Tirsdagsanalysen - Uge 12

Nu troede vi lige, at vi skulle have forår, og så gik vi ind i måske den koldeste periode denne ”vinter” med nattefrost mange nætter. Der er ikke noget som en god gang kulde, der kan pille pynten af forårstrækket.

SkestorkJN

Skestork trækker nord over Tryggelev Nor. Foto: Jan Nielsen

Når det er sagt, så vil uge 12 i et historisk perspektiv blive husket for en massiv ankomst af Rørhøg. Jeg har været nede i tallene fra DOF Basen og i datointervallet, svarende til uge 12 i år, 16.-22. marts i perioden 2010-2020.

Antal observationer af Rørhøg i perioden 16. marts-22. marts 2010-2020 i DOFBasen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9 1 6 1 3 2 1 3 8 2 33 (+7 pers opl.)


Det er bare en af mange sjove ting, man kan undersøge via DOFBasen. Jo flere data basen rummer, jo flere undersøgelser er mulige.

I uge 12 blev 12 observationer af i alt 9 forskellige Tyrkerduer indtastet. Gransanger blev indtastet 94 gange med i alt 148 fugle og Hvid Vipstjert blev indtastet 77 gange med i alt 170 fugle. Der bliver set mange flere fugle, da langt fra alle observationer lander i databasen.

Mandag den 16. marts

Natten til mandag havde det været lunt, og en lun nat er et godt grundlag for en god morgenobs. Det fik Søren Gjaldbæk og Aske Kejser-Nielsen, der ved Horseklint satte forårsrekord i Misteldrosler 589 trak NØ, Hedelærke 41 NØ og Grønsiskenerne skulle også hjemad 4.671 NØ. Se øvrige træktal i tabellen til højre.

RHA JN

Rødhovedet And hun raster fortsat i Nørreballe Nor. Overraskende at den ikke ses hyppigere med de mange fugle, der ses i Maribo Søerne på Lolland. Foto: Jan Nielsen

Der blev set på fugle andre steder, og ved Ølundgård dukkede en Sorthalset Lappedykker op (Henrik Kingo). Rørdrummer pauker fortsat primært på Langeland, og 2 gav lyd i Nørreballe Nor. (Nis Rattenborg). Sølvhejrene er blevet allemandseje -  8 en almindelig mandag med flest fugle ved Brændegård (Leif Kristensen).

Skestork blev allerede meldt i februar, men årets første blev fotodokumenteret af Jan Nielsen ved Tryggelev Nor. Hvornår breder den sig til Fyn?

Mandag var ugens gåserigeste dag i alt 973 Blisgæs med flest ved Mørkemose 530 fugle (Leif Kristensen) og Bramgås 14.588 rastende i det fynske – flest på Siø 5.000 Peder Rasmussen, Fakkebjerg 3.500 Carsten Skou og Helnæs Made Karin Abildgaard.

Atlingand blev set med 3 fugle ved Gyldensteen (Jens Bækkelund) og 2 fugle Hårby Made (Niels Andersen).  Den Rødhovedede And - en hun - blev set af mange igennem hele ugen I Nørreballe Nor.

Blå Kærhøg rastede ved Gyldensteen og en Fjeldvåge ved Brenderup (Jørn Vinther Sørensen).

Sortgrå Ryle lod sig se med 3 fugle ved Knudshoved af Kurt Hansen. Grønspætterne kæfter op mange steder: i alt 57 indtastninger med samlet 67 fugle (mulighed for gengangere) vidner om, at arten har taget Fyn til sig. Sortspætterne holder stand med Fyns eneste par ved Hindsgavl – Jørgen Hjort Jensen så den ene af fuglene i mandags.

I Rudkøbing rastede 2 Munke (Ole Goldschmidt), og Snespurven på dæmningen ud til Tryggelev Nor kunne genfindes af Carsten Skou.

Tirsdag den 17. marts

En enkelt Rødstrubet Lom trak SØ ved Fyns Hoved (Niels Bomholt), og en trak øst ved (Dovns Klint).

