Tirsdagsanalysen - uge 18

Af Claus Dalskov

Uge 18 startede med mange Fjord-, Sortterner og Dværgmåger - hovedsageligt på Sydlangeland. To Hvidvingede Terner, to Stylteløbere og en Kohejre bekræftede endnu engang, at maj er en måned, der altid er god for lidt godter. Den Rødhovedede And i Firtalsstrand blev meldt mandag, tirsdag, fredag og lørdag, mens de 2 stk. Lille Bjergand kun er meldt tirsdag og lørdag her i U18.

210424shmageet

Grusgrav ved Birkum: Nye Sorthovede Måger på vej. Der blev set op til 6 fugle på lokaliteten i ugens løb. Foto: Erik Thomsen.

Mandag
Mandag var Frank Jensen-Hammer på plads ved Gulstav Klint og kunne blandt andet notere sæsonens største antal trækkende Bramgæs i form af 42970! Desuden trak 14 Rødstrubede og 8 Sortstrubede Lommer samt 51 Dværgmåger. Ved Gulstav blev desuden 1 Gulirisk opdaget af Jakob Sunesen.
To Steppehøge fra Nordfyn og en fra det sydlige. De to Michael’er Mosebo Jensen og Brunhøj Hansen fik set hver en trække NØ ved henholdsvis Røjle By (Boligbirdingart) og Blanke Fed. Begge blev vurderet til 3K+. Michael Brunhøj havde også en Steppe/Hedehøg ved Blanke Fed, 25 Ravne og 28 trækkende Skovpibere samme sted. Den sidste Steppehøg var en sandsynlig 2K han, set ved Vejlen på Tåsinge af Niels Bomholt, som også fik 23 Hvidklirer og en Lille Præstekrave samme sted.

210424dvaergmagecld

Dværgmåger, Nørreballe Nor. Foto: Claus Dalskov.

Den Rødhovede And var på plads ved Firtalsstrand, hvor de 2 Lille Bjergand til gengæld ikke blev set. To Traner trak nordvest på Fyns Hoved, set af Søren Gjaldbæk, som også havde en Ringdrossel på Nordskov Enge. Martin Søgård meldte 4 Brogede Fluesnappere fra området.
En overflyvende Hvid Stork blev set i Rudkøbing af Morten Müller og 1 rastende ved Lørup blev meldt af Palle Bo Rasmussen.

210424rorvejllk

Rørhøg, Vejlen - Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Tirsdag
To Hvidvingede Terner set tirsdag af Morten Müller ved Nørreballe Nor er den tidligste registrering af arten i DOF Basen i det fynske område. De fleste år med de hvidvingede ligger gennemsnittet for ankomst midt i maj, og det normale mønster er, at fuglene er væk igen enten samme dag eller dagen efter. Morten havde også en Sortterne og 5 Dværgmåger samme sted plus en Steppe-/Hedehøg ved Åsø Strand. En Hvid Stork fløj over Sortemosen set af Niels Andersen, og ved Fyns Hoved noterede Niels Bomholt en Sule og 37 Splitterner og ved Urup Dam en Lærkefalk.
Jakob Lyngbo fik en ny Boligbirdingart i Tommerup i form af en Sort Glente. Jens Bækkelund fandt en Ringdrossel på Æbelø, og Jytte Christiansen så 10 fouragerende Traner på Flådet ved Tranekær.
15 Tejster og 5 Dværgmåger trækkende var blandt Frank Jensen-Hammers notater fra sydspidsen af Langeland.

210424havbotofcld

Havørn, Botofte Skovmose - som det ses ringmærket, måske er der fotos, hvor ringen kan aflæses? Foto: Claus Dalskov.

Onsdag
Endnu en vejrmæssig flot dag onsdag, hvor de røde faner blev luftet rundt om i landet. Lidt kikkerter blev også luftet i det fynske med en Stylteløber som dagens fugl. Det var Kurt Due Johansen, der opdagede den langbenede vadefugl ved Vestermade på østsiden af Odense Fjord.
Terneshow ved Nørreballe Nor, hvor Morten Müller kunne notere: 17 Sortterner, 33 Fjordterner, 1 Rovterne og 3 Dværgterner + 23 Dværgmåger. De Hvidvingede Terner var – som forventet – væk igen. Også ved Sybergland var der Sortterner. Peter Lillesø og Torben Hvas havde 5.

210424silkepvr Silkehale, Ny Gesinge - det må da snart være slut med dem. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Dovns Klint trak 33 Havterner og 5 Dværgmåger, set af Frank Jensen-Hammer, der også fandt en Sortrygget Hvid Vipstjert – måske den samme som rastede i 14 dage fra ultimo marts og frem. 5 Suler fik Michael Brunhøj Hansen noteret fra Blanke Fed, mens Anton Markvard havde en overflyvende Lærkefalk ved Morud Skov og samme sted to syngende Rødtoppede Fuglekonger.
En enkelt Fiskeørn lod sig se overflyvende ved Tryggelev Nor. Pierre Bentzen stod bag kikkert og kamera. I Særslev fandt og fotograferede Morten Lyngsø en Vendehals, og på Thurø hørte Arne Bruun en af de tidligt ankomne Skovsangere.

210424mudderjao

Det er tid til Mudderklire - om et par uger er de trukket videre. Foto: John Andreas Omøer.

