talt af Niels Munch Kofoed, der også noterede 3500 Bramgæs, 450 Pibeænder, 150 Krikænder og 102 Storspover samme sted. Niels meldte også 10 Bomlærker fra Rise Mark - de kan godt lide Ærø -  og 55 Havlit på havet udfor.

220224pibe1cld

Pibeænder. Foto: Claus Dalskov.

Ny Lokalitet i år for Mosehornugle: En set på Skarø af Maria Rasmussen, der også fik talt 51 Strandskader på øen. I 2013 kunne man se 33 Mosehornugler på Skarø - det trak mange til øen! På havet udfor Snage Strand på vestsiden af Langeland så Flemming Hansen to Nordiske Lappedykkere. Sølvhejre blev meldt fra 9 forskellige lokaliteter med 5 ved Firtalsstrand og Mellemstykket som største antal, set af Jens Kristian Holm, der også noterede 115 Storspover samme sted.

220224solv1cld

Sølvhejre, Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Søndag
Søndag med regn hele dagen gav en enkelt bemærkelsesværdig indmelding: 58 Husskader fløj fra overnatning ved Ørbæk set af Hans Rytter. nævnes skal også en Vandstær ved Kærum Å, set af Gerd Larsen.

Tak til alle observatører og fotografer, der trods de dårlige arbejdsbetingelser alligevel fik set nogle fugle. Foråret venter - vi venter spændt!