Tirsdagsanalysen - uge 19

Af Søren Gjaldbæk

Det blev en forholdsvis tør uge, i starten til den lidt kølige side. Ugen sluttede med varmefremstød. Vi fik vores blot anden Blå Glente, fundet af Torbjørn Eriksen. Der blev, som det altid er tilfældet i maj, set mange fugle. Vi kan ikke nå rundt om det hele, men prøver at komme rundt om de vigtigste og mest spektakulære.

140524blaglentetoe

Ugens fugl i det fynske. Blå Glente. Foto: Torbjørn Eriksen.

Mandag
Vi fik vores første Temmincksryler, idet der stod 3 på Bispeenge sammen med Jesper Sommer. Ved Brændegård Sø så Leif Sørensen en Rødrygget Tornskade. Samme sted havde Gunnar Jørgensen to Dværgmåger.
Sortspætten har åbenbart bredt sig lidt, Sverre Juul Schou havde en i Bro Frihed ved Brenderup omkring 20 kilometer fra dens fynske kerneområde ved Hindsgavl. Ved Dovns Klint var der træk af lommer, 64 røde og 8 sorte, 30 Dværgmåger og 6430 Bramgæs. Også en enkelt Sule. Frank Jensen-Hammer var på stedet. Ved Birkum var der 5 Sorthovede Måger, dem så Jens Kristian Holm.

140524muddereverendenjao

Mudderklire, Everenden. Foto: John Andreas Omøer.

I Reservatet, Gyldensteen er der mange Klyder, 102 i alt, vi får se, hvor mange unger, der kommer ud af det - det holder Jens Bækkelund øje med. Jens Kristian Holm meldte om en Vandrefalk i kassen på Fynsværket og en med bytte - det lyder lovende. Jens Kristian så også ”vores ænder” i Firtalsstranden, Lille Bjergand han og hun plus Rødhovedet And. Karen Koefoed var på Vestermade, det gav en Mosehornugle, måske hun havde ”stylter i tankerne”. Hvepsevåge over Rudkøbing og Gulstav - to i alt - blev dagens rovfugletræk, dem talte Søren Bøgelund.

140524rodhovedetfirtalsjao

Den Rødhovede And fra Firtalsstranden blev kun meldt mandag, de små bjergænder blev set ugen igennem. Foto: John Andreas Omøer.

Tirsdag
En kold dag, som formodentlig var skyld i, at sydøstenvinden ikke rigtigt gav pote. På Enebærodde var der trækmæssigt stendødt: 3 Småspover og 120 Lille Kobbersneppe trak mod Fynshoved - mon ikke snepperne gik til Fællestranden? Desuden 2 rastende Dværgterner. Søren Gjaldbæk var på odden og kunne på hjemvejen glæde sig over 6 Temmincksryler i Slambassinet, hvor også 20 Klyder havde indfundet sig. Desuden en syngende Blåhals. Kurt Kaack Hansen meldte 21 Mudderklirer fra Skaboeshuse. En Rødrygget Tornskade blev set af Leo Lund Mathiasen ved Røjleskov. I Lunget ved Ørbæk sang en Skovsanger for Hans Rytter. Dem har vi ikke haft mange af endnu. Nørreballe Nor bød fortsat på Sortterne og Dværgmåge, 4 og 2. To Hvepsevåger fløj over Søren Bøgelund i Gulstav.

140524temmincksslamsg

Temmincksryler, slambassinet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag
Det meste af dagen var det skyfrit, men køligt. Vi fik ikke mange nye fugle, som for eksempel Pirol og Gulbug i Gulstav (Søren Bøgelund) og Kærsanger i Tangmosen, set af Michael Brunhøj Hansen. Det blev vores anden i år og endnu et eksempel på årets mange tidlige ankomster. Fra Nyborg var en enkelt Hvepsevåge på træk (Jørn Knudsen). Stylteløberen på Vestermade har siden fredag i uge 18 haft succes med at undgå diverse observatørers skarpe blik; denne dag gik den ikke længere, Peter Lillesø, Maria Rasmussen og Karen Koefoed meldte den tilbage - Peter var usikker på, om der var endnu en fugl. Oversigtsforholdene er ikke i top! Måske får vi en ny ynglefugl?

