Tirsdagsanalysen Uge 10

Uge 10 blev ugen, hvor foråret for alvor brød igennem. Flere og flere Sangdrosler slog deres triller i de fynske skove, de Hvide Vipstjerter dukkede op flere og flere steder, og så dukkede en masse forårsbebudere op. De første Klyder, den første syngende Gransanger og ikke mindst den første Landsvale. Særligt weekenden smagte af ”Fynsk Forår”.

Image from iOS 2020 03 10T125724760

En Fløjlsand han hviler sig uvant på stranden- Hou Nordstrand. Foto: Hans-Henrik Wienberg

Mandag den 2. marts

Rørdrummerne er ved at banke rust af stemmebåndene. 2 paukede i  Botofte Skovmose (Claus Dalskov) og 1 i  Gulstav Mose (Søren Bøgelund). Kohejren var på plads i Sortmosen ugen ud og lod sig se mandag af Stig Linander og Peder Rasmussen. Sølvhejre ses som vanligt med spredte observationer: 1 Sollerup (Leif Kristensen), 1 Noret, Tåsinge (Niels Bomholt) og 1 Botofte Skovmose (Jane Ditzel).

Blisgæs har der været mange af i uge 10, mandag: 171 Vester Hæsinge (Leif Kristensen), 875 Sortemosen (Peder Rasmussen),  345 Botofte Skovmose (Jane Ditzel). Andre 240 Blisgæs blev set i småflokke rundt omkring og samlet 1.831 denne mandag. Bramgås er også talrig i denne uge 4.500 Ørnehøj + den Rødhalsede Gås samme sted (Søren Bøgelund).

En enkelt Blå kærhøg Storeø Strand, Gyldensteen kom forbi Leif Sørensen og ved Odense Lufthavn rastede en Fjeldvåge (Jacob Sterup). Kongeørnen blev ugen ud ved  Nørre Søby. Mandag så Steen Wagner og Jakob Sunesen den. Og en Vandrefalk rastede ved Vejlen, Tåsinge (Niels Bomholt).

Tranerne kom så småt i gang. Mandag var der 14 fordelt på 5 lokaliteter – flest var der ved Nårup og ved Pæregård – begge steder sås 4 fugle (Carsten Iversen og Jane Ditzel). Årets første Klyder meldte deres ankomst med 12 Gyldensteen (Leif Sørensen) og 3 Vejlen (Niels Bomholt). Når vi er ved vadefuglene så rastede 180 Storspover ved Gyldensteen (Jens Bækkelund).

Alkefugle kan ses i Lillebælt i pæne antal 110 ubestemte Alk/Lomvier blev set i Lillebælt af Karin Abildgaard mandag. Skovhornuglerne markerer territorium: 2 syngende fugle i Ristinge området (Søren Bøgelund) Sortspætten er fortsat ved  Hindsgavl (Peter Hvenegaard).

Bjergpiberen fra uge 9 var på plads ved Ørnehøj (Søren Bøgelund). En Munk blev passende set ved Munkebjerg i Odense af John Markenvard.

Image from iOS 2020 03 10T125519702

Det blev ikke i uge 10, Kongen forlod os til fordel for de svenske skove. Foto: Tina Kierkegaard 

Tirsdag den 3. marts

Rørdrummerne pauker og tirsdag hørtes 1 i Lunden og 1 i Gulstav Mose (Søren Bøgelund). Sølvhejre blev set med  2 Brændegård Sø Lars Kirk, 1 enge ved Brahetrolleborg Gods (Niels Bomholt). Der var stadig mange Bramgæs på Sydlangeland - 5.500 Ørnehøj (Søren Bøgelund).

Odense Lufthavn havde skiftet Fjeldvågen ud med Blå Kærhøg (Jacob Sterup). Kongeørn var, hvor den skulle være ved Nørre Søby (Erik Damm). 4 Traner stod/fløj rundt ved Lindkær (Leif Sørensen og Peder Rasmussen). Endnu en Skovhornugle tudede på Langeland, nu i Magleby Nor (Søren Bøgelund).

