Tirsdagsanalysen uge 2

 

Uge 2 blev en spændende uge på den fynske fuglefront, men inden da skulle vi gå så grueligt meget dårligt vejr igennem.

jd4

Vindrosler er et opløftende indslag i denne tid og ikke mindst med et enkelt solstrejf. Foto: Jane Ditzel

Mandag den 6. januar

Sølvhejre synes ret fast både ved Sandholt Lyndelse (Leif Kristensen) og 1 ved Gyldensteen (Jens Bækkelund). Ved Gyldensteen kan ses og tælles en del svømmeænder: Knarand 228, Krikand 197 og Skeand 22 (Jens Bækkelund). I Bøjden Nor gør man det mere i dykænder: Bjergand 1600 og  Troldand 1500 (Leif Kristensen). På havet ved Snage Strand taltes Toppet Skallesluger 75, Hvinand 130 (Claus Dalskov).

Ved aftentide kan man ret sikkert møde fuglekiggere og Røde Glenter ved blandt andet  Kalovnshuse (Leif Kristensen) og 2 ved Møsteskov nært ved (Leif Kristensen). Søkongen af Strib er på plads (Jørn Vinther Sørensen) – Jørn så også Isfugl samme sted, og Isfugl var også at se ved Gyldensteen (Jens Bækkelund).  Munke ses spredt, hvor de lokkes til af æbler i haverne. 1 han Dyreborg Rev (Freddy Hansen) og en Sangdrossel holder stand ved Gulstav (Søren Bøgelund).

Tirsdag den 7. januar

Sølvhejre hele 13 fugle på 9 forskellige lokaliteter denne dag. Leif Kristensen 6 fugle med 1 fugl på hver af følgende lokaliteter: Engene ved Nr. Broby, Enge ved Sandholt Gods, Silke Å, Hågerup Å, Arreskov Sø og Sebbelung-søerne. Derudover var der 4 ved Brændegård Sø (Peter Dam-Hansen), 2 ved Nakkebølle (Niels Bomholt) og 1 ved Botofte Skovmose Claus (Dalskov). 200 Sangsvaner rastede ved Flyvesandet (Leif Sørensen) og Blisgås 70 i Magleby Nor (Søren Bøgelund) 500 Grågæs blev meldt rastende ved Svendborg Golfbane (Erhardt Ecklon) – der skulle være chance for en birdie.

En del Bramgæs er set rundt omkring i det fynske i denne uge. På Monnet rastede 3.700 Bramgæs og 360 Pibeænder Monnet (Peder Rasmussen). Knarand ses i pæne tal mange steder og ved Valdemarslot lå 39 (Peder Rasmussen) og ved Hågerup Å lå 34 (Leif Kristensen). Troldænder dagraster mange steder, før de flyver ud på havet om natten. Bøjden Nor 1.000 (Peter Dam-Hansen), 1.850 Nakkebølle (Niels Bomholt), Vejlen 1.650 (Poul V Rasmussen). Bjergænder ses også i pæne tal 2.450 Bøjden Nor (Peter Dam-Hansen) og 320 Nakkebølle (Niels Bomholt). Ved Nakkebølle ses også Lille Skallesluger 15  (Niels Bomholt). Sort Glente er fortsat at se på Fyn og overnatter ved Trunderup. Her gik den til overnatning med 17 Røde Glenter. (Per Rasmussen og Lars Kirk).

ls2

Blå Kærhøge ses spredt og primært brune fugle. Foto: Leif Sørensen

Blå Kærhøg blev set ved Stige Ø (Kristoffer Hansen) og ved Agernæs By (Leif Sørensen). Agerhøne er fortsat kun set et sted i det nye år, hvor en flok på 14 fugle raster ved Magleby (Søren Bøgelund)– nok udsatte skydefugle. Agerhøne er ikke set på Langeland siden oktober 2018 Vil man se Sortgrå Ryle, så skal man til Knudshoved – tirsdag rastede 12 fugle (Susanne Skov). Andre obs: Skovsneppe 5 trådt op ved Gyldensteen af (Jens Bækkelund), Hvidkliren er fortsat at se i 1 Lunkebugten (Peder Rasmussen), og Søkongen af Strib holdt hof (Henrik Stenholt og Bent Carstensen).

Isfugl blev set ved Aborg Minde (Henrik Stenholt), Valdemarslot og Vejlen (Peder Rasmussen). Bjergpiber ses fortsat på Bispeengen (Jens O. Hansen) og 2 på Stige Ø nord for Sortehusene (Søren Gjaldbæk). Måske 6 forskellige fugle nær Fynsværket på 3 forskellige lokaliteter. Ugens fugl så ud til at blive en overvintrende Hvid Vipstjert, set og hørt af Michael Bjerregaard i Vester Hæsinge, meeeeen…ugen var ikke slut. Silkehaler holder til ved Fynsværket  - denne dag 41 (Ella Mikkelsen).

fs4

Vandstær ved Klingstrup Gods. Foto: Finn Skov

Vandstær kunne ses ved Klingstrup Gods (Susanne Skov) og ved Erik Bøghs Sti (Aage Wichmann, Søren Gjaldbæk) - en ny fugl, da den ikke havde ring på - og endelig Bjergirisk 70 Stige Ø (Søren Gjaldbæk) og Snespurv 10 ved Flyvesandet (Karin Abildgaard).