140524stenoikgyldenpmj

Stenpikker, Gyldensteen. Foto: Per Møller Jensen.

Fra Risinge Hoved på Hindsholm var der endnu en Mosehornugle, som Evald Mehlsen så. På Fyns Hoved kunne man se 6 Traner trække mod nord klokken 15.48, det gjorde Mogens Ribo Petersen. I Nørreballe Nor var der 22 Dværgmåger, dem så Ole Goldschmidt. Ved Strandagergård havde Claus Dalskov en syngende Rørdrum og en Sortstrubet Bynkefugl. Endelig kan vi nævne Småspove 7, Rødstrubet - og Sortstrubet Lom 11 og 7 samt Dværgfalk fra Frank Jensen-Hammers træktælling på Dovns Klint.

140524goglbp

Gøgen er meget synlig nu - om en måneds tid bliver det småt med indberetninger af den art. Her en fugl fra Helsnæs Made. Foto: Lars Brixtofte Petersen.

Torsdag
Kristi Himmelfartsdag, en kold en af slagsen. En af dagens to Kærsangere blev set ved Profitten nær Båring Vig (Aske Frode Jakobsen og Lasse Morgen), den anden så Jan Stener Jørgensen ved Strandagergård/Tranekær. Græshoppesanger på Møllemaden brød mønstret med tidlig ankomst, den var senere end de to foregående år. Det har næppe bekymret Michael Brunhøj Hansen, som også ved nærtliggende Blanke Fed havde 27 trækkende Skovpibere og stadig en Blåhals på plads. Kurt Due Johansen havde en syngende Engsnarre på Vigelsø - den er til gengæld meget tidlig og den tidligste vi har haft i det fynske. Den gamle ”rekord” er den 11. maj i 2010 og 2013. Ved Lindø ved Jersore talte Jens Bækkelund Lille Kobbersneppe. Tælleren standsede ved 225. Anders Vedel havde 5 Rovterner rastende ved Flyvesandet, en ret usædvanlig forekomst på den lokalitet. I Lunge Bjerge så Kim Mogensen en Hedelærke, fuglen var der også fredag.

140524havbosorelk

Kurt Due Johansen har talt ynglende Havterner i ugens løb, blandt andet 48 på Mågeøerne,  40 ved Vestermaden og 8 på Vigelsø. Denne er fra Elsehoved. Foto: Lars Kirk.

Nina Bjørn kunne glæde sig over at få Sort Glente på boligbirdinglisten, da den fløj over Vandhul v/Betzyslyst, Fåborg. Vejlen-Tåsinge havde besøg af Jens-Gert Hansen, som noterede Småspover 27 (overflyvende), Lille Præstekrave 3 og Temmincksryle 4. I Nørreballe Nor var der 2 Rovterner, 4 Sortterner, op til 27 Dværgmåger, Lærkefalk, Fiskeørn, Arne Bruun og Leif Kristensen m.fl. Leif meldte også 6800 Bramgæs på træk, i Svendborg Havn havde Martin Seeberg 8530, det er lige tiden for dem, et faktum, som Frank Jensen-Hammer understregede med 60.220 fra Dovns Klint. Ole Goldschmidt var i Fredmosen. Her var der Savisanger og Lærkefalk. Dagen gav to Kærsangere, en i Profitten ved Båring Vig (Ask Frode Jakobsen og Lasse Morgen) og en ved Strandagergaard/Tranekær (Jan Stener Jørgensen).

140524gronjd

Jane Ditzels have giver mange fine fugle, i denne uge også Grønspætte. Foto: Jane Ditzel.