Vinterens fugle er her lidt endnu - Silkehale 27 Haastrup (Henrik Knudsen, Fugleknudsen.dk)

Onsdag den 4. marts

Sølvhejre blev set med 1 ved Sandholt (Leif Kristensen), 3 ved Brændegård Sø (Gunnar Jørgensen), 1 enge ved Brahetrolleborg (Gunnar Jørgensen). Pibesvanen ved Bjerreby var på plads (Lars Kirk). Igen mange Blisgæs 750 i Sortemosen (Hans Rytter), 122 Vesterhæsinge (Leif Kristensen), 140 Gesinge (Peder Rasmussen).

Den Sorte Glente er her endnu, Tina Kirkegaard så den ved Lindkær. Kongeørn var omkringflyvende ved Nørre Søby (Stoffer Jaeger, Kurt Hansen og Leif Sørensen), og samme sted kunne man se Duehøg 2 (Kurt Hansen) og Blå Kærhøg 1 (Leif Sørensen). Traner lod sig se med 3 Lindkær Pierre Bentzen og 4 Pæregård (Susanne Skov).

Årtes første Sorthovedede Måge  dukkede op ved Bjerreby (Henrik Knudsen, Fugleknudsen.dk). Grønspætterne galper op: 2 Kongebroskoven (Michael Hansen), 3 Vornæs Skov (Erhardt Ecklon) og 2 Svanninge Bakker (Leif Kristensen). Endnu en Munk i Odense, nu ved Bolbro (Laura Rytter Holm).

Image from iOS 2020 03 10T193037927

Den Sorte Glente (th) kan endnu ses. Den har klaret sig igennem vinteren. Foto: Tina Kierkegaard

Torsdag den 5. marts

Rørdrummerne behøver snart ikke nævnes mere, snart kan de høres på mange lokaliteter på Langeland, men af en eller anden grund er Fyn ikke så egnet. 1 Gulstav Mose (Michael Kristensen) og 2 Botofte Skovmose (Claus Dalskov). Sølvhejre 1 kunne ses ved henholdsvis Brændegård og 1 ved Brahetrolleborg (Gunnar Jørgensen). Claus Dalskov havde travlt og nåede både at tælle 290 Blisgæs i Østrig og 50 i Botofte Skovmose. Bramgæs kan også ses ved Odense Fjord: 1.500 Firtalsstranden (Martin Rheinhelmer)

Kongeørn ved Nørre Søby behøver ikke nærmere introduktion. (Knud-Erik Andersen og Leif Kristensen). En Vandrefalk rastede ved Botofte Skovmose (Claus Dalskov) og Klyder dukkede op i Firtalsstranden med 20 stk (Martin Rheinhelmer).

En enkelt Bjergvipstjert trak over Nyborg (Eske Morthensen). Endnu en Munk nu i Svendborg set af Peter Teglhøj. Og i Middelfart ankom Kanariefuglen – den har næppe været på en længere rejse. (Michael Hansen).

Image from iOS 2020 03 10T125558412

De Hvide Vipstjerter ankom for alvor i uge 10, men der må komme mange endnu. Foto: Jan Nielsen

Fredag den 6. marts

Ankomst af Sorthalset Lappedykker til Sundet ved Fåborg var en dejlig nyhed, og lugtede af forår. (Per Poulsen). Sølvhejre ved Sandholt og Sollerup blev set af Leif Kristensen.Ved Gyldensteen rastede en del Pibeænder 450 (Jens Bækkelund). Mens Kongeørnen ved Nørre Søby underholdt Stoffer Jaeger og Leif Kristensen og ikke langt derfra en flok Silkehaler på 25 ved Pederstrup (Palle Bo Larsen).

Lørdag den 7. marts

Det var ugens store fugledag, og hvor foråret rigtigt slog igennem.

Ikke alle Toppede Lappedykkere har fundet søerne endnu -  184 rastede ved Teglværkskoven (Kristoffer Hansen). Kohejren var på plads i Sortemosen (Arne Bruun og Peder Rasmusen) og Sølvhejre kunne ses i Botofte Skovmose (Hans-Henrik Wienberg), 1 Nakkebølle (Arnbjørn Jens Jørgensen), 1 Brændegård Sø (Carsten Skou) og 1 ved Nr. Broby (Stoffer Jaeger).

