Tirsdagsanalysen - Uge 22

Vejret varmede op henover ugen, og årstiden er jo til besøg af eksotiske fugle sydfra, men på Fyn holdt vi lidt igen. Der blev dog både set Stylteløbere og fundet 4 Engsnarrer.

101388461 10222207468085881 246605146551746560 o

En af ugens mange Skestorke. Foto: Finn Skov

Mandag

En enkelt Skestork rastede i Gulstav Mose (David Dysager), der ses flere omstrejfende fugle i denne tid. Canadagæs på træk i månedskiftet maj-juni er ifølge undertegnedes ovebevisning et nyere fænomen, som vi ikke så for 20 år siden. Det skyldes måske fældningstræk fra en stigende tysk bestand. Mandag rastede 27 ved Føns Vang (Michael Mosebo Jensen) og 32 ved Firtalsstranden (Martin Søgaard Nielsen).

Ved Gulstav trak en Sort Glente sydvest (Søren Bøgelund), og samme sted rastede en Lærkefalk (David Dysager). Ved Allesø fandt Henrik Kingo Andersen en Engsnarre (Henrik fandt også 2 fugle ved Assens sidste år). 2 Rovterner rastede i Tryggelev Nor (Gregers Johannesen).

En Hedelærke sang I Håre Bjerge (Niels Bomholt). Ved Tryggelev Nor venter en Sortstrubet Bynkefugl han forhåbentlig på sin rugende hun (Gregers Johannesen). En Græshoppesanger sang ved Slambassinet i Odense (Martin Søgaard Nielsen), og 2 Rødtoppede Fuglekonger fouragerede ved Brahesborg (Søren G. Nielsen).

 Tirsdag

Skestork blev set både i Gulstav Mose, hvor en rastede (Niels Bomholt) og i Tryggelev Nor, hvor også en blev set (samme fugl?) (David Dysager). Yderligere 7 trak NØ over Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt). Denne dag rørte Knortegæssene på sig, og flere bemærkede flokke rundt omkring. Flest blev så Arne Bruun på Thurø med 2.800 NØ.

En Sort Glente trak ind ved Gulstav (Niels Bomholt), og ved Nørreballe Nor trak en Fiskeørn NØ (Ole Goldschmidt). Mens en Blå Kærhøg han trak nord ved Østeregnen (Jan Nielsen).

Henrik Kingo Andersen fandt endnu en Engsnarre ved Allesø – den ene crexede blot 5 meter fra vejen. I Vejlen rastede en Rovterne (Poul V. Rasmussen), og det samme gjorde sig gældende i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt og Egon Iversen). Ved Dyreborg fodrer Skovhornugler 3 sultne unger (Torkil Jørgensen). I Tryggelev Nor var den Sortstrubede på plads og på Ærø ved Rise Mark sad både han og hun (Lars Gjesing). 2 Drosselrørsangere høres fortsat i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt). Og I Gulstav Østerskov rastede 2 Piroler (Poul Bjerager m.fl.). De Rødryggede Tornskader ankommer sent og ses først nu mange steder – 13 fugle er indtastet denne dag.

101099601 10222039821206592 7903684850589106176 o

En sen Blå Kærhøg han trækker nord. Foto: Jan Nielsen

Onsdag

De 7 Skestorke var vendt om og rastede i Tryggelev Nor (Claus Dalskov og Carsten Nielsen). 1 Lærkefalk rastede ved Gulstav (Ivan Sejer Beck og Kurt K. Hansen) og 2 Engsnarrer crexede i Gråsten Nor (Lars Gjesing). En Middelhavsmåge var nok dagens fugl og rastede i Bagenkop Havn (Peder Rasmussen og Henrik Knudsen (fugleknudsen.dk)). Den ene Drosselrørsanger lod sig høre for Kurt K. Hansen, og 1 Pirol var på plads i Gulstav Østerskov (Ivan Sejer Beck m.fl.). På Thurø sad også en Pirol ved Smørmosen (Arne Bruun).

24945991 20200528011050 927605764 16 Sortgrå Ryler i selskab med 2 Stenvendere og 2 Alm. Ryler - find dem selv. Foto: Jacob Sterup

Torsdag

Fortsat en enkelt Skestork i Gulstav Mose (Freya Mørup) og 1 i Tryggelev Nor (undertegnede). I Arreskov Sø rastede 47 Canadagæs (Erik Ehmsen og Niels Bomholt). I Firtalsstranden lå 41  (Søren G. Nielsen) og ved Ravnholt 26 (Leif Sørensen).

