Tirsdagsanalysen uge 3

Efter en søndag med silende regn startede ugen med en stort set tør mandag den 13. januar, hvilket fik mange, som ikke er triskaidekafobikere, og som ikke kunne komme af sted efter Kongeørnen ved Dyrehave - Nørre Søby eller Fangel Torp om lørdagen i uge 2, til at prøve lykken på de kanter. Det startede ikke godt, men klokken kvart i tolv blev den genfundet siddende ganske tæt på vejen mellem Fangel og Radby. Senere returnerede den til Dyrehave. Her kunne man også se en overflyvende Trane (Leif Kristensen) og en tidlig Hvid Vipstjert (undertegnede). Kongen kunne ses resten af ugen, hvilket ganske mange benyttede sig af, heriblandt en del tilrejsende.

Kongeørn, 2k, Fangel Torp. Foto: Erik Thomsen.

Området bød også på Blisgæs (21), Rød Glente (3) og Grønspætte - et ganske fint fuglested tæt ved Odense, må man sige. Silkehalerne ses nu mange steder i Odense - f.eks. 12 ved Rosengårdscentret (Kristoffer Hansen) og 10 ved Hunderupvej (undertegnede). Samler man på sjove januararter er Lunkebugten god for Hvidklire, den er åbenbart halvsikker på den lokalitet.

Kun 7 Blå Kærhøge i uge 3 - denne fra Langeland. Foto: Jan Nielsen.

Hvidklire blev også set på Hou Nordstrand, hvor der også var 11 Stenvendere, 14 Sortgrå Ryler, en vesttrækkende Sortstrubet Lom og 45 Snespurve. Søren Bøgelund besøgte nordstranden. Ved Mågeøerne og Jersore kunne man fortsat se Lysbuget Knortegås, denne dag 64 og 34. Kurt Due Johansen havde to syngende Traner ved Kohave - den art er åbenbart ved at få fodfæste på Fyn. Tundrasædgæssene har nu fundet til Nordfyn, hvor Ella Mikkelsen havde seks styk på Fogense Enge og også 400 Bramgæs - ved Gyldensteen kunne man se 10 gange så mange.

Stenvendere og Sortgrå Ryle Hou Nordstrand - dette foto er fra den 29. oktober 2019. Fuglene flyver en del rundt i Storebæltsområdet, men ses jævnligt på nordstranden. Foto: Jane Ditzel.

Jens Bækkelund så årets første Stor Tornskade ved Klinte Strand. På Hou Nordstrand så Søren Bøgelund en flok på 45 Snespurve. I Gulstav var der både Munk og Rørdrum - samme Søren. Bagenkop Havn bød fortsat på Vikingmåge. Mandag gav 1041 Sangsvaner fra 13 lokaliteter - ugens topnotering af den art, som vi ikke har mange af denne vinter.

Der er rigtig mange Bramgæs på Fyn denne vinter, f.eks. 4500 ved Gyldensteen, mandag i uge 3. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tirsdag den 15. januar startede med regn og hård sydlig vind, men ved middagstid klarede det op. Undertegnede tog i den anledning en lille tur til Midtfyn, hvor der ved Ravnholt var mindst 75 Ravne, 3 Traner og havørneparret. Længere sydpå ved Bøllemosen var der mindst 90 Blisgæs blandt ca. 600 Grågæs og klokken 15.20 kom glenterne til overnatning ved Trunderup - 18 røde og den sorte. Kongeørnen var fortsat på plads. Ved Påø Strand så Søren Bøgelund 5 Snespurve i selskab med en Bjerglærke og ved Rath en Husrødstjert - der er altid nogle stykker, som overvintrer. Bøjden Nor var stadig god for en ordentlig bande Bjergænder, denne dag havde Leif Kristensen 2700.

Den formodede hybrid mellem Grå- og Sølvmåge. Foto: Finn Skov.

Onsdag den 15. januar startede vådt og blæsende, og det blev ved dagen igennem - det gav blot 46 indberetninger af kendte fugle, så dagen blev en seriøs kandidat til årets ringeste dag.

Her har Kongeørnen fået fyldt kroen godt op. Foto: Erik Thomsen.

Torsdag den 16. januar var det tørvejr. Kongeørnen trak fortsat folk til - den pendler mellem Fangel Torp og Dyrehave. Ved Gudbjerg trak 3 Traner (Per Rasmussen) og undertegnede havde Sølvhejre ved Sallinge, tilsyneladende første gang, den er set der - sjovt at tænke på, at den var SU-art frem til 1990.

Kongeørn og Musvåge. Foto: Erik Thomsen.

