Tirsdagsanalysen uge 14

Ugen begyndte, hvor forrige uge slap med kulde og nattefrost, men foråret ankom for alvor i weekenden med nattemperaturer over 5 grader og dagtemperaturer omkring 15 grader. Det fine weekendvejr fik folk ud på trækstederne, hvor der blev udvist samfundssind med behørig afstand.

Image from iOS 2020 04 07T230331000

Det er blevet tid til forårstrækket. Her obses der på Hou Nordstrand efter de nye coronaregler. Foto: Esben Eriksen

Mandag den 30. marts

En Sule passerede Dovns Klint og Frank Jensen-Hammer mandag morgen, og samme sted talte Frank 2070 østtrækkende Ederfugle. Kohejren holder til hos sine firbenede venner i  Sortemosen og blev mandag set af Morten Kristiansen, Magnus Hjuler Højgaard og Per Rasmussen. Kohejren er meldt alle dage ugen ud af mange forskellige observatører.

På Siø er Nilgæssene tilbage: 2 blev set af Niels Bomholt – også de blev set ugen ud on/off. Det er tid til at svømmeænder, og ved Gyldensteen lå 890 fugle fordelt på Pibeand 268, Knarand 58, Krikand 454, Spidsand 21 og Skeand 89; der forlyder ikke noget om Gråand og Gravand – talt af  Jens Bækkelund. Ved Broby Sø var der stadig Atlingænder  (Henrik Kingo).

Lille Præstekrave er dukket op flere steder ugen igennem - dog stadig blot en enkelt hist og hist – i Neverkær fløj en kaldende rundt set og hørt af undertegnede. Den Sorthovedet Måge holder stand i Botofte Skovmose; den kigger stadig efter en mage. (Niels Bomholt). Blåhalsene er nu ankommet mange steder – mandag sang en enkelt for Henrik Kingo ved Bispeengen.

Rødtoppet Fuglekonge vil indfinde sig mange steder i den kommende tid, ved Ravnebjerg Skov en sang en (Niels Bomholt).

Tirsdag den 31. marts

Vi er i ankomstfasen for mange arter. De Sorthalsede Lappedykker var 3 i tirsdags, men søndag var 8 fugle på plads i Firtalsstranden (Leif Sørensen).

eseshdyknlarsenfredagmellemstykket

De Sorthalsede Lappedykker er ved at indfinde sig i al deres pragt. Foto: Niels Larsen

En pæn flok Sølvhejre på 3 fugle stod ved Flægen (Michael Mosebo), mon det var samme flok, som stod ved Nørreby Hals om lørdagen (Mogens Hansen)? Bramgæssene har så småt indledt deres træk, men de er her nok en måneds tid endnu.  Tirsdag rastede 8.200 i det fynske - flest ved Firtalsstranden med 3.000 fugle (Leif Sørensen). Ved Hou Nordstrand trak 4.235 (Eske Morthensen), så næsten 12.500 Bramgæs blev tastet ind i DOF Basen.

En Amerikansk Pibeand han er tastet ind fra Ølund uden nærmere beskrivelse, set af Anders Vedel. Den vil SU nok gerne have ind over deres bord.Atlingænderne i Broby Sø var blevet til 3 (Henrik Kingo), og endnu 3 lå ved Gyldensteen (Jens Bækkelund). Ugens højeste antal Troldænder er meldt fra Vejlen med 3.300 rastende fugle (Poul V Rasmussen).

Forårets Fiskeørn nr. 7 og 8 dukkede op ved henholdsvis Skaboeshuse (Kurt K. Hansen) og ved Ommel (Carlo Klavsen). Erhardt Ecklon var forbi Botofte Skovmose og så en Vandrefalk. Mens dagens største Traneflok blev 21 N ved Hennetved (Jan Sørensen).

Nu vi er ved ugens største tal, så blev Strandskade 130, Storspove 220 Nærå Strand og 805 Almindelige Ryler ved Mågeøerne ugens højeste for de tre arter (Kurt Due Johansen) og 590 Hjejler ved Egense (Niels Andersen) blev også ugens største tal for denne art. Mere beskeden var Leif Kristensen, der kunne mønstre ugens højeste antal Brushøns, 2 ved engene ved Nr. Broby. En altid svær art at få at se er Enkeltbekkasin, men Peder Rasmussen var heldig og så en ved Holms Mose.

En enkelt Sortspætte blev set ved Hindsgavl af Martin Rheinheimer. Mon magen ruger? Munke er set hele vinteren, men nu er de også begyndt at synge. 1 sang i  Faaborg, og den blev hørt af Per Poulsen. Ugens bedste Blåhalsdag med  9 syngende fugle rundt omkring -  flest ved Flægen hvor 4 fugle blev hørt (Mads Syndergaard). Og i Tryggelev Nor holdt de 2 Sortstrubede Bynkefugle til ugen ud – tirsdag blev de set af Lars Kirk. En enkelt Stor Tornskade holdt til ved  Østrig på Langeland (Jane Ditzel).

Onsdag den 1. april

Den Rødhalsede Gås viste sig igen for Søren Bøgelund i Gulstavområdet, hvor den sidst på ugen blev mere medgørlig.  En enkelt Bjergvipstjert rastede ved, Hagenskov (Thomas Kampmann) og en Sortstrubet Bynkefugl dukkede op ved Østerø Sø (Peter Pelle).

