Tirsdagsanalysen - uge 36

Af Søren Gjaldbæk

Ugen var domineret af højtryksvejr frem til weekenden, hvor det blev mere ustabilt. De mange, som forsøgte sig på trækstederne, måtte sande, at den type vejr ikke er særligt befordrende - en del af trækket kommer for højt til at blive set. Personligt var jeg på Dovns Klint mandag, hvor der ikke var meget at holde styr på. Man kunne dog høre et ret pænt træk af Skovpibere - jeg så ingen. Hans Rytter, som passede nettene for Keldsnor Fuglestation spillede sang af Skovpiber - det fik en del af de trækkende Skovpibere ned, så de kunne blive registreret inden den videre færd. ”De dumpede ned fra himlen”, som Hans Rytter fortalte. På mange af de populære lokaliteter som Tryggelev Nor, Brændegård Sø og Bøjden Nor var artsbilledet plus/minus det samme med tilsyneladende ikke særlig stor udskiftning. Ugen blev en af vores bedste for Sandløber, der var tocifrede noteringer med mindst 92 fugle fra 8 lokaliteter.

 090621steppetirsspytsj

Steppehøg, tirsdag ved Søgård Pyt - en af ugens to. Foto: Stoffer Jaeger.

Mandag

Som nævnt ovenfor var det en stilfærdig dag på Dovns Klint, men Frank Jensen-Hammer fik sat et stød ind på de knapt så morgenfriske obsere - han havde en Steppehøg kl. 7.00, vi andre måtte nøjes med at høre om den. Der er pænt mange Sandløbere i det fynske for tiden - Peder Rasmussen havde en flok på 27 ved Barager Nebbe - nok de samme, som han havde set ved Løkkeby tre kvarter tidligere, i øvrigt vores fjerdestørste notering af den art. Der var mange på lokaliteten ugen igennem. I Keldsnor var der kun 2 i selskab med blandt andet 12 Dværgryler og 70 Store Præstekraver.

090621bhpvr

Brushøns, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Fra Ristinge Strand trak 13 Hvepsevåger (Gregers Johannesen). Dagen bød på i alt 10 Fiskeørne - de fire i Tryggelev Nor og 3 i Brændegård Sø, hvor der også kunne ses 4 Sølvhejrer (Leif Sørensen m.fl.). I Engsøen ved Gyldensteen var der 11 Sølvhejrer. Resten af ugen blev der meldt en 8-10 stykker, samme sted 34 Brushaner og en Temmincksryle, Jens Bækkelund var deroppe.

090621fiskls

Fiskeørn, Brændegård Sø. Ugen igennem holdt der tre til ved søen. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag

Endnu en Steppehøg blev set på Sydlangeland, denne gang af Stoffer Jaeger ved Søgård Pyt. Der var stadig stille på Dovns Klint, men  Frank Jensen-Hammer fik da blandt andet 54 Spurvehøge (de 12 fra Gulstav) og 22 Hvepsevåger. I Tryggelev Nor havde Claus Dalskov 1 Skestork, 4 Sølvhejrer, 1 Rørdrum, 4 Rovterner og en Fiskeørn, en fin lille flok - alle arter kunne ses på stedet on and off ugen igennem. Ved Ristinge Klint var der 9 Sandløbere, set af Leif Bisschop-Larsen. Der er stadig mange Canadagæs i vores område, ved Sybergland så Knud Erik Vinding 82. En af dagens 3 Lærkefalke rastede i Tarup Davinde, hvor der også var Fiskeørn (Henrik Kalckar).

090621lrkedovnstisj

Lærkefalk, Dovns Klint. Der blev set ”et par stykker” hver dag i uge 36, i alt 17, sidste år gav samme periode 5. Foto: Stoffer Jaeger.

Onsdag

Denne dag bød på meget lidt, men vejret var fint! Anton Markvard havde en Lærkefalk flyvende over Havrehedeskolen i Morud, sikkert den ungfugl, der har været i Langesø-området det meste af september - den blev set ugen ud, holdt mest til ved Sjormarken. Knudshovedområdet gav 14 Stenpikkere - set af Jørn Knudsen.

Lille Fluesnapper 2021 09 09

Lille Fluesnapper, ringmærket torsdag af Hans Rytter. Foto: Samme Rytter. 

Torsdag

Igen et beskedent træk på Sydlangeland, men gevinst i nettene, hvor Hans Rytter mærkede en Lille Fluesnapper klokken kvart over 7, det er nu, der er størst chance for at få den at se. Kurt Kaack Hansen var på stedet, men der skete i øvrigt så lidt, at han trak nordpå sammen med Eske Frank Morthensen - ved ti-tiden havde de to herrer en Sort Glente ved Karlsmosen. Hermed gik de glip af ugens anden Kærsanger, som Hans Rytter også fik i garnet, det varer ikke længe, før de sidste er stukket af. Odense Fjord-området er fint til vadefugle for tiden - i Ølund en Stor Kobbersneppe og en Odinshane, måske samme fugl som søndag i uge 35? Firtalsstranden gav 42 Dobbeltbekkasiner og 5 Dværgryler - Søren G. Nielsen var på stedet. Ved Sabbesborg Klint havde Evald Mehlsen 11 Sandløbere.

090621rovbsn

Ugen igennem var der Rovterner på Langeland i Tryggelevområdet (op til fire), Botofte Skovmose og Barager Nebbe. Ved Brændegård Sø 3 onsdag. Denne er fra Tryggelev Nor. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Fredag

Rovfugletrækket ved Dovns var stadig meget sparsomt, til gengæld bød dagen på lidt småfugletræk, som det fremgår af skemaet nedenfor.

