Tirsdagsanalysen - uge 25

Af Søren Gjaldbæk

Så blev det tid til dette halvårs sidste tirsdagsopdatering - redaktionen holder som så mange andre sommerferie.
Ugen blev en kølig en af slagsen, årstiden taget i betragtning, og ind i mellem regnfuld. Ugens observationer blev domineret af ynglefuglene.

230624rodbenvejlpvr

Rødben. Foto: Poul V. Rasmussen.

Mandag
Kurt Due Johansen var en tur rundt i Odense Fjord. Det er nu, at Knopsvanerne samler sig for at fælde, i fjorden lå 930. Det blev også til 13 Skestorke, set fra Seden Strand. Den samme flok blev senere set fra/på Vigelsø, hvor det også blev til 30 Klyder. I Ølundgårds Inddæmning rastede 33 Skeænder, 300 Krikænder, 406 Knarænder og også 50 Strandskader, samme antal skader stod også i Egensedybet. Per Rasmussen tjekker skovene i det midtfynske for vores fåtallige ynglefugle, dagen gav Rødtoppet Fuglekonge i Rygård Skov og 2 i Slæbæk Skov, sidste sted også Skovsanger. I Søgård Mose kunne man se 4 Atlingænder, 18 Fjordterner, Sortstrubet Bynkefugl og 6 Rødryggede Tornskader, alle yngleforsøgende fugle. Ole Goldschmidt var på stedet. Niels Selck var ved Nørreballe Nor, hvo det blev til Rørdrum, en overflyvende Fiskeørn og Rovterne. I Rudkøbing Havn 3 Husrødstjerte, dem så Morten Müller. Gitte Hemper så 3 Traner trække syd ved Everenden, de blev set af Jens O. Hansen over Odense Losseplads 4 minutter senere. Endelig kan vi nævne 5 syngende Kærsangere fra Møllemaden, dem hørte Michael Brunhøj Hansen. Nyd deres sang nu - de bliver snart tavse.

230624shdykkerjv

Sorthalset Lappedykker, Ølundgård. Foto: Johnny Vølund.

Tirsdag
Drosselrørsangeren ved Bjørnemosegård var stadig på plads. Fra det sydligste Langeland meldte Søren Bøgelund om to Vagtler og 12 Tejster - de har virkelig fået fat dernede. Fra Dovns Klint så Frank Jensen-Hammer 138 Storspover på træk, det næsthøjeste ”efterårstræktal” gennem tiderne på den lokalitet. Også ved Lunget ved Ørbæk var der Vagtel, den hørte Michael Højgård Hansen. I Kirkendrup havde Henrik Kingo Andersen 3 udfløjne unger af Skovhornugle sammen med en af de gamle fugle. En gammel Vandrefalk han blev set af Peter Thomasen på en mark i Kindstrup ved Ejby - det er vist ikke hver dag, den ses der. I Staurby Skov sang en Rødtoppet Fuglekonge for Michael Brunhøj Hansen, som også havde 5 Svaleklirer i Møllemaden, jo, jo - efterårstrækket er i fuld gang.

230624klydeslipsjao

Klyde, Slipshavn. Foto: Johnny Vølund.

Onsdag
Der blev igen hørt to Drosselrørsangere i Sybergland - de blev meldt ugen ud. Samme sted så Ella Mikkelsen to Sorthalsede Lappedykkere. I Aulby Fed sang en Græshoppesanger, den hørte Michael Brunhøj Hansen. Der er stadig Canadagæs i omløb, denne dag ugens største flok på 30 fugle i Engsøen ved Gyldensteen, dem så Tom Tjørnum. Niels Bomholt Jensen var omkring Tryggelev Nor, her var der Skestork, Sølvhejre, Rovterne og 3 Rødryggede Tornskader. Rørdrum er hovedsageligt et langelandsk fænomen, Jakob Sunesen brød mønsteret med en fugl ved Arreskov Sø.

230624rovvejlpvr

Rovterne, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Torsdag
I Arreskov Sø rastede 138 Toppede Lappedykkere - søen er vores bedste lokalitet for den art. Man kunne fortsat høre Rørdrum og også se tre Rødryggede Tornskader. Niels Bomholt var ved søen. Også fra Helnæs Made tre af de rødryggede, Michael Brunhøj Hansen besøgte stedet. Fra Bøjden Nor meldte Gunnar Jørgensen om fire Dværgterner og 20 Klyder. Dværgternen blev blot meldt fra fem andre lokaliteter i ugens løb. Nina Bjørn fik en af de gode boligbirdingarter, da en Vagtel sang ved Hvedholm. Isfugl er for det meste en vinterart, Poul V. Rasmussen havde en i grusgravene ved Davinde - den yngler nogle få steder på Fyn.

