Tirsdagsanalysen - uge 14

Af Esben Eriksen

Foråret meldte sin ankomst med tæt på 20 grader, men først skulle vi igennem mængder af regn. Set fra fuglekiggerens perspektiv, så er vejrskift ofte intersant, hvor regn giver rastende fugle - og opklaring træk af fugle. Denne uge bød på ankomst af Svaler og andre afrikatrækkere, mens sjældenhederne udeblev.

434459396 1211388836494569 6627335014587435593 n

Rødstjert ankom til den tidlige side. Foto: Flemming Agner Jørgensen

Mandag

Ugen bød på en ekstra fridag, da ugen indledtes med 2. påskedag og det burde jo være lig med mange fugle. Der var fortsat en Rødhalset Gås ved Nørreballe Nor, den blev set af Else Klint, Finn Papsø og Leif Rasmussen. Atlingænderne er så småt ved at indfinde sig 2 blev set i Noret på Tåsinge og blev set af Jens-Gert Hansen og Peder Rasmussen. Yderligere en rastede ved Vestermade og blev set af undertegnede.

Er der mange Skeænder dette forår? De har i al fald indfundet sig mange steder og 207 blev indtastet denne dag. Flest så Jens Peter Bech med 63 i Sybergland. Ved Sybergland så Jens Peter også Sorthovedet Måge 2 og fik lokket undertegnede forbi, det gav både måger og en Enkeltbekkasin.

Anders Mørup-Petersen så en trækkende Fiskeørn ved Ristinge. 4 Blå Kærhøg blev set denne dag af lige så mange observatører. De tre af fuglene blev set på Langeland. Mosehornugle kunne fortsat ses på Stige Ø, og det gjorde Esben Aagaard denne dag. Hans Rytter fandt en flok Silkehaler i Ørbæk på 65 fugle, så der er en slat tilbage endnu. Ved Bispeengen kan man se Blåhals, to fugle sang for Henrik Kingo og Esben Aagaard, mens en enkelt sang ved Slambassinet, Vibeke Hansen var på plads. To Sortstrubede Bynkefugle han og hun rastede ved Ristinge Havn og blev fundet af Lisbeth Bech. Ved Gulstav fandt Poul V. Rasmussen en enkelt. Ved ravnholt rastede en Stor Tornskade, den blev set af Palle Bo Larsen.

434757845 7058122054297305 2390530711744111853 n

Fem Skestorke gæstede Lammesø. Foto: Johnny Vølund

Tirsdag

En historisk våd regnvejrsdag for april satte en dæmper på aktiviteten blandt fuglefolket. Finn papsø fandt en Hvid Stork i regnen ved Fodslette. Søren G. Nielsen fandt Svaleklire 6 og Blåhals 1 ved Engene ved Nr. Broby. Ved Nordskov Enge trak en Fiskeørn forbi Richard Hansen og ved Sybergland fandt Karen Koefoed en 2k vandrefalk.

Onsdag

Helt klassisk for foråret, så betyder en regnvejrsdag stop for fugletrækket for så at genoptage med fornyet styrke efter regnenn. 6 Fiskeørne trak på bagsiden af regnvejret, flest så Morten Müller med to ved Tryggelev Nor samme sted så Morten 2 Mosehornugler. Længere sydpå meldte Søren Bøgelund en Sort Glente, en Løvsanger og en Ringdrossel fra Ørnehøjområdet. Langeland er et godt sted om foråret, hvis man søger stor artsdiversitet, således kunne Finn Papsø tilføje Stor Kobbersneppe til dagslisten for Langeland denne onsdag, to rastede i Nørreballe Nor.

Ved Birkum rastede 3 Sorthovedede Måger, det er lige tiden for dem Mågerne blev set af Henrik Kalckar. Karen Koefoed fandt 48 Silkehaler i Tarup.

esbenbhvejlenpvr 1

Brushøns er blandt en af mange fornøjelser ved at tjekke vadefugle. Foto: Poul V. Rasmussen

Torsdag

Vejret var markant lunere end dagen før. På Monnet talte Peder Rasmussen Bramgæs - hele 5.000 blev det til. Ved Tranekær trak en Dværgfalk forbi Jan Stener Jørgensen. Sløruglen ved Kertinge Nor var fortsat på plads i sin lade kunne Torben Hvass kontstaterer. Søren Bøgelund var endnu den eneste med licens til at se Løvsanger og meldte endnu en. Denne gang fra Lunden, hvor Søren også meldte om skrigende Lille Flagspætte. 

