Tirsdagsanalysen - uge 17

Af Jens Peter Bech

Det blev endnu en uge med alt for meget kulde og regn. I weekenden ankom varmen dog, med temperaturer op mod 20 grader om søndagen. Varmen satte også gang i fuglene, hvor Gul Vipstjert og Broget Fluesnapper nu kan ses lidt mere jævnligt, og samtidigt kunne årets første fynske Steppehøg bydes velkommen.

 290424Grlap Der blev set mange Gråstrubede Lappedykkere i løbet af ugen. Sanderum. Foto: Lars Rasmussen

Mandag 

Vi starter ugen ud med en tur sydpå, hvorefter vi trækker mod nord. En Sule sås fouragerede ved Dovns klint af Jakob Sunesen. Søren Bøgelund så blandt andet tre Ringdrosler og fire Traner ved Ørnehøj-området ved Gulstav. Et smut forbi Bagenkop gav også fire syngende Husrødstjerter. Lidt længere mod nord rastede to Rovterner i Tryggelev Nor, set af Jan Stener Jørgensen. Inden vi begiver os over broen fra Langeland, medtages også en observation af fire Rødtoppede Fuglekonger i Bræmlevænge på Nordlangeland, set af Niels Bomholt Jensen og Jette Gandrup. Første stop efter vi har forladt Langeland bliver på Tåsinge, hvor Gunnar Jørgensen så to Atlingænder, der rastede i Vejlen. Arne Christensen så en Lille Præstekrave i søen ved Valdemarslot. Videre til “hovedøen”. Ved Dongs Højrup sås to Blå Kærhøge af Gunnar Jørgensen. I Faaborg trak en Fiskeørn mod sydvest, set af Freddy Hansen. I grusgravene ved Birkum sås der i dag tre Sorthovedet Måger og ti Sorthalsede Lappedykkere. Jørn Knudsen så en Sort Glente, der fløj over Pilemosen ved Nyborg.

 290424SorthovedetSorthovedet Måge har indfundet sig på ynglepladsen i Birkum. Foto: Maria Rasmussen

 

På Nordfyn var både Lille Bjergand han og hun på plads i mellemstykket ved Firtalsstrand. De blev set af flere observatører. Den Rødhovedede And kunne også ses fra tårnet. Den holder til i den nordlige del og kan derfor ikke umiddelbart ses fra vejen. På den anden side af Odense Fjord så Benjamin Bech en Hvid Stork. Benjamin så også to Atlingænder i Sybergland.

290424MuderklireMudderklire rykkede for alvor ind i denne uge. Bøjden Nor. Foto: John Andreas Omøer

Tirsdag

På Ærø så Lars Tom-Petersen en Almindelig Kjove, tre Sortstrubede Lommer, en trækforsøgende Skægmejse samt en indtrækkende Dværgfalk ved Vejsnæs Nakke. Ved en anden af de sydvendte kyster sad Frank Jensen-Hammer klar ved Dovns Klint. Her trak 61 Dværmåger, 39 Rødstrubede Lommer og 11.940 Bramgæs forbi.

 290424RrspurvRørspurv på sangpost. Hesseløje. Foto: Esben Aagaard

Ved Verninge i nærheden af Tommerup så Bent Jakobsen en Mosehornugle, Bent så også en Isfugl ved Nørresø. I det gamle færgeleje ved Knudshoved så Helen Kristensen og Jesper Kjølholt fem Tejster. Michael Brunhøj Hansen hørte en syngende Sydlig Blåhals ved Blanke Fed. Michael hørte også tre syngende Husrødstjerter i Middelfarts industrikvarter. 

På Nordfyn var begge Lille Bjergand og Rødhovedet And på plads. Gøran Jakobsen talte 48 Skeænder i forbindelse med sit besøg ved de sjældne ænder.

290424Havrn Havørn med sit imponerende vingefang. Sandholdt. Foto: Steen Vagner

Onsdag

Lille Bjergand og Rødhovedet And var stadig på plads ved Firtalsstrand. Det betød også, at de mange besøgende fik mulighed for at kigge lidt på områdets andre fugle. Michael Brunhøj Hansen så blandt andet en Vandrefalk, fire Sorthalsede Lappedykkere og hele 24 Gråstrubede Lappedykkere på lokationen. På Helnæs Made så Helle Hjort en Mosehornugle. Silkehalerne har endnu ikke endegyldigt forladt os. 150 blev set i en poppel ved Bækkehave på Tåsinge af Niels Andersen. I Ørnehøj-området ved Gulstav så Søren Bøgelund en Vendehals. Per Rasmussen blev årets første til at høre en syngende Vagtel i nærheden af Rolsted. Ved Faaborg sang en Skovsanger med sin karakteristiske snurrende sang for Per Damgaard Poulsen.

