Tirsdagsanalysen - uge 37

Af Per Rasmussen

Med udgangen af uge 36 sluttede det sommeragtige vejr for alvor. Vinden skiftede til forskellige retninger og temperaturen faldt til under 20 grader. Solen så man ikke så meget til før weekenden. Og specielt først på ugen var der en del byger.

Fugletrækket er først nu for alvor gået i gang. Måske fordi vejret har været lunt i længere tid, og det har jo ikke presset fuglene til at flyve mod overvintringspladserne før nu.

2021 09 20 hvepsevaageDe sidste Hvepsevåger forlader nu landet. Her er en ungfugl fanget af Leif Sørensen.

Mandag

Fyns Hoved blev besøgt af flere, nok for at se om Esbens Eriksens Rosenstær stadig skulle være der. Det var den dog ikke, faktisk var der ikke en eneste stær!  Til gengæld var der lidt vadefugle: Stenvender 5, Stor Præstekrave 42, Sandløber 4, samt en del