Onsdag den 8. januar

bød fortsat på Sølvhejre ved Sandholt (Leif Kristensen) og en ny fugl ved Enemærket ved Holstenshus (Per Damgaard-Poulsen), Lysbuget Knortegås er fåtallig på Fyn - 34 ved Mågeøerne og 19 ved Jersore (Søren Gjaldvæk). Blisgås 135 ved Bøllemosen skal nævnes og samme sted Grågås 500 (Peder Rasmussen). Sort Glente sover fortsat i Trunderup (Peder Rasmussen) og denne aften med Rød Glente 25 (Pierre Bentzen m.fl. ). Dobbeltbekkasin 27 ved Enebærodde - er en fin vinterforekomst (Søren Gjaldbæk).

Tranerne er begyndt at indfinde sig, 4 stod i Mørkemose (Leif Kristensen). Søkongen af Strib – beøver ikke nærmere præsentation (Svend Anker Schwebs).  En Bjergvipstjert fløj over Ferritslev (Per Rasmussen), og en pæn flok Stære på 200 rastede ved Fogense Enge (Søren Gjaldbæk). Silkehalerne ved Fynsværket havde mistet en kammerat – nu kun 40 (Leif Sørensen).

ls1

Leif Sørensen fik også glæde af Silkehalerne ved Fynsværket. Foto: Leif Sørensen

Torsdag den 9. januar

Regn, regn , regn og en smule fugle. Bramgås 2.500 Helnæs Made (Leif Kristensen). Lille Skallesluger 14 Søbo Sø (Leif Kristensen). Søkongen – jo den var der (Erik Busk og Kjeld Lund). Ringdue 2.400 Åløkkeskoven (undertegnede) og Silkehalerne havde fået forstærkninger - nu 75 Fynsværket (Søren G. Nielsen).

Fredag den 10. januar

Vejret var fortsat ikke prangende, men 3 adulte Havørne ved Fårevejle fandt vejret tåleligt sammen med (Ole Goldscmidt). Ved Kalovnshuse overnattede 13 Røde Glenter (Leif Kristensen) og ved Dømmestrup tog Anne Veber Døssing billeder af en ørn, der havde holdt til en uges tid og sendte dem til Søren Gjaldbæk. Det skulle snart blive til ugens fugl.

Vandrefalk 1 2k R ved Fårevejle, (Ole Goldscmidt) og Sortgrå Ryle 3 ved Knudshoved Færgeleje er stadig et godt sted, hvis man vil se den art (Ella Mikkelsen). Søkongen – blev noteret af  (Peter Hvenegaard og Eske Morthensen). Isfugle sås ved Sandholt Gods (Leif Kristensen) og ved Vemmenæs (Lars Kirk). En overvintrende Husrødstjert viste sig på Faaborg Havn. (Per Damgaard Poulsen) Glenterne ved Kalovsnhuse har selskab af 36 Ravne (Leif Kristensen) og ved Brugsen i Hjallese var ugens tilbud 45 Silkehaler. Så ved vi hvor Søren Gjaldbæk handler.

fs2

Sortgrå Ryle er næsten fast indslag i Knudshoved Færgehavn. Foto: Finn Skov

Lørdag den 11. januar

Vejret var tørt og blæsten kom først sidst på dagen, så der var tid til lidt fugle. Sangsvane 303 ved Ladby (Jacob Sterup og Kirsten Halkjær Lund). Blisgås 124 ved Krarup (Michael Bjerregaard), 95 ved Broløkkestrand (Jacob Sterup). Bramgås 8.000 rastende fugle blev talt – flest ved Påø Enge, hvor Poul V. Rasmussen talte 3.800. Bjergand var der 400 af ved Nakkebølle Inddæmning (Carsten Schou) og 420 Bjergænder og 10 Små Skalleslugere i Valdemarslot Søen (Erhardt Ecklon).

21 Røde Glenter fløj til overnatning i Trunderup (Per Rasmussen) og Vandrefalk 2 rastede på Siø (Morten Müller). 2 Traner holdt til ved Sandholt (Leif Kristensen) og 3 overflyvende ved Nr. Søby (Hans-Henrik Wienberg og Jesper Steiniche). 3 forskellige Isfugle på tre forskellige lokaliteter på Tåsinge (Erhardt Ecklon). Ravn 105 er en stor flok  og selvfølgelig ved Ravnholt (Per Ramussen og Henrik Kalckar). Og endelig ugens fugl – en 2k Kongeørn ved Nr. Søby og omegn – skal Fyn omsider have en overvintrende Kongeørn, læs mere her – vi krydser fingre. Fuglen er i øvrigt ringmærket.

Holdinakken

Hvis Kongeørnen følte sig overvåget i lørdags, så var der flere grunde. Foto: Esben Eriksen

Søndag den 12. januar

Søndag blev en våd omgang – og således sluttede ugen ret stille af. 300 Sangsvaner rastede ved Ladby nær Kerteminde og 900 Blishøns i Kerteminde Fjord (Kirsten Halkjær Lund og Peter Lillesø) . Ved Ronæs rastede en Blå Kærhøg (Henrik Kingo). Kristoffer Hansen så 40 overflyvende Silkehaler et sted i Odense, og i Svendborg ringmærkede Peter Teglhøj en Munk hun, og den var sikkert årets første Munk til at få ring på i Danmark?

Tusind tak for de mange bidrag og lån af fotos.

Tekst: Esben Eriksen