Tirsdagsanalysen uge 21

Mandag den 18. maj så rigtig trist ud - overskyet og regn eller snuskregn. Det har været et luset vadefugleforår - de er åbenbart ”røget igennem” - men mandag lignede vadefuglevejr, så sidst på eftermiddagen tjekkede jeg Ølund og Firtalsstranden - uden det store udbytte - en sjov hybridand var vel højdepunktet. Kurt Due Johansen havde 3 Skestorke i Firtalsstranden tidligere på dagen.

Stylteløber, Slambassinet. Foto: Leif Sørensen.

På vej hjem slog jeg et smut forbi Odense Fjords gamle kongelokalitet, Slambassinet - her var der bid - en Stylteløber gik lige så fint i den lavvandede sø, i selskab med bl.a. 4 Temmincksryler, 16 Mudderklirer og en Brushane. En grå dag blev pludselig lys! Jeg tog hjem, senere dukkede andre fuglekiggere, 5 Skestorke og Silkehejre op (Kristoffer Hansen m.fl.). Samme sted to Blåhalse - de har været der i en måneds tid.

Blåhals, Slambassinet. Foto: Søren Gjaldbæk.

På Thurø Rev er der fortsat Knortegæs - 198 Mørkbugede og en enkelt Sortbuget, set af Arne Bruun, den Sortbugede blev set frem til torsdag. De er nok væk i uge 22. DOF Fyn havde Nattergaletur tirsdag til Sollerup. Poul Bjergager tog forskud på løjerne og holdt sin egen ved Vejle Lung nær Allested fra kl. 21 til 22 - her sang 12 - tirsdag var der 14.

Uge 21 gav en seks Lærkefalke, de fleste som denne fra Gulstav. Foto: Ole Bo Olsen.

Tirsdag den 19. maj kunne man fortsat se Stylteløber og Silkehejre i Slambassinet - hejren pendlede lidt mellem den lokalitet, Stige Ø og nordpå. Martin Søgård Nielsen hørte også Græshoppesanger om morgenen. Knortegæssene er begyndt at trække - Frank Jensen-Hammer talte 1245 fra Dovns Klint. Ved Skovsgaard Mølle sang en Vagtel - hørt af Mogens Lind Jørgensen. Ved Gulstav havde Søren Bøgelund 12 Hvepsevåger på træk. Den cyklende birder, Michael Mosebo Jensen, fik en nordtrækkende Lærkefalk ud af anstrengelserne ved en tur forbi Gamborg Inderfjord. Gråsten Nor præsenterede en ung Sortstrubet Bynkefugl for Bjarne Jørgensen - rigtig fint med ynglesucces der.

Skestork, Slambassinet. Foto: Steen Vagner.

Onsdag den 20. maj var Jacob Sterup på optællingstur til Siø - det var hurtigt overstået: Splitterne 1, Hættemåge 0 - kolonien desværre forladt, som en konsekvens af udtørringen. En Sølvhejre i yngledragt lyste op. Jacob Sterup når rundt på Fyn - senere på dagen havde han en Skestork på Mågeøerne.

I Gulstav Østerskov kunne Hans Rytter, Jan Holm Jensen og Søren Bøgelund glæde sig over to syngende Piroler, et sikkert tegn på, at foråret er ved at bide sig fast. En rigtig flot Blåhals - den nordlige race - røg i nettet ved Keldsnor (Hans og Jan). Kristoffer Hansen og Aske Kejser-Nielsen havde slået sig ned på Horseklint - det er ganske vist ikke Skagen, men der var da et efter fynske forhold pænt rovfugletræk, og som altid på denne årstid mange Gule Vipstjerter - udvalgte træktal kan ses til højre.

Monnet er fortsat et godt sted, hvis man vil se Havørn - også lasede. Foto: Poul V. Rasmussen.

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 21. maj trak mange fuglekiggere i felten. Gulstavområdet blev grundigt kigget efter - forventningens glæde sejrede atter - ingen Piroler, men to observatører - Torbjørn Eriksen og Jan Nielsen - var heldige med Steppehøg.

Langskud - Steppehøg med Bagenkop Kirke i baggrunden. Foto: Jan Nielsen.

Ved Nørreballe Nor talte Mads Brix 26 syngende Rørsangere og samme sted stadig to Drosselrørsangere - arten blev hørt ugen ud. I Tryggelev Nor dukkede to Stylteløbere op (Mads Brix og Christian Pedersen) - det viste sig at være et par, som forsøger at yngle, så området blev prompte spærret af - se mere her. I år er der meldt 19 Stylteløbere i år fra 10 lokaliteter - Fyn tegner sig for 5 fugle fra 3 lokaliteter. Der er sandsynligvis gengangere blandt fuglene; det må andre kigge på en mørk vinteraften, men det er stadig den største invasion af den art i nyere tid. Sidst på eftermiddagen havde Pierre Bentzen en immatur Aftenfalk hun.

