Tirsdagsanalysen uge 25

Det blev en uge med megen varme og rigtigt sommervejr de første dage. Det var - som det ikke er helt uset på denne årstid - Sydlangeland, der bød på de bedste fugle, hvor Hvidskægget Terne mandag og tirsdag gav uge 25 en superstart. Nogle af vadefuglene er begyndt på ”efterårstrækket” - ikke i store tal - vi laver nogle nedslag på forskellige lokaliteter nedenfor.

Ugens fugl - Hvidskægget Terne, 15. juni, Nørreballe Nor, fundet af fotografen. Foto: Niels Larsen.

Mandag den 15. juni gav morgenobsen på Dovns Klint Frank Jensen-Hammer en Almindelig Kjove. I Gulstav Mose kunne man høre Savisanger (Jacob Sterup m.fl.) og der var stadig Pirol i østerskoven. Disse to arter blev set i området ugen igennem.

Fjordterne, Nørreballe Nor. Foto: Niels Larsen.

Niels Larsen var en tur i Nørreballe Nor for at fotografere Fjordterner, da en Hvidskægget Terne dukkede op mellem Fjordternerne, og fuglen kunne ses resten af dagen og også næste dag til stor glæde for mange tilrejsende. Samme sted en Sortterne - det kunne man også se i Gyldensteen Engsø, hvor der også var 16 Sorthalsede Lappedykkere (Kurt Due Johansen). Jacob Sterup var på i Det sydfynske Øhav - Store Egholm, Bredholm og Hjortø gav henholdsvis 4, 1 og 2 Dværgterner. På Odden så han 7 Skestorke og senere 6 immature på Hjelmshoved, vurderet til at være gengangere fra Odden. Man kan stadig falde over en Sangsvane - det gjorde Arne Bruun ved Anhof/Øksendrup. Her var der også 11 Svaleklirer!

Hvidskægget Terne, Nørreballe Nor, 16. juni. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag den 16. juni var der som nævnt stadig Hvidskægget Terne i Nørreballe Nor. Gulstav Mose bød igen på Savisanger og i Bagenkop Havn fremviste Henrik Knudsen en 2k Middelhavssølvmåge (læs om fuglen på fugleknudsen.dk) for en lille flok fuglekiggere. I Tryggelev Nor kunne man som sædvanligt se Sølvhejre, denne dag 2.

Middelhavssølvmåge, Bagenkop Havn, 16. juni, venligst fremvist af Henrik Knudsen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fra Flægen ved Tybrind meldte Andreas Rønn Hansen om fire Blåhalse, blandt andet udfløjne unger - i Slambassinet er der også unger, så der mindst to steder på Fyn med ynglesucces - rigtig fint med den art, som for 10-15 år siden var rigtig sjælden på Fyn. Michael Brunhøj Hansens mikrofon fangede en Natravn på nattræk (naturligvis) i Middelfart. Føns Vang havde besøg af Henrik Stenholt og en Sølvhejre. Kurt Due Johansen fandt endnu en Sortterne, denne gang i Sybergland. Fra Ærø meldte Lars Ole Gjesing om 2 Engsnarrer ved Gråsten Nor, torsdag var der én.

Man kunne - ind i mellem - høre Savisanger i Gulstav Mose hele ugen, men den var ikke let at få at se. Foto: Jan Nielsen.

Onsdag den 17. juni var der stadig Pirol og Savisanger ved Gulstav. Frank Jensen-Hammer havde 6 Tinksmede, 2 Sortklirer og 5 Storspover på træk ved Dovns Klint. To Bynkefugle ved Hundstrup Å (Arnbjørn Jens Jørgensen) lugter af ynglefugle - dem har vi ikke mange af. På Ærø var kunne Lars Ole Gjesing høre en Græshoppesanger ved Vitsø, årets 14. fugl.  Man kunne igen høre Engsnarre ved Skovbo (Carsten Skou). I Slambassinet ved Odense Fjord rastede 40 Klyder (15 1k) sammen med 3 Sortklirer - gamle hunner med helt sorte ben. Også Ølundgård husede 3 Sortklirer, i Mellemstykket 32 Sorthalsede Lappedykkere og 27 Gråstrubede (undertegnede). På Firtalsstranden 5 Sortklirer (Michael L. J. Glentedal).