Image from iOS 2020 04 07T230303722

Fugleværnsfondens arbejdsgruppe sikrede, at der er klar til Fjordternerne senere på måneden. Foto: Henrik Mørup

Niels Bomholt, der grundet coronatiderne må holde fri sammen med Børge Rasmussen fra fuglestemmekurserne holder sig i form med at finde syngende Rødtoppet Fuglekonge. I Møeskov sang 2 fugle. Og så var der ankomst af Stenpikker til Fyn – 1 rastede i Bøjden Nor og blev fundet af Freddy Hansen.

Torsdag den 2. april

Ugens højste antal Knarand og Skeand blev set ved Ølund med 140 af hver art (Kristoffer Hansen). En Blå Kærhøg blev meldt fra Sortmosen (Carsten Skou) og 1 fra Ravnholt (Leif Sørensen).

En Dværgfalk trak ved Eriks Hale, Ærø (Lars Ole Gjesing) og højeste Klydetal stod Jens Bækkelund for med 95 ved Gyldensteen. Ugens eneste Mosehornugle tegnede Mads Syndergaard sig for med en rastende ved Aborg.

Fredag den 3. april

Fredag var det endnu køligt. En Blå Kærhøg rastede ved Vejlby Fed (Michael Mosebo). Mens årets første Rovterne fløj over Ørnehøj set af Søren Bøgelund. Steen Pedersen kiggede ud over Lillebælt og talte 200 ubestemte alkefugle. Ved Fyns Hoved fandt Kirsten Lund en syngende Rødtoppet Fuglekonge i sommerhusområdet, hvor den blev ugen ud, og ved Storskoven sad en Stor Tornskade (Niels Bomholt).

esestortornhorseklsnmrp

Stor Tornskade blev set flere steder. Her en fra Horseklint. Foto: Mogens Ribo

Lørdag den 4. april

Dagen startede køligt med småregn, men det var ikke så skidt, da det var en regnfront, der skulle passere med forårets komme på bagsiden. En Nilgås var nok ikke så varmeafhængig og havde fundet til Botofte Skovmose (Carsten Skou). Dagens helt store overraskelse stod Hans Rytter for i Sortemosen, og det var ikke hans genmelding af Kohejren, men derimod Fyns første ringmærkede Atlingand og ikke nok med det – Hans ringmærkede samme dag en Enkeltbekkasin.

Lidt flere Fiskeørne dukkede op nr. 9 og 10 set henholdsvis ved Tryggelev Nor (Gregers Johannesen) og ved Fyns Hoved (Kirsten Lund).

En Vandrefalk gik til overnatning i Sortemosen og var lidt ekstra krydderi til en allerede god dag for Hans Rytter i Sortemosen. Ved Horseklint dukkede årets første Lille Regnspove op (Søren Gjaldbæk), og måske forårets største rasttal af Dobbeltbekkasiner blev talt af Hans Rytter i Sortmosen med 100 fugle. Ikke langt fra Sortemosen ved Tarup er et par Sorthovede Måger på plads i Hættemåge-kolonien (Per Rasmussen). 5-6 Tejster holder til ved Kelds Nor Fyr og blev set af Ole Bo Olsen.

Image from iOS 2020 04 07T230313439

Tejster ved Keldsnor Fyr. Foto: Ole Bo Olsen

En udsædvanlig natobs fra Middelfart gjorde Michael Hansen, da han fik optaget kaldet fra en Slørugle, og lige syd for ved Hindsgavl så Erik Busk en af Sortspætterne. Ved Engene ved Nr. Broby registrerede Henrik Kalskar 2 syngende Blåhalse. og ved Bispeengen var der også fortsat en syngende fugl (Bent Juhler).

Søndag den 5. april

Søndag lignede den første rigtige forårsdag med svage sydlige vinde og strålende sol. Det havde fået mange fuglekiggere ud.

Ved Hou Nordstrand var der overraskende mange fuglekiggere med omkring 10 i området. Her blev man belønnet med 1 Sule,  1 Fiskeørn, 3 Ringdrosler, 53 Misteldrosler, 1 Skovpiber, 1 Lapværling og rastende Stenpikker samt 31 rastende Gransangere (Eske Morthensen, Morten Müller, Erik Danielsen, Claus Dalskov, undertegnede m.fl.)

På Hindsholm havde Ella Mikkelsen taget opstilling og kunne notere 1 Sule, 205 Musvåger, 1 Dværgfalk og en Stor Tornskade.

På Sydlangeland så Torbjørn Eriksen, Jacob Sterup, Anders Odd Wulf Nielsen og Søren Bøgelund sammen eller hver for sig – som det er så moderne – Rødhalset Gås, Indisk Gås, Sortbuget Knortegås og mange rastende Bramgæs: 5.500.

Forårets 12. Fiskeørn så Søren Bøgelund i Søgårds Mose, og der var hele 4 Vandrefalke fordelt på 1 Lundemosen (Lars Kirk), 1 Strib (Michael Hansen) og 2 Sydlangeland set af flere. Dagens største Traneflok blev 27 N Fyns Hoved (Mogens Ribo).

På Sydlangeland rastede hele 6 Stenpikkere - 5 ved Rath (Søren Bøgelund) og 1 ved Vognsbjerg (Jan Nielsen). En god Stor Tornskade uge sluttede med 1 Brændeskov (Lars Kirk), 1 Horseklint (Mogens Ribo), 1 Tryggelev Nor (Gregers Johannesen og Jacob Sterup) samt Ellas fra Nordskov.

Image from iOS 2020 04 07T230319441

De første gæslinger kom frem den 5. april. Foto: Jane Ditzel

Påskevejret ser lovende ud – vi ønsker alle en god påske med masser af fugle. Tak for lån af de mange billeder til fotograferne – det er mere end det halve af denne analyse.

Tekst: Esben Eriksen