Tirsdagsanalysen – uge 17

Af Jens Peter Bech

“Prøv at hør', Hvor fuglene synger, Som en sød symfoni, Med toner indeni” Synger Kim Larsen i nummeret Sød Symfoni.
Vores mest almindelige sangfugle er ved at finde tilbage til ynglepladserne i Danmark efter en velfortjent vinterferie syd på.
I ugens løb har vi sagt velkommen tilbage til Fyn til Skovsanger, Rørsanger, Græshoppesanger og Sivsanger, hvilket betyder at vi nu kun mangler Kærsanger, Gulbug og Havesanger for at have hele det ynglende sangkor på plads.
Den bedste måde at finde sangerne på er via deres sang, som kan være en stor hjælp til at skelne f.eks. Gransanger fra Løvsanger, eller Tornsanger fra Gærdesanger. Det giver anledning til at komme i felten og få øvet sig på de mange smukke melodier.

050422vendeese

Vendehals, Fyns Hoved, en eftertragtet forårsfugl, ugen gav fem til seks fugle. Foto: Esben Eriksen.

Mandag
Anton Markvard startede mandagen ud med at fortsætte jagten på Rødtoppet Fuglekonge i Morud skov. I dag var dog en stille dag med “kun” 5 af slagsen, som jo må betragtes som lavt i modsætning til sidste uges rekord på 14 styk.
Frank Jensen-Hammer dækkede dages træk ved Dovns Klint. 1 Sortstrubet Lom, 6 Rødstrubede Lommmer, 6 Mørkbugede Knortegæs og en Dværgfalk blev højdepunkterne.
Tranetrækket er heller ikke helt afsluttet endnu. Anton Markvard og Oliver Christian Gram så 26 Traner trække nordøst over Fakkebjerg. Søren Bøgelund så 38, ligeledes trækkende nordøst over Ørnehøj ved Gulstav.
I den anden ende af Fyn trak en Sort glente mod nord over Nordskov, alt imens den blev bedt om at komme ud over stepperne af det lokale rørhøge par.

050422vibeflj 

De første fugleunger kan allerede ses i landskabet. Tydeligst er grågæssene med deres ællinger. Her er det Viben, der våger over sine unger; det må glæde Niels Andersen. Foto: Flemming Johansen.

Tirsdag
Tirsdag var der ugler i mosen! Dog var det af den gode slags med både en syngende Skovhornugle og to fouragerende Mosehornsugler i Ellemade, fundet af Michael Brunhøj Hansen.
Det er ikke kun, når man skal finde sangere, at det er en god ide med et trænet øre. Gunnar Knudsen lyttede sig frem til en af vores mere sjældne vandhøns ved Silkeå. Plettet Rørvagtel lever et skjult liv i sumpede vådområder og høres derfor oftere end den ses. Hvis man selv vil prøve lykken med at lytte sig frem til Plettet Rørvagtel høres de oftest om natten eller i de tidlige morgentimer.
Gunnars morgentur gav også både Sydlig Blåhals og Isfugl på samme lokalitet.

050422lovssg

Løvsanger, der er mange for tiden. Her en fra Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved Dovns Klint var Frank Jensen-Hammer endnu engang på plads til at overvåge trækket. Trækket for lommer var bedre i dag og gav 22 Rødstrubede og 3 Sortstrubede. Derudover endnu en Dværgfalk, 3173 Bramgæs og årets første Hedehøg. En sjælden fynsk gæst, som oftest i Danmark forbindes med det sønderjyske, hvor arten yngler fåtalligt.
På Fyns Hoved var der et okay fald af småfugle. Lars Witting talte 25 Løvsangere, 25 Gransangere, 10 Gærdesangere, 30 Sangdrosler, 130 Engpibere og 2 Ringdrosler. Mogens Ribo Petersen kunne også bidrage med 50 Skovpibere.
Tilbage på Langeland fotodokumenterede Pierre Bentzen to Dværgmåger.

050422gransesaa

En af de mange sangere, vi kan høre for tiden. Gransanger, Fyns Hoved. Foto: Esben Aagaard. 

Onsdag
Martin Rheinheimer bød årets første Græshoppesanger velkommen tilbage til Fyn. Martin hørte den synge på samme sted som sidste år ved Odense Universtitet.
Sidste uges Savisanger kunne stadig høres synge ved Gulstav Mose. Frank Jensen-Hammer hørte den, inden turen førte videre til Dovns Klint, hvor der igen skulle tælles trækfugle. I dag kan nævnes 53 Dværgmåger, 2 Dværgterner, 3 Blå Kærhøge og imponerende 18.800 Bramgæs. Årets højeste antal indtil videre.
På Lindø ved Jersore var der endnu en gang Silkehejre. Det må antages at det er den samme fugl, som sporadisk har vist sig frem på Nordfyn hen over vinteren. I dag var det Jens Bækkelund der fik et gensyn med fuglen.
I Langelandssund fandt Pierre Bentzen en Sortsvane iblandt en flok Knopsvaner.
To Fiskeørne blev også observeret i det fynske. Esben Eriksen så en trækkende mod nordøst over Nordskov Enge. Flemming Johansen så ligeledes en flyve over Sollerup.

