Tirsdagsanalysen - uge 19

Af Søren Gjaldbæk

Efter en super mandag med svag vind og op til 24 grader vendte vi tilbage til det sædvanlige - koldt og regnfuldt - det holdt ugen ud. Men som det så ofte er tilfældet, maj er altid god for lidt overraskelser. Ugen gav f.eks. Dværggås, tre Hedehøge, Hærfugl, Citronvipstjert, Rødstrubet Piber, Drosselrørsanger, Savisanger, tre Gulirisker og tre Piroler.

051021citr1ese

Citronvipstjert, Nordskov Enge. Foto: Esben Eriksen.

Mandag

Mange havde luret, at det var sidste dag med godt vejr i denne omgang - Fyns Hoved havde besøg af mindst 9 fuglekiggere - blandt andet Niels Bomholt, Lars Witting, Leif Kristensen, som sædvanligt fik ikke alle set alt, men der var mange småfugle, som var dumpet ned efter en lun nat. Mest markant var et stort fald af Tornsangere - der var mindst 100, men det er umuligt at tælle op. Ellers blev det til Vendehals 2, Rødstjert 7, Bynkefugl 3, Stenpikker 18, Græshoppesanger, Sivsanger 2, Rørsanger, Gærdesanger 21, Havesanger 4, Gulbug 2, Munk 7, Løvsanger 15 og Grå Fluesnapper. Desuden 125 Gule Vipstjerter - pænt mange nordlige imellem - og tæt ved kysten lå 4 Tejster. Digesvalekolonien er også oppe i omdrejninger, der skal nok være et par hundrede.

051021sissg

Sivsanger, den sad 20 meter fra en Græshoppesanger, to af de mandagens mange småfugle på Fyns Hoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

I Fællesstranden blandt andet 45 Små Kobbersnepper (Niels Bomholt). Over middag slog Esben Eriksen vejen forbi ved rovfugletid, han blev belønnet med 9 Hvepsevåger og en Sort Glente, og da vinden gik i vest drog han lidt sydpå til Måle, hvor en 2k Hedehøg han trak ud, samme sted også en Sort Glente og en Hvepsevåge.

051021hvepsese

Der trak godt 200 Hvepsevåger i uge 19, flest på Langeland, også mange fra Hindsholm, hvor denne blev set mandag. Foto: Esben Eriksen.

De Små Kobbersnepper er kommet til Egensedybet, her rastede 100 styk talt af Kristoffer Hansen, som senere havde 150 Gule Vipstjerter ved Firtalsstranden - overvejende den nordlige race thunbergi. Samme sted så Sten Pedersen en Sortterne. Lars Witting tog et smut forbi Føns Vang på vej hjem fra Fyns Hoved, her lå 1500 Digesvaler. Ved Fønsskov havde Lars såvel Dværgfalk som Hedehøg. I Røjle By var der igen mange Stenpikkere - det blev til 14, de var i selskab med 3 Bynkefugle (Michael Mosebo Jensen og Allis Nielsen). Vi fik årets første Kærsanger, Per Rasmussen hørte en ved Grusgrave v/Birkum. Thomas Kampmann meldte en Sort Glente trækkende nord ved Hagenskov Slotsmølle, den er ikke så almindelig på de kanter. 

051021hedese

Denne Hedehøg - 2k han - trak øst ved Måle, mandag. Foto: Esben Eriksen.

Vi har stadig et par Sangsvaner tilbage, Erik Ehmsen så to i Arreskov Sø, de bliver måske forårets sidste? På Thurø Rev kunne man fortsat se Sortbuget Knortegås i selskab med 80 mørkbugede, de blev der ugen igennem. I Tryggelev Nor hørte Ole Goldschmidt vores første Savisanger - klokken var 01.29, da den begyndte at synge, så man skal tidligt op eller sent i seng! Ved Dovns Klint blev det til endnu en gåsedag for Frank Jensen-Hammer med 21710 Bramgæs og endnu en Almindelig Kjove, årets 10. dernede fra. Vores første Pirol kom ikke uventet fra Søren Bøgelund i Gulstav.

