Tirsdagsanalysen - uge 17

Af Esben Eriksen

Ugen var endnu en kold forårsuge og præget af nattefrost de fleste nætter. Først i weekenden kom der varme i luften. En del af afrikatrækkerne er nu begyndt at melde deres ankomst. De har været længe ventet.

179538199 2820193941563269 6885922834214908767 n En af mange Sorte Glenter i uge 17 - alle blev set på Sydlangeland. Foto: Ole Bo Olsen

Mandag

Lomtrækket i april/maj måned kan være ganske godt på Sydspidsen af Langeland. Frank Jensen-Hammer talte trækket hele uge 17, og udbyttet af lommer kan ses nedenfor.

lomMandag var en fint trækdag på Dovns Klint, hvor der blandt andet trak 8.000 Bramgæs, 2 Blå Kærhøge, 2 Dværgfalke, 1 Mosehornugle og 1 Alm. Kjove samme sted. Alle fugle blev set af Frank, der udgør den eneste daglige forårstrækobservatør i det fynske.

Ved Bøjden rastede en Stor Kobbersneppe set af Søren Højager, dem er der for få af i det fynske. 300 Storspover trak øst over Thurø og blev talt af Arne Bruun. Vendehals blev set ved Hjortebjerg Huse af Lars Jørn Olsen og ved Åløkkeskoven af undertegnede. Ugen bød på i alt 6 Vendehalse. Ringdrossel blev set ved både LIndved, Frellesvig og på Thurø af henholdsvis Lars Andersen, Jane Ditzel og Arne Bruun. Uge 17 bød på i alt 23 Ringdrosler. Ved Æble Skov sang en Skovsanger for Hans Rytter, og ved Hindsgavl så Michael Brunhøj Hansen 2 Rødtoppede Fuglekonger og 2 Sortspætter.

Ringdrossel

Det kan betale sig at tjekke drosselflokkene i denne tid. Ringdrossel blandt Sjaggere. Foto: Esben Eriksen

Tirsdag

Vejlen på Tåsinge havde også fået besøg af en Stor Kobbersneppe, og Småspoverne trækker igennem nu. Lars Kirk så flest med 10 på Helnæs Made. Det tegner lovende for de Sorthovede Måger ved Birkum, hvor 3 par ser ud til at yngle i år - Per Rasmussen konstaterede af rugningen er påbegyndt. Ulla Brandt så 6 Dværgterner på Fyns Hoved og Anne Veber Døssing, der fandt Kongeørnen forrige vinter, havde fået Vendehals på besøg i haven. Anne må snart have en helt god matrikelliste.

Afrikatrækkerne melder deres ankomst trods det kølige vejr. En Bynkefugl rastede ved Gråsten på Ærø set af Bjarne Jørgensen, 5 Stenpikkere rastede på Fyns Hoved set af Ulla Brandt, og i Tryggelev Nor sang en Græshoppesanger - og den blev hørt af Søren Højager. 6 Ringdrosler blev set - Lars Andersen havde 2 ved Lindved og Gunnar Munk 2 ved Årup. 

Onsdag

Erik Ehmsen så en trækkende Lærkefalk ved Øster Hæsinge, mens Frank Jensen-Hammer så en trækkende Dværgfalk på Dovns Klint. Det er årstiden, hvor artsdiversiteten er høj blandt vadefuglene. På Torø så Bodil Nilesen 5 Sortgrå Ryler, der ikke var kommet afsted til Svalbard endnu, og i Sortemosen rastede 12 Tinksmede, set af Morten Kristiansen, mens der på Bastholm rastede 12 Stenvendere, set af Niels Bomholt. På Brandsø så Niels Bomholt og Bent Staugaard 3 Ringdrosler på øtælling - læs mere om den tur en af de nærmeste dage her på hjemmesiden. 3 Rørsangere var ankommet til Sundet ved Fåborg og blev hørt af Per Poulsen.

181401398 10226313321887186 5238385045797959544 n

En af de første Brogede Fluesnappere på Fyn i år - her fra Ryds Å. Foto: Karen Koefoed

Torsdag

3 Hvide Storke blev lidt af et tilløbsstykke ved engene ved Nr. Broby, hvor de blev set af mange - her rastede også 15 Tinksmede. 1 Sort Glente rastede ved Gulstav, hvor den blev set af Søren Bøgelund. Det skulle vise sig, at det blev en uge med mange Sorte Glenter - i alt 12 fugle blev set. Alle fugle blev set på Sydlangeland. 2 Dværgfalke og 1 Alm. Kjove trak ved Dovns Klint set af Frank Jensen-Hammer, og ved Lakkendrup så Per Rasmussen en Lærkefalk. Søren Bøgelund så en Vendhals ved Gulstav, og ved Lunden hørte Søren en Havesanger. Pas på, at I ikke bliver snydt af en småpludrende Munke i denne tid. Havesangerne ankommer nok for alvor i næste uge. 