Det er mit indtryk, at der er mange Tårnfalke denne vinter - uden fintælling har jeg selv set over 40, når jeg kører rundt på Fyn. Den er da også indberettet til DOF Basen fra 42 lokaliteter i uge 3 - mon ikke, der er mange, som ikke bliver noteret, når de bliver set musende i vejkanten, mens man suser forbi?

I Hunderupkvarteret - nærmere bestemt på min matrikel - kunne man høre Grønspætte! I Keldsnor rastede en pæn flok Blisgæs - 220 - og ikke alle Snespurvene var fløjet til øens modsatte ende, der var 25 tilbage i selskab med 90 Bjergirisk, Leif og Ella Maria Bisschop-Larsen.

Tårnfalk, Skovballe. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fredag den 17. januar var vejret det bedste i lange tider. Det fejrede Søkongen ved at dukke op igen i Strib i selskab med en Alk efter en uges fravær. Den kan også være drilagtig - da jeg så den var den oven vande i 3 gange to sekunder, herefter så jeg ikke mere til den trods ihærdige anstrengelser et kvarters tid. Odense blandede sig i lokaliteter med Munk - en han på undertegnedes matrikel - den art har jeg haft på foderbrættet i januar de sidste 10 år. Ved Slambassinet var der også forårsstemning - to Sangdrosler, Rørspurv og en Gråstrubet Lappedykker på vej i sommerdragt, som optimistisk havde indfundet sig på yngleplads (undertegnede). Ved Nældemose fandt Leif Kristensen to Tundrasædgæs mellem 190 Grågæs. Den Sorte Glente blev igen set gå til ro ved Trunderup - denne gang med 19 røde. Fortsat Hvidklire i Lunkebugten.

Søkonge, Strib - den tilbringer i perioder meget af sin tid under vandet. Foto: Leif Sørensen.

Glentescenariet fortsatte lørdag den 18. januar - én sort og 30 røde. Det blev en efter 2020-skala hæderlig sangsvanedag 980 fra 6 lokaliteter - største flok på 350 ved Kertinge (Kurt Willumsen), den har holdt til i området siden nytår. Ved Bårdesø havde Ella Mikkelsen en Dværgfalk - den er ikke så almindelig på Fyn uden for træktiden. Der var lidt vind lørdag, hvilket gav Rødstrubet Lom 3 og Sule 1 4k+ ved Horseklint (Kirsten Halkjær Lund og Mogens Ribo Petersen). De tålmodige kunne stadig se Søkonge i Strib. Tim Hesselballe Hansen og Sigrid Kistrup Ilsøe besøgte Fyn, næppe for at se Snespurv, men de havde 17 i Bøjden Nor.

Hvidklire, Lunkebugten, mandag. Den blev set ugen igennem. Foto: Lars Kirk.

Søndag den 19. januar viste vejret sig igen fra sin bedste side - sol og svag vind. Der blev set Mudderklire ved Lumby Middelgrund af Peter Lillesø, som også så samme fugl den 11. januar, hvilket er Fyns blot fjerde vinterfund - de to andre er fra 2004, 2006 og 2008. Vi satser på, at Peter har sikret sig, at det ikke er en plettet! Vinterfund af Mudderklire er meget sjældne - i DK har der været omkring 20 siden 1980. I øvrigt er der pt. en stationær fugl ved Grenå.

Tornirisk, Tarup-Davinde. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Knapt så usædvanligt, men uden for artens normale forekomstmønster, er en flok Tornirisk, som Tina Kierkegaard Hansen fotograferede ved Tarup-Davinde. Ved Nørre Nærå så Poul V. Rasmussen denne vinters hidtil største flok Blisgæs med 241 fugle på Nordfyn, der tidligere var bedste område for den art. På denne årstid lever Duehøgen knapt så skjult - den blev set ved både Brændegård Sø (Else Klint, Lars Kirk) og ved Hellemose Skov (Else Klint). Denne uges største sangsvaneflok stod foran Søren Bøgelund ved Gammel Skrøbelev, 600 fugle.

Kongeørn. Foto: Erik Thomsen.

Ved Trunderup var der igen glenteshow - 28 røde, 1 sort - og ja, ugen sluttede som den begyndte med Kongeørn - igen ugens mest populære fugl, indberettet 53 gange og set af mange flere.

Der blev set andre ørne end ”konge” i ugen 3 - denne ikke langt fra kongen. Foto: Steen Vagner.

En art, som vi ikke har mange af denne vinter - og som det har været tilfældet de seneste vintre er Stor Skallesluger - læs mere her. Er der virkelig ikke flere derude end indtastningerne i DOF Basen antyder? Vi får se, hvad næste uge bringer på det felt og naturligvis også på fuglefronten i det hele taget. Tak til alle, som har bidraget med fotos - send endelig fotos til os til næste uges udgave af denne klumme.

Tekst: Søren Gjaldbæk.