Tirsdagsanalysen uge 37

Ugen startede overskyet og regnfuldt - især tirsdag var en dag, hvor det ikke var alt for vanskeligt at følge med i observationerne, alle fugle var ”vandfugle”! Sidst på ugen slap vi for regn og vinden gik i vestlige hjørner med en styrke, der var fin til havobs

Der blev taget hul på havfugletrækket sidst på uge 37 - her en Storkjove. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mandag den 9. september var der næsten ingen vind, og der var faldet ro over rovfuglene på Dovnsklint, hvor Gul Vipstjert 370, Skovpiber 120 og Landsvale 460 markerede, at småfugletrækket havde taget over. To Bjergvipstjerter og to Sølvhejrer blev det også til. Lars Mogensen, Jan Holm Jensen og Niels Bomholt passede klinten. Ringmærkerne på KNF - Keldsnor Fuglestation - var glade for det stille, overskyede vejr - de fangede 89 fugle, blandt andet en Græshoppesanger. Det tynder ud i de Rødryggede Tornskader - to i Gulstav mandag den 9. september (Søren Bøgelund) og en ved Vitsø lørdag den 14. september (Bjarne Jørgensen) var hvad, det kunne blive til - måske de sidste?

I Keldsnor kunne man se lidt vadefugle - blandt andet en Stenvender, sytten Islandske og to Krumnæbbede Ryler - Niels Bomholt holdt regnskab.

Rødrygget Tornskade, Gulstav. Foto: Poul V. Rasmussen.

I Tryggelev Nor kunne man stadig se Rovterne - tre styk og antallet af Sølvhejrer var faldet til 2, det passer med de to, der trak ved Dovnsklint samme dag - set af Lars Mogensen, som blev første mand i elleve dage, der ikke så Fiskeørn ved Tryggelev Nor. Svømmeænderne er ved at samle sig - Engsøen, Gyldensteen gav Kurt Due Johansen lidt tællearbejde: Skeand 474, Knarand 173, Pibeand 65, Spidsand 84 og Krikand 1960. Lidt vadefugle er der stadig tilbage, blandt andet Sortklire 17. På havet ud for Langø lå en Rustand - som sædvanligt med den art - af ukendt herkomst. Kystlagunen bød på en ordentlig flok Hjejler - 1700 styk. Den Nordiske Lappedykker holdt stand på Strynø - det bliver vemodigt for Steen Winkel, når den stikker af!

Tirsdag forbigår vi i stilhed - det regnede fra morgen til aften, en Dværgfalk ved Gråsten Nor (Lars Tom-Petersen) var dagens højdepunkt.

Steppehøg, gammel hun, Dovnsklint onsdag den 11. september. Foto: Henrik Brandt.

Onsdag den 11. september var det klaret lidt op, vinden var dog ubehageligt kraftig fra sydvest. Der var en del folk, der tog chancen på Dovnsklint og Gulstavområdet, onsdagen før havde lignende vejrforhold givet rekord i Steppehøge og mange falke. De blev belønnet med endnu en trækkende Steppehøg - denne gang en gammel hun - plus en rastende 1k fugl, og dagstotalen for Lærkefalk blev på fem, de tre rastende. Der var også et par dværgfalke, 9 Hvepsevåger, 8 Rørhøge, to Fiskeørne og 21 Spurvehøge - der er faldet ro over rovfuglene! En Broget Fluesnapper, fire Rødstjerte og fem Bynkefugle viser, at nogle småfuglene er ved at lægge an til afgang, 140 Gule Vipstjerter gjorde alvor af det. I Tryggelev Nor var der igen de gamle kendinge: Sølvhejre 3, Rovterne 4 og Fiskeørn 2.

