Tirsdagsanalysen - uge 25

Af Claus Dalskov

Efterårstrækkets spæde start og ynglefugle med unger tegnede overskrifterne på Fyn i denne uge, der dog også bød på Hvidskæggede Terner under varmefremstød fra sydøst.

 LKrben

Rødben og unge stære - det sker fra tid til anden at Rødben sidder i mindre træer og buske, men kun i yngletiden. Foto: Lars Kirk

Mandag

En kølig mandag med byger indledte den sidste uge med tirsdagsanalyse, inden vi går på ferie og kommer tilbage i uge 32.

Måske pga. vejret holdt de fynske fuglekiggere sig hjemme for Dofbasen flød ikke over med indberetninger af bemærkelsesværdige iagttagelser. Nævnes skal dog, at Peder Rasmussen havde 108 Knarænder på Siø, hvor han også noterede 22 Klyder. Formodentlig unger en del af disse. Peder havde også 7 Svaleklirer ved Vejlen på Tåsinge.

Svaleklirer, Tinksmede, Sortklirer og Brushaner ses netop nu på tilbagetrækket fra yngleområderne nordpå, så selvom Fyn ikke får det store antal af disse, kan man få nogle fine oplevelser med vaderne, hvor der i de kommende uger dukker flere arter af vadefugle op på efterårstrækket.

Anton Markvad fik 1 Rødtoppet Fuglekonge i Langesø-skoven. Først hørt under en løbetur i en idrætstime!

289619527 5192430800845204 3104573109864409838 n

Sommeren er højsæson for sydtrækkende vadefugle. Brushøns er blandt de første. Foto: Leif Sørensen

Tirsdag

Tirsdagens vejr var langt mere ornitologvenligt med masser af sol, frisk vind der aftog til jævn og ingen nedbør. Det sås på indberetningerne.

Ella Mikkelsen var på rundtur i det nordfynske. 500 Blishøns, 200 Knarænder, 100 Krikænder og 19 Sorthalsede Lappedykkere kom i notesbogen ved Firtalsstrand og Mellemstykket.

En enkelt Stor Kobbersneppe fundet af Arne Bruun på Siø, hvor han også havde 7 Lille Præstekrave. Måske ungfugle imellem?

Peder Rasmussen så et Tranepar med en unge ved Sortemosen og ved Storeholm mellem Ristinge Klint og Marstal havde Jan Sørensen 6 fouragerende Dværgterner. Kunne være nogle af ynglefuglene fra det Sydfynske Øhav.

Pierre Bentzen så en overflyvende Vandrefalk ved Vejlen Tåsinge og Jens Bækkelund melder om 1 Havørneunge på Æbelø og også om ynglende Ravne sammesteds.

Endelig skal 1 Duehøg nævnes. Set af Leif Sørensen i området ved Sandholt Gods.

mudderflemmingjohansen

Mudderklire kan de næste par måneder ses overalt langs vor kyster. Foto: Flemming Johansen

Onsdag

Onsdag – en overskyet dag med jævn vind fra vest.

Lars Tom-Petersen fandt 13 Bomlærker på det sydligste Ærø! 7 ved Vejsnæs Nakke og 6 ved Sjoen, heraf 8 syngende fugle! En art, som vi i 2022 næsten kun finder på Nordfyn, men som for 40-60 år siden var talrig og vidt udbredt over hele det fynske område.

Lars havde også 3 rastende Sortkrager i Ærøskøbing.

Fjordterne Tryggelev Nor 200622

Fjordternerne er så småt ved at vende snuden sydover. Foto: Claus Dalskov

Frank Hammer-Jensen var ved Keldsnor en del sene eftermiddags- og tidlige aftentimer. 127 trækkende Storspover er et pænt tal. Også lidt tidligt ternetræk: 3 Dværgterner og 11 Fjordterner trækkende.

Ellers ser det ud til, at ornitologerne er gået på sommerferie, kun Martin Rheinheimer var et smut ude med kikkerten: 4 Lille Præstekrave ved Odense Universitet studerede fødemuligheder.

Torsdag

Torsdag startedes skyet i den sydlige del, men endte som resten af Fyn med masser af sol og næsten ingen vind.

Lars Tom-Petersen var igen rundt på Ærø og havde et par gode obs.: 6 Gulbug ved Skjoldnæs Fyr, heraf 5 syngende! Minimum 29 rastende Sorthalset Lappedykkere ved Vitsø er ikke kun et pænt antal, men også det største i det fynske i 2022! Lars havde også 112 Knarænder i Vitsø. Knaranden er en art, der er blevet langt mere talrig igennem de seneste ca 30-40 år.

