Tirsdagsanalysen - uge 35

Ugen var præget af vejr, som var en del koldere, end vi var blevet vænnet til - 18-20° føltes decideret køligt. Vi fik også mere vand. Sidst på ugen tyndede det ud i bygerne. Det blev ugen, hvor Hvepsevågerne rykkede - ellers vil ugen blive husket for rekordmange Gule Vipstjerter. Der var også pænt med Rovterner, mindst 10 ugen igennem, de fleste ved Nørreballe og Tryggelev Nor. Der blev stadig set mange Sølvhejrer, flest tirsdag med 29 fugle, mod ugens slutning faldt antallet noget.

Hvepsevågerne rykkede med i alt 1355 fra Gulstavområdet i uge 35, her en fra mandag. Foto: Leif Sørensen.

Mandag den 24. august startede med en efterårsvarsler - Vendehals, som Kirsten Lund og Mogens Ribo Petersen så ved Horseklint. En større flok Canadagæs på 83 fugle holdt til i Engsøen ved Gyldensteen sammen med 1413 Grågæs. hvor man også kunne se Brushane 34 og Sortklire 10. Af ænder kan vi nævne Knarand 227 og Krikand 811. En notering af Lille Lappedykker på 223 leder tankerne mod Odense Fjord i vintermånederne - Kurt Due Johansen var som sædvanlig på mandagstælling.

Der ses mange Dobbeltbekkasiner for tiden - denne er fra Gyldensteen, tirsdag den 25. august. Foto: Niels Larsen.

Ved Vejlen, Tåsinge var der Rødrygget Tornskade samt en trækkende Fiskeørn (Leif Sørensen) og 6 Bynkefugle. Tirsdag var der 8, set af Peder Rasmussen, som også talte 12 Dobbeltbekkasiner og 5 Tinksmede. Dagstotalen for Sølvhejre blev på 21 med 12 fugle ved Brændegård Sø - der var ingen observatører i Tryggelev. I Føns Vang var der 6 Sorthalsede Lappedykkere (Jørgen Hjorth Jensen) - det er åbenbart sammen med Tarup-Davinde eneste sted til den art. Viberne er ved at samle sig - der blev noteret 768 fra 11 lokaliteter.

 

 

 

Rovterner, lørdag, Nørreballe Nor. Video: Esben Eriksen.

Tirsdag den 25. august var flokken af Sølvhejrer i Brændegård Sø vokset til 14, og dagtotalen for Fyn blev på 29. Ved Brændegård Sø rastede 3 Rovterner - to gamle og en ung - et par timer, før de trak nordvest. Samme sted to Fiskeørne og en ung Havørn (Leif Sørensen). Også Vejlen, Tåsinge bød på Rovterne - en ung og en gammel set af Peder Rasmussen. Sammen med 10 (!) i Tryggelev Nor (Carsten Scou) blev det formodentligt den største notering for den art. Gunnar Jørgensen var på Helnæs Made og kunne blandt andet se 12 Bynkefugle og 10 Stenpikkere, Eriks Hale på Ærø husede samme antal ”pikkere” (Bjarne Jørgensen).

Denne unge Sortterne holdt til ved Mellemstykket fra tirsdag til fredag. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mellemstykket giver jævnligt en Sortterne i månedsskiftet august-september, det var også tilfældet i år (Anders Vedel). Fra Stige Ø kunne Gregers Johannesen se en flok på 650 Hjejler forsøge at gå ned på Vigelsø - en Fiskeørn og 4 Havørne forstyrrede projektet. Morten Müller så en Sort Glente ved Lindelse,Erik Jensen en ved Nørreballe Nor, sikkert samme fugl, som trak vest fra Tryggelev Nor i selskab med to røde (Kurt Kaack Hansen).

Fiskeørnene trækker nu og den kommende måneds tid. Man behøver ikke at tage til Langeland for at se dem, om end det er der, de fleste ses. Denne er fra Sydfyn. Foto: Leif Sørensen.

Onsdag den 26. august var en af de nemmere dage for en tirsdagsskribent - regn det meste af dagen. Der rastede en Sort Glente ved Gulstav (Søren Bøgelund), og der var stadig Sortterne ved Ølundgård, den blev der frem til fredag. Ella Mikkelsen så 4 Suler ved Flyvesandet, samme sted 3 Stenvendere. Ingen nye Sølvhejrer! Sidst på dagen, da det klarede op, benyttede 87 Hvepsevåger  og 7 Fiskeørne sig af muligheden for en Tysklandstur fra Dovns Klint, Frank Jensen-Hammer vinkede farvel. Efterårets første Odinshane blev set af Ole Goldschmidt i Tryggelev Nor. Den blev også set torsdag.