050422gaerdeslk 

Gærdesangeren høres nu også fra træer og buske. Foto: Lars Kirk.

Torsdag
Der er stadig fuld gang i BoligBirding på Fyn. I dag tilføjede Nina Bjørn en Blå Kærhøg til sin liste. Anne Veber Døssing fik noteret den sjove Vendehals på BoligBirding listen, det er ikke første gang hun har den der.
Det eneste sted uden for Hindsholm der blev noteret Ringdrossel i løbet af ugen var ved Ørnehøj området ved Gulstav. Her observerede Søren Bøgelund 4 af slagsen. Derudover så Søren Fiskeørn og Dværgfalk i sammen område. Savisangeren var stadig på plads og blev hørt af selv samme Søren Bøgelund samt Frank Jensen-Hammer og Niels Erik Simonsen.
Digesvalerne er også så småt på vej tilbage til ynglepladserne i nord. Ved Nørreballe nor sås 800 af Ole Goldschmidt. Ole så også Atlingand, tre Rørdrum, to Dværgmåger og en Lille Præstekrave i noret.
Ved Dovns klint var to Almindelige Kjover, en lys og en mørk, den største adspredelse fra de andre træk dage for Frank Jensen-Hammer.

050422dvaergsj

Dværgterne på jagt. Foto: Stoffer Jaeger.

Fredag
Den Plettede rørvagtel kunne stadig høres ved Silkeå, og fik igen besøg af Gunnar. I dag var det dog Jørgensen i stedet for Knudsen.
Leif Bisschop-Larsen brugte fredagen på at ø-undersøgelse på Vresen i Storebælt sydøst for Nyborg. Der blev bl.a. talt 40 Stenvendere, 2 Dværgterner, 7 Sortgrå Ryler, 10 Sildemåger og en stor bestand af Skarver på 550 fugle. Du kan læse meget mere om ø-undersøgelsen her.

050422ringese

Ringdrossel, Fyns Hoved. De 19 af ugens 24 Ringdrosler blev set i Fyns Hoved-området, denne er fra Fyns Hoved - en sjældent tillidsfuld af slagsen. Foto: Esben Eriksen.

Ved Fyns Hoved tog Kristoffer Hansen og Aske Keiser-Nielsen opstilling ved Horseklint for at tage imod dages træk. Her blev noteret Hedelærke, tre Ringdrosler, 81 Skovpibere, 199 Engpibere, Sule og 3 Dværgterner. Trækket gav også en kærhøg som ikke var mulig at bestemme til Steppehøg eller Hedehøg, hvilket også kan være en svær disciplin, hvor især hunfarvede fugle kan udfordre. Ligeledes så de tre Ringdrossler og en Vendehals i nærheden ved Nordskov Enge.
En Ringdrossel blev også set i Sybergland af John Jensen. Her ud over to Skestorke som var en ny art for lokationen. Jeg havde selv fornøjelsen af at aflægge Skestorkene et besøg sammen med Benjamin Bech. Benjamin og jeg havde ligeledes en Fiskeørn trækkende mod nord i et hastigt tempo for at slippe af med en mobbende måge.
Fredag ankom den første Rørsanger til Fyn, som inden længe kan høres synge overalt fra rørskovene. Jan Stener Jørgensen var den første til at registrere Rørsangeren, det skete i Tranekær. Marlene Staunfeldt så en Hvid Stork ved Klæsø.

050422skejpb

Syberglands første Skestorke. Foto: Jens Peter Bech.

Lørdag.
Fyns Hoved har været velbesøgt af de fynske fugleentusiaster i denne uge. Lørdag aflagde Martin Søgaard Nielsen også lokationen et besøg. Det gav en Vendehals ved Hovedets højeste punkt. Der ud over to af ugens mange Ringdrosler på Hindsholm. Jeg fik også selv et hurtigt glimt af Vendehalsen, samt tre Ringdrosler i krattene på de stejle skrænter op med Jøvet.
Ligeledes på Fyns Hoved så Benjamin Bech 31 Skovpibere, som blev overgået af Esben Eriksen der talte 58 ved Nordskov Enge. Her så Esben også 4 Dværgterner på træk.
Esben fortsatte til Fyns Hoved sommerhusområde hvor han samme med Martin Søgaard Nielsen genfandt en Gransanger x Løvsanger hybrid. Det er tredje år i træk af fuglen høres. Fuglen blander sangen af Gransanger og Løvsanger som kan være med til at gøre forvirringen total hvis man ikke er træet i sangfuglens stemmer.