Kohejren var på plads i Sortemosen; den må leve med at den primært får opmærksomhed fra køerne efterhånden. Thomas Siig Kristensen fik dog ondt af den og aflagde den et besøg.

3 Rørdrummer blev hørt i Nørreballe Nor af Ole Goldschmidt, og Gregers Johansen hørte den faste fugl i nordenden af Tryggelev Nor.

Rødhovedet And var på plads i Nørreballe Nor. En Blå Kærhøg blev set på Æbelø (Jens Bækkelund), og 3 Vandrefalke blev set på 3 forskellige indlandslokaliteteter – 1 Fruens Bøge (Martin Rheinheimer), 1 Sortemosen (Thomas Siig Kristensen) og 1 Neverkær (undertegnede). Den sjældne Agerhøne blev set med 2 fugle ved Jordløse (Søren Bøgelund).

TranJD Ikke alle Traner trækker over os. Flere og flere par slår sig ned og yngler. Her to par fra Frellesvig nær Tranekær. Foto: Jane Ditzel

Endelig trak lidt Traner over Fyn og Langeland: 100 N ved Ommel (Carlo Klavsen), 100 N Thurø (Arne Bruun), 45 NØ Tryggelev (Gregers Johansen) og 19 N Sønderskovs Have (Jan Sørensen).

Onsdag den 18. marts

Onsdag bar ikke meget præg af forår. Bramgås 5.400 rastede på Siø (Ole Goldschmidt). Rødhovedet And var på plads i Nørreballe Nor og samme sted denne uges eneste Sorthovedede Måge (Nis Rattenborg).

Ved Valdemarslot rastede Troldand 1.025 og Bjergand 790 (Ole Goldschmidt). De Sortgrå Ryler var blevet til 9 ved Knudshoved (Thyge Enevoldsen), og begge Sortspætter viste sig ved Hindsgavl (Michael Mosebo).

Torsdag den 19. marts

Nilgæssene havde ligesom sidste år indfundet sig på Siø -  2 set af Peder Rasmussen Ved Ølundgård og Firtalstranden så Henrik Kingo Sorthalset Lappedykker 1, Spidsand 75, Krikand 250, Pibeand 400 og Hvinand 300. Den Rødhovedede And i Nørreballe Nor var på plads (Steen Winkel og Nis Rattenborg). Bjergand var der 250 af i Bøjden Nor (Gunnar Jørgensen).

3 Blå Kærhøge blev set fordelt på tre lokaliteter Gyldensteen (Jens Bækkelund), Noret – Tåsinge (Erhardt Ecklon) og Ny Gesinge (Poul V. Rasmussen), og Tina Kierkegaard konstaterede, at Fjeldvågen fortsat er i Davinde. Vandrefalk blev set både ved Nakkebølle (Asger Rasmussen) og ved Lejbølle (Morten Müller).

Agerhønen holder stand ved Skaboes Huse med 2 fugle (Kurt Hansen) og 1 ved Vitsø (Lars Ole Gjesing). Ugens største Hjejleflok – 300 - holdt til ved Bøjden Nor (Søren G. Nielsen). Kurt Hansen så hele 12 Sortgrå Ryler ved Knudshoved.

1 Sortstrubet Bynkefugl rastede ved Bøjden Nor (Erik Ehmsen). Ugens højste Skægmejsetal blev 25 i Vejlen på Tåsinge (Poul V Rasmussen).

De Store Tornskader begynder at overveje at drage nordpå. Hele 4 blev set på Langeland 2 ved Hou (Morten Müller), 1 Pæregård (Jane Ditzel) og 1 – den faste i Tryggelev Nor – set af mange. Snespurven var på plads i Tryggelev Nor (Sten Pedersen og Steen Winkel). På Ærø kan man endnu høre Bomlærker synge -  12 sang på sydkysten nær Voderup (Lars Ole Gjesing).

Fredag den 20. marts

Rørdrum - en fugl synger fra sin faste plads i nordenden af Tryggelev Nor (Jacob Sterup m.fl.), og i Gulstav Mose (Jacob Sterup) er der også ved at være gang i paukeriet.