Odinshane i selskab med en anden hane, Tryggelev Nor. Foto: June Maria Petersen.

Torsdag den 27. august var vejret præget af en frisk vind fra nordvest, hvilket gav et pænt træk af Fjordterner ved Flyvesandet - 191 på knap to timer, i samme tidsrum 13 Suler- alle aldersklasser repræsenteret. I vores områdes modsatte ende havde Frank Jensen-Hammer årets første trecifrede notering af Hvepsevåge med 110. 473 Gule Vipstjerter var et lille varsel om, hvad der ventede. Ved Skaboeshuse så Kurt Kaack Hansen efterårets anden Vendehals. Østerø Sø har været god for vadefugle den seneste tid - torsdag f.eks. 36 Store Præstekraver, 1 Stor Kobbersneppe, 2 Stenvendere, 32 Islandske Ryler og 5 krumnæbbede - Kurt m.fl. Et par Lærkefalke blev set af Thomas Kampmann ved Hagenskov Slotsmølle, det er ellers en art, som Langeland dominerer med på denne årstid.

Det blev en Sølvhejre-uge, over 20 de fleste dage, denne fra Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Fredag den 28. august blev den gule dag - 1500 rastende ved Simmerbølle (Ole Goldschmidt) og 7720 trækkende ved Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer), hvilket er mere end en fordobling af den gamle trækrekord i den disciplin. 348 Hvepsevåger samme sted blev årets højeste tal indtil videre. To Almindelige Kjover fordoblede ugens total. I Egensedybet stod et par Skestorke (Kurt Due Johansen), sikkert resterne af de 30, som holdt til i Ølundområdet - resten er åbenbart smuttet ubemærket! Endelig skal 60 Islandske Ryler ved Østerø Sø nævnes.

Rødrygget Tornskade, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Lørdag den 29. august var der ud over masser af gæs og vadefugle i Bøjden Nor også 2 Skestorke, set af Gunnar Jørgensen og Leif Kristensen. Dagen gav ”kun” 16 Sølvhejrer, de 9 fra Tryggelev Nor. Antallet af Hvepsevåger steg igen, Gulstavområdet gav 602 (Frank Jensen-Hammer m.fl.), også Spurvehøgene rørte for alvor på sig med 131. Noteringen af Gul Vipstjert faldt til et mere normalt niveau med 330. Gulstav bød igen på Sort Glente. Femten Mursejlere skal nok vise sig at være årets sidste tocifrede antal. I Keldsnor så Søren G. Nielsen et par Nilgæs, hvor der også var 500 Hjejler (Henrik Frier). Den i vores område fåtallige Sandløber blev set ved Ommels Hoved på Ærø af Bjarne Jørgensen. Vejlen ved Tåsinge havde besøg af Leif Sørensen og en Lærkefalk.

Lærkefalk, Vejlen, Tåsinge. Foto: Leif Sørensen.

Søndag den 30. august blev en af de bedre dage på Sydlangeland med Biæder 5 (Anders Odd Wullf Nielsen), som trak syd ved Fakkebjerg. De fleste af fuglene blev set af mange i Gulstavområdet. Morten Müller havde 2 rastende Aftenfalke i Fredmosen, i Gulstavområdet måtte man nøjes med én, så kunne man til gengæld glæde sig over Sort Glente (Anders) og Hedehøg (Ella Mikkelsen og Erik Danielsen). Der var igen gang i de Gule Vipstjerter - frank Jensen-Hammer nåede op på 1150, hvilket gav en ugetotal på 9878 - alle nævnt, ingen glemt! For en gangs skyld var der flere Skovpibere - 4670, hvilket er 1120 mere end den gamle rekord fra 2012. I Bagenkop Havn var der 5 Kaspiske Måger (Anders) og fra Dovns Klint trak 14, i alt 19, der er mange kaspiske på de kanter denne august! Ved Langesø havde Gregers Johannesen en ung Aftenfalk - det må være ny art for området. Efterårets 3. Vendehals blev (bogstaveligt talt) fundet af Carsten Moth Iversen, den lå død efter at være fløjet ind i et vindue ved Orte. Dagens anden og - som den opmærksomme måske kan regne ud -  årets fjerde pillede Hans Rytter ud af et net ved Keldsnor, se her.

Stenpikker, Lundeborg, uge 35 gav 63 indberetninger af denne art. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Alt i alt må det siges, at uge 35 ud over mange rastende vadefugle også startede efterårstrækket - de kommende uger skal nok byde på mange gode dage. Observatørerne synes at mene, at fuglene kun trækker på Sydlangeland - der er mange andre træksteder, så giv dem en chance! Vi skal som sædvanligt takke for lån af fotos - send endelig flere til næste uges udgave af tirsdagsanalysen.

Tekst: Søren Gjaldbæk.