Tirsdagsanalysen - uge 25

Af Anton Markvard

Uge 25 blev en uge med ikke så forfærdelig mange indtastninger i Dofbasen. Vi er i den tid, hvor fugleverdenen er fyldt med udfløjne unger, og i de fuglefamilier, hvor ungerne endnu ikke har forladt reden, flyver forældrene til og fra reden med det sidste mad, inden ungerne må ud i den store verden. Men vi er samtidig også i den tid, hvor der kan dukke sjældenheder op overraskende og tilfældige steder, så glem fugleungerne og find et hit!

270623hvepsevage ravnholt ls

Hvepsevåge, Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Mandag
Sidste uges Drosselrørsanger var stadig på plads ved Lammesø. Søren G. Nielsen var forbi. Sidste år var der også Drosselrørsanger ved Lammesø, og den blev langtidsstationær. Spændende at se, hvor længe 2023-fuglen bliver.
Carsten Skou var forbi Birkum Sø og noterede med 11 fugle årets hidtil højeste antal af Sorthalset Lappedykker på denne lokalitet. På Langeland havde Gunnar Jørgensen en Rørdrum i både Tryggelev Nor og Nørreballe Nor og ved sidstnævnte lokalitet også 2 Rovterner.
Husrødstjert er en rigtig ”industrifugl”, som yngler i havne- og industriområder. Morten Müller var forbi Rudkøbing Havn, og her så han en Husrødstjert-han, der havde haft ynglesucces: 2 unger var den sammen med.

270623graflue tranekaer

Grå Fluesnapper, Tranekær. Foto: Claus Dalskov.

Tirsdag
Tre sjældne sangere blev set i på Fyn i dag. 2 af dem fra sangerfamilien Locustellidae. Disse to var Savisanger og Flodsanger. Sidstnævnte befandt sig i Åmosen ved Ollerup, som den har gjort de sidste par uger. Savisangeren, der blev fundet søndag i uge 24 ved Broby Sø, havde i dag fået besøg af flere fuglekiggere. Savisangeren gav en lille beskeden koncert for de fremmødte. Fundet er første for Odense Kommune, og kun andet fund nogensinde for den nordlige del af Fyn. Det er generelt en art, vi godt kunne bruge nogle flere af på Fyn.

270623svalevejlenpvr

Svaleklire, Vejlen - Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Den tredje sjældne sanger, som blev observeret i dag, er fra sangerfamilien Acrocephalidae; En Drosselrørsanger. Denne blev Fyns plus Langelands fjerde i år og blev fundet på Fænø af Erik Busk. At tage til øer som Fænø, hvor ikke mange fuglekiggere kommer forbi, kan være opskriften på at finde en god fugl. 
En Silkehejre blev fundet ved Firtalsstrand af Søren Gjaldbæk, og i Åmosen ved Ollerup så Jens-Gert Hansen udover Flodsangeren også en Rørdrum.

270623toplap sundsoen flj

Toppet Lappedykker, Sundet. Foto: Flemming Johansen. 

Onsdag
Jens Bækkelund var på Æbelø, hvor det blev til syngende Skovsanger og Hulduer, samt en Skovsneppe. Vi har endnu ikke haft en Æbelø-Pirol i år endnu, men det kan være, den kommer - så tag en tur til Æbelø!
Pierre Bentzen fulgte op på gårsdagens Silkehejre ved Firtalsstrand, og den var på plads, kunne Pierre konstatere. Samme sted havde Pierre også en enkelt Sorthalset Lappedykker. Dem er der ikke mange tilbage af derude.
De sidste par uger har en Slørugle holdt til i en Natugle-kasse ved Hagenskov Slotsmølle, har Thomas Kampmann kunne bevidne, og også i dag så Thomas den. Slørugle er et hit uden for Jylland!

270623skaegtryggekevpvr

Skægmejse. Tryggelev Nor. Foto: Poul V. Rasmussen. 

Torsdag
Savisanger i Broby Mose, 2 Skestorke på Bispeengen og Rovterne ved Ristinge Strand var dagens mest bemærkelsesværdige fugle.

270623bynkfaj

Bynkefuglene ved Brændegård Sø har travlt med ungerne. Foto: Flemming Agner Jørgensen.

Fredag
Henrik Mørup-Petersen talte terner i norene på Langeland. Nørreballe Nor gav 2 Dværgterner, 1 Rovterne og 25 Fjordterner. Videre til Tryggelev Nor, hvor 1 Dværgterne og 1 Rovterne fouragerede.
I Gudbjerg Skov hørte Peter Pelle Clausen 2 syngende Rødtoppede Fuglekonger. Ynglesæsonen er efterhånden slut for denne art, så nu har hannerne tid til at synge igen.

270623vandsus

Vandriksen ved Vejlen - Tåsinge er til at få at se for tiden. Foto: Susanne Strunk.

Lørdag
Leif Kristensen var forbi Bøjden Nor, hvor 24 Klyder, 2 Lille Præstekrave og 4 Dværgterner blev besøgets bedste fugle. Leifs navnebror Leif Sørensen var ved Brændegård Sø, hvor han så Nilgås og 60 Knarænder. Hvem havde den bedste ”fangst”?
I Tullebølle på Langeland noterede Hans-Henrik Wienberg 3 ynglefugle af Rødrygget Tornskade, i Baronskov ved Tranekær havde Jacob Sterup en syngende Rødtoppet Fuglekonge, og ved Revninge så Søren Louis Sørensen en Blå Kærhøg.

270623rodrygpvr

Rødrygget Tornskade, Søby Monnet. Der er mange par på Langeland. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag
Savisangeren var på plads ved Broby Sø, Gregers Johannesen, Anders Myrtue og Søren Gjaldbæk var forbi. Søren Gjaldbæk fik også set en Rørdrum samme sted. Der er hidtil kun 10 observationer af Rørdrum i Odense Kommune!

270623taffeland lammeso jao

Taffelænder - unge med gammel. Foto: John Andreas Omøer.

Andreas Valentin Bjerg var ved Tryggelev Nor, og det samme var en Skestork. Niels Munch Kofoed talte 8 ynglefugle af Bomlærke og 7 Rødryggede Tornskader på Ærø, Benjamin Bech så en Fiskeørn trække vest over Måle Strand, og Henrik Mørup-Petersen havde 5 Hulduer ved Eskebjerghave.
I Lillebælt, ved indsnævringen ud for Hindsgavl talte Jens Bækkelund 50 stk Alk/Lomvie. Disse to arter ses tit her, da fuglene skal igennem til og fra Østersøen og Kattegat.'

270623bhpvr

Brushane, Vejlen - Tåsinge. Det varer ikke længe før de er i vinterdragt. Foto: Poul V. Rasmussen. 

Vi takker endnu en gang for billeder og indtastninger i DOF Basen, der gjorde sæsonens sidste tirsdagsanalyse mulig. Også tak for for bidrag gennem forårssæsonen. Vi lukker tirsdagsbutikken i denne omgang og vender tilbage den 22. august og dækker resten af året, som vi plejer - tirsdag=analyse. God sommer!