Tirsdagsanalysen uge 24

Traditionelt set sker der ikke meget, her hvor træktiden er forbi, og vores ynglefugle dominerer. Flittige folk falder næsten altid over en eller anden usædvanlig fugl, og uge 24 blev ingen undtagelse, omend de største overraskelser faldt uden for Fyn.

Niels Andersen havde ikke kamera med, så vi må nøjes med et arkivfoto af Rødrygget Svale, Gulstav, 24. april 2009. Foto: Søren Gjaldbæk.

En kandidat til ugens fugl blev set allerede mandag den 10. juni. Niels Andersen havde en Rødrygget Svale i et minut klokken kvart over fire sammen med Landsvaler ved Skovsbo nord for Svendborg. Fuglen kunne ikke genfindes. En lille flok på 7 Tejster holdt til i Knudshoved Færgehavn, det er givetvis afkast fra de mange ynglepar på Sprogø.

Atlingand, fåtallig ynglefugl i det fynske. Foto: Søren Gjaldbæk.

I Holms Mose på Langeland kunne Nis Rattenborg tælle 8 Atlingænder - alle hanner, det er mange. En enkelt Karmindompap holder stadig skansen i Gulstav, hvor også en Sortterne fouragerede, inden den trak videre (Søren Bøgelund). En lidt sen Fiskeørn blev set af Peter Pelle Clausen ved Hjulby Sø, og Eske Frank Morthensen hørte en Græshoppesanger ved den nærtliggende Hjulby Mose - flot at den kunne overdøve larmen fra motorvejen.

Det er ikke tit man får Græshoppesanger at se. Arkivfoto: Søren Gjaldbæk.

Vadefuglene er begyndt returtrækket. Det er hunnerne, der har gjort, hvad de skulle, og som nu søger ro for børnevrøvlet. Tirsdag den 11. juni så undertegnede 18 Sortklirer i Ølundområdet og 5 ved Gyldensteen. Ugen gav i alt 42 Sortklirer. Der er også lidt Svaleklirer, Hvidklirer og Tinksmede derude. Når ungerne kan klare sig selv kommer hannerne, ungerne ser vi først fra august. Peter Hvenegaard var en tur til Hindgsgavl. Der lå 150 Alke, det gør der altid på denne årstid. Sortspætteparret er fortsat i gang.

Sortklire, Firtalsstrand, 5 af 13, der stod ved tårnet mandag den 11. juni. Foto: Søren Gjaldbæk.

Onsdag den 12. juni, hvor vejret var temmelig ustadigt, kunne man høre Pirol i Gulstav Vesterskov (Ole Tonnesen). Ved Dyreborg Skov sang tre (Søren Bøgelund). En Fyrremejse blev set af Niels Andersen ved Skovsbo - måske han kiggede efter mandagens svale. Det er i hvert fald en meget spændende observation og meget sjældnere end Rødrygget Svale. Fyrremejse er kun set på Fyn en gang tidligere ifølge SU.

Torsdag var det fint sommervejr - fuglemæssigt kastede det ikke noget af sig. Sortspætten i Hindsgavl batteriplantage har unger, spændende at se, hvor mange - Vibeke Hansen - og der er stadig Pirol I Gulstav Vesterskov - Claus Dalskov.

Ynglefuglene har travlt, her en Gøg ved Flyvesandet. Foto: Keld Skytte Petersen.

Natten mellem torsdag og fredag havde Henrik Knudsen to Plettede Rørvagtler, der plyttede i Noret på Tåsinge og endnu én tæt ved, mon ikke det er fynsk rekord? Den ene af pletvagtlerne ved Noret blev genhørt af Poul V Rasmussen fredag aften.

Drosselrørsanger, Hønsehave. Foto: Lars Kirk.

Fredag den 14. juni sang en Drosselrørsanger for naturpolitisk udvalg ved Hønsehave. Den kunne høres ugen ud. Vejlen, Tåsinge havde besøg af Peder Rasmussen og to Rovterner - det kunne godt tænkes, at der som de foregående år yngler nogle par i øhavet.

Rovterne. Foto: Keld Skytte Petersen.

Lørdag den 15. juni var en rigtig regnvejrsdag. Nogle få observatører vovede pelsen, Jens Friis-Walsted havde heldet med sig, i det han så hele tre Silkehejrer ved Jersore, vi skal tilbage til 25. maj 2005 for at se så mange der. Det er i øvrigt den største flok, der er set på i Fynsområdet - selv to er usædvanligt.

Søndag den 16. juni så Leif Sørensen en Hvepsevåge på træk ved Flyvesandet og Jacob Sterup melder om en territoriehævdende ved Wedellsborg - dem har der ikke været mange af dette forår. En Pirol sang i Lunden, og som ugen begyndte sang Karmindompappen fortsat i Gulstav Vesterskov.

Den her var nok for nogle kommet i bogen som ”mose”, men de orange øjne afslører den. Skovhornugle, Flyvesandet. Foto: Keld Skytte Petersen.

Vi vil slutte med at takke for de, der har bidraget med fotos og opfordre folk til at sende os billeder af fynske fugle fra uge 25.

Tekst: Søren Gjaldbæk.