Tirsdagsanalysen - uge 21!

Det var en uge med sjældne fugle her og der og alle vegne – blot ikke på Fyn, men lidt har også ret.

Hvid Stork Jan Nielsen

Hvid Stork rastede kortvarigt i Gulstav Mose. Foto: Jan Nielsen©

Mandag var vejret flot med en nordvestenvind, der aftog i løbet af dagen. Det satte Bramgæssene i gang, hvor et imponerende træk især lod sig se i de sydlige egne. Mere en 100.000 Bramgæs blev talt, og det tal er formentlig langt større, da fuglene trak over en bred front. Samme dag rastede 9 Sortstrubede Lommer rastede i en flok ud for Tryggelev Nor, Gregers Johansen og undertegnede. Ved Kirkendrup så Lise Marie Langeland 2 SV trækkende Hvide Storke. I Gulstav Østerskov fløjtede 2 Piroler set af flere, mens en Aftenfalk han trak ved Nørreballe Nor, Niels Bomholt. Ved Assens crexede hele 2 Engsnarre. Hørt af Henrik Kingo Andersen. Mens der ved Bøjden rastede 3 forårs Kærløbere set af blandt andre Mikael Kristensen. Dem er vi ikke forvendt med om foråret på Fyn.

En Sorthovedet Måge rastede ved Gyldensteen, Kurt Due Johansen og 7 Dværgmåger holdt til i Nørreballe Nor, Nis Rattenborg. Samme sted skiftede 2 Rovterner mellem Nørreballe Nor og Tryggelev Nor, Gregers Johansen og ved Føns Vang rastede 5 Sortterner, Jan Holm Jensen. Endelig sang en Savisanger i Tryggelev Nor hørt af undertegnede.

2270526kar4obo

Karmindompap han fundet af Henrik Knudsen i Gulstav Vesterskov tirsdag morgen. Foto: Ole Bo Olsen©

Tirsdag morgen var Henrik Knudsen tidligt ude, og allerede klokken 05.00 kunne han melde om Sydlig Nattergal i Gulstav Vesterskov og Karmindompap 3. Henrik var ikke færdig, og en Sortrygget Hvid Vipstjert blev støvet op ved Fakkemosen - ligeledes en Middelhavssølvmåge i Bagenkop Havn, hvor Gråmågen fortsat holder stand.

Sortrygget Hvid Vipstjert Fakkemosen 2005 2019 1 Henrik Knudsen

Sortrygget Vipstjert rastede to dage ved Fakkemosen. Foto: Henrik Knudsen©

Onsdag var en regnvejrsdag, men Anders Tøttrup, der leder GPS mærkningen af Hav- og Kongeørne i Danmark gæstebirdede ved Æbelø og så en Almindelig Kjove.

Torsdag kunne byde på en syngende Sydlig Nattergal ved Søgård hørt af Søren Bøgelund, mon ikke det er Henrik Knudsen fugl, der er flyttet 400 meter mod nord? Ved Lunden så Michael Mosebo m.fl. 10 Traner, og Karmindompapper og Gråmåge var på plads.

Fredag var en bemærkelsesrig dag i det hele 3 Blå Kærhøge dukkede op på Sydlangeland samt en Fjledvåge – alle i Søgårds Mose og alle set af Jan Nielsen. Ved Vognsbjerg meldte Søren Bøgelund en Hedehøg han, den er ikke beskrevet yderligere, , kunne det være en af de lidt overraskende mange Blå Kærhøge, der har snydt?.  Kristoffer Hansen så en Pirol flyve fra Øster-til Vesterskov, og både Gulstav og Skjoldnæs Fyr kunne præsentere syngende Karmindompap, set af henholdsvis Kristoffer Hansen og Lars Tom Petersen.

Lørdag var en temmelig blæsende dag fra VNV. Absolut ikke den mest optimale vejrudsigt i maj måned, men der blev alligevel fundet flere gode fugle. Henrik Knudsen og Henrik Haaning, der var på ynglefugletælling, genfandt Silkehejren ved Jersore. Ved Gyldensteen så Henrik og Henrik også en Skestork, mens Finn Skov så en Skestork raste kortvarigt i Tryggelev Nor, og endelig stod en Skestork på Siø set af Søren Gjaldbæk og undertegnede. På sydspidsen dukkede 2 Sorte Glenter op set af mange, og samme sted trak 2 Lærkefalke syd, Ole Goldschmidt og undertegnede. En Pirol fundet af Ole Goldschmidt fløjtede i Gulstav Vesterskov, og Ole Bo Olsen talte 3-4 Karmindompapper samme sted.  Gråmågen fik sig et ferskvandsbad i Gulstav Mose set af Søren Gjaldbæk, og Søren Bøgelund kunne fortsat høre Sydlig Nattergal ved Søgård. Dagens fugl blev en Steppehøg hun på Ærø ved Vejsnæs Nakke set af Lars Tom Petersen. 

Sortglente Jan Nielsen

Langeland er et af landets bedste steder for Sort Glente. Denne uge var ingen undtagelse. Foto: Jan Nielsen

Søndag var bød på regn og EP-valg. Jan Nielsen vågede sig dog ud, og kunne genfinde de Sorte Glenter samt Fjeldvågen.Tak til de mange fotografer, vi håber I har lyst til at bidrage igen i næste uge.

Rdsvale

Rødrygget svale her kraftig forstørret. Foto: Esben Eriksen

Og så til bekendelsen. Her tirsdag aften sidder jeg og kigger på mine billeder fra i lørdags på Langeland. Jeg har i al hast forsøgt mig med at skyde et par billeder af en Mursejler ved Vognsbjerg helt ude på kysten, hvor en del sejlere trak sammen med svaler i den kraftige vestenvind. På billedet popper en svale op - den er ude af fokus, men det kan i mine øjne ikke være andet end en Rødrygget Svale, der drøner forbi mig mod syd, mens mit fokus var på sejleren. Isoleret peberkornsøje i et lyst ansigt. En lys gump, der går hele vejen rundt og isolerer den sorte hale. Propertionerne ser også gode ud. 

Tekst: Esben Eriksen