Tirsdagsanalysen - uge 20

Af Esben Eriksen

Det er medio maj og den årstid, hvor Deres skribent mindst af alt bryder sig om at skulle bruge tid foran en computer eller for den sags skyld bare være indenfor. Naturvejledernes slogan er: ”Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude!”. Maj måned, østenvind og + 20 grader, så er både håb og held derude.

436497704 8131898980177109 8828364289499329569 n

Stor Skrigeørn mobbes af Råge over Bøjden Nor torsdag den 16. maj. Fuglen dukkede op igen ved Gulstav om søndagen. Foto: Martin Rheinheimer

Mandag

Henning Phillip gæstede Hou Nordstrand. Det er et godt sted og har budt på mange gode fugle om foråret. Således også denne morgen, hvor Henning kunne få lov at filme en rastende Hærfugl. I den modsatte ende af øen stod Steen Winkel  og kunne høre en syngende Savisanger i Gulstav Mose. Ved Firtalsstranden sad en anden sumpsanger og en næsten årlig tilbagevendende gæst i form af en syngende Drosselrørsanger. Fuglen blev hørt af Anton Jensen og sang på stedet ugen ud. Østenvind er godt til moseterner. 27 Sortterner trak forbi Dovns Klint og Frank Jensen-Hammer, mens 16 rastede i Nørreballe Nor, og de blev talt af Morten Müller og Ole Goldschmidt. Ved Føns Vang var der også mange Sortterner. Der rastede 26, da der var flest, talt af Erik Busk. Ved Bispeengen rastede 10 Temmincksryler set af Anton Jensen, og en Dværgfalk trak ved Tørresø set af Jakob Sunesen. Ved Enebærodde trak Sort Glente, Dværgfalk og Lærkefalk forbi Søren Gjaldbæk, en af hver.

441966660 3533913610253742 4121562194273238784 n

Flere Sorte Glenter blev set i uge 20. Foto: Freya Mørup-Petersen

Tirsdag

Sydspiden af Langeland er stensikker for Pirol i denne vejrtype, hvis man bruger noget tid i skovene. To rastede der tirsdag. Den ene blev set af Frank Jensen-Hammer i Gulstav Østerskov og den anden af Søren Bøgelund fra hans have. Flemming Johansen fik foreviget en nydelig adult Aftenfalk han over Gulstav, og ved Tryggelev Nor rastede en Rødhovedet And. En Hedehøg hun trak syd, en Dværfalk nord og 15 Sortterner trak øst alle forbi Dovns Klint og Frank Jensen-Hammer. Der var mange Bramgæs i luften over hele Fyn. Flest så Michael Brunhøj Hansen med 24.455 over Blanke Fed og Niels Andersen med 15.000 over Svendborg. På Als trak 92.000 på to timer, så der var tryk på. Ved Vindinge Å’s udøb sang to Græshoppesangere, hørt af Pelle Clausen. Blå Kærhøg er ikke færdig med trækket. Tre fugle blev set på lige så mange lokaliteter.

esebigulstavlk

En af flere Biædere fra Langeland. Foto: Lars Kirk

Onsdag

En lidt stille dag, hvor Drosselsangeren blev flittigt besøgt ved Firtalsstanden. Søren Bøgelund meldte om to Biædere over Gulstav. Ved Skaboeshuse trak 32 Hvepsevåger, set af Kurt Kaack Hansen, og ved Enebærodde talte Søren Gjaldbæk 24 samt en Dværgfalk. Ved Skovsgaard sang en Vagtel for Mogens Jørgensen. En Kortnæbbet Gås rastede ved Firtalsstranden og blev set af Kristoffer Hansen og Andreas Pedersen. Andreas havde samme sted to Skestorke. To Skestork trak forbi Michael Brunhøj Hansen ved Blanke Fed.

442447277 8131899946843679 8747419615856356269 n

Stor Skrigeørn over Bøjden kunne ligne en 2K fugl. Foto: Martin Rheinheimer. 