Pibesvanen var ved Bjerreby (Niels Bomholt) og  2 flokke blev hørt trække NØ over Dovns Klint kl. 22 om aftenen af undertegnede. Der var masser af Blisgæs. 2.435 rastede på Fyn - flest så Bent Jacobsen ved Gyldensteen med 1.500. Bramgås  var også talrig med 10.900 rastende fugle fra Fyn og Langeland – flest på Sydlangeland med 5.500 fugle (set af mange observatører). Pibeænderne ses i pæne tal og ved denne tid dukkede en Amerikansk Pibeand op sidste år, så det er med at kigge dem igennem. 275 Pibeænder Seden Strand (Gregers Johansen) og 300 Sybergland (Jens Peter Bech). Ederfugl 5.000 og Sortand 200 rastede ved Hou Nordtrand (undertegnede).

 DSC 8452

Ederfugletrækket er i gang ved Dovns Klint. Foto: Esben Eriksen

Kongeørnen blev set af mange, mens hele Ørnegruppen holdt møde på Dalum Landbrugsskole. 3 Traner trak ved Øksenrade Skov (Michael Hansen), 7 NØ Svendborg Sund (Erhardt Ecklon), 3 NØ Tranekær (undertegnede), 4 R ved henholdsvis Lindkær (Jytte Nissen) og 4 Pæregård (Jane Ditzel).

En stor flok Viber på 500 rastede ved Gyldensteen (Henrik Frier). De Sortgrå Ryler er fortsat ved Knudshoved, Kristoffer Hansen så 14 fugle. Dobbeltbekkasinerne trækker igennem og 45 gjorde rast ved Bommerlund (Jan Svejgaard Jensen). En enkelt Kaspisk Måge i Bagenkop Havn (Jacob Sterup) og ved Lillebælt (Snævringen) rastede 52 Alke (Karin Abildgaard).

2 Hedelærker rastede ved Hou Nordstrand (undertegnede) og dagens overraskelse var en tidlig Landsvale ved Melby på Tåsinge set af Anne Dorte Rasmussen. Ankomst af Sortstubet Bynkefugl ved Søgård Pyt, set af Susanne og Finn Skov vidner også om foråret, ligesom en syngende Gransanger ved Hou Nordstrand og en Rødtoppet Fuglekonge i Sortemosen gør det (undertegnede).

En enkelt Stor Tornskade rastede ved Rantzausmindeskoven; de trækker også snart væk (Pierre Bentzen)

Søndag den 8. marts

Kohejre var på plads i Sortemosen (Morten Kristiansen, Morten Müller, Jytte Nissen og undertegnede). Søvhejre kunne ses ved Nr. Broby (Søren G. Nielsen) og Sandholt (Stoffer Jaeger). 3 Pibesvaner rastede ved Nr. Broby (Gunnar Jørgensen, Søren G. Nielsen og Leif Kristensen). Ederfuglene trækker forbi Dovns Klint nu, og søndag smuttede 1.336 Ø på en times tid. (undertegnede).

Den Sort Glente rastede ved Lindkær (Leif Sørensen og Michael Glentedal) og ved Strammelse en Blå Kærhøg (Poul V. Rasmussen). Musvågetræk er et sikkert forårstegn -  152 NØ  ved Tarup (Per Rasmussen). De fik ikke lokket Kongeørnen ved Nørre Søby med – for den så Henrik Mørup.

Image from iOS 2020 03 10T125517347

Sorthovedet Måge ved Blangstedgård. En fast marts-begivenhed. Foto: Leif Sørensen

Traner blev det også til denne søndag: 12 NØ Lundemosen (Lars Kirk), 20 trak ved Vindeby (Morten Kristiansen), 13 Svendborg Golfbane (Erhardt Ecklon) og 10 Hudevad NØ (Henrik Kalckar). En pæn flok Dobbeltbekkasiner på 22 rastede på Monnet (Poul V. Rasmussen), og så var en gammel klassiker på plads: Sorhovedet Måge 2 Blangsted Gård (Kristoffer Hansen og Leif Sørensen).En Kaspisk Måge holder stand i Ringe Sø, hvor Lars Kirk så den. Det samme gør ”Vikingmågen” i Bagenkop (Jan Johansen). En Stor Tornskade får lov at slutte ved Fuglehave (Niels Bomholt).

Uge 10 blev altså ikke ugen, hvor Kongeørnen fløj hjem til Sverige. Det kan ikke vare længe. Kohejren, den Rødhalsede Gås, Pibesvanen og den Sorte Glente var igen trækplastre – mon ikke forårstrækket vil give dem konkurrence i uge 11.

Tak for lån af billeder til alle fotografer.

Tekst: Esben Eriksen