En Aftenfalk overfløj Nørreballe Nor og en Lærkefalk Søgårds Mose (Freya Mørup). Engsnarrerne ved Allesø crexede videre for Ole Henrik Scharff, og i Søgårds Mose fandt Freya 2 Stylteløbere – mon ikke det er fuglene fra Tryggelev Nor, der ser du til at have opgivet, der var på vej sydover?

16 Sortgrå Ryler rastede på Vresen (Jacob Sterup), de skal nok snart til Svalbard.  Samme sted så Jacob 3 Dværgmåger og 20 Sildemåger. 8 Dværgmåger rastede i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt) – her har næsten været Dværgmåger dagligt nu siden slutningen af april. Ved Egebjerggaard Storskov sang 2-3 Natravne (Axel Christensen).

1 Blåhals sang ved Vejlen på Tåsinge (Poul V. Rasmussen). Drosselrørsangeren var på plads i Nørreballe Nor (Freya Mørup) og Pirolen lige så i Gulstav Østerskov (Georg Guldvang). En Rødtoppet Fuglekonge sang ved Piledybet (hørt af Freya Mørup).

Fredag

59 Canadagæs i Arreskov Sø (Erik Ehmsen) og 42 i Føns Vang (Jørgen Jensen). Fortsat rastende Lærkefalk ved Gulstav (Søren Bøgelund) og 6 Dværgmåger i Nørreballe Nor.  Blåhalsen sang videre i Vejlen på Tåsinge for Poul V. Rasmussen, og ved Vitsø på Ærø så Lars Tom-Petersen en han.

Pirol var på plads i Gulstav Østerskov (Lærke Haffgaard og Freya Mørup) og 1 i Eget Skov (Søren Bøgelund). Ved Hou sang 1 Karmindompap og ved Åsø en Rødtoppet Fuglekonge (Niels Bomholt).

83698874 10222243774633522 885460456427225088 o

Mange Canadagæs på fældningstræk ses her i månedsskiftet maj/juni. Foto: Finn Skov

Lørdag

Canadagæs nævnes igen på grund af dette fældningstræk, der finder sted. Arreskov Sø 49 R (Erik Ehmsen), 40 N Korint (Jakob Sunesen), 26 R Føns Vang (Erik Busk), 60 Ø Tarup Vandmølle (Per Rasmussen) og 30 overflyvende Tornbjerg (Michael Glentedal). Fortsat 6 Dværgmåger i Nørreballe - samme sted 2 Rovterner (Lærke Haffgaard og Freya Mørup). Rovterne kunne også ses i Vejlen (Poul V Rasmussen).

55 Alke trak i Lillebælt (Henrik Frier). 1 Mosehornugle rastede på Hjelms Hoved (Arne Bruun). Drosselrørsanger var både at høre i Nørreballe Nor og i Botofte Skovmose, hvor en ny fugl dukkede op (Morten Müller). Rødtoppet Fuglekonge blev set fodre unger i sommerhusområdet ved Fyns Hoved (Niels Krabbe). 1 Karmindompap 2k han sang ved Jøvet (Martin Søgaard Nielsen), og 1 Pirol blev hørt i Nørreskoven på Tåsinge (Anette Friis). Endelig skal 9 Bomlærker nævnes fra Vejrnæs Nakke (Lars Tom-Petersen).

 101613763 10222104014731390 697439488426639360 o

Knortegåsetrækket er nogle af de sidste arktiske fugle, der drager af. Foto: Jan Nielsen

Søndag

3 Sølvhejrer kom trækkende ind, og de 2 gik til rast i træerne ved Gulstav Mose (Jan Nielsen). 3 Skestorke rastede ved Småholmene (Lillebælt) (Mads Syndergaard). Nattergal 18 syngende fugle ved Vejle Lung er mange (Poul Bjergager). Savisanger kan stadig høres i Fredmosen (Anette Friis). Drosselrørsanger var også på plads i Botofte Skovmose (Morten Müller). ’

En Rødtoppet Fuglekonge sang ved Ravnholt Dyrehave (Per Rasmussen), og en Lille Fluesnapper rastede ved Dalum Papirfabrik - dem har der ikke været mange af dette forår – det er faktisk den eneste observation. (Jens O. Hansen).

Tak for billeder i den forgangne uge til alle fotograferne. På falderebet skal lyde en opfordring til at lære sangen på Buskrørsanger. Der er flere i omløb, så hermed en opfordring til at gå og lytte – den er vist ikke set på Fyn før?  I den kommende uge prøver vi med endnu en 5 minutters spontantælling. Vi håber mange vil være med.

Tekst: Esben Eriksen