Tirsdagsanalysen uge 26

Det er blevet højsommer, og det sætter ikke kun sit præg på fuglelivet, men også på tirsdagsanalysen, der holder en sommerferiepause de næste uger, men så vender den stærkt tilbage.

Hvid Vip Poul Brugs

Der er håb for Havrevimpen - næste generation er ved at være klar til at flyve hjemmefra. Foto: Poul Brugs

Mandag den 24. juni konstaterede Jens Bækkelund, at 2 af Silkehejrene holder stand ved Gyldensteen. Der er nok en god chance for at genfinde dem sommeren igennem, og hermed et potentielt udflugtsmål om morgenen før Tour de France transmissionen begynder op ad dagen. Gyldensteen må også være et af Fyns bedste bud på at finde en sjælden vadefugl. Trækket er i al fald i fuld gang, og Jens havde da også samme dag en del vadefugle: Sortklire 10 og Tinksmed 18. Ved Røjle så Michael Mosebo 136 vesttrækkende Små kobbersnepper, de kan dårligt have nået at være i Sibirien. Mandag bød på et genhør med en af Engsnarrene ved Assens hørt af Henrik Kingo og Kirsten Pedersen. Mads Syndergaard kunne notere en Vagtel ved Husby.

SkovhornLS

Skovhornugler ses spredt i det fynske, hvor de gamle må tage de lyse timer i brug for at skaffe føde nok til ungerne. Ungernes piven kan høres hele natten. Stemmen minder meget om Spurvehøgungernes kald. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag den 25. juni bød på 2 Nilgæs i Holms Mose set af Niels Bomholt. Ved Gulstav Østerskov holdt 2 Piroler til set af Jens Kvist Nielsen, og ved Ballen er der fortsat Blåhalse. Jens-Gert Hansen så tirsdag både han og hun.

Onsdag den 26. juni og torsdag den 27. juni var stille dage i det fynske, men to kuld Grønspætter blev set ved henholdsvis Flyvesandet og ved Svendborg set af Henholdsvis Leif Sørensen og Michael Bjerregaard. En enkelt Lærkefalk rastede ved Ravnholt set af Leif Sørensen.

GrnsptPS

En flabet Grønspætteunge rækker tunge af en myre ved Flyvesandet. Foto: Peter Sand

Fredag den 28. juni talte Ole Goldschmidt hele 11 Rødryggede Tornskader i Tryggelev Nor, 3 i Klise Nor og 4 i Magleby Nor. Samme dag så Ole 2 Rovterner i Nørreballe Nor.

Lørdag den 29. juni var den fuglerigeste dag på ugen. Nilgæssene var fløjet fra Holms Mose og tilbage til Siø, hvor Carsten Skou så dem. Per Rasmussen er i færd med at registrere ynglen hos Røde Glenter, og han registrerede to par med unger denne dag. Er man løbet tør for ferieidéer og hækken er klippet, så kan man finde et højt punkt, og se om der dukker en Rød Glente op. Der må være flere ukendte par, og ynglepladsen kan lokaliseres ved at se den voksne bringe bytte til skoven.

Ved Vesterby på Langeland så Ole Goldschmidt en 2k Aftenfalk han raste. Per Rasmussen og Henrik Knudsen fandt begge en Engsnarre ved henholdsvis Ore ved Søllinge og ved Landet på Tåsinge.

Ved Vitsø så Niels Bomholt og Lilly Jørgensen en Sortstrubet Bynkefugl hun, og ved Flægen på Vestfyn sang en Græshoppesanger for Mads Syndergaard.

Sortryg

Sortrygget Vipstjert ved Fakkemosen med føde i næbbet. Foto: Jacob Sterup

Søndag den 30. juni så Jacob Sterup den stedfaste Sortryggede Vipstjert (yarrellii) syd for Fakkemosevej på Sydlangeland. Nu med føde i næbbet. Den danner par med en almindelig Hvid Vipstjert (alba). Endelig var der to par Nilgæs i det fynske - et par på Siø og et par ved Gyldensteen set af henholdsvis Jacob Sterup og Jens Bækkelund.

Tak for udlån af billeder af de mange fotografer. Vi håber at mange har lyst til at bidrage igen, når Tirsdagsanalysen snart er tilbage. God sommer.

/Tekst: Esben Eriksen