Rovterne med gevinst, Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Torsdag den 12. september var der igen Fiskeørn i Tryggelev Nor, hvor Jane Ditzel så fire og samme antal Sølvhejrer. Ingen Rovterner, det var der til gengæld i Vejlen, Tåsinge, hvor Kurt Kaack Hansen så to. Det bedste sted at opholde sig var Dovnsklint, hvor Ella Mikkelsen plus mange andre havde fornøjelsen af en gammel han Steppehøg. Der var også et lille efterskvulp af Hvepsevåger - 40 styk - 7 Rørhøge, 89 Spurvehøge, 2 Fiskeørne og to Lærkefalke. ”Indlandsobs” af Aftenfalk er ikke videre almindeligt, Jacob Sunesen var heldig at se en sydøsttrækkende han i Korinth, mens han ordnede haven - måske man skulle tage chancen!?

Fredag og ind i næste uge 38 stod den på mindst frisk vind fra vest og nordvest. Det inviterer til havtræk ved Nordfyns kyster, hvor havfuglene efter at være presset in i de indre farvande søger mod vest. Flyvesandet var det mest velbesøgte sted, men man kan se de samme havfugle ved Fynshoved, her kommer de 20 - 25 minutter tidligere. En anden lokalitet til havtræk er Kasmose Skov - her ser man ikke alle fuglene fra Flyvesandet, til gengæld ser man mange fugle, som presses ned fra området vest for Samsø og Endelave. Det samlede tal for kjover og Sule ses nedenfor.

Samlet træktal - fredag var Michael Mosebo Jensen ved Kasmose Skov. Undertegnede var på Flyvesandet alle dage, lørdag med supplement fra henholdsvis Gregers Johannesen og Esben Eriksen.

Fra havet skal vi også næven to gamle Rider fra Kasmose Skov, fredag, og en ung fra Flyvesandet, søndag. Lørdag var der desuden såvel Stenvender som Sandløber på Flyvesandet. Der var også gang i trækket af Splitterne - i alt trak 298 de tre dage - flest lørdag eftermiddag, hvor Gregers Johannesen havde 168 på tre timer.

Der trak mange Splitterner sidst på ugen, enkelte rastede, her en af fire fra Lundeborg - ingen ring. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Fredag var der ikke meget rovfugletræk ved Dovnsklint, til gengæld er en flok på fjorten Sølvhejrer ret bemærkelsesværdig - Søren Bøgelund bemærkede dem i hvert fald! Han havde desuden en pæn bande Gule Vipstjerter - 670 i alt. Ugen i gennem var der Sølvhejre mange steder, som det fremgår af kortet til højre - mindst 30 fugle fra 11 lokaliteter. For 25 år siden var arten et superhit!

Der blev set Sølvhejre mange steder - denne fra Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag var der igen gang i trækket på Sydlangeland - mest dominerende var svaletrækket: Landsvale 26000, Bysvale 800 og Digesvale 2200 - Ole Goldschmidt havde gang i kliktælleren. Det blev også til blandt andet Fiskeørn 8 og Rørhøg 24. Ole havde også fornøjelsen af 7 rastende Fiskeørne i Tryggelev plus to trækkende - mon ikke det er rekord. Anders Vedel var heldig med at finde en Odinshane i Mellemstykket og Brændegård Sø havde besøg af en Rovterne (Gunnar Jørgensen), hvor han også havde fornøjelsen af fem Havørne.

Havørn, torsdag den 12. september, Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

Ella Mikkelsen besøgte Knudshoved Færgehavn lørdag - her var der en lille sjat Musvåger - 32 i alt - men også Hvepsevåge 9, Lærkefalk 2 og Vandrefalk 1. Der skal nok komme flere der, når vi kommer frem til oktober. Lørdag gav også årets første - men næppe sidste - Blisgås, Arne Bruun havde en på Thurø Rev.

Brushøns, Nørreballe Nor. Foto: Poul V. Rasmussen.

Søndag den 15. september var vinden taget til i styrke - det fik taget modet fra trækobservatørerne på Sydlangeland, det er svært at bebrejde dem. Der blev kigget på rastende fugle, der hvor man kunne finde læ. Der er fortsat - som det var tilfældet hele ugen - en del rastende vadefugle på de velkendte lokaliteter.

Tak til dem, der har bidraget med fotos. Husk at tilsende os aktuelle fotos fra uge 38 - det gør denne rubrik meget bedre!

Tekst: Søren Gjaldbæk.