051021gulimmj

Gulirisk, Røjle Bygade 102. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Tirsdag

En kold dag, det satte en prop i trækket ved Dovns Klint. Monnet var stadig god for en pæn klat Havørne, Sander Villumsen så 6. I Arreskov Sø var der 206 Toppede Lappedykkere, de fleste udparrede, så hvis de yngler der, er der basis for en rekord senere på sæsonen. Søen er altid god for svaler - 2000 Dige-, 500 Land- og 50 Bysvaler. Erik Ehmsen var på stedet. Freddy Hansen fik Mosehornugle ved Knold Nor som ”næsten matrikelart”, vi har ikke haft mange dette halvår. I Røjle fik Michael Mosebo Jensen en ny matrikelart fra den øverste hylde - en Gulirisk han ankom til foderbrættet. Da den havde spist, sang den. Fuglen kom igen næste dag.

051021toppetsundsflj

Toppet Lappedykker, Sundsøen - de ser ud til at være interesserede i at indlede et forhold. Foto: Flemming Johansen.

Onsdag

I Nørreballe Nor kunne man fortsat se Sorthovedet Måge, og denne dag også 3 Dværgmåger og 8 Sortterner (Ella Mikkelsen og Pierre Bentzen). Antallet af Fjordterner er nu oppe på 68 (Niels Bomholt, senere på ugen blev der talt 80) - det er vores største koloni. I Gulstav Mose var der blandt andet 3 Sorte Glenter og en Lærkefalk (Morten Müller og Kasper Højlund Larsen). Dagen gav Fiskeørn ved såvel Hagenskov Slotsmølle som ved Vester Åby (Thomas Kampmann hhv. Erik Ehmsen).

051021fjordlk

Vores største Fjordternekoloni er i Nørreballe Nor med op til 80 fugle. Disse er fra en grusgrav ved Hønsehave. Foto: Lars Kirk.

Fyns mr. Rødtop - Per Rasmussen - måtte nøjes med 8 Rødtoppede Fuglekonger i Ravnebjerg Skov (Svendborg), samme sted en Skovsanger. 12 af ugens 14 Rødtoppede blev meldt af Per. Fra Østfyn 2 Sortgrå Ryler i Knudshoved Færgehavn, set af Jørn Knudsen, de plejer ikke at være der så sent på sæsonen, men der var 100 på Vresen i uge 18, og en Græshoppesanger sang for Peter Pelle ved Vindinge Å’s udløb. Sidste år husede Vejle Lung op til 20 Nattergale, Poul Bjergager havde 8, så mon ikke vi senere på sæsonen kommer op at snuse til en snes stykker?

Torsdag

Det var Deres klummeskrivers fødselsdag - vejret var derefter - koldt og gråt. Martin Søgaard Nielsen tog ikke desto mindre til Fyns Hoved området - ”det er jo maj og fuglene skal igennem”. Det skulle de Gule Vipstjerter i hvert fald, det blev til 1279, som trak nord ved Horseklint, det samme gjorde 75 Skovpibere. Det var det største forårstræktal fra Fyn, rekorden holdt i to dage, hvor Kristoffer Hansen samme sted talte 1505 gule fugle. Det blev også til lidt rovfugle, som det ses i skemaet til højre.

051021gulsg

Det blev til flere tusinde Gule Vipstjerter på Nordfyn i uge 19, en del af disse, som denne fra Fyns Hoved, af racen thunbergi - nordlig Gul Vipstjert. Foto: Søren Gjaldbæk.