Rørdrummerne på Sydlangeland er til at se for tiden - denne fra Nørreballe Nor. Foto: Mogens Hansen.

Torsdag den 18. juni var sidste dag med ”godt vejr”. Allan Klausholm Mortensen lagde en lille video fra Tommerup ud på DOF Fyns facebookside - her ser man 4 Hvide Storke flyve rundt! Michael Brunhøj Hansen havde en syngende Rødtoppet Fuglekonge i Hindsgavl Batteriplantage, glædeligt som den art er ved at brede sig. Ved Føns Vang så cykelbirderen Michael Mosebo Jensen 2 Sortterner og 2 Havørne - næppe sammen. De tre unge Vandrefalke holder stadig til ved Fynsværket (David Damgaard Dysager). Poul Bjergager følger Nattergalene - ved Vejle Lung 9 syngende fugle. Michael Brunhøj Hansen kiggede på en anden nataktivart - Skovhornugle, 4 fugle ved Staurby og 3 i Staurby Skov - begge steder ungfugle.

Selv om vejret driller, kan man altid (næsten) finde en fin fugl, her en ung Kernebider i Frellesvig fredag den 19. juni. Foto: Jane Ditzel.

Fredag den 19. juni bød på gråt og for det meste vådt vejr, nogle få observatører vovede pelsen. I Engsøen ved Gyldensteen så Annette Friis lidt vadefugle, bl.a. Sortklire 10, Brushane 2 og Tinksmed 1, 2 Sølvhejrer blev set i Nakkebølle Inddæmning (Carsten Skou) og i Nørreballe Nor var der 5 Brushaner, 2 Dværgmåger og 2 Rovterner (Nis Rattenborg). I Bøjden Nor er antallet af Klyder oppe på 37 (Leif Kristensen).

Lørdag den 20. juni blev der trods skyet og til tider regnfuldt vejr sat årsrekord for indtastninger i DOF Basen - 1054! De 742 af disse kom i forbindelse med spontantællingsprojektet, som DOF Fyns web afviklede. Spontantællingerne gav blandt andet Kaspisk Måge 2, Ringe Sø (Gunnar Jørgensen), Sorthovedet Måge, Birkum (Per Rasmussen) og Skovsanger, Kobbelskov (Michael Bjerregård). I Gyldensteen Engsø havde Esben Eriksen - inden han startede spontanuret en Sorthovedet Måge og 24 Sorthalsede lappedykkere. Ravnholt og Palle Bo Larsen havde besøg af en Fiskeørn - lidt of season.

En af de gamle Vandrefalke ved Fynsværket på vej hjem med lidt mundgodt til ungerne. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Søndag den 21. juni gav endnu en Fiskeørn, Morten Christensen så en ved Jersore. Sommervejret var vendt tilbage og observationsaktiviteten vendte tilbage til et normalt leje. David Damgaard Dysager havde en Skestork ved Enebærodde. Ved Fynsværket fortsat Vandrefalke - Leif Sørensen så 4, sikkert en gammel og de tre unge. Ved Husby var der Vagtel (Mads Syndergaard), i Tryggelev nu 3 Sølvhejrer, Nakkebølle Inddæmning måtte nøjes med en (Arnbjørn Jens Jørgensen).

Sølvhejre, Tryggelev Nor - i uge 25 op til 3 fugle på det sted. Foto: Jane Ditzel.

Bo K. Stephensen meldte en syngende Karmindompap fra Stubberup på Hindsholm - den er desværre blevet temmelig sjælden. Per Rasmussen hørte 2 Rødtoppede Fuglekonger i Tvedshave. Poul Bjergager var igen en tur til Vejle Lung - denne gang ”kun” 8 Nattergale. Bomlærken trives åbenbart fint på Ærø - Morten Swayne Storgaard havde 5 syngende fugle ved Vodrup Klint - han skriver, at der formodentligt var flere. Der er store områder på Fyn, hvor den er fraværende. Fordelingen af Ærøs Bomlærker ses til højre.

Vi takker for fotografier fra denne uge - send gerne fotos fra næste uge, som nok ikke vil byde på de store fuglemæssige nyheder.

Tekst: Søren Gjaldbæk.