Tirsdagsanalysen - uge 35

Af: Esben Eriksen

Vejrsituationen bød på overvejende nordlige og nordøstlige vinde i kombination med sol og krystalklart vejr. Det var en vejrsituation, der ikke ikke virkede befordrende for godt fugletræk. Vejret var bare for godt. Der har sikkert været fugletræk, men det er nok gået højt og spredt i det gode vejr. Således blev de birdere, der satsede på fugletræk i den forgangne uge ikke helt belønnet som fortjent, men der var dog også lidt at lune sig på i sommervarmen.

241002373 10158130874468414 8621287815516003803 n

Gul Vipstjerts efterårstræk kulminerer nu. Foto: Stoffer Jaeger

Det er ellers tid til arter som Skovpiber, Gul Vipstjert og Hvepsevåge, men Skovpiber skuffede med blot 187 trækkende fugle i løbet af hele ugen på Dovns Klint, og Gul Vipstjert var ikke meget bedre med blot 840 trækkende fugle. Det evigt lunefulde Hvepsevågetræk kunne kun producere i alt 75 trækkende fugle i løbet af uge 35. Det var dog ikke kun på Sydlangeland, at det har været magert. Falsterbo har haft blot 500 Hvepsevåger dette efterår. "Men er der da slet ingen Hvepsevåger mere?" fristes man til at spørge? Åh jo, de der valgte Batumi i Georgien fik anderledes smæk for skillingen, hvor 124.000 Hvepsevåger trak på 12 timer lørdag den 4. september, og så var det ikke engang dagsrekord. 

241105695 4283253821762911 3712414960762616398 n

De unge Hvepsevåger er ofte meget mørke, med stærkt lysende gul næbvoks. Foto: Leif Sørensen

Mandag

Der er fortsat en del Canadagæs i omløb, Jens Bækkelund så 145 ved Gyldensteen, og Frank Jensen-Hammer så 82, der trak ved Dovnsklint. Undertegnede kunne fra hjemmekontoret notere 80 trækkende SV over Åløkkeskoven. Havørnene er fortsat talrige ved Brændegård Sø, hvor Jakob Sunesen så 12 fugle. Da Jakob også kunne notere 3 Fiskeørne og 10 Traner  samme sted, så var det vist en meget god dag ved søen. Der var mange birdere forbi Brændegårdsøen ugen igennem for at nyde synet af de store vingefang og en håndfuld Sølvhejrer.

Frank Jensen-Hammer kunne samme dag notere 5 trækkende Fiskeørne ved Dovns Klint, 1 Lærkefalk og 54 trækkende Islandske Ryler samme sted. Ved Birkende så Kirsten Lund 15 Agerhøns - udsatte skydefugle eller vilde? Ved Tryggelev Nor er der fortsat en del Rovterner - flest så Claus Dalskov med 10 fugle - de var på plads hele ugen. 14 rastende Rødstjerter og 9 Grå Fluesnappere ved Gulstav vidnede om, at Afrikatrækkerne er på vej sydover. De blev set af Søren Bøgelund. 

241347467 10159364385019556 8190438361926934608 n

Fiskeørn er ret sikker, hvis man lægger vejen forbi Brændegård Sø eller Tryggelev Nor. Foto: Claus Dalskov

Tirsdag

Det var dagen før, jagten gik ind. Snart vil antallene af andefugle stige i de jagtfrie områder, når fuglene lærer, hvor der er fred. Brændegård Sø kunne fremvise 270 Knarænder, 155 Krikænder og 220 Taffelænder, og de blev talt af Annette Friis. Ole Goldschmidt talte i Tryggelev Nor og så her 108 Knarænder, 410 Krikænder, 1 Atlingand og 1 rastende Dværgfalk. Ved Fakkebjerg så Anders Odd Wulff Nielsen 1 sydtrækkende Blå Kærhøg. 

