Tirsdagsanalysen - uge 15

Af Claus Dalskov

Varmepustet sydfra gav 10 nye årsarter i det fynske i ugens løb. Mandag en Broget Fluesnapper set af Søren Bøgelund ved Ørnehøj og en nattrækkende Vendehals hørt af Michael Brunhøj Hansen ved Middelfart. Desuden en trækkende Gulirisk på Nordskov Enge, set og hørt af Søren Gjaldbæk. Tirsdag så Christian Lundsted og Viktor Bendiksen 2 Rovterner ved Tryggelev Nor, og Søren Bøgelund hørte og så en Sivsanger i Fredmosen. Onsdag dukkede ugens fugl op ved Skaboeshuse i form af en syngende Plettet Rørvagtel opdaget af Kurt Kaack Hansen, og ved Ørnehøj på Sydlangeland kunne Søren Bøgelund notere årets første Bynkefugl. Søndag kunne Stoffer Jaeger og Lars Møller Andersen beundre årets første Dværgterne i Bøjden Nor, og ved Helnæs Made fik Anton Markvard set den første Gøg. Også Rørsanger dukkede op på ugens sidste dag: En meldt af Aske Keiser-Nielsen fra Bispeenge.

140424rordrumgulstsgn

Rørdrum, Gulstav Mose. Foto: Søren G. Nielsen.

Mandag
Lun og solrig start på ugen gav ikke de store træktal i det fynske. Michael Brunhøj Hansen var dog på plads ved Blanke Fed og Aulby Mølleås udløb og kunne notere 171 Engpibere og 611 Grønsiskener drage mod nordvest samt 18 trækkende Spurvehøge. 9 Småspover kom også i Michaels notesbog samme sted. Morten Müller fik set 10 nordtrækkende Traner ved Spodsbjerg og Frank Jensen-Hammer 6 trækkende Rødstrubede Lommer ved Dovns Klint.

140424tranecld

Trane, Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

4 + 2 syngende Løvsangere noterede Per Rasmussen ved henholdsvis Birkum og Tarup Grusgrave.
Carsten Skou var forbi Sortemose, hvor han så 5 Atlingænder, 120 Krikænder og 2 Sorthalsede Lappedykkere, der var ny årsart for lokaliteten. Det samme gjaldt for Engsøen ved Gyldensteen, hvor Kurt Due Johansen noterede en Sorthalset på sin mandagsoptællingsrunde. Der var to stk. Atlingand i Gulstav Mose set af Søren Bøgelund og en i Snaremosen, hvor Jan Sørensen og Ole Goldschmidt var forbi. Ole noterede også en Sorthovedet Måge og en jagende Vandrefalk samme sted. I det nærliggende Henninge Nor fik Ole set minimum 2 Mosehornugler, 3 Havørne og hørt en Rørdrum.

140424atlinglk

Atlingand, Noret, Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag
Søren Bøgelund genfandt den Rødhalsede Gås tirsdag blandt 2200 Bramgæs ved Søgård Pyt i det sydlangelandske. Det er formodentlig samme fugl, som sidst blev meldt 1. april ved Nørreballe Nor. Lidt længere nordpå ved Tryggelev Nor fandt Morten Müller en Nordisk Lappedykker i sommerdragt, og på Siø talte Peder Rasmussen til 485 Hjejler og 2 Lille Præstekrave. Jens-Gert Hansen havde en Gulirisk ved Vindeby på Tåsinge; det var årets anden.

140424lilleppvr

Lille Præstekrave, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

155 Lille Kobbersneppe fik Kurt Due Johansen i notesbogen på Vigelsø, hvor også 300 Pibeænder rastede.
8 stk. Tejst fik Peter Pelle Clausen set ved Knudshoved Færgehavn, og i Slipshavn Skov noterede Jørn Knudsen 1 Duehøg. Ikke alle Silkehaler er draget nordpå, så Arne Christensen kunne tælle 88 rastende ved Bækkehave på Tåsinge. To gange to Rødstjerter blev noteret af henholdsvis Michael Brunhøj Hansen ved Vejlby og af Jørn Knudsen ved Lindholm i Nyborg. Endelig fik Erik Ehmsen set en trækkende Dværgfalk ved Arreskov Sø.

140424bhpvr

Brushønsene er på vej nordover, her en der raster i Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag
182 Mørkbugede Knortegæs ved Thurø Rev onsdag blev talt af Arne Bruun, mens Søren Tanderup kunne notere 23 Klyder ved Østerø Sø, hvor også 1 Mosehornugle kom i bogen. Niels Bomholt fik set 14 Ravne ved Fiskerup Skov og ved Lunkebugten kunne Jens-Gert Hansen notere årets tredje Sortrygget Hvid Vipstjert i det fynske.
Søren Bøgelund fandt en Stor Tornskade ved Ørnehøj og en Ringdrossel ved Søgård Pyt, og ved Tryggelev Nor havde Arne Christensen gensyn med gårsdagens 2 Rovterner.

