Tirsdagsanalysen - uge 23

Af Claus Dalskov

Kalenderen viste sommer. Det var svært at se på vejret, som var koldt, blæsende og i perioder regnfuldt.

En masse gengangere indmeldtes i løbet af ugen en eller flere gange. Det drejer sig om op til 4 Dværgterner fra Bøjden Nor, Rørdrum og Sortstrubet Bynkefugl fra Gulstav Mose, op til 3 Lille Præstekrave fra Siø og Vejlen, 10 Sorthalset Lappedykker fra Birkumgrusgravene, 5 fra Ølundgårdområdet og en enkelt fra Sybergland, Rovterne fra Vejlen, 4 Vandrefalke – 2 ad og 2 unge – fra Fynsværket og de to Drosselrørsangere fra henholdsvis Sybergland og Bjørnemosegård.

120624drosselrorslarspeterhansen

Drosselrørsanger, Sybergland. Foto: Lars Peter Hansen.

Mandag
Mandag i uge 23 med vejrskifte mod køligere og mere ustadigt vestenvindsvejr gav en del bemærkelsesværdige obs: En Aftenfalk fouragerede ved Gulstav set af Morten Müller, en piftende Plettet Rørvagtel blev hørt af Jakob Sunesen fra engen nordøst for Korinth, en Karmindompap rastede ved Haven NV for Søby på Ærø set af Aske Keiser-Nielsen, og der var 6 sene Stenvendere fra Østerø Sø, som Pierre Bentzen fik i kikkerten sammen med en Dværgterne.

120624fjordcld

Fjordterne. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag
Niels Bomholt var en tur i Syltemade Ådal, hvor han blandt andet hørte Græshoppesanger og 8 syngende Kærsangere. På Siø fandt Niels Andersen en Sorthovedet Måge blandt Stormmågerne, og ved Nyborg Slot hørte Kristoffer Kaack en Isfugl. Desuden blev et ynglepar af Skægmejse på en ny lokalitet – nemlig Rifbjerg Nor – fundet af Jan Sørensen.

120624rodryg1faj

Rødrygget Tornskade, Rødme Svinehaver. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Onsdag
Arne Bruun tog en tur til Skarø og fik blandt andet Skovhornugle i notesbogen, og i Bøjden Nor traf Søren G. Nielsen på en Sortrygget Hvid Vipstjert.

120624strand1bocld

Vores vadefugle har unger nu, her en Strandskade fra Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Torsdag
En ny lokalitet for Rovterne blev opdaget af Erik Ehmsen torsdag, da han så en overflyvende fugl ved Ryslinge! 163 Knarænder set af Ole Goldschmidt på Siø er ny rekord for lokaliteten, mens 6 syngende Nattergale i Vejle Lung ikke slår nogen rekord her. Poul Bjergager talte dem plus en Græshoppesanger og en Skovsneppe samme sted. I uglernes verden skal nævnes en syngende Slørugle, som Karl Top fik som boligbirdingart fra Kildemosen ved Ryslinge og en Skovhornugle, som Henrik Kingo Andersen så fouragere i en mose ved Næsbygårdsvej. Ved Husby rastede 8 Traner, meldt af Lars Witting.

120624vand1loj

Der er liv omkring kassen med Vandrefalk på Fynsværket. Foto: Lotte Jensen.

Fredag
En dag med få nyheder fra den fynske fuglefront: 5 rastende Traner ved Kohave ved Skovmøllevej, set af Kurt Due Johansen, og 4 Ravne fra Ravnholt meldt af Niels Bomholt.

120624bysva1hsh

Bysvaler. Der samles ler til rederne. Foto: Henning Steen Hansen.

Lørdag
Der var meldinger fra Niels Munch Kofoed på Ærø: En Rødhovedet And ved Vitsø Nor, hvor også 850 Grågæs og 126 Knarænder rastede. 100 fouragerende Bysvaler ved Hvidkilde Sø havde måske tid til at beundre den nyindviede cykelsti, mens Jesper Sommer kunne nyde en sen Mosehornugle på Stige Ø.

120624rorprovecld

Rørhøg, Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Søndag
Blæst og drivende byger søndag gav ikke mange indberetninger om det fynske fugleliv. Nævnes skal dog en Hvid Stork, meldt af Jesper Leegaard ved Store Rise. Ærø producerede også to Sortstrubede Bynkefugle, set af Niels Munch Kofoed ved Gråsten Nor. Grønspættepar med 3 unger blev meldt af Jonas Fahrendorff fra Flyvesandet, og så er den Sortryggede Hvide Vipstjert fra Bøjden Nor ved at melde sig ind i gruppen af gengangere. Denne dag set af Leif Kristensen og Gunnar Jørgensen.

120624lillipach

Lille Præstekrave, Vejlen - Tåsinge. Foto: Arne Christensen.

Tak til observatører og fotografer - vi vender tilbage om en uge med en analyse.