Torsdag

Martin Rheinheimer strammede skruen med en 2K Stor Skrigeørn, der med vinden forsvandt mod sydvest. Vi andre måtte nøjes med billederne. Jeg skrev dog straks til Martin, om den gik op mod vinden, da det mere end en gang er set, at ørne og gribbe kommer til Langeland efter de har været på Fyn, hvis vinden er østlig. Det lød dog til, at denne var long gone og måske allerede på Als.  Benjamin Bech havde trænet Aftenfalke i Skagen og så en over skolen i Dalby. Ugens anden Hærfugl dukkede op på Æbelø, hvor Peter Kyvsgaard var heldig at finde en rastende fugl. En Lærkefalk trak over Båring Sommerland og blev set af Bent Odgaard. Langeland var overraskende stille.

Fredag

Drosselrørsangeren fik igen besøg af flere, og ved Vejlby trak en Biæder forbi Michael Brunhøj Hansen. Kan du ikke stemmen på den, så find den på Xeno-canto, det er vejen til at finde en Biæder. Man hører dem altid, før man ser dem.

Karen Koefoed talte 13 trækkende Hvepsevåger og en Lærkefalk ved Knudshoved, mens Søren Gjaldbæk så en trækkende Blå Kærhøg ved Enebærodde. Der var igen tre denne dag, alle fra Nordkysten. 7 Sortterner rastede i Sybergland og blev set af Jens Peter Bech og en sen Hedelærle trak over Lars Andersen ved Lindved.

436470879 2530748490458912 666094200312364570 n

Rødrygget Tornskade, han. Foto: Lars Brixtofte Petersen

Lørdag

Pinseweekenden varmede op både i temperatur og på fuglefronten. Ved Firtalsstranden var en gammel kending på plads i form af en Rødhovedet And, han. Samme sted var der 8 trækkende Skestorke. Begge arter blev set af Karen Koefoed. Ved Vindeby trak en Sort Glente forbi Jens-Gert Hansen. Ved Gulstav Mose så Ole Goldschmidt tilsvarende en Sort Glente. Samme sted hørte Ole en Savisanger og så to Piroler.

esehvepsbrndeskovlk

Der trækker mange Hvepsevåger over Fyn i denne tid. Foto: Lars Kirk

I Gulstav Østerskov så Søren G. Nielsen en meget sjælden gæst i det fynske, da han fandt en Hvidhalset Fluesnapper, han. Dem er der langt imellem i det fynske, og den er helt sikkert skubbet længere mod vest på trækket af østenvinden. Ved Bøjden meldte Erik Damm Stor Skrigeørn. Fuglen vil nok kræve en beskrivelse fra begge dage til Sjældenhedsudvalget, da den kun blev set kortvarigt om torsdagen og set trække væk. Mange Bramgæs trak igen over Fyn og flest talte Leif Bisschop-Larsen med 10.000 trækkende over Gudbjerg. Jens Peter Bech så 9 trækkende Hvepsevåger over Salby, og ved Nørre Højrup sang en Vagtel for Martin Søgaard Nielsen.

Søndag

Når Langeland er bedst, så kan man spare turen til Skagen. Sådan en dag var pinsedag. Lyttede man med på Zellokanalen, som undertegnede gjorde, så var det svært at glæde sig ubetinget over 134 Hvepsevåger, 4 Lærkefalke og 578 Mursejlere ved Over Kærby - den bedste forårs Hvepsevågedag i 13 år. Her listes i flæng et udvalg af dagens fugle fra Sydlangeland, hvor mange forskellige birdere har set og meldt de samme fugle ind i DOFBasen: Store Skrigeørn 1 (samme som Bøjdenfuglen), Lille Skrigeørn 1, Sort Glente 1, Hedehøg 2, Blå Kærhøg 1, Aftenfalk 1,  Silkehejre 1, Biæder 2, Pirol 2, Pungmejse 1 og Savisanger 1 og meget mere.

441921515 3533913806920389 6398488824785099027 n

Lille Skrigeørn ved Fakkebjerg. Foto: Freya Mørup-Petersen

440587442 3533913860253717 3526653004465698045 n

Stor Skrigeørn ved Fakkebjerg. Foto: Freya Mørup-Petersen

Det kan være svært at komme igen på sådan en svada, men Claus Schatz-Jakobsen kunne dog gøre det med en Sort Stork trækkende over Rolund. Kig ind i DOFBasen, der er masser af andre gode fugle fra denne dag.

Tak for de mange bidrag og lån af foto. Vi håber, at I vil lege med i næste uge igen.