Tirsdagsanalysen - uge 32

Af Anton Markvard

Så ruller tirsdagslavinen igen. En skrivelse, der ruller over DOF FYN’s hjemmeside hver tirsdag, som med billeder fra DOF FYN’s fuglefotografer og observationer af sammes fuglekiggere, opsummerer ugens sete fugle på Fyn, Langeland, Ærø mm. Velkommen tilbage.

Ugen igennem blev i bogstavelig forstand blæst bagover. Kraftige nordvestlige vinde gav mange sjældne havfugle, ikke bare i Danmark, men også i udlandet. Rødfodet Sule i Storbritannien og Brun Sule i Finland og senere i Sverige, og en uge for inden Sydpolarkjove i Storbritannien. Disse blev dog ikke set i Danmark, men mange skråper, enkelte stormsvaler mm. kom til landet.
Et par af de klassiske sjældne sommer-vadere dukkede også op på Fyn og Langeland.

150823lunde faaborghavn esaUgens bedste fugl blev denne fine Lunde, som valgte at slå sig ned i Faaborg Havn. Foto: Esben Aagaard

Mandag
Sommeren er den tid, hvor sjældne vadefugle kan dukke op. En klassisk sjælden vadefugl, der kan dukke op, hvor som helst, Odinshanen, blev fundet i går i Tryggelev Nor og var stadig på plads i dag, hvor den blev set af flere.
I Tryggelev Nor fouragerede også 3 Dværgryler, 2 Temmincksryler og 11 Rovterner. Leif Kristensen og Niels Bomholt Jensen var observatørerne.
Nis Rattenborg var forbi Gyldensteen Engsø, hvor bedste fugle blev 2 Sorthalsede Lappedykkere og 6 Skestorke.
3 Suler fouragerede i Storebælt ud for Nordskov og Øksnehave og blev set af Carsten Jørgensen.

150823odinshane2 tryggelevnor lkOdinshane, Tryggelev Nor. Foto: Lars Kirk

Tirsdag
Tirsdag blev ugens første dag med megen kraftig nordvestenvind. Ingen skråper eller andet godt blev set i det nordfynske, hvor de er mest almindelige. Michael Mosebo Jensen sad ellers på havobs ved Kasmose Skov, men måtte nøjes med en Sule og 20 Sildemåger.
Nis Rattenborg var forbi to af Fyns store fuglerige inddæmninger, Føns Vang og Gyldensteen Engsø. Ved Føns Vang talte Niels 28 Lille Lappedykkere, 105 Toppet Lappedykkere, 9 Sorthalset Lappedykkere og 24 Fjordterner. Ved Engsøen 68 Lille Lappedykkere, 2 Sorthalsede Lappedykkere, 6 Skestorke, 2 Lille Præstekraver, 12 Sortklirer og 11 Tinksmede.

150823topskal esa hesselojeToppet Skallesluger, Hesseløje. Foto: Esben Aagaard

Onsdag
Dagens bedste fugl blev en unge af Slørugle ved Hagenskov Slotsmølle, set af Thomas Kampmann. Slørugle er en sjælden fugl i det fynske, så dejligt når det lykkes med yngel.
Frank Jensen-Hammer var ved Keldsnor og talte trækkende fugle. Sortterne, 2 Dværgterner, 3 Sandløbere, 25 Store Præstekraver, 62 Strandhjejler og 63 Strandskader blev tallene.

150823storspove esa hesselojeStorspover, Hesseløje. Foto: Esben Aagaard

Torsdag
Torsdag blev ugens første dag, hvor sjældne havfugle sås på de nordfynske kanter. Søren Gjaldbæk sad ved Flyvesandet. Her så han årets første skråpe for Fyn, da en Almindelig Skråpe rastede ud for Flyvesandet, mens den blev mobbet af terner. At den raster kan skyldes udmattelse efter mange dages flyvning i det vilde vejr. Søren havde også 2 Almindelige Kjover, en Ride og en Sandløber.
På en anden af Fyns bedste havobs-lokaliteter, ved Kasmose Skov, sad Michael Brunhøj Hansen. Her gjorde han et tidligt fund af Lille Kjove og noterede en Almindelig Kjove, 220 Sortænder og en Mallemuk.
Nis Rattenborg og Jens Bækkelund var ved Gyldensteen Engsø, hvor bedste arter blev 3 Dværgryler, 1 Temmincksryle, 11 Skestorke og 6 Sorthalsede Lappedykkere.

150823skestork olundgaard esaSkestorke, Ølundgaard. Foto: Esben Aagaard

Fredag
Endnu sjælden sommer-vader, og tilmed 2 stk., havde fundet vej til Firtalsstranden. Martin Rheinheimer fandt 2 Kærløbere.
Sortternerne ville gerne lade sig se på Langeland, hvor Frank Jensen-Hammer talte 35 trækkende fugle ved Keldsnor, og Søren G. Nielsen og Henrik Mørup-Petersen talte henholdsvis 3 og 4 fouragerende i Nørreballe Nor.

150823rodrygtorn ls bojdennorInden længe drager de Rødryggede Tornskader mod syd igen. Denne er fra Bøjden Nor. Foto: Leif Sørensen

Lørdag
Mange Rovterner sås i dag. Op til 9 fugle fouragerede i Tryggelev Nor og blev set af fire forskellige observatører. I Nørreballe Nor fouragerede 2, dem så Ole Goldschmidt. 3 fløj over Jens-Gert Hansen i Rantzausminde og Arne Christensen noterede 2 rastende i Vejlen på Tåsinge.
I Tryggelev Nor fouragerede 5 Dværgryler og yderligere tre i Gyldensteen Engsø. Ole Goldschmidt var førstnævnte sted, Nis Rattenborg sidstnævnte.
Kurt Kaack Hansen genfandt hans Dværgcanadagås fra sidste uge ved Østerø Sø.

150823rovterne2 korinth fljEn af ugens mange Rovterner, og denne er tilmed ringmærket. Foto: Flemming Johansen

Søndag
En sjælden alkefugl fra nord, Lunden, var kommet på afveje og lå pludselig i Faaborg Havn. Det kraftige stormvejr tidligere på ugen har nok slået den ud af kurs, og så er den drevet til rast i havnen. Fuglen er sandsynligvis i sit andet leveår, og den kunne nydes helt tæt på af mange fremmødte fuglekiggere.
Lunden blev dagens og ugens bedste fugl!

I Vitsø Nor på Ærø talte Rasmus Turin 33 rastende Sorthalsede Lappedykkere. En lokalitet, som arten tydeligvis er vild med.
I Gyldensteen Engsø rastede et lidt mere normalt antal af samme art; 6 stk. talte Nis Rattenborg og Erik Busk. Samme sted også 1 Skestork, 1 Temmincksryle og 6 Dværgryler.

150823lunde faaborghavn fljLunde i Faaborg Havn. En sjælden fugl i Danmark og i særdeleshed på Fyn! Foto: Flemming Johansen


Tak til fotografer og observatører. Vi ses til endnu en tirsdagstekst vanen tro næste tirsdag, hvortil vi meget gerne modtager fotos.