To lokaliteter bød på hver to Skestorke - Keldsnor (Ole Goldschmidt) og Siø, her var der også to Nilgæs - det var der det meste af ugen (Leif Sørensen, Leif Kristensen og Anette Friis). Ole Goldschmidt havde vores anden Kærsanger, den sang ved Rudkøbing Vejle. Fra Billesbølle en trækkende Lærkefalk, de kan for tiden træffes bredt over vores område om end de fleste ses på Langeland. Stadig mange Stenpikkere i det nordvestlige hjørne, Michael Mosebo Jensen havde 12 på Vejlby Fed. Det blev også dagen, hvor de første Rødryggede Tornskader blev set, en i Rudkøbing Vejle (Ole Goldschmidt) og en på Helnæs Made (Niels Bomholt og Lilly Sørensen). Fra Skaboeshuse meldte Kurt Kaack Hansen om 23 Mudderklirer. Ugens største notering af Tinksmed kom fra Urup Dam, hvor Kirsten Halkjær Lund havde 22, betragteligt mindre end tallene fra uge 18 - der er dog ingen data fra Nr. Broby-Lundegård. Måske fuglene er taget videre nordpå.

051021stenflyvls

En af ugens mange Stenpikkere - fuglen er fra Fyns Hoved. Foto: Leif Sørensen.

Fredag

Niels Bomholt havde åbenbart ikke fået nok af Lyø fra DOF Fyn-turen den 27. april, og var med Lilly Sørensen taget endnu en tur til øen, de så mange fugle og blandt andet en Gulirisk, som sang ved kirken. Ved Korinth kunne Michael Theilmann og frue glæde sig over en Hærfugl i haven, der - som den fugl ofte gør - ”sank i jorden”. Der var fortsat mange Gule Vipstjerter på Fyns Hoved - 223 trækkende og 110 rastende, samme sted en Dværgfalk (Martin Søgaard Nielsen). Esben Eriksen doblede antallet af Dværgfalke et par kilometer sydpå ved Nordskov, hvor også en af dagens tre Rødryggede Tornskader kom i bogen. De to andre var en fra Flyvesandet (Susanne Strunk) og en Sollerup (Freddy Hansen).  På havet ud for Nordskov rastede 9 Tejster.

051021rdrygflyvesus

Rødrygget Tornskade, Flyvesandet. Foto: Susanne Strunk.

Også på Nordfyn har vi Nilgås - Jens Bækkelund så en i Engsøen, Gyldensteen - her også en Sølvhejre - dem ser vi ikke meget til for tiden. I Sortemosen så Peder Rasmussen årets første tranekylling - det skal blive interessant at følge vores Tranepars ynglesucces, sidste år gik det vist ikke så godt. Dagens Sorte Glente kom fra Nørreballe Nor (Henrik Mørup-Petersen), hvor man stadig kunne se Sortterne, Dværgmåge (4) og Sorthovedet Måge. Der er 900 Hættemåger, måske derfor, at 4 Sorthalsede Lappedykkere holder til i noret? Der er stadig Fiskeørne i posen, Gunhild Brink havde en rastende fugl ved Bispeenge, her også 6 Skægmejser og en Temmincksryle. Endelig skal en ret overraskende observation af Hedehøg trækkende syd ved Villestofte i den nordlige del af Odense - her havde boligbirderne deres gyldne chance - David B. Collinge var på stedet.

051021dvrglk

Dværggås, Egense/Svendborg. Foto: Lars Kirk.

Lørdag

Her var Kristoffer Hansen taget til Horseklint, og Matin Søgaards to dage gamle forårsrekord for Gul Vipstjert faldt, Kristoffer havde 1505, ud over det også 110 Skovpibere, en Blå Kærhøg, et par Hvepsevåger og en Vandrefalk, Kun 220 Bramgæs, de bruger en anden rute, og den går forbi Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer fik 35170, hvilket bragte forårstotalen for klinten op på knap 141000. Fra andre lokaliteter blev der meldt omkring 25000 Bramgæs på træk. Der kom også en Almindelig Kjove og 121 Fløjlsænder. Ved Gulstav trak 17 Hvepsevåger forbi Søren Bøgelund, som også fik Lærkefalk og Sort Glente med i købet. Jacob Sterup var på Ærø, ved Langholmshoved holdt 6 Sortgrå Ryler og 4 Stenvendere til. Fra Østerø Sø meldte Kurt Kaack Hansen om to Skestorke - de er ikke der hver dag! Niels Andersen fandt en Dværggås mellem 87 Grågæs ved Egense/Svendborg - det kan betale sig at kigge gæssene igennem. Fuglen var ringmærket, formodentligt en del af et genudsætningsprojekt.