Rødrygget Tornskade - Gulstav. Uge 21 gav omkring 40. Foto: Esben Eriksen.

Sydlangeland var velbesøgt af Rødryggede Tornskader, mindst 15 fugle fra 6 lokaliteter, en art der for alvor er ved at indfinde sig. Desværre er de fleste fugle blot på gennemtræk. Uge 21 gav omkring 40 tornskader - lokaliteterne ses på kortet til højre. Ole Goldschmidt var taget en tur til Hov Nordstrand og blev belønnet med en Sort Stork, der ifølge Ole havde travlt med at komme nordpå. På Bastholm i Lillebælt havde Mads Syndergaard 3 Sortgrå Ryler - det er fugle i den sene ende. På den nærtliggende ø Egholm var der 7 Stenvendere.

Lærkefalk, Gulstav. Foto: Esben Eriksen.

Fredag den 22. maj var der for en gangs skyld sydøstvind på tapetet, og på denne årstid kan det godt kaste nogle gode fugle af sig på Sydlangeland, hvor Esben Eriksen var troppet op. Gulstavområdet gav en 2KHedehøg, Fiskeørn, Lærkefalk, Hvepsevåge 4 og et par Piroler og tre Sivsangere. Frank Jensen-Hammer kunne endnu engang konstatere, at trækket ved Dovnsklint kan være temmelig trist! Stylteløberne var stadig på plads i Tryggelev Nor og blev set - på behørig afstand - af flere observatører; der var også 3 Dværgmåger og 2 Sølvhejrer (Ole Goldschmidt). Nørreballe Nor bød på blandt andet Dværgmåge 2 - 7 dagen efter (Henrik Mørup-Petersen) og Rovterne (Ole Goldschmidt). Længere nordpå i Lindelse havde Arne Bruun en Sort Glente, og endnu længere oppe i Tullebølle fik Hans-Henrik Wienberg en god matrikelart i form af en sen Ringdrossel. I Arreskov Sø fouragerede en Fiskeørn, set af Erik Ehmsen. I Bøjden Nor havde Leif Kristensen årets tredje Krumnæbbede Ryle blandt 36 almindelige.

Knopsvane med 7 svanlinger, Hesselagergaard. Parret i Odense Å ved Zoo har 8, så nogle par får mange. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Lørdag den 23. maj gik vinden i vest, friskede op, og temperaturen faldt. Det skulle give mulighed for returtræk - det blev til to Biædere (Thorbjørn Eriksen), to Sorte Glenter, en Fiskeørn, en Lærke- og en Aftenfalk (Frank Jensen-Hammer) - alle fandt de danske forhold for triste og stak sydpå. Frank Jensen-Hammer fik en rimelig morgenobs på Dovnsklint, hvor der var gang i Knortegæssene - i alt trak 18210 - Gregers Johannesen havde 2100 ved Tryggelev Nor. Det blev også til 9 Sortstrubede Lommer og en Almindelig Kjove på klinten. Ved Hjortholm havde Henrik Mørup-Petersen en sydtrækkende Sort Glente, sikkert en af fuglene, der senere trak fra Dovns Klint. Vejlen, Tåsinge stemplede ind som Rovternelokalitet, Kurt Due Johansen så to. Som altid begynder Canadagæssene at røre på sig sidst i maj - lørdag blev der set over 200 på træk rundt omkring.

Grå Fluesnapper - de er som det ses - begyndt på redebyggeri. Foto: Søren G. Nielsen.

Søndag den 24. maj kunne en noget overrasket Jens Bækkelund både se og høre en Pirol i Bogense Fredskov - måske en fugl på vej til Æbelø? Vejret var ellers ikke videre ”Pirol-agtigt” - blæsende og perioder med regn. Ved Ravnholt så Per Rasmussen igen Sort Glente, mon den vil opfølge sin overvintring med en oversomring? Der var også Sort Glente på Dovns Klint, hvor der stadig var lidt gang i knortegæssene - Frank Jensen-Hammer havde 2610. Fra Ærø meldte Niels Munch Kofoed endnu et yngleforsøg af Sortstrubet Bynkefugl med en syngende fugl, denne gang fra Rise Mark. Ved Snaremose Sø kunne Ole Goldschmidt se en territoriehævdende Stor Kobbersneppe, mon ikke den - som det sker mest i det fynske - trækker videre? Fra Odenseområdet en ny Sorthovedet Måge - Ole Henrik Scharff havde en ved Stavids Å i Næsbyhoved-Broby.

Husrødstjert - Sydlangeland. Foto: Esben Eriksen.

Stylteløberne i Tryggelev Nor er i skrivende stund (mandag) ikke meldt siden fredag - forhåbentligt fordi folk lader dem være i fred - og ikke fordi de har opgivet ævret!

Vi takker for fotos - send os endelig flere fra uge 22, der sikkert bliver god for nogle fine fugle - det er jo en ”giftig periode”!

Tekst: Søren Gjaldbæk.