Tirsdagsanalysen - uge 17

Af Jens Peter Bech

Uge 17 var afslutningen på april måned. Ugen bød bl.a. på en håndfuld forårsankomster, samt et muligt farvel til den Lille Bjergand.

040523rodrsvale jhk

Ugens bedste fugl blev en Rødrygget Svale, som dukkede op i Sybergland. Foto: Jeppe Holm Kristensen

Mandag
Dagen bød på en del gengangere fra ugen før. Weekendens Hærfugl ved Gulstav var stadig på plads og sås i dag af Bente Larsen og Sørgen Bøgelund. Lille Bjergand i Sybergland fik ligeledes besøg af to observatører i form af Jørgen Hjorth Jensen og Henrik Kingo Andersen. To Mandarinænder var også stadig på plads i Rudkøbing Mose, hvor Ivan Sejer Beck lagde vejen forbi.

Lidt nye fugle kunne det også blive til i form af årets første Vendehals på Fyn, som Søren Bøgelund både så og hørte ved Ørnehøj-området ved Gulstav. Ved Fakkebjerg så Morten Müller en Sort Glente der fløj mod sydvest - muligvis på returtræk. Morten så også en Ringdrossel fra tårnet i Gulstav.

040523vendehals obo

Årets første Vendehals ankom mandag. Denne fra Vesteregn. Foto: Ole Bo Olsen

I Fogense enge rastede en Atlingand, set af Jens Bækkelund. Der sås Dværgfalke på to lokaliteter. En ved Føns Vang og en ved Kattekilde, set af Michael Mosebo Jensen og Per Rasmussen. Benjamin Bech så en Fiskeørn flyve over Tårup på Hindsholm.

040523grans ss

Gransangeren høres synge utrætteligt i disse tider. Denne tager en pause ved Gyldensteen. Foto: Susanne Strunk

Tirsdag
Dette blev den sidste dag i ugen, hvor Lille Bjergand blev set i Sybergland. Erling Kock Jensen var sidste observatør, der meldte den ind. Jeg har selv eftersøgt den uden held senere på ugen. Den nåede at være på lokaliteten fra 18. marts til 25. april, forhåbentligt til glæde for mange fuglekiggere fra nær og fjern. Tirsdag var der også Hærfugl. Dog var det ikke på Langeland, men i Tarup hvor Rasmus Harris Hansen nåede at se den hapse en regnorm, inden den forsvandt igen. Benjamin Bech så en Hvid Stork over Mesinge, som trak mod sydøst.

040523gronror jv

Grønbenet Rørhøne der tøver med at hoppe i det kolde vand. Langesø. Foto Johnny Vølund 

På Dovns Klint kunne Frank Jensen-Hammer indrapportere fire Sortstrubet Lom, 205 Sortænder og en Hedelærke. Anton Markvard fandt en Mandarinand, han ved Morud.

Onsdag
Jørgen og Jørgen (Eng Jensen og Madsen) var taget på tur syd på, hvor de kunne berette om tre Sortkrager på Siø, og to syngende Rørdrum i Tryggelev Nor. Claus Dalskov havde også syngende Rørdrum i Botofte Skovmose. Årets første fynske Rørsangere blev også hørt. En af Karen Koefoed ved Broby Sø, og en af Gunnar Knudsen ved Sundet i Fåborg.

040523solsort jd

De første Solsorteunger kan allerede ses forlade reden. Denne fra Frellesvig. Foto Jane Ditzel

Det blev også ugen, hvor Tinksmed dukkede op i større antal. Ved Dalby Bugt så Esben Eriksen 21 rastende Tinksmede. Esben besøgte også Sybergland hvor han så en Stor Kobbersneppe og to Lille Præstekrave. På Torø fouragerede en Mosehornsugle, set af Michael Winther. Sanne Lykke Dalgaard så en Fiskeørn flyve over Skovsbo ved Svendborg. Småspove er en fin art at kunne tilføje på boligbirdinglisten. Erhardt Edmund Ecklon var heldig med dette ved Svendborgsund.

040523tinks hpu

Tinksmeden er ankommet og kan ses i større antal når de fouragerer på vadefladerne rundt om på Fyn. Ølund. Foto Hans Peter Utoft

Torsdag
Frank Jensen-Hammer talte igen trækket ved Dovns klint. I dag blev det bl.a. til 20.840 Bramgæs, tre Traner, 103 Rødstrubet Lom og en Dværgfalk. Der var Ringdrossel to steder. Ved Brobyværk, set af Christian G Jørgensen, og ved Måle strand set af Esben Eriksen, da han luftede hunden. Ved Duered så Stoffer Jaeger 14 Ravne. Anton Markvard havde stadig Mandarinand ved Morud. Jørgen og Jørgen så begge en Blå Kærhøg ved Henninge.