140424rovach

Rovterne, Tryggelev Nor. Foto: Arne Christensen.

Torsdag
Imponerende 230 Silkehaler fandt torsdag behag i misteltenbær ved Vornæs Skov. Antagelig spredes planten endnu mere i området med Silkehalernes afføring, hvor frøet skydes ud sammen med en klæbrig masse. Misteltenbærrene er modne og spiringsdygtige på netop dette tidspunkt.
500 Hættemåger gør klar til at yngle ved Glisholm Sø i det sydøstlige Odense. Samme antal så Michael Brunhøj Hansen ved Møllemade/Ellemose, hvor dagen også gav en ny Blåhals. Også Husby Strand gav også en ny syngende Blåhals hørt og meldt af Lars Witting. Pæne 4 Lille Præstekrave set ved Bispeenge af Gunhild Brink.

140424silkepvr

Silkehaler - en flok på 230 ved Vornæs. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
Fredag med 262 Mørkbugede Knortegæs ved Thurø Rev set af Niels Bomholt, 118 trækkende Engpibere ved Blanke Fed meldt af Michael Brunhøj Hansen og 2 styk Sortstrubet Lom trækkende ved Dovns Klint, set af Frank Jensen-Hammer. Peder Rasmussen var et smut på Langeland og fik noteret +5000 Bramgæs på Ristingehalvøen, 2 Skestorke, Dværgmåge og 1 Kaspisk Måge i Nørreballe Nor + endnu 1 Kaspisk på Siø. Sluttelig 5 fouragerende Kernebidere ved Odense Universitet noteret af Christian Lundsted.

140424blabispjao

Man kan stadig se og høre Blåhals - her fra Bispeenge. Foto: John Andreas Omøer.

Lørdag
Flot vejr lørdag fik kikkerterne i sving i det fynske. Frank Jensen-Hammer var på Dovns Klint og fik blandt andet noteret 15870 trækkende Bramgæs og 87 ditto Fløjsænder plus en1 Almindelig Kjove. Michael Brunhøj Hansen fik også tjekket trækket ved Blanke Fed og kunne melde 372 Engpibere, 43 Skovpibere, 11 Skægmejser og 6 Svaleklirer, der hovedsagelig drog mod NV. Jens Bækkelund fandt en Tundrasædgås ved Langø og Henrik Mørup-Petersen to Nordiske Lappedykkere i Marstalbugten udfor Ristinge, hvor også en Kaspisk Måge rastede.

140424ror2pvr

Rørhøg. Foto: Poul V. Rasmussen.

6 Skestorke ved Ølundgård blev set af Viktor Bendiksen, mens 2 blev meldt af Søren Sørensen fra Tryggelev Nor, givetvis  gengangere fra fredagens fugle ved Nørreballe. Søren meldte også 4 Dværgmåger fra Nørreballe Nor. 2 Suler blev noteret af Kirsten Halkjær Lund ved Horseklint, og cirka 300 Lomvie/Alke fra Snævringen i Lillebælt holdt Kjeld Lund beskæftiget med at tælle. Imponerende 104 Skeænder holdt til på Siø, hvor Arne Bruun noterede. Endelig meldte Susanne Flarup om en rastende Hvid Stork ved Agernæs - den havde været omtalt i flere nordfynske medier.

140424brogetkko

Broget Fluesnapper, Egebjerggård Storskov. Foto: Karen Koefoed.

Søndag
Genfund søndag af den Rødhalsede Gås ved Ørnehøj. Set af Søren Bøgelund blandt 4000 Bramgæs. Nu også Sorthalset Lappedykker ved Vitsø på Ærø – meldt af Bjarne Jørgensen. Og en melding fra Avernakø: 250 Hjejler ved Skanodde Sø set af Niels Bomholt. Endnu en Broget Fluesnapper meldt af Karen Kofoed fra Egebjerggård Storskov. Karen fik også set 6 Suler på havet nord for Flyvesandet. I det sydligste var Frank Jensen-Hammer på plads ved Dovns Klint og noterede blandt andet 7 Hulduer, 13 Rødstrubede – og 2 Sortstrubede Lommer. Freya Mørup-Petersen meldte fra samme sted om en trækforsøgende Hvid Stork. Ved Agernæs på Nordfyn var der stadig Hvid Stork, meldt af flere herfra.

140424splitlk

Splitterne - der er mange nu, op til 50 i Fællesstranden ved Fyns Hoved. Denne er fra Skovsgaard. Foto: Lars Kirk.

Tak til observatører og fotografer. Vi vender tilbage i næste uge med endnu en tirsdagsanalyse.