Fredag

Igen en del regn særligt sidst på dagen. Børge Rasmussen nåede ud før regnen og så to Fiskeørne ved Bøjden Nor. Kurt Due Johansen og Søren G. Nielsen var enige om, at der var 7 Sorthalsede Lappedykkere ved Firtalsstranden. Kurt talte samme dag 691 Storspove fordelt på lokaliteterne Egensedybet, Nærå Strand; Lindø og Ølundgård.

Havearbejde kan være givende. Ivan Sejer Bæk så årets første Fjordterner fra egen have i Kerteminde, da 2 trak over. Rødstjert ankom til Kurt Hansens have ved Skaboes Huse. Ringdrossel er meldt fra tu lokaliteter. Henrik Kalckar fandt en ved Skt Klemens og Poul V. Rasmussen, Arne Christensen og Pierre Bentzen delte en ved Vejlen på Tåsinge.

436310916 3504680009843769 7643412449112036377 n

Kongeørnen var endnu i det fynsk i lørdags. Foto: Freya Mørup Pedersen

Lørdag

På papiret var der lagt op til en stor fugledag med sol og lune vinde fra sydvest, og det sendte mange folk var i felten. Ved Dovns Klint talte Frank Jensen-Hammer trækket og kunne blandt andet noterer: Rødstrubet Lom 7, Bramgås 7.560, Ederfugl 1.488 og Sortand 558. På Hindsholm stod Kristoffer Hansen og undertegnede ved henholdsvis Horseklint og Nordskov Enge og her var artsammensætningen på trækket noget anderledes med følgende arter som eksempler herpå: 

Rød Glente 9, Svaleklire 9, Huldue 9, Ringdue 4.220, Hvid Vipstjert 63, Skovpiber 6, Engpiber 140, Ringdrossel 1, Misteldrossel 20 og Tornirisk 316. Ved Blanke Fed stod Michael Brunhøj Hansen og her kunne trækket også mærkes med Engpiber 111 og Tornirisk 101. 

esbenetvibe

Vand på marker og enge lover godt for Viberne. Foto: Erik Thomsen

Freya Mørup var rund på Nordfyn og genfandt Kongeørnen, der blev fundet af Tony Ottesen den 29. marts ved Gyldensteen. Fuglen, der er en 2k fugl, var ikke langt herfra og gled mod nordøst. I skrivende stund er den ikke set. Måske er den fortsat på Fyn, hvis den ikke er stukket mod Jylland.

Dagen bød på flere Rødtoppede Fuglekonger, Blåhalse og Sortstrubede Bynkefugle. Alle tre arter breder sig stødt og roligt på Fyn måske et udslag af Klimaforandringer? En Stor Tornskade rastede på Fyns Hoved og blev set af Kristoffer Hansen. 

Søndag

Dagen indledtes med regn og derefter opklaring med varme og kraftig sydvestenvind. Afrikatrækkerne ankom for alvor med Svaler, Rødstjerter, Løvangere og en Gærdesanger blev meldt. Sidstnævnte blev hørt af Søren Bøgelund på Langeland og må kandiderer til en af de tidligste i Fynsområdet nogensinde. Kurt Hansen så 5 Rødstjerter ved Skaboes Huse og er også mange så tidligt. 

esbenringvejlenpvr

Ringdroslerne er kun lige begyndt. Foråret er begyndt godt for arten på Fyn. Tjek droslerne den næste måned. Foto: Poul V. Rasmussen

Fem Ringdrosler blev meldt heraf var de to optaget om natten af Michael Brunhøj Hansen, der også optog 59 Sangdrosler samme nat.

Noret på Tåsinge synes som det bedste sted for Atlingand i disse dage. Fire rastede her og blev set af Arne Christensen. En Stor Kobbersneppe trak forbi Benjamin Bech på Horseklint - den ses sjældendt på disse kanter. Ved Dovsn Klint kunne man fortat se Sortrygget Vipstjert og samme sted trak en Dværgfalk - begge blev set af Frank Jensen-Hammer.

Foråret er for alvor i gang og vi går en fuglemæssig spændende uge i møde.

Tak for bidrag med foto og indberetninger til denne analyse.