040523gulspurv

1-2-3-4-5-6-syyyyyyyyv. Gulspurven fra sin sangpost ved Assens. Foto Gunnar Munk

Poul Rasmussen bad på Facebook om hjælp til bestemmelse af et billede af en fugl, som han havde fået tilsendt af en bekendt. Efter flere forslag blev fuglen bestemt til at være en Gulirisk, som havde været på besøg på Tåsinge. Birthe Fredskild Kruse lagde ligeledes et billede på Facebook: seks Skestorke som rastede i Bispeenge. De var dog hurtigt væk igen.

040523munk ls

Munk med strithår. Brændegård Sø. Foto Leif Sørensen.

Fredag
Klokken 9.56 kom Søren Gjaldbæk og Esben Eriksens prognose for de kommende to uger. De opfordrede for anden prognose i træk om at tjekke svaler igennem for at finde en Rødrygget Svale. Anbefalingen var at kigge på Langeland eller Hindsholm. Omkring 19.30 samme aften gik profetien i opfyldelse, da Jeppe Holm Kristensen indrapporterede Rødrygget Svale fra Sybergland på Hindsholm! Så hermed en opfordring til at tage prognoserne alvorligt. Det er den kun 20. indrapportering af arten på Fyn.

040523rodrysvale jhk

Rødrygget Svale efter solnedgang. Sybergland. Foto: Jeppe Holm Kristensen

Dette var dog ikke den eneste sjældenhed der blev set, idet Ole Goldschmidt på Siø fandt en gammel Steppehøg han som trak mod nordvest. Aske Keiser-Nielsen så en Sortrygget Hvid Vipstjert ved Svanninge Bjerge. Det kunne også blive til lidt forårsnyheder i form af ankomst på Fyn af Bynkefugl ved Bispeenge, set af Birthe Fredskild Kruse, og Gøg som kukkede for første gang, hørt af Michael Brunhøj Hansen ved Hindsgavl. Over Bispeenge så Esben Eriksen en Lærkefalk. Fra Lungs Grave ved Odense Å hørte Kristoffer Hansen en Skovsanger. Kristoffer så også en Ringdrossel ved Seden, og en Sorthovedet Måge ved Teglværksgraven.

040523bynk lr

Årets første Bynkefugl på Fyn blev set ved Bispeenge. Foto Lars Rasmussen

Lørdag
Lørdag startede med endnu en ankomst til Fyn. Nattergalen sang ved Nordskov Enge og blev hørt af både Esben Eriksen og Martin Søgaard Nielsen. Ligeledes ved Nordskov Enge så Esben Eriksen tre Rødtoppede Fuglekonger. En tur videre rundt på Hindsholm gav også Lærkefalk og en Sule ved Måle Strand, og to Ringdrosler ved Bøgebjerg Strand.

040523lillelap

Lille Lappedykker i sommerdragt. Lammesø. Foto Steen Offersen

Martin var også en tur i Sommerhusområdet på Fyns Hoved, hvor en anden gammel kending var vendt tilbage. Der har igennem flere år været en hybrid af Gransanger og Løvsanger som holder til i sommerhusområdet. Den begynder sin sang som Løvsanger, inden den slår over i Gransangerens velkendte tjif-tjaf sang. Rovternen ankom også til Fyn, da Freya Mørup-Petersen og Søren G. Nielsen så en i Tryggelev Nor. Søren G. Nilsen så også en Sort Glente over Søgård Mose.

040523splitterne lr

Ikke en Rovterne, men den lidt mindre Splitterne i fuld fart ved Flyvesandet. Foto Lars Rasmussen

Søndag
Ugens største antal Tinksmede kom i dag, da Søren G Nielsen talte minimum 63 ved engene ved Nr. Broby. På Jøvet ved Fyns Hoved fandt Anton Markvard to Ringdrosler, han og hun. Der var Vendehals på to lokaliteter. En i Ålykkeskoven, hørt af Esben Eriksen, og en ved Jordløse Bakker, hørt af Søren Bøgelund. Ved Brændegård sø så Leif Sørensen to overflyvende Nilgæs. Gårsdagens nyankomne Rovterne trak folk til Tryggelev, hvor flere observatører kunne se, at den stadig var på plads. Flere af observatører så også her to Dværgterner.

040523skeand gm

Skeand på en blå himmel. Neverkær. Foto Gunner Munk

Vi takker endnu engang for både indtastningen af observationer og for lån af billeder og håber, at I fortsat vil sende billeder ind til brug i analysen.