230624rorvejlpvr

Rørhøg. Foto: Poul V. Rasmussen.

Ved Botofte Strand så Claus dalskov to Sortstrubede Bynkefugle - et par - så måske er der unger på vej? Claus havde også to Rødryggede Tornskader. Vejlen - Tåsinge havde igen besøg af Rovterne, to styk, set af Jonas Morsing Thomasen. Der var Rovterne på stedet ugen ud. Slambassinet var for nogle år tilbage en rigtig god vadefuglelokalitet - i år er det ret svingende, denne dag 10 Brushøns, Lille Kobbersneppe og de lokale Lille Præstekraver, 4 styk, Anders Myrtue var forbi stedet.

230624havflj

Havørn, Brændegård Sø - der blev set op til 7 der i ugens løb. Foto: Flemming Johansen.

Fredag
I grusgraven ved Birkum talte Henrik Kalckar Hansen 3500 Hættemåger, halvdelen ungfugle. De Sorthovede Måger har tilsyneladende opgivet lokaliteten. Til gengæld 10 Sorthalsede Lappedykkere. Også ved Vitsø var der Sorthalsede Lappedykkere - 3 fugle - og også 4 Sølvhejrer, set Lars Tom-Petersen, som også havde en 2k Sortstrubet Lom ud for Søby. I Gulstav så Anders Myrtue en Lærkefalk og en Rovterne i Tryggelev Nor. Her meldte Bente Holmgaard Larsen en Nordisk Lappedykker - den er sjælden på denne årstid. Endelig havde Peder Rasmussen en Sorthovedet Måge på Siø.

230624rodryghanbjo

Rødrygget Tornskade, Vitsø. Foto: Bjarne Jørgensen.

Lørdag
I Sybergland var der 4 Skestorke, 10 Sortklirer og de to Drosselrørsangere, Jens Peter Bech var endnu en gang på stedet. I Østerø Sø var der 27 Klyder, set af Ralph Qwinten. Pierre Bentzen havde en hybrid mellem Canadagås og Bramgås kunne ses i Søen ved Valdemarsslot, den fulgtes med en Canadagås. Også en Rovterne - den var måske på et lille smut fra Vejlen - Tåsinge? Ved Thurø Rev trak en flok på 26 Lille Korsnæb forbi Arne Bruun. Niels Selck meldte en overflyvende Fiskeørn fra Åmosen ved Ollerup. Ugens Topnotering af Rødrygget Tornskade kom fra Voderup Klint, hvor Niels Munch Kofoed beretter, at der var tale om 5 hanner og to hunner. Der var også 5 syngende Bomlærker. Lars Tom-Petersen havde også 5 syngende fugle, det var Kærsangere ved Gråsten Nor.

230624canadapbz

Canadagås, Søen ved Valdemarsslot, i selskab med en hybrid. Foto: Pierre Bentzen.

Søndag
I Fiskerup Skov var der 5 Rødryggede Tornskader, 3 hanner og 2 hunner - i alt 4 par optalt af Niels Bomholt Jensen. Leif Sørensen var ved Brændegård Sø, her var der Lærkefalk og 7 Havørne. Dagen gav 19 Svaleklirer - 9 i Højrup ved Hillerslev (Niels Andersen), 5 i Vejlen - Tåsinge (Arne Christensen) og 5 i Syberglang (Jens Peter Bech). I Sybergland var der også 15 Brushøns og Mudderklire. Ugens femte Vagtel blev hørt af Lars Philip Nielsen ved Østergård Hovedgård mellem Agedrup og Kertinge Nor. Ugens anden Isfugl så Lars Jørn Olsen i Reservatet ved Gyldensteen. En lidt sen Stenpikker blev set af Peder Rasmussen i Åmosen ved Ollerup. Vil man høre syngende Huldue, kan man tage en tur til Æbelø, hvor Henrik Hald Nørgaard hørte syv fugle.

230624gronjd

Grønspætte, det er ikke alle, der som fotografen er så heldige at have den i haven. Foto: Jane Ditzel.

Endnu engang tak til observatører og fotografer og god sommer.

230624lovspvr

Løvsanger. Foto: Poul V. Rasmussen.