090621trktalfredag Træktal for udvalgte småfugle, Dovns Klint, fredag. Frank Jensen-Hammer talte.

Foruden ovennævnte blev det også til 3 Bjergvipstjerter, årets første trækkende kom torsdag. Ugens total for Landsvale blev på 5720, der er dog stadig mange tilbage! I Gulstav havde Søren Bøgelund en rastende Rødstrubet Piber. I Tryggelev Nor har der hele ugen været rigtigt mange Spidsænder, Gunnar Jørgensen talte 225. Fra Rødme Svinehaver meldte Kent Olsen om to Lærkefalke, som kaldte det meste af dagen - gad vide, hvor mange ynglepar vi har haft i år?

090621rdbrenderuplk

Rød Glente, Brenderup. Foto: Lars Kirk.

Der var stadig Odinshane ved Ølundgård, mange svømmeænder, blandt andet 56 Spidsænder og også en Sølvhejre. I Firtalsstranden endnu en Sølvhejre og blandt andet 7 Dværgryler. Slambassinet bød på 16 Sortklirer og 12 Dværgryler. Sybergland var var der det meste af ugen 1-2 Sorthalsede Lappedykkere - denne dag 1 og også 21 Brushøns, set af Ivan Sejer Beck.

090621rosenese

En af ugens overraskelser - en ung Rosenstær. Foto: Esben Eriksen.

Lørdag

Dagen bød på to yderst overraskende fugle - en Turteldue ved Fakkebjerg (Freya og Henrik Mørup-Petersen) og en ung Rosenstær på Fyns Hoved (Esben Eriksen), sidstnævnte fugl kan man læse om her.

På trods af vejromslag med bygevejr var der stadig meget ringe træk ved Dovns Klint, men Ristinge Hale bød på endnu en overraskende fugl til Freya og Henrik - en Storkjove, som underholdt sig med Splitterner - det er vist længe siden den er set der! Samme sted 4 Rovterner, ”kun” en enkelt ved Ristinge Strand, hvor der også var en efter fynske forhold megastor flok Sandløbere på 23 fugle.

090621storthurrevlk

Der raster mange Store Præstekraver for tiden, blandt andet i Keldsnor og ved Fyns Hoved. Denne er fra Thurø Rev. Foto: Lars Kirk.

I Keldsnor stadig mange Store Præstekraver - 75 - også 28 Sortklirer og 9 Dværgryler (Nis Rattenborg). I Tryggelev Nor 7 Sølvhejrer og 235 Spidsænder (Ole Goldschmidt). Vender vi os mod Fyns Hoved var der mange andre fine fugle end Rosenstæren. Blandt vadefuglene kan vi nævne Sandløber 14, Hjejle 500, Islandsk Ryle 10, Stenvender 2 og 52 Rødben. Der var liv i krattene, blandt andet Løvsanger 5, Tornsanger 16, Gærdesanger 12, Munk 5, Rødrygget Tornskade, Grå og 3 Brogede Fluesnappere.

090621dvrgkeldsconnieduelund

Dværgfalk, Keldsnor, ugen gav 9 fra Sydlangeland og 2 fra Nordfyn. Foto: Connie Duelund.

Søndag

Rosenstæren fra Fyns Hoved blev eftersøgt forgæves, der var meget få Stære, højest 50, og de var alle ganske normale (for Stære). En Dværgfalk blev eneste trøst. Til gengæld er der mange Stære ved Vestermaden - mindst 2000. De fleste af vores Skestorke var tilsyneladende forsvundet - der blev kun meldt en enkelt fra Bøjden tirsdag (Flemming Johansen), en fra Tryggelev - ugen igennem - og en trækkende ved Ristinge (Gregers Johannesen), men søndag stod den kendte flok på 15 igen i Firtalsstranden (Leif Schack-Nielsen og Annette Friis). Hvor har de mon gemt sig resten af ugen?

090621skemandnielslarsen

Det tynder ud i Skestorkene - frem til søndag var der kun meldt 3 fra 3 lokaliteter, inden den store flok fra Ølundområdet dukkede op igen. Denne er fra Tryggelev Nor, hvor den holdt til hele ugen. Foto: Niels Larsen.

Man skulle da mene, at de er til at få øje på! Der var også 6 Dværgryler, og Jørn Knudsen talte 1027 Viber, og der er også mange ved Ølundgård, hvor Ella Mikkelsen meldte en Vandrefalk, området plejer at huse et par stykker i vinterhalvåret. Samme sted en Dværgfalk, 400 Pibe- og 500 Krikænder, så der er mad nok. Fra Mørkemosen ved Sandholt meldte Leif Kristensen om et Tranepar med to unger, tjek om de lokale par fik noget ud af det. Ved Spodsbjerg kunne man se Stor Kobbersneppe, racen Islandica - det gjorde Laila Neermann. Det gik stadig tungt med trækket fra Dovns Klint - ugetotalen for rovfugle ses til højre.

090621sivstrygmh

Der er stadig lidt Sivsangere tilbage, men skynd dig - ellers kommer du til at vente til næste år. Denne er fra mandag, Tryggelev Nor. Foto: Mogens Hansen.

Tak til alle som bidrog med fotos til denne uges udgave af analysen - vi modtager, som sagt så mange gange før, meget gerne fotos fra uge 37 til næste uges klumme.