Torsdag
En overflyvende Gulirisk i Røjle By blev Michael Mosebos Boligbirdingart nr. 72. Også Peter Lillesø i Munkebo fik en ny Boligbirdingart (nr.66) i form af en overflyvende Lærkefalk. Fire andre Lærkefalke blev meldt fra forskellige steder i det fynske. Årets første sikre Hedehøg i det fynske blev set af Leif Bisschop-Larsen ved Vesteregn på Sydlangeland, og samme Leif fandt også 2 sikre – måske 4 – Sorte Glenter ved Gulstav.
Nørreballe Nor bidrog igen med terner og Dværgmåger. Morten Müller noterede 7 Sortterner, 35 Fjordterner og 41 Dværgmåger, mens Henrik Mørup-Petersen meldte om en Rovterne herfra. På engene langs Odense Å ved Nr. Broby fandt Søren G. Nielsen 13 Tinksmede, mens Jens Bækkelund måtte nøjes med 11 af samme art ved Gyldensteen. 50 Alke rastede i Lillebælt udfor Hindsgavl, og endnu en Skovsanger fandt vej til det fynske, idet Mikael Kristensen fandt en rastende i Skånemosen.

210424styltedalbypytese

Stylteløber, Ålekisterenden ved Dalby Bugt. Foto: Esben Eriksen.

Fredag
To Stylteløbere har huseret i det nordøstlige Fyn. Esben Eriksen så en fugl ved Vestermade - sandsynligvis Kurt Dues fugl og en halv time senere endnu en i Ålekisterenden ved Dalby Bugt. Denne var mindre mørk i hovedet end fuglen fra Vestermade. Rovterner blev meldt fra nye destinationer. To fouragerede ved Sundet i Faaborg, set af Gunner Knudsen og en blev meldt af Erhardt Ecklon fra Svendborgsund, hvor Erhardt også noterede 46 østtrækkende Fjordterner. Dagens Sortterne-tal: 21 set i Nørreballe Nor af Ole Goldschmidt, som meldte imponerende 403 østtrækkende Fjordterner fra samme lokalitet.
Fra Sundet i Faaborg også årets første fynske Kærsanger set og hørt af Per Damgaard Poulsen. Endnu en tidlig ankomst.
Jacob Sterup var på optælling i Botofte Skovmose og anslog Hættemågerne til cirka 1000 ynglefugle. Skarvtallene kommer antagelig senere.

210424fjordcld

Fredag gav blandt andet 403 Fjordterner på træk ved Nørreballe Nor; denne er måske en af de lokale fugle. Foto: Claus Dalskov.

Lørdag
Dagens fugl: En Kohejre blev set af pløjende landmand på Lyø. Mobilfotos tilsendt Tim Hesselballe, der kunne godkende fundet. Jakob Sterup talte 1300 Almindelige Ryler og 3 Skestorke på Mågeøerne, og Maria Rasmussen fik noteret 61 Lille Kobbersneppe ved Fællesstrand.
På det sydlige Langeland var Frank Jensen-Hammer på plads ved Gulstav Klint og kunne tælle 28440 trækkende Bramgæs, 30 Rødstrubede - og 9 Sortstrubede Lommer samt 55 Dværgmåger, der alle drog østpå. I nærheden var Søren Bøgelund med i den nordiske konkurrence på Tårnenes Dag. Det gik fint for Søren, der vandt den danske del af rigtige tårndeltagere med 95 forskellige arter set i løbet af de 8 timer, konkurrencen løb. Bedste obs. var Steppehøg og Enkeltbekkasin. Torbjørn Eriksen havde en Sydlig Nattergal ved Søgård og i Gulstavområdet 8 Skovsangere plus 21 Brogede Fluesnappere - det er mange. Sidst på eftermiddagen havde Torbjørn også en Steppehøg.

210424rodpvr

Rød Glente, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag
En front med regn trak ind tidligt på dagen. Esben Eriksen var på Fyns Hoved, hvorfra han kunne se en del rovfugle trække ud ved Horseklint. Han skiftede placering til Nordskov Enge og nåede på halvanden time at se Rørhøg 10, Blå Kærhøg 2, Steppe-/Hedehøg, Spurvehøg 15 og Dværgfalk trække nordpå, før regnen kom og trak i samme retning, En gammel hun Aftenfalk set flyve nordøst ved Snaremose Sø af Ole Goldschmidt blev søndag året første i det fynske område. Samme sted fik Ole også noteret 2 Blå Kærhøge drage samme vej og 5 Atlingænder, der dog rastede i søen. Kurt Due Johansen talte 638 Knopsvaner ved Seden Strand, 199 stk. Lille Kobbersneppe ved Egensedybet samt 43 Tinksmede og 21 Brushaner i inddæmningen ved Lumby Strand.
En Gulbug ved Klise Nor blev også årets første – fuglen hørt synge af Anders Odd Wulff Nielsen. På Fyns bedste Nattergale-lokalitet Vejle Lung fik Poul Bjerager hørt fem syngende.

210424dvaergterneflj

Dværgterne, Bøjden Nor - vores sikreste lokalitet for den art. Foto: Flemming Johansen.

Tak til observatører og fotografer. Det er maj, så kom i felten så meget som muligt, der er fugle derude! Vi vender tilbage på tirsdag med beretning om de vigtigste af disse.