Grågåsen er også blevet langt mere talrig i samme periode, så ingen løftede øjenbryn over Martin Rheinheimers 850 Grågæs i Engsøen ved Gyldensten.

Søren Bøgelund var en tur i Magleby Nor på natlyt: 2 Vagtler og 1 Skovhornugle kom i bogen.

Undertegnede fik 23 Klyder i notesbogen på Siø, hvoraf 10 var unger. Så vel en 6-8 ynglepar her.

Fredag

Fredagens clou: 2 Hvidskæggede Terner dukkede op ved Tryggelev Nor og blev set af og fotograferet af Esben Aagaard. En art som kun sjældent dukker op i DK.

290132942 7969960539711105 3096426797624147984 n

En af to Hvidskæggede Terner, der rastede i Tryggelev Nor. Foto: Esben Aagard

Natlyt denne dag: Michael Mosebo havde 3 Skovhornugleunger i Staurby Skov og Martin Søgård Nielsen 1 ved Lyndelse. Samme Martin fik noteret 2 syngende Vagtler ved Tvedshave og 1 ved Odense Å mellem Brobyværk og Nr. Broby.

Endelig skal nævnes 2 syngende Rødtoppet Fuglekonge, 1 ved Egehoved Skov på Ærø hørt af Lars Tom -Petersen og 1 hørt af Gunnar Jørgensen i Hesbjerg Skov.

Lørdag

Lørdag en varm dag med masser af sol. Men lad os starte med natlyt igen: 3 syngende Vagtlet hørt af Søren G. Nielsen lige øst for Brobyværk ogn1 Slørugle set på kort afstand ved 23-tiden mellem Revninge og Skovhuse af John Jensen. 1 Skovhornugle-unge hørt kalde af Michael Brunhøj Hansen ved Aulby Mølleå. Michael fik også hørt 6 syngende Kærsangere ved Møllemade/Ellemose og 5 af samme art ved Kustrup, sydøst for Vejlby.

I dagtimerne ikke særlig meget bemærkelsesværdigt. Måske kan vi nævne 6 Tejst set af Frank Hammer Jensen ved Keldsnor. Tejsterne her er landets sydligst ynglende, og Frank så bla. en parring, så forhåbentlig er næste generation sikret. 66 Klyder set af Søren G. Nielsen ved Bøjden Nor er også værd at nævne. En god af dem sikkert unger fra i år.

Søndag

Søndag starter vi igen med natlyt observationer. Denne dag med Engsnarre. 1 blev hørt lige øst for Beldringe Lufthavn af Martin Søgård Nielsen og Søren G. Nielsen. Samme sted hørte Søren også 2 Vagtler.

Martin hørte 3 syngende Vagtler: 1 ved Lunde ved Otterup, 1 ved Bladstrup og endelig 1 ved Lumby Torp.

Klyde Si 5

Klyde i sine karakteriststiske farver. Foto: Claus Dalskov

I dagtimerne fik Søren Bøgelund set en ung Sort Stork flyve over Ørnehøj-området på det sydlige Langeland - mon ikke det kan rettes til yngre i DOFBasen, da de unge næppe kan flyve endnu. Fra Fakkebjerg så Søren G. Nielsen en Hvid Stork. Fra samme område en sen syngende Drosselrørsanger hørt af Anders Odd Wulff Nielsen. Anders havde også 2 rastende Lærkefalke ved Gulstav og så sammesteds 6 sydtrækkende Hvepsevåger og en Fiskeørn, der tog samme vej. Antagelig yngre ikke ynglende fugle.

Arne Bruun havde et sikkert ynglepar af Grønspætte på Thurø, idet en voksen fugl fodrede 2 unger på hans matrikel.

Endelig skal vi nævne 1 Kaspisk Måge set af Freya Mørup-Petersen ved Gulstav Mose. En art, vi ikke har set meget til, siden fiskeriet stort set er ophørt ved Bagenkop og Spodsbjerg pga. den kraftige nedsættelse af fiskerikvoterne i den vestlige Østersø.

Tirsdagsanalysen går hermed på sommerferie. Tag ud i de varme sommernætter og lyt til Vagtler, Engsnarer og alle de andre fuglelyde.

Tusind tak for lån af billeder til alle fotograferne. Tirdagsanalysen er tilbage tirsdag d. 16. august.