Tirsdagsanalysen - uge 24

Af Claus Dalskov
448406347 10229178041428877 9203360877577130898 n Copy
 
Natuglen kan sove længe på denne årstid, hvor det er lyst næsten døgnet rundt. Foto: Henning Steen Hansen
 
Mandag
Mandag var Jacob Sterup en tur ud til holmene mellem Ristinge og Marstal for at tjekke
bl.a.ynglende terner. 12 Dværgterner, 55 Havterner og 1 Rovterne blev noteret i
yngleområdet ved Storeholm. Derudover fik Jacob også set 1 Sortterne, 87 Klyder, 19
Islandske Ryler og en enkelt Dværgmåge.
Ved Engsøen i Gyldensteen-området fandt Jens Bækkelund 1 meget sen Blisgås og ved
Lindø/Jersore 77 Strandskader. Michael Mosebo talte 8 syngende Nattergale og 5
rastende Ravne i Ejby/Kindstrup Mose.
 
Tirsdag
Tirsdagens obs. var præget af Doffyns kasserer Niels Bomholt, der bla. fandt 2 Rustænder på Siø. De fleste indberetninger kom dog fra Holms Mose, hvor han så 1 Pungmejse, 2
Atlingænder, 3 Sorthalsede Lappedykkere og 19 Gråstrubede Lappedykkere, hvoraf flere
dog var unger. Endelig fandt han 1 Lille Præstekrave i Løkkeby Enge. Udover de faste Lille
Præstekrave ved Vejlen og på Siø så Leif Kristensen 2 ved Damsbo.
Sidst på dagen dukkede 13 Skestorke op ved Sybergland meldt af Kristoffer Eliasen, og
ved Bispeenge hørte og så Jesper Sommer 3 syngende Blåhalshanner. I Frellesvig har
Jane Ditzel gang i de Store Flagspætter: 13 blev det til denne dag.
 
Onsdag
Onsdag var kun 3 af 13 Skestorke tilbage i Sybergland, set af Jens Peter Bech, mens Ella
Mikkelsen fandt en enkelt ved Ølundgård. Poul Bjergager var forbi Vejle Lung og kunne
notere 2 Skovsnepper og stadig 1 syngende Græshoppesanger. 3 Sortstrubede
Bynkefugle – heraf en juv -ved Botofte Skovmose set af Hans-Henrik Wienberg.
 
esedrosselrrssybergleifkristensenDrosselrørsanger kan fortsat høres i Sybergland. Foto: Leif Kristensen 
 
Torsdag
Blæst og byger torsdag gav ikke mange indmeldinger i Dofbasen. Leif Kristensen fandt
dog 3 Sorthalset Lappedykkere ved Sybergland, hvilket er ny årsrekord her. Han fik også
hørt de 2 Drosselrørsangere. Ved Fraugde-Kærby fandt Kristoffer Hansen 2 Lille
Præstekrave, og 2 af de 4 Dværgterner ved Bøjden Nor blev set af Martin Rheinheimer.
 
Fredag
Flot vejr fredag fik en del ornitter på banen. 3 overflyvende Traner blev set af Morten
Kristiansen ved Urup Dam og ved Vejlen på Tåsinge fik Arne Christensen 5 Svaleklirer, 1
Rovterne og 1 Lille Præstekrave noteret. Karen Kofoed fik set 6 Korttåede Træløberunger
blive fodret af en af forældrefuglene ved Dallund Sø.
På Sydlangeland fandt Ole Goldschmidt 1 Lærkefalk og 9 Rødryggede Tornskader ved
Tryggelev Nor og imponerende 102 Knarænder ved Nørreballe Nor. På Æbelø Hom fik
Jens Bækkelund noteret 1 Mosehornugle og 4 Hulduer.
 
 
Hvid Vipstjert Tranekr240617
 
Hvid Vipstjert lader sig ikke skræbber så let. Foto: Claus Dalskov
 
Lørdag
Lørdagens regn blev hen på eftermiddagen afløst af opklaring og sol og pæne obs. fra det
fynske: 1 rastende Sort Stork på Helnæs Made set af Ronni Røjgaard er dagens fugl. På Fyns Hoved blev 2 Skovhornugler meldt af Kirsten Halkjær Lund og ved Vestermade fik
Benjamin Bech set 1 fouragerende Lærkefalk.
Ole Goldschmidt var igen på det sydlige Langeland og kunne notere 9 Svaleklirer og 1
Dværgterne ved Nørreballe Nor + 1 Rovterne ved Tryggelev Nor, og fra Klise Nor 5
Rødrygget Tornskade. 8 Kærsangere ved Møllemade/Ellemose udgør jo et helt kor, som
Michael Brunhøj Hansen lagde ører til. 4 syngende Husrødstjerter fra industriområdet i
Middelfart fik han også noteret. Endelig var de 3 Skestorke på plads ved Sybergland
melder Jens Peter Bech.
 
eseshdykkersybergland1306pvr
 
Sorthalset Lappedykker ved Sybergland. Foto: Poul V Rasmussen
 
Søndag
Ugens sidste dag blev den Sorte Stork genfundet på Helnæs Made af John Hansen.
Kirsten Halkjær Lund var atter på Fyns Hoved og fik hørt 1 Karmindompap synge sin korte
’pleased to meet you’. Også Lars Peter Hansen lagde ører til Karminen. Kirsten meldte
også om 11 Tejster på havet, mens Freya Mørup-Petersen måtte nøjes med 7 på havet ud
for Dovns Klintområdet. Disse sikkert fra Danmarks sydligste ynglebestand på det
sydøstlige Langeland.
Ved Mågeøerne kunne Jacob Sterup tælle 65 Lille Kobbersneppe, 41 Havterner og 4
Stenvendere, og ved Søgård Mose spottede Morten Müller 5 Fouragerende Svaleklirer og
6 Småspover trække SV. Han melder også om, at Rørdrummen atter yngler i Gulstav
Mose efter flere års fravær. Endelig fik Thomas Kampmann kortvarigt set en Duehøg ved
Hagenskov Slotsmølle.