051021citese

Ugens fugl, Citronvipstjert, Nordskov Enge. Foto: Esben Eriksen.

Søndag

Esben Eriksen har fået øjnene op for området omkring Fyns Hoved og var igen - fjerde dag i uge 19 taget derop. Vinden var sydøstlig, og det er godt for småfugle på de kanter. Belønningen udeblev ikke, en fin Citronvipstjert hun rastede på engen ved Nordskov, den blev desværre skræmt væk af en Dværgfalk og kunne ikke genfindes. Senere på dagen fandt Esben også en Pirol på Jøvet - en tavs, grøn fugl. Det blev til mange andre fine fugle, nogle af dem kan man se i skemaet til højre. På Mejlø havde Jeppe Holm Kristensen 9 Dværgterner, måske er vores største koloni derovre.

051021dvrgbjdenflj

De mest publikumsvenlige Dværgterner er som denne fra Bøjden Nor - den største bestand er tilsyneladende i Fyns Hoved-området. Foto: Flemming Johansen.

Jeg havde selv udset mig Enebærodde som perfekt til dagen - køkkenombygning gjorde, at jeg ikke kom af sted før ved middagstid - det var dog tidsnok til at få en kaldende Rødstrubet Piber lige over hovedet på vej ud langs odden. Der var også tre Hvepsevåger, de trak højt og målrettet direkte mod Fyns Hoved. Jan Holm Jensen meldte om 30 Hvepsevåger fra Hasmark Strand. I Vester Åby overnattede 3 Hvide Storke på et hustag - ikke bondens - senere trak de (Kristina Blanke Svendsen), måske de samme som Jacob Sterup og Henrik Mørup-Petersen senere på dagen så trække mod syd ved Langelandsfortet hhv. Nordenbro?

051021hvidvesterbykristinabankesvendsen

Hvid Stork - en af tre, der overnattede på et tag i Vester Åby. Foto: Kristina Banke Svendsen.

Dagens anden Pirol sang fra Gulstav Vesterskov. Der var mange observatører på Langeland, og mange af fuglene blev set af flere, ikke nødvendigvis på samme lokalitet. Der trak blandt andet omkring 14 Traner, en Fiskeørn, 70 Hvepsevåger, 3 Sorte Glenter, en Dværg- og en Lærkefalk. I Nørreballe Nor var der igen Rovterne (Ole Goldschmidt) og stadig Dværgmåger - 5 - og Sorthovedet Måge. Ved Magleby Nor en syngende Vagtel, hørt af Søren Bøgelund. Det går langsomt med ankomsten af Rødrygget Tornskade - Helle Regitze Boesen havde et par ved Hou Nordstrand. I Botofte Skovmose fandt Connie Duelund Andersen årets første Drosselrørsanger, som ifølge Connie ”larmede helt vildt” - og det gør de jo!

051021drosselconnieduelund

Drosselrørsanger, Botofte Skovmose. Foto: Connie Duelund Andersen.

Dagen igennem trak der Bramgæs, de blev meldt fra mange steder - samlet gav det 30.000 fra 10 lokaliteter - sjovt nok ingen fra Dovns Klint. Stor Kobbersneppe er ret fåtallig på Fyn, Arnbjørn Jens Andersen fik den på sin boligbirdingliste ved Hundstrup Å, ikke dårligt. Stenpikkerne meldes for det meste fra kystområderne - de kan også ses ”indlands”, her kigger folk sjældent, Lars Andersen så 8 i en stenbunke ved Glisholm Sø i Odense.

Det blev på trods af usselt vejr en uge pænt over middel. Tak til alle, der har sendt os fotos, vi håber, at der også kommer fotos fra næste uge, som sikkert bringer nye fine fugle - og forhåbentligt lidt lunere obsbetingelser.