Tirsdagsanalysen - uge 22

Af Esben Eriksen

Månedsskiftet maj-juni er ofte en stressende tid på grund af mængden af sjældne fugle. Set over hele landet var det dog en rolig uge således også på Fyn og tilhørende øer. To stedfaste Drosselrørsangere og to Plettede Rørvagtler skulle vise sig at være blandt højdepunkterne. Ved  udgangen af uge 22 havde Fyn fortsat sin første Buskrørsanger til gode. Det er utroligt, at den ikke er fundet på Fyn endnu. Dette forår ligner endda et halvsløjt forår for arten, men der kan fortsat komme et influx. 

 445001143 7575502159204711 5027634486927456479 n

Drosselrørsanger ved Bjørnemosen. I mangel af bedre blev ugens to Drosselrørsangere flitigt besøgt dagligt. En art i fremgang de senere år. Foto: Leif Sørensen.

Mandag 

To Skestorke rastede ved Bispeengen og blev set af Jesper Sommer og Asger Sværke, det er vel det tætteste man kommer på Skestork i Odense C. Postnummergrænsen er lige på den anden side af kanalen. På Dovns Klint var Frank Jensen-Hammer fortsat på plads og noterede en trækkende Sortstrubet Lom, 467 Knortegæs, 5 Hvepsevåger og 26 Strandhjejler.

Der var lidt gang i fældningstrækkende Canadagæs. I alt 321 fugle fordelt på flere flokke blev set. Flest så Michael Brunhøj Hansen ved Blanke Fed med 172 trækkende. Samme sted var der en syngende Blåhals. Ved Horne rastede en Nilgås, set af Nina Bjørn. En Vagtel sang i Magleby Nor og blev hørt af Søren Bøgelund, og ved Bjørnemosegård holdt Droselrørsangeren hof for de mange, der lagde vejen forbi. Fuglen var på plads ugen ud.

Tirsdag

Samme tema: Flokke af Canadagæs, der drysser igennem over hele Fyn, og på den sydligste del af Fyn får man lidt Knortegæs. Erhardt Ecklon så 110 Knortegæs ved Kogtved, og Michael Brunhøj så igen flest Canadagæs med i alt 181 ved Møllemade, hvor også en Vagtel sang. Der ses lidt Atlingænder og mest hanner i denne tid. Det lover godt, da det nok er hanner, der fordriver tiden, mens hunnerne ruger. To blev set ved engene ved Nr. Broby af Søren G. Nielsen, og 1 blev set ved Sybergland af Jens Peter Bech. Ved Sybergland fandt eller genfandt Peter Lillesø Drosselrørsangeren, der blev ugen før meldt en ca. 500 meter derfra, så det kunne meget vel være samme fugl - den blev ugen ud i Sybergland.

esecanadabjarnelarsengulstav

Fældningstræk af Canadagæs står på nu. Det er formentlig tyske fugle, der flyver til Sverige for at fælde.  De trækker ofte overraskende lavt sammenlignet med andre gæs. Her er en blevet træt og hviler vingerne ved Gulstav. Foto: Bjarne Larsen.

Onsdag

300 Knortegæs trak igenem Svendborg Sund og blev set af Erhardt Ecklon. Fem Atlingænder, 4 hanner og en hun, lå i Rudkøbing Vejle og blev set af Ole Goldscmidt. og er vel største flok i år. Erik Overlund hørte syv Nattergale i Henninge Nor.

Torsdag

Samme billede som de øvrige dage. Der begynder at blive tastet en del ynglefugle ind i DOFBasen blandt andet ruger fire par Sorthalsede Lappedykker ved Birkum, og Klyder synes også at ruge i pæne antal eller have små unger flere steder. Kurt Due Johansen talte 52 ynglefugle ved Nr. Nærå, og Kurt Kaack Hansen talte 32 ved Østerø Sø.

Arne Christensen så en sen Fiskeørn ved Vejlen, og ved Gulstav så Søren Bøgelund en Sort Glente, hørte en Savisanger samt en Pirol. Niels Bomholt så 130 trækkende Islandske Ryler ved Helnæs Made. Noget af det sidste nordgående vadefugletræk sker i slut maj og start juni, og på vejen kan de vinke til de sydtrækkende Svaleklirer.

I Fakkemosen piftede en Plettet Rørvagtel løs, og den blev hørt af Torbjørn Eriksen. 

446805056 3750077025261331 3614059261997210673 n

Det er ungetid og tid til hund i snor på strandene. Strandskadeunger ved Bøjden. Foto: Lotte Jensen

Fredag

 En dag der mindede meget om ugens øvrige rent fuglemæssigt. To Atlingænder i Søgårds Mose set af Morten Müller, og ved Vitsø så Niels Munch Kofoed ogeså en Atlingand samt en Rødhovedet And, han. Per Poulsen så en Fiskeørn ved Sundet  - måske den fra Vejlen fra dagen før, og netop ved Vejlen så Stoffer Jaeger en Rovterne. En Sort Glente rastede over Gulstav, og blev set af Torbjørn Eriksen. Plettet Rørvagtel og Drosselrørsangerne var alle på plads. 

Lørdag

111 Knarænder, 1 Atlingand og en syngende Blåhals udgjorde højdepunkterne i Tryggelev Nor for Ole Goldschmidt, Ved Gråsten Nor så og hørte Niels Munch Kofoed både syngede Blåhals og syngende Sortstrubet Bynkefugl.

Søndag

Fem sene Sangsvaner overfløj Jesper Sommer ved Bispeengen, hvor han også hørte to syngende Blåhalse. Ved Brahtrolleborg var der dukket en syngende Plettet Rørvagtel op, som blev hørt af Jakob Sunesen. Ellers en varm, men fuglefattig søndag. 

Den kommende uge kommer til at markere overgangen fra forårstræk til efterårstræk, og der er tid endnu til at finde en Buskrørsanger.

Tak for lån af foto og tak for indtastningerne i DOFBasen.