I alt 13.440 Bramgæs rastede på Fyn og øer og 3 Atlingænder lå i Broby Sø (Henrik Kingo). Blå Kærhøg blev set ved Gyngstrup (Søren G. Nielsen) og en Fjeldvåge i Klise Nor (Nis Rattenborg).

esebrampvrgulstav

Der var engang, hvor DOF Fyn hver forår kunne fylde en bus med fuglefolk, der ville opleve Bramgæs i det tyske vadehav - den tur var blevet aflyst i dag. Bramgæs fouragerer på statens arealer på Sydlangeland. Foto: Poul V. Rasmussen

En flok Silkehaler på 14 fugle rastede i Tarup (Per Rasmussen) og en Rødtoppet Fuglekonge ved Gulstav Mose (Jacob Sterup). Igen en dag med 4 Store Tornskader: 1 Tryggelev Nor (Jacob Sterup og Gregers Johansen), 1 Stengade Skov (Allan Østergaard), 1 Ølsted (Stoffer Jaeger) og 1 Brændeskov (Lars Kirk).

Sort Sol kunne opleves med 2.200 Stære Bjørnemosen (Arne Bruun).

Lørdag den 21. marts

Vejret fejlede ikke noget, men en noget kølig nordøstenvind satte sit præg på weekenden. Sorthalset Lappedykker: 4 fugle havde indfundet sig ved Føns Vang (Michael Mosebo og Ralph Qwinten).

Kohejren var på plads i Sortemosen (Per Rasmussen), og 2 Atlingænder rastede ved Gyldensteen (Michael Mosebo). I Nørreballe Nor så mange Rødhovedet And. Blå Kærhøg blev set ved Skaboes Huse (Kurt Hansen), ved Broby Sø (Jens Peter Bech) og ved Østrup (Niels Bomholt).

RrhgLS

Rørhøg - udsædvanligt mange er set så tidligt på året. Bemærk denne han er usædvanlig lys på bugen, det ser man til tider hos gamle hanner. Foto: Leif Sørensen

Erik Ehmsen så en NØ-trækkende Vandrefalk ved Arreskov Sø, og Stoffer Jaeger fandt 2 Agerhøns ved Gestelev. En Skovhornugle tudede på Fænø Kalv (Henriette Bjerregaard) og i Tryggelev Nor fandt Henrik Mørup en Sortstrubet Bynkefugl.

Rødtoppet Fuglekonge rastede ved Hylken Mølle (Jørgen Hjort Jensen) og 3 af de 4 Store Tornskader var på plads igen – set af flere, ligesom Snespurven var på plads i Tryggelev Nor (Jan Sørensen).

Søndag den 22. marts

Henrik Mørup opdagede en Nordisk Lappedykker på havet ud for Ristinge, og ved Frellesvig tog Jane Ditzel et godt Boligbirding stik hjem med paukende Rørdrum. Der var også en i Botofte Skovmose. 7 Sølvhejrer blev set, og flest havde Kurt Hansen med 3 fugle ved Vindinge Å.

Søren Bøgelund meldte om 5 sydtrækkende Rørhøge ved Gulstav - et usædvanligt returtræk for årstiden, hvor de gamle fugle har travlt med at nå frem til ynglepladserne.

Der var fortsat Atlingænder ved Gyldensteen - 3 blev set af Hans Ole Matthiesen, og den Rødhovede And var på plads i Nørreballe og igen set af mange. De Toppede Skalleslugere trækker nu - undertegnede havde 143 østtrækkende ved Dovns Klint på en time samt 2 Tejster.

BlahalsLS

Blåhalsen er vendt hjem fra Afrika. Foto: Leif Sørensen

Den Sortstrubet Bynkefugl i Tryggelev Nor var fortsat på plads set af Henrik Mørup og Jan Nielsen. Ved Ballen dukkede de første Blåhalse op - opdaget af Peter Pelle og genfundet af Leif Sørensen senere på dagen. 

To Rødtoppede Fuglekonger holdt til på Stævnevej ved Hallindskoven, og ved Slipshavn fandt Eske Morthensen endnu en.

Tak for de mange bidrag og fotos i løbet af ugen pr. mail, fb mv.

Tekst: Esben Eriksen