Fredag
Trækket af Bramgås var ”stilnet noget af”, Frank Jensen-Hammer måtte nøjes med 47.270 ved Dovns Klint. En Hvid Stork var i Gulstav og Søgård Mose, set af Morten Müller m.fl. Torbjørn Eriksen fandt en Savisanger i Gulstav Mose og en Sort og to Røde Glenter trak over Ørnhøj ved Gulstav - Sydlangeland i maj er altid godt. I Nørreballe Nor måtte man nøjes med én Sortterne, 2 Dværg- og 22 Fjordterner. På Siø rastede en Stor Kobbersneppe, den blev meldt af Ole Goldschmidt. Ved Brydegård kunne Ole Henrik Scharff notere vores anden Græshoppesanger, den var der også lørdag.

140524baejbsn

Otte Traner trak ind over Bøjden Nor søndag. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Lørdag
Klokken 12.44 kunne folk tilmeldt ”Langeland Birding” på Zello høre en tydeligt ophidset Torbjørn Eriksen: ”Det er Torbjørn, der er Blå Glente, der er Blå Glente over Søgård”. Herefter fulgte nogle minutter med hektiske direktiver inden Ole Goldschmidt, der var på vej til Keldsnor også fik set fuglen. Det lykkedes også for Morten Müller, inden fuglen efter 5-6 minutter trak hastigt nordover. Som nævnt før, vores andet fund af arten, der altid pynter i notesbogen. Fra Gulstav meldte Ole Goldschmidt 14 Hvepsevåger, 2 Lærkefalke, Sort Glente og Blå Kærhøg, og der var stadig Savisanger i mosen. Det var der også i Fredmosen, hvor Ole også havde en Pungmejse, 7 Sivsangere og 11 Nattergale. I Ejby Mose måtte Michael Mosebo Jensen nøjes med 7 Nattergale, de er åbenbart ved at indfinde sig på ynglepladserne. På Torø så Flemming G. Andersen ugens tredje Mosehornugle - den må være kandidat til dette halvårs sidste.

140524bynkebispjao

Bynkefugl. Foto: John Andreas Omøer.

På Fyns Hoved havde Lars Witting en fin morgen med Lille Fluesnapper - den blot anden på den lokalitet, den første er fra 8. maj 2012. Ud over den også Broget og to Grå Fluesnappere, vores tredje Græshoppesanger, 10 Bynkefugle og Rødrygget Tornskade. Ved Birkende så Mogens Ribo Petersen to Lærkefalke, måske en af dem, som Helene Lærke Korsgaard så ved Urup Dam søndag?

Søndag
Jan Kiel var forbi Firtalsstrand og Mellemstykket. En Drosselrørsanger tog imod, og Lille Bjergand gange to blev igen set og også en Skestork. Der var fortsat Lille Fluesnapper på Fyns Hoved, også 6 Stenpikkere, Gulbug, to Rødryggede Tornskader og Bynkefugl - Martin Rheinheimer, Maria Rasmussen og undertegnede.

140524lillemra

Lille Fluesnapper, Fyns Hoved. Foto: Maria Rasmussen.

I Sybergland kan de også diske op med Dværgmåger, Helene Lærke Korsgaard så 2. Søndagens blå observation trak lidt folk sydpå - de måtte tage til takke med et udsnit af ugens andre gode fugle: Pirol og Savisanger i Gulstav, Sortterne 3, Dværgmåge 10, Fiskeørn 3, Sort Glente 2 og Lærkefalk i Nørreballe Nor - Anders Myrtue m.fl. Fra Tryggelev Nor meldte Ole Goldschmidt om 5 Rødryggede Tornskader og 3 Sortstrubede Bynkefugle - begge arter har ynglet de senere år. Ristinge Mose hørte Michael L. J. Glentedal 5 Nattergale. I Svendborg fik Erhardt Ecklon en usædvanlig boligbirdingart, da en Almindelig Kjove kom forstyrrende ind i scopfeltet, mens han studerede en Hvepsevåge over Horseskov.

Tak til fotografer og observatører efter en begivenhedsrig uge. Mon ikke næste uge også bringer et par gaver - det er maj, det er nu det sner, så det er med at komme i felten.