Tirsdagsanalysen - Uge 23!

En uge der fuglemæssigt gik lidt i tomgang, det er ellers lige nu tiden for en række sjældne arter kan dukke op som fx Lundsanger, Buskrørssanger og Rosenstær. Alle de nævnte arter blev da også set i den forgangne uge  - blot ikke i de fynske, men måske i uge 24?

Lrkefalk JN

Lærkefalk over Gulstav Mose med sin karakteristiske hjertetegning på kinden. Foto: Jan Nielsen

Mandag bød på de to stationære Nilgæs på Siø Peder Rasmussen m.fl., hvor de er set flere gange i ugens løb.  Aftenen indbød til natlyt og Michael Mosebo kunne notere en fløjtende Vagtel ved Husby Strand, mens Michael kunne genfinde en enkelt Engsnarre, der fortsat lod sig høre ved Assens. Ved Udby kunne Michael notere en Græshoppesanger – en art, der er blevet langt i mellem de senere år. På Langeland sang Drosselsangeren fortsat i Hannebjerg Mose og hørt af flere dagen igennem, mens Hans-Henrik Wienbjerg så en Pirol i Gulstav Vesterskov – en art der tog scenen i denne uge.

Pirol4

Pirolerne holdt hof i uge 23 på Sydlangeland. Foto: Jan Nielsen

Tirsdag så Søren Gjaldbæk 4 Piroler i Lunden og 1 i Gulstav Østerskov, mens Søren Bøgelund så en ved Søgård.  Mange havde luret at det kunne være en god dag på Langeland og dagen bar da også præg af høj feltornitologisk aktivitet på sydøen. Søren Bøgelund havde især heldet med sig og så både en Hvid Stork i Magleby Nor og en Sort Glente samme sted. Ligesom Søren så en Sort Glente over Rudkøbing. Drosselrørsangeren skrattede videre i Hannebjerg Mose. Ved Kerteminde sang 2 Skovsangere hørt af Søren Louis Rasmussen. Helt klassisk har Skovsangeren en ny sangperiode her i juni. Ved Viby ved Nørre Åby sang en Vagtel for Margrethe Andersen, mens Michael Mosebo fandt en ny Engsnarre ved Røjle. Alt i mens Henrik Kingo Andersen måtte en tur til Assens og konstatere at begge Henriks Engsnarrer fortsat crex’ede ved Assens.

Sivs

Sivsanger i sangflugt over Gulstav Mose. En art der de senere år har oplevet i al fald lokal fremgang: Foto: Jan Nielsen

Onsdag var den store valgdag, men også en fridag for mange. En Skestork rastede på Siø set af Leif Kristensen. Søren Bøgelund så igen 2 Sorte Glenter denne gang ved Gulstav. En Lærkefalk hyggede sig i Gulstav Mose dagen igennem. De 2 Engsnarrer ved Assens crexede videre for Kirsten Pedersen, som også hørte 3 Agerhøns. Drosselrørsangeren var på plads i Hannebjerg Mose. Ved Kalvehave noterede Per Rasmussen 3 syngende Skovsangere. 3 Piroler blev noteret på 3 forskellige lokaliteter på Sydlangeland og 2 Karmindompap hanner blev set i Gulstavområdet. Den Sortryggede Hvide Vipstjert holder stand ved Fakkemosen set af undertegnede.

Torsdag rastede 2 Piroler i Gulstav Østerskov og 5 blev set i Gulstav Vesterskov af Jan Nielsen. Engsnarrene var på plads ved Assens. En sen Blå Kærhøg han rastede ved Gyldensteen set af Karin Abildgaard og i Tryggelev Nor stod 3 Sølvhejrer - set af Lars Kirk.

Fredag var lidt en gentagelse af de øvrige dage. Piroler på Sydlangeland. Nilgæs på Siø og Engsnarre ved Assens. 6 Rødryggede Tornskader ved Tryggelev Nor skal fremhæves. Set af Leif Sørensen. De ankommer fortsat Tornskaderne.

RdrygLS

Rødrygget Tornskade ankommer sent. De senere år er Tryggelev Nor blevet et vigtigt sted for arten med op til 4 ynglepar. Foto: Leif Sørensen

Lørdag bød på 2 Vagtler ved Agernæs By hørt af Aksel Christensen. Pirolerne dukkede op uden for Langeland med 1 på Thurø set af Arne Bruun og 1 ved Skovsbo ved Svendborg set af Michael Bjerregaard.

Søndag aften bød på roligt vejr og det gav nogle nye Vagtler. 2 sang ved Østrup hørt af Kurt Due Johansen samt 2 ved Håstrup Bjerge hørt af Gunnar Knudsen. Søren G. Nielsen hørte en Græshoppesanger ved Nr. Broby og Arne Bruun hørte 1 ved Bjørnemosen. 2 Karmindompapper sang ved Gulstav hørt af Ole Goldschmidt, mens Tryggelev kunne byde på 8 Rødryggede Tornskader set af Ole Goldschmidt. Søndagen sluttede for Aksel Christensens vedkommende med en syngende Natravn i Egebjerg Storskov ved Flyvesandet.

Tak til fotograferne for de mange billeder. Nye billeder modtages med glæde fra uge 24.

Tekst: Esben Eriksen