Ellers er det jo fornøjeligt at lade øjnene glide ned over artlisten over indtastede arter i DOFBasen på sådan en dag, hvor en række Afrikatrækkere præger billedet: Broget Fluesnapper, Bynkefugl, Skovpiber, Sivsanger, Gærdesanger, Tornsanger, Havesanger, Skovsanger og Løvsanger. Det er en dejlig tid.

Strunk

Bynkefugl er en af de nyankomne Afrikatrækkere - her er den ankommet til Flyvesandet. Foto: Susanne Strunk

Fredag

Fredag var som bekendt en fridag for de fleste, og det gode vejr sendte mange en tur i felten. På Sydlangeland var der helt naturligt en del aktivitet. Det kastede 8 Sorte Glenter af sig set af Torbjørn Eriksen og Peter Hahn - heraf 5 i en flok, der trak SØ ved Fakkebjerg. Længere oppe ad øen så Søren Bøgelund en Biæder ved Påø. 

Ved Bøgebjerg Strand trak en Steppehøg han - den blev set af Kurt Rodahl Hoppe. Ved Nr. Broby var der endnu en Hvid Stork tilbage, hvor den blev observeret af mange. En Skestork rastede ved Bøjden og blev set af Gunnar Knudsen. Vejlen på Tåsinge havde nu 2 rastende Store Kobbersnepper - også de blev set af mange. Et stort træk af Storspover gik over Tryggelev Nor og Ristinge, hvor Freya Mørup så 300, og Gregers Johannesen så tidligere på dagen andre 175 fugle. 

Ved Rantzaus Minde fik Hanne Christoffersen besøg af en Hærfugl. Det kan sagtens være en ny fugl, selvom der selvfølgelig ikke er langt til Tåsinge. Der er set 16 fugle i Danmark i uge 16 og 17, så 2 forskellige fugle er bestemt en mulighed. Fuglen på Tåsinge havde en skæv fjer i toppen, men den kan selvfølgelig være fældet.

2 Sortryggede Hvide Vipstjerter rastede ved Næsbyhoved-Broby, og blev fundet af Rune Sø Neergaard. Ellers en dag med øget tilgang af Afrikatrækkere.

Vendehals

Uge 17 bød på 6 Vendehalse. Her viser arten beskedne prøver på sine evner til at vende halsen. Foto: Esben Eriksen

Lørdag

Forsat en enkelt Hvid Stork ved Nørre Broby - der igen blev flittigt besøgt. På Sydlangeland blev der set mindst 2 Sorte Glenter - Freya Mørup så 2 fra Fakkebjerg, mens andre så en enkelt fugl andre steder. Der kan være tale om gengangere, men der var også mange Sorte Glenter andre streder i landet. 4 Store Kobbersnepper rastede ved Vejlen og blev set af Søren G. Nielsen. Kristoffer Hansen så 50 Små Kobbersnepper, der trak ved Enebærodde.

Det er tid til Dværgmåger - 2 rastede i Nørreballe Nor set af Sigurd Knudsen, og 6 trak ved Dovns Klint set af Frank Jensen-Hammer. I Nørreballe kan man også se Rovterne - det gjorde blandt andre Freya Mørup. Rune Sø Neergaard fandt ved Gyldensteen en hybrid mellem Pibeand og Knarand. Samme lokalitet gav Græshoppesanger og Ringdrossel.

PVRIMG 5550 2

En af  i alt 4 Store Kobbersnepper i Vejlen på Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen

Søndag

2 Hvide Storke trak sydøst over Thurø og blev set af Sigurd Knudsen, det passer fint med den klassiske returtræksrute fra Skagen til Langeland. 1 Sule blev set af flere ved Dovns Klint - på en dag der ellers stod på en tælledag for Frank Jensen-Hammer - 20.300 Bramgæs trak øst. På Thurø stod en Sortbuget Knortegås - den blev set af Arne Bruun og Sigurd Knudsen.

På Drejø rastede 9 Sortgrå Ryler - set af Niels Andersen, og ved Ølundgård talte Annette Friis 45 Brushøns. 1 Alm. Kjove trak ved Dovns Klint set af Frank Jensen-Hammer og ved Nørreballe rastede 2 Sorthovede Måger - de blev set af Gregers Johannesen og Henrik Mørup. Mogens Ribo kunne notere en Mosehornugle ved Fyns Hoved, mens Michael Højgård Hansen fandt en rastende Turteldue i en have i Bogense.

Tusind tak for lån af billeder til fotograferne, og vi krydser fingre for at næste uges analyse udkommer lidt tidligere på dagen end denne.