Rylerne blev kigget igennem en del steder, og det gav pote i form af 3 Kærløber på 3 forskellige lokaliteter. I Bøjden Nor så Søren G. Nielsen én fugl. I Tryggelev Nor noterede Ole Goldschmidt også én, og ved Østerø Sø fandt Peter Pelle ligeledes en Kærløber. Dværgryler er der mange af for tiden. Ved Bøjden så Søren G. Nielsen 3 Dværgryler. I Slambassinet så Gregers Johannesen 16 Dværgryler, og ved Nørreballe Nor så Anders Odd Wulff Nielsen 4. Temmincks Ryler blev også set flere steder. Ole Goldschmidt så 2 i Tryggelev Nor. Peder Rasmussen noterede 2 ved Vejlen, og Gregers fandt 1 sammen med Dværgrylerne i Slambassinet. 

625 Gule Vipstjerter gik til overnatning i Tryggelev Nor og tegner sig for det højeste tal denne uge. De blev talt af Ole Goldschmidt. 

krkelds2sep2010

Kærløber dukkede op flere steder. I Bøjden var 2 fugle stationære i flere dage. Foto: Søren Gjaldbæk

Onsdag

Det var ifølge kalenderen nu officielt efterår. Det blev en fuglemæssig fin dag i det fynske. 11 Skestorke overfløj Orla Kristensen og Firtalsstranden, mens 2 Skestorke rastede i Arreskov Sø, og de blev set af Erik Ehmsen og Jakob Sunesen. 

Søren Bøgelund noterede 7 Fiskeørne, 23 Rørhøge og 1 trækkende Hedehøg ved Gulstav - sidstnævnte over haven, mens Franck Jensen-Hammer på Dovns Klint måtte nøjes med en Blå Kærhøg hun. Lærkefalkene trækker også igennem nu, og 2 trak ved Dovns Klint set af Søren Bøgelund, mens 1 rastede ved Firtalsstranden set af Annette Friis. Kjeld Hansen så 4 Sandløbere ved Helnæs og 7 mere ved Agernæs. I Slambassinet kunne Gregers nu tælle 19 Dværgryler og 16 Krumnæbbede Ryler. Ved Bøjden var der nu 2 Kærløbere - de blev set af Leif Kristensen.

Dagens overraskelse var en rastende Rødrygget Svale ved vandværket på Ristingehalvøen. Fuglen rastede sammen med Land- og Bysvaler og blev set ned til 5 meters afstand af Kurt Hansen og Eske Morthensen. En art der ville have pyntet på undertegnedes Langelandsliste. Rødrygget Svale er meget sjælden i Danmark om efteråret - der er kun 10 fund i Danmark fra efterårsmånederne i Danmark gennem tiderne. 

240656021 2854491684862608 3448309662978584819 n

Lærkefalk blev set mange steder. Holder varmen og østenvinden ved, kommer der sikkert flere og måske enkelte Aftenfalke. Foto: Freya Mørup

Torsdag

Søren G. Nielsen så 20 Skestorke, der tog sig en kort flyvetur over området, mens Henrik Brandt og Claus Dalskov var mere beskedne med blot en enkelt fugl i Tryggelev Nor. Henrik Brandt noterede i øvrigt ugens anden Hedehøg, da en 1k fugl trak ved Dovns Klint. Søren Bøgelund måtte nøjes med en Blå Kærhøg over Ørnehøj. Enkelte observationer af Lærkefalke og Dværgfalke på Sydlangeland prægede dagsbilledet, og Bøjden havde fortsat 2 Kærløbere, berettede Martin Rheinheimer. 

dvrgslam2sep

Mange Dværgryler for tiden i det fynske. Her en fra Slambasinet. Foto: Søren Gjaldbæk

Fredag

Dagen bød på mange gengangere. 14 Skestorke ved Firtalsstranden, pænt med Havørne ved Brændegård og stadig en god flok Rovterner ved Tryggelev Nor. Kærløberne var også på plads i Bøjden,  og der pågik lidt sivetræk af enkelte Fiskeørne og spredte obs af Dværfalk og Lærkefalk. Dagens nyhed var 3 Sandløbere ved Dyrbjerg Klint, der blev set af Evald Mehlsen, og 12 ved Barager Næbbe set af Laila Neermann.