050422stensgn

En af 24 Stenvendere ved Østerø Sø, der blev set 40 på Vresen. Foto: Søren G. Nielsen.

Jane Ditzel fik en fornem art på sin BoligBirding liste i form af en Gulirsk. Gulirisken blev BB art nummer 60.
Lørdag blev også ankomstdag for Skovsanger, som blev hørt ved Broby Sø af Ole Henrik Scharff.
Ved Gulstav trak to Hvide storke mod vest, set af Ole Goldschmidt. Ole så også Fiskeørn ved både Gulstav og Tryggelev Nor hvor der også hørtes Rørdrum..
Ugens anden Sorte glente blev fundet af Søren G. Nielsen da den fløj over Søgård Mose på Langeland. Søren så også en Lærkefalk på samme lokalitet.
Savisanger stadig på plads i Gulstav. Hørt af Søren G. Nielsen, Frank Jensen-Hammer og Freya Mørup-Petersen.

050422gul2jd 

Gulirisk, Frellesvig - en eksklusiv matrikelart. Foto: Jane Ditzel.

Søndag
Søndag var der dømt månedsskifte. I Maj måned tager vi imod de sidste ynglende sangfugle, og skal også inden længe begynde at lytte efter den ultimative “sanger” Nattergalen.
Frank Jensen-Hammer var troligt på plads ved Dovns Klint til at holde øje med trækket syd om Langeland. Tidligere på ugen talte Frank årets højeste antal Bramgæs. I dag blev det dog endnu vildere hvor 72.680 Bramgæs trak forbi klinten. Derudover skal nævnes 148 Dværgmåger, 5 Almindelig Kjove, 610 Fjordterne/Havterne en Dværfalk og 34 Småspover.
På Tåsinge ved Ny Bjerreby sås Lille Flagspætte af Ulrik Jensen. Arten må siges at være noget af en sjælden gæst på Fyn. Der ses årligt enkelte fugle på Fyn, med undtagelse af 2021 hvor der ikke er registreret besøg af den Lille flagspætte på Fyn. der er ingen oplysninger om fuglen, så måske bestemmelsen er usikker.
For femte dag i træk var Savisangeren på plads i Gulstav.

050422skarvpbr

Det er farligt at være fisk, når der er Skarv i nærheden. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

På Zello gav Esben Eriksen en opdatering fra hans tur til Fyns Hoved og Nordskov enge, hvor han begge steder så en Vendehals samt 3 Ringdrosler. Zello er en walkie-talkie app til telefonen, som brudes ivrigt iblandt fuglekiggere til at give hurtig information omkring fugles lokationer. Hvis man gerne vil dele sine observationer med andre ligesindede for også at give dem muligheden for at opleve fuglene, kan disse meldes ud på Zello kanalen “dof fyn”. Langeland har også sin egen kanal “langeland birding”.

050422havlk

Havterne, Revsøre. Foto: lars Kirk.

Det som vi kender som Sybergland i dag var tidligere en fjord der adskilte Hindsholm med resten af Fyn. I 1812 blev fjorden inddæmmet så at den kunne bruges til landbrugsjord. I dag er det genskabt som naturområde i forbindelse med etableringen af den nærtliggende golfbane. I juli 2021 kom der meget kraftig sommerregn som næsten genetablerede fjordlignende tilstande i Sybergland, og var sammen med en våd vinter grundlaget for at engene har været vådere længere end tidligere år. Det har i år, og specielt i denne uge gjort at det har vrimlet med vadefugle på engene. Svaleklire, Rødben, Hvidklire, Sortklire, Mudderklire, Klyde, Stor præstekrave, Dobbelbekkasin og især Brushane og Tinksmed har kunne observeres på den oversvømmede eng i løbet af dagen. Esben Eriksen talte det højeste antal af Brushane 123, og Tinksmed 156. Det er det tredje største antal Brushøns, og anden højeste antal Tinksmed registreret på Fyn nogensinde.
Lokaliteten kunne derfor godt være et spændende sted at holde øje med den kommende uge. 5. maj 2020 var der Stylteløber på engene. Måske man kunne være heldig igen.

050422hvidslipssgn

Hvidkliren er en af mange forskellige vadefugle der i denne tid kan ses på den oversvømmede eng i Sybergland. Disse er dog fra Slipshavn. Foto: Søren G. Nielsen.

Tak til alle som hare registreret deres observationer i DOF-basen, og til alle som har bidraget med billeder til analysen. Vi modtager som vanligt meget gerne bidrag til næste uges klumme.

050422vandrigm

Den ellers sky Vandrikse er kommet frem i det fri, Nordskov Enge, hvor den onsdag var i selskab med en Blåhals. Foto: Geert Mørk.