Tirsdagsanalysen - uge 25

Ugen startede med to syngende Engsnarrer ved Assens - Henrik Kingo, de blev hørt af flere ugen igennem - tirsdag var der sågar tre, hørt af Kirsten Pedersen. Der har været crexende Engsnarre på stedet, siden Henrik fandt dem den 20. maj Ellers bød mandagen på nogle gengangere fra uge 24. Den Plettede Rørvagtel sang stadig ved Noret på Tåsinge (Laila Neermann og Poul Vestergård Rasmussen) og Drosselrørsangeren ved Hønsehaven blev hørt af Niels Bomholt og Jan Sørensen.

Rødrygget Tornskade og Tidselfugl - begge trækgæster sydfra. Foto: Jan Nielsen.

Drosselrørsangeren kunne man se og høre ugen igennem. De tre Silkehejrer fra Jersore havde forlagt residensen til Gyldensteen Engsø - om det var for at se Rødhovedet And er uvist - men det gjorde Kurt Due Johansen - en hun og årets første på Fyn.

Drosselrørsanger, Hønsehave Grusgrav. Foto: Jan Nielsen.

Mange observatører og fotografer har glædet sig over Rødrygget Tornskade. Der er meldt i omegnen af 15 ynglepar, men mon ikke der gemmer sig flere rundt omkring. Det er en flot fugl, som ikke er ked af at vise sig frem.

Rødrygget Tornskade, lidt tidligere på sæsonen. Foto: Jan Nielsen.

En mere diskret ynglefugl er Hvepsevågen, der er blot meldt 7-8 yngleforsøgende fugle i uge 25. Man opdager dem lettest på deres territorieflugt, men det er en ret kort periode, man kan se det. Ellers gør de ikke meget væsen af sig.

Sortklire, Nørreballe Nor. Foto: Jan Nielsen.

Ugen igennem kunne man se gennem træk af vadefugle, først og fremmest Sortklire. 43 af ugens i alt 59 blev set ved Gyldensteen Engsø, hvor der også blev set lidt Tinksmede og Brushøns.

Tinksmed. Foto: Keld Skytte Petersen.

Tirsdag var der igen Hærfugl på Kværndrupkanten, denne gang ved Stenstrup, indberettet af Hans Mortensen til Fuglenes Hus, han havde set den i sin have. Det er den tredje observation fra området den sidste måneds tid. Én af Silkehejrene blev set af Gregers Johannesen ved Gyldensteen Engsø, hvor der også var Sort Svane - den blev der ugen ud. Den er dog næppe kommet til Europa ved egen kraft. Og just som Henrik Haaning Nielsen havde offentliggjort en artikel i Pandion om hvorvidt observationer af Rustand i drejer sig om vilde eller undslupne fugle, så fløj der to forbi Jan Nielsen på Sydlangeland. Vilde eller ej - de er da flotte.

Rustand. Foto: Jan Nielsen.

Onsdag så Kirsten Pedersen en Bynkefugl ved Nårup, måske gemmer der sig et ynglepar i det midtfynske? Lars Tom-Petersen meldte en syngende fra Gråsten Nor på Ærø.

Bynkefugl. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lørdag den 22. juni kunne man se to Silkehejrer ved Firtalsstranden - mon ikke det er Jersorefuglene, der har skiftet ophldssted? Ole Goldschmidt var heldig med en sydtrækkende Lille Skrigeørn ved Magleby Nor, forsøget på at genfinde den ved Gulstav kastede en Sort Glente af sig. Ved Lundager kunne Kirsten Pedersen og Gunnar Jørgensen se Skovhornugle med unger, i alt 4 fugle - Palle Bo Larsen hørte to unger ved Ravnsmose og Freddy Hansen meldte to fra Dyreborg torsdag, den art hører vi normalt ikke meget om.

Skovhornugle, Lundager ved Assens. Foto: Poul Pedersen.

En Rovterne slog et slag ind i Nørreballe Nor (Ole Goldschmidt). Det er tilsyneladende slut med Pirol på Æbelø, det har ellers været en sikker ynglelokalitet, men arten er i år eftersøgt forgæves af mange - denne dag af københavnske Søren blanke. Det er første år siden 1999 uden Pirol på øen. Det skal blive interessant at følge situationen de kommende år.

Man kan stadig se Nilgås på Siø. Foto: Leif Sørensen.

Søndag den 23. juni lå der fem Sortstrubede Lommer ud for Bregninge på Ærø, de lod sig se af Bjarne Jørgensen. 11 Dværgterner forsøger sig ved Storeholm ifølge Jacob Sterup, det ville være fint om der kunne komme lidt fremgang i bestanden af den fugl. Ugen sluttede som bekendt med Sct. Hans aften, for Henrik Kingo som den begyndte: To Engsnarrer ved Assens.

Næste uge byder på varmefremstød, måske det kaster en lille godte af sig sydfra - ellers er vi jo i en stille periode - men om nogle uger begynder vadefuglene for alvor at dukke op. Vi modtager fortsat meget gerne fuglefotos fra det fynske - send endelig.

Tekst: Søren Gjaldbæk.