241380961 2853807431597700 5637542095209001466 n

Vi er ikke forvænt med mange Sandløbere i det fynske, men i uge 35 var der mange. Foto: Freya Mørup

Lørdag 

Fuglefolket havde fået weekend, og de satte deres præg på antallet af indtastninger i DOFbasen. Undertegnede har med hård hånd sorteret de mange obs.

12 Skestorke havde indfundet sig ved Gyldensteen. Mon det er Firtalsstrandfuglene, der var på tur? De blev set af Per Hauge. Ved Sanderumgård rastede måske efterårets første Sangsvane? Per Rasmussen så svanen, og samme dag så Per 25 Canadagæs ved Birkum. Canadagæs var også at finde ved Gyldensteen, hvor 100 rastede set af Jens Bækkelund og ved Sybergland og Bøjden med henholdsvis 67 fugle og 43 fugle set af Jens Peter Bech og Gunnar Jørgensen. De har virkelig været talrige på øen siden juni. 

3 Sorte - og 5 Røde Glenter trak på Sydlangeland og de blev set af bl.a. Freya Mørup og Frank Jensen-Hammer. Af andre trækkende rovfugle ved Dovns Klint skal nævnes 1 Blå Kærhøg, 183 Spurvehøge, 24 Tårnfalke, 2 Dværgfalke og 2 Lærkefalke - Frank Jensen-Hammer, Søren Bøgelund, Freya Mørup m.fl. I alt blev der set 10 Lærkefalke rundt omkring i det fynske på denne næsten sommeragtige dag. 16 Sandløbere ved Ristinge Strand set af Freya Mørup og yderligere 15 ved Strandagergård nær Tranekær, set af Jan Stener Jørgensen, er mange på disse kanter. 

Freya og Frank så også en Alm. Kjove, der trak ved Dovns Klint, og Laila Neermann fandt en adult Sorthovedet Måge med rød ring ved Skålholm. Hulduetrækket begyndte med 43 set af Søren Bøgelund ved Gulstav, og Bjergvipstjerterne kom også i gang - 6 fugle trak ved ved Ristinge, set af Gregers Johannesen og Pierre Bentzen.

240868551 351833553254279 7370100388109007133 n

Sort Sol over Vejlen. Foto: Poul V. Rasmussen

Søndag

Dagen mindede meget om lørdagen - både fugle- og vejrmæssigt. Der var dog lidt færre Spurvehøge og Tårnfalke. Der trak henholdsvis 75 og 12 ved Dovns Klint - og de blev talt af Frank Jensen-Hammer, der også kunne notere 2 Dværgfalke. Yderligere en Dværgfalk blev set af Michael Glentedal ved Tryggelev Nor. Ca. 20 Fiskeørne er indtastet, og de var spredt fra Dovns Klint i Syd til Fyns Hoved i nord. Flest så Gregers Johannesen med 5 vesttrækkende over Ristinge. 7 Lærkefalke er også meldt spredt omkring. Flest havde Freya Mørup med 2 ved Ristinge Strand.

Kærløberne var på plads ved Bøjden, kunne Erhardt Ecklon konstatere, og ved Firtalsstranden rastede 7 Dværgryler noteret af Ella Mikkelsen. Ella m.fl. så også en Odinshane ved Ølundgård. Ved Fællesstranden raster fortsat mange Splitterner, hvor undertegnede talte 108 fugle.

Det var de udvalgte nyheder. Vejret var fantastisk, og det blev faktisk også til en hel del fugle. Tusind tak for lån af billeder og husk at taste ind i DOFbasen via computer eller app'en. Så har Søren noget at skrive om i næste uge.