Tirsdagsanalysen - uge 16

Af Søren Gjaldbæk

En kold uge, hvor en del opmærksomhed var rettet mod Mellemstykket og Firtalsstranden. Søndag blev der meldt to styk mulig Lille Bjergand i Mellemstykket af Karen Koefoed og Ella Mikkelsen - uafhængigt af hinanden - hård vind havde gjort det svært at få styr på de finere detaljer. Onsdag konfirmerede rutinerede andefolk ud fra fotos, at der var tale om landets første forekomst af mere end én Lille Bjergand. Senere dukkede til overflod en hun op. Den opdagede Tim Hesselballe Hansen.

210424lillemra

Lille Bjergand, hun, Mellemstykket, lørdag. Foto: Maria Rasmussen.

Mandag
Den hårde søndagsvind havde lagt sig, men det var koldere end de foregående dage. Der var stadig Hvid Stork ved Agernæs. Undertegnede var på Fyns Hoved, hvor der rastede 9, måske 12 Ringdrosler, 4 Gærdesangere og 42 Lille Kobbersneppe trak ind til rast i Fællesstranden. På havet fouragerede 4 Suler - også meldt af Niels Bomholt Jensen. Der var også Ringdrosler ved Blanke Fed/Aulby Å og Skaboeshuse, begge steder to - set af Michael Brunhøj Hansen og Kurt Kaack Hansen. Michael havde også syngende Blåhals; det har han haft siden den 23. marts.

210424rornoretlk

Rørhøg, Noret - Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Morten Müller havde Vendehals ved Spodsbjerg, og lidt sydligere ved Sylten hørte Erik Overlund en Rørdrum. Det gjorde Søren Bøgelund også i Gulstav, hvor der ligeledes var Rørsanger. Niels Andersen var på Thurø Rev, hvor der ud over 282 Knortegæs også var en Stor Kobbersneppe - dem har vi ikke mange af. Lars Andersen fik som den første i år Fiskeørn på boligbirdinglisten, da en sådan trak over Lindved Frugtplantage - næppe på udkig efter æbler.

210424ringsg

En af mandagens mange Ringdrosler på Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag
Undertegnede drog til Mellemstykket for at tjekke bjergænder. Som jeg så det, lå der en Lille Bjergand sammen med en Bjergand han og hun - i sig selv sjældne på den lokalitet. På den ”lille” så jeg ikke meget næbnegl, mørkere ryg, og den var mindre end dens kollega, havde fin hovedform med en lille top og et lilla changerende hoved. Desværre lå de laaangt væk, og ”den lille” lå meget af tiden med næbbet gemt. Som bonus fik jeg en Rødhovedet And. Den blev senere set i  Firtalsstranden af Mikal Nilsen fra Trondheim. Også Pierre Bentzen så to bjergandehanner og en hun, hvor den ene han viste den korrekte vingetegning for ”lille”. I Ølundgård rastede tre Skestorke, dem så Karen Kofoed - Kurt Due Johansen diskede op med 139 Skeænder fra samme sted.

210424rodand4talmikalnilsen

Rødhovedet And, Firtalsstrand. Foto: Mikal Nilsen.

De tre Sorthovede Måger var stadig på plads i Birkum, hvor Henrik Kalckar også meldte om Dværgmåge og fire Sorthalsede Lappedykkere. Esben Eriksen puttede endnu en art i posen ”tidlig ankomst”, da han havde en syngende Skovsanger i Odense ved Jarlsberggade. Ved Nordskov Enge trak to Fiskeørne, meldt af Richard Hansen.
Ud for Voderup Klint på Ærø rastede en Islom foran Bjarne Jørgensen - den er ret sjælden i det fynske. Fra Hesselbjerg meldte Poul V. Rasmussen om Sortstrubet Bynkefugl, den var der også onsdag.

210424islomvoderupklintbjo

Islom, Voderup Klint. Foto: Bjarne Jørgensen.

Onsdag
Jeg tog til Mellemstykket i håb om at se tirsdagsænderne bedre og få dem bestemt ordentligt. Der var desværre ingen bjergænder i Mellemstykket, og for den sags skyld heller ikke i Firtalsstranden eller Ølundgård - en erfaring, som jeg delte med andre, men stadig Rødhovedet And (Christian Karstensen). I området rastede 2+2+9 Sølvhejrer, det er mange på de kanter. Michael Brunhøj Hansens daglige overvågning af Blanke Fed/Aulby Å gav pote i form af Stor Korsnæb på træk, en enkelt fugl. Der var stadig Blåhals på lokaliteten.

210424lovsanbissebjerglk

Løvsanger, Bissebjerg. Foto: Lars Kirk.

Ved Fårevejle rastede 26 Hvidklirer, årets indtil videre største flok. Dem så Ole Goldschmidt, som i nærvedliggende Henninge Nor kunne melde om Mosehornugle 2, Havørn 3, Blå Kærhøg 2 og Rørdrum 2. I Tryggelev Nor var der en Mosehornugle og en Rørdrum. Dem så Olav Egelund. Fra Dovns Klint blev der meldt 16 Rødstrubede Lommer af Frank Jensen-Hammer. Ved Bækkehave kunne man se 212 Silkehaler; det gjorde Arne Christensen - en ret stor flok så sent på året.

210424hvidvejlenpbz

Hvidklire, Vejlen - Tåsine. Foto: Pierre Bentzen.

Ved Nyborg kiggede Jørn Knudsen som så ofte før på træk og blev belønnet med tre Hvide Storke og en Fiskeørn. Ved Neverkær rastede 6 Traner, set af Niels Bomholt, som også meldte om syngende Rødtoppet Fuglekonge i Østerskov ved Årup. Endelig så Gunnar Jørgensen 4 Hedelærker ved Klakkebjerg - mon ikke der er nogle ynglepar derude.

210424knarbraendels

Knarænder, Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag
Poul V. Rasmussen var en tur på Monnet, hvor der var godt med lærkesang - 110 Sanglærker bidrog til festen. Samme sted også Mørkbuget Knortegås 208, Vandrefalk og Havørn 2. Frank Jensen-Hammer var igen-igen på Dovns Klint - det kniber med at få gang i trækket - det er nok for koldt - men det blev da til 9 Rødstrubede Lommer og en Dværgfalk. Bøjden Nor kunne igen fremvise Dværgterne, denne gang for Erik Ehmsen - en fugl blev også set søndag - og i Stavre Agerland på Hindsholm havde Benjamin Bech held med en Vendehals. I Ørbæk Å ved Lillemølle rastede en Bjergvipstjert; den så Jørn Knudsen. Endelig meldte Peder Rasmussen om fire Atlingænder i Åmosen - tre hanner og en hun, så måske der kommer lidt yngel ud af det på den lokalitet.

210424knortepvr

Knortegæs, Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag
Der blev igen meldt Lille Bjergand fra Mellemstykket (Tim Hesselballe Hansen m.fl.), denne gang han og hun, og der var stadig Rødhovedet And. I Ebberup Skov ved Brenderup så Lars Maltha Rasmussen en Sortspætte, den er måske ved at udbrede sit område. Fra Kølstrup meldte Lars Philip Nielsen om en trækkende Fiskeørn - de har det med at ”drøne igennem” om foråret, der er ikke mange rastende fugle. I Tryggelev Nor var der stadig Sortstrubet Bynkefugl og Mosehornugle. ((Olav Egelund) og ved Vejlen - Tåsinge så Arne Christensen en flok på 100 Silkehaler, samme sted også Gul Vipstjert.

210424lillehanmra

Lille Bjergand. Foto: Maria Rasmussen.

Lørdag
Der var mange folk, som slog et slag forbi Mellemstykket, hvor man kunne glæde sig over fredagens fugle. Desuden en Gul Vipstjert. Det blev ugens Bomlærkedag - 11 fugle fra 5 lokaliteter, tre af disse fra Ærø, mest bemærkelsesværdigt vel 2 fra Gulstav Mose, hvor arten er ret sjælden.
Ralph Quinten spottede en Nordisk Lappedykker i Gamborg Fjord, den blev også set søndag. Ralph havde også 10 Tejster ved Knudshoved. Conny Hartmann fik en god boligbirdingart i form af en Isfugl i Harndrup. Jens Peter Bech så en Mosehornugle i Saddelmagermosen på Hindsholm. Det er snart slut med dem. Fra Nørreballe Nor meldtes en Rovterne (Ole Goldschmidt). Leif Bisschop-Larsen meldte om Duehøg ved Solbjerg Vænge på Østfyn.
Ved Olde Mark sås ugens tredje Vendehals, som Lars Tom-Petersen stod for. Lars Tom havde også 15 rastende og 4 trækkende Sortstrubede Lommer ved Vejsnæs Nakke. Det er et godt sted for den art, men lokaliteten er lidt off-side for mange.

210424stenpiktrygach

Stenpikker, mandag,Tryggelev Nor. Ugen gav kun to fugle, den anden så Lars Tom-Petersen søndag ved Skjoldnæs fyr. De få fugle skyldes givetvis det kolde vejr. Foto: Arne Christensen.

Søndag

Endnu en kold dag og med lidt regn i starten. Den Rødhovede And og de små bjergænder kunne stadig ses i Mellemstykket - det var der mange, der gjorde. I Egebjerggård Storskov sang en Rødtoppet Fuglekonge for Lars Jensen Kruse. Senere var Lars ved Ølundgård, hvor han talte 129 Ske- og 16 Spidsænder og 4000 Bramgæs. Eneste andet sted med ”mange” er Gulstavområdet, hvor der også huserer en flok på fire kilo. Det blev Peter Lillesøs tur til at få Fiskeørn på boligbirdinglisten, det skete i Munkebo. Leif Bisschop-Larsen havde en Hvid Stork over matriklen ved Gudbjerg Mark. Benjamin og Jens Peter Bech havde DOF Fyn-tur til Sybergland, den hører vi nok om senere, der blev blandt andet set ikke mindre end 10 Havørne.

210424havhesselbjergpvr

Hesselbjerg. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fra Broby Enge meldte formand Kalckar om to par Atlingand, også Snaremose Sø bød på fire Atlingænder. De var i selskab med 57 Skeænder. Dem talte Ole Goldschmidt, som stadig havde Rørdrum og to Mosehornugler i Henninge Nor. Fra Bammeskov syd for Botofte Skovmose hørtes en ny syngende Rørdrum, af Claus Dalskov, som også havde en Blå Kærhøg på lokaliteten. Rørdrum er, som det ses på kortet, fortsat en overvejende langelandsk foreteelse. Fra Dovns Klint blev der meldt østtrækkende Suler - de kom med en times mellemrum, så måske to fugle. Stadig lidt lomtræk på stedet: 11 røde og en sort, Frank Jensen-Hammer var på klinten. Endelig skal en flok på 53 Solsorte fra Årup nævnes, dem så Gunner Munk.

210424atlingkorinthls

Atlingand, Korinth. Ugen gav mindst 23 fugle, på nær to alle fra Sydfyn, Tåsinge og Langeland. Foto: Leif Sørensen.

Det var ordene - tak til observatører og fotografer. Næste uge er det Jens Peter Bech, der står for analysen.