Tirsdagsanalysen uge 22

I den første del af ugen var det meget afslappende at skulle bestyre tirsdagsanalysen - det var koldt og regnfuldt, der blev nærmest ikke set noget. Om det skyldes mangel på fugle eller at fuglekikkerne holdt sig indendørs, kan man kun gisne om, mon ikke der er tale om en kombination?

Blå Kærhøg, Sydlangeland. Foto: Keld Skytte Petersen.

I Gyldensteen Engsø, som Jens Bækkelund næsten kan overskue fra kontoret, blev det til 13 Sorthalsede Lappedykkere og to Nilgæs mandag den 27. maj, samme dag samme antal af sidstnævnte art på Siø, set af Peder Rasmussen. Der har været udtrykt tvivl om de sorthalsedes skæbne på Firtalsstranden, og sikkert er det, at antallet er faldet - der blev set ugen igennem med 6 som maksimum den 28. maj (Ella Mikkelsen).

Nilgås. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den 28. maj meldte Henrik Kalckar et yngleforsøg af Stenpikker: Der har været set et par i tre uger, nu ses kun hannen - hunnen må formodes at ligge på rede - det skal blive spændende at høre mere derfra. Samme dag så Niels Bomholt et par ved Tryggelev Nor. Keld Skytte Petersen så en Blå Kærhøg hun samme sted - en han blev set af Ole Bo Olsen ved Østeregn. Måske det par, der havde været set et par dage ved Langelandsfortet/Fakkemosen/Gulstav har brudt op. En Sorthovedet Måge holder stadig stand på Siø - blandt andet set af Leif Kristensen den 28. maj.

Der er stadig gang i Rørdrummerne på Sydlangeland. Foto: Keld Skytte Petersen.

Den 29. maj havde Henrik Knudsen en trækkende Gulirisk ved Lunden, blot årets anden. Gråmågen holder stadig til i Bagenkop Havn. Onsdag må have været en god ”lyttedag” - 17 af ugens 38 Nattergale blev hørt den dag, blandt andet 6 ved Neverkær (Jens Friis-Walsted). Havørneparret ved Wedellsborg har to store unger (Jacob Sterup), det bliver interessant at få en totaloversigt over par og unger, når ynglesæsonen bliver gjort op.

Hærfugl i Sune Fogeds Have i Slæbæk ved Kværndrup. Foto: Sune Foged.

Ole Mørk meldte en Hærfugl i en rundkørsel ved Kværndrup. Selvsamme dag fik DOF en henvendelse fra Sune Foged, Slæbæk, der fortalte, at han havde set en Hærfugl i sin have den 21. maj og også den 29. maj. Når man betænker, at bestanden af Hærfugl på Fyn næppe kan kaldes tæt, og holder det op mod afstanden mellem de to lokaliteter, er det vel nærliggende at tænke, at det er samme fugl.

Hvinand - en god haveart. Foto: Michael Krog.

Torsdag den 30. kom et ret usædvanligt foto - Michael Krogs egernkasse i haven i Højby var optaget af en Hvinand - en formodentligt ret sjælden haveart i det fynske. Der er en pæn bestand i Tarup-Davinde -området, flere af dem har unger nu. Årets 5. Sydlig Nattergal blev opdaget af Kurt Kaack-Hansen ved Campingpladsen nord for Skaboeshuse, hvor den sang i kor med to Nattergale. Den ene af ugens tre Lærkefalke blev set af Thomas Vikstrøm ved Grindløse på Nordfyn, den anden var ved Gulstav 2. juni (Carsten Skou og Jens-Gert Hansen) og tredje ved Hannebjerg Mose. En rastende Rustand - senere trækkende sydpå - ved Thurø Rev, som Arne Bruun så, skal også nævnes, selv om oprindelsen af Rustænder formodentligt ofte er tvivlsom.

Gransanger, Sydlangeland. Den blev ringmærket af Hans Rytter ved Keldsnor 31 dage tidligere. Foto: Keld Skytte Petersen.

Den 31. maj blev der fundet en død Slørugle ved Gyldensteen af Kirsten Steensgaard, denne ugle er ikke hverdagskost i det fynske, men der skal nok gemme sig nogle par rundt omkring. De senere års milde vintre er ikke dårligt for arten.

Weekendvejret passede i nogen grad til årstiden, hvilket fik fuglefolket på banen. Lørdag morgen (1. juni) kl. 6.00 fandt Martin Søgaard Nielsen en Pirol i Lunden, som han straks vækkede Henrik Knudsen for at berette om. Henrik kom hurtigt ud i bilen, kørte mod Sydlangeland og opdagede fra bilen med 80 km i timen en syngende Drosselrørsanger i Hannebjerg Mose. Folk med indsigt i Dopplereffekt kan selv tjekke at frekvensen af sangen ændres med omkring 7% ved denne hastighed, så den har nok lydt lidt ”out of tune”! Det var årets første for DOF Fyn, og den blev hørt af mange lørdag og også søndag. En 2K Steppehøg hun blandede sig kortvarigt med Tårnfalke og Morten Müller ved Fakkebjerg, men trak hurtigt mod syd. Ole Goldschmidt havde en Biæder i Rudkøbing, jo, jo - fuglene kvitterede hurtigt for vejromslaget.

Sort Glente, Sydlangeland. Foto: Keld Skytte Petersen.

Søndag den 2. juni var der fint sommervejr, hvilket gav lidt træk i Gulstavområdet: Fiskeørn, tre Traner, Lærkefalk og Sort Glente (Carsten Skou og Jens-Gert Hansen). Den Sorte Glente har været set on and off i området hele ugen. Karmindompappen sang fortsat i Gulstav Vesterskov - hørt af flere lørdag og søndag. Tryggelev Nor bød på et par Rovterner og 200 Hjejler, hvilket er mange på denne årstid (Gregers Johannesen).

Rødrygget Tornskade. Foto: Søren Gjaldbæk.

Status for Rødrygget Tornskade i uge 22 er indtil videre otte fugle på Sydlangeland, seks på Sydfyn og fire på Nordfyn - er den virkelig så fåtallig?

Et sjovt fænomen er Canadagåsens optræden sidst i maj. I uge 20 blev der set nul komma nul af arten, uge 21 gav fire observationer og i uge 23 enogtyve observationer af omkring 375 fugle. Billedet er det samme hvert år. Måske skyldes det, at fuglene, der jo er indført fra Canada for år tilbage, er genetisk disponeret for at trække sent. En anden gås, der trækker sent er Knortegåsen, den er næsten væk - kun en observation i uge 22: Niels Andersen så 275 trække øst ved Svendborg den 29. maj.

Ugen sluttede godt, lad os håbe, at det fortsætter i uge 23. Send endelig fotos af aktuelle fugle til redaktionen, så vi kan give et levende billede af ugen, der gik.

Tekst: Søren Gjaldbæk.