 290424HavterneHavterne på jagt. Hesseløje. Foto Esben Aagaard

Torsdag

I Vejlen på Tåsinge rastede fire Atlingænder. Alle var hanner, som let genkendes på den markante hvide øjenbrynsstribe. Flere observatører var forbi. Lille Bjergand, han og hun var på plads ved Firtalsstrand, kun set af Jesper Johannes Madsen. På Ærø fløj to Rovterner over Vitsø, set af Niels Munch Kofoed. Igen idag var der observationer af Silkehaler. 45 fouragerede i en mistelten i Ny Gesinge, set af Poul Vestergård Rasmussen. Der var mulighed for at tage letbanen i Odense til endestationen ved Tarup, hvor 25 Silkehaler blev set af Ole Henrik Scharff.

I Lillebælt ud for Hindsgavl rastede 770 Alke og 35 Lomvier, set af Michael Mosebo. Anders Myrtue så en enlig Skestork, der rastede på Vigelsø, og til sidst så Allan Kjær Villesen en Sort Glente ved Indslev.

290424Lilleprst Lille Præstekrave med sin markante gule orbitalring. Bispeenge. Foto: John Andreas Omøer

Fredag

Hindsholm blev dagens hotspot for Mosehornugler. Martin Søgaard Nielsen så en ved både Fyns Hoved og Snave omkring Martofte. Jeg selv så en i Sybergland. Det er om at nyde de smukke ugler, inden de tager nordpå igen.

 290424RrhgRøghøg hun ved Sandholdt. Foto: Steen Vagner

Alle tre sjældne ænder i Firtalsstrand var igen på plads. Besøgt af mange. Ved Dovns Klint trak en Almindelig Kjove. Det var Jakob Sunesen, der så denne. Han så også en Ringdrossel ved Gulstav. Der var Sortstrubet Bynkefugl på både Langeland og Ærø. Niels Munch Kofoed så en ved Gråsten Nor, og Ole Goldschmidt så en ved Tryggelev Nor. På E20 motorvejen så Tim Hesselballe Hansen en Sort Glente i nærheden af Vissenbjerg. I Marstal Bugt ud for Ristinge fouragerede tre Dværgterner. Set af Henrik Mørup-Petersen.

 

290424DvrgterneDværgternen er let at kende på den hvide prik i panden. Bøjden Nor. Foto: John Andreas Omøer

Lørdag

Lørdag kunne vi nyde godt at lidt højere temperaturer, hvilket også bragte de første Lærkefalke med sig. Der blev set tre Lærkefalke, og alle observationer var på Langeland i henholdsvis Henninge Nor (Ole Goldschmidt), Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer) og Åsø Strand (Morten Müller). De tre samme observatører så også i alt fire Dværgfalke på Langeland.

290424StrStæren gør sig godt i solens stråler. Frellesvig. Foto: Jane Ditzel

Var Tarup Vandmølle så Per Rasmussen en Duehøg. Både Mogens Ribo Petersen og Esben Eriksen så Mosehornugle på Fyns Hoved, hvor varmen også havde bragt 40 Gærdesangere og 20 Munke med sig. Old Goldschmidt så også en Mosehornugle ved Henninge Nor. I Nørreballe Nor talte Ole Goldschmidt 43 Dværgmåger. Morten Müller talte 150 rastende Bjergænder. Freya Mørup-Petersen så en Sort Glente, der trak mod syd ved Ristinge Strand. Senere på dagen så Jakob Sunesen en Sort Glente ved Gulstav, som muligvis kunne være den samme fugl. Jens-Gert Hansen så og hørte en hybrid sanger på Tåsinge, i form af en Gran- x Løvsanger hybrid, der kombinerer toner fra begge i dens sang.

290424BrogetflueVarmen bragte også flere Brogede Fluesnappere med sig. Tårup på Hindsholm. Foto: Jens Peter Bech

Søndag

Søndag gav et par ankomster mere, i form af Sortterne og Steppehøg. I Føns Vang så Michael Mosebo flest Sortterner, da fem rastede her. Leif Sørensen så tre i Birkum. To trak forbi Dovns Klint og Frank Jensen-Hammer. En enkelt fouragerede i Botofte Skovmose, set af Claus Dalskov og Jan Stener Jørgensen. Der var Steppehøg i både nord og syd, da Mogens Ribo Petersen så en adult han passere Vågebakken på Hindsholm. I syd så Freya Mørup-Petersen og Tim Hesselballe Hansen en 2k fugl ved Gulstav.

290424Sortterne   En af fem Sortterner, der rastede i Føns Vang. Foto: Michael Mosebo.

Der var syv observationer af Sort Glente på dagen. De seks af dem var omkring Gulstav-området, og det kan derfor være den samme fugl, der har vist sig frem for flere observatører. En Sort Glente mere sås ved Egebjerggård Storskov på Nordfyn af Jan Holm Jensen. Kristoffer Hansen var på Fyns Hoved, hvor han så både en Stor Tornskade, en Ringdrossel, en Lærkefalk og en Fiskeørn. En tur over Jøvet gav også en syngende Skovsanger. 

290424SteppehgSteppehøgen fra Gulstav. Foto: Freya Mørup-Petersen.

Lille Bjergand x 2 og Rødhovedet And var på plads ugen ud, og afslutter denne uges tirsdagsanalyse.

 

Vi takker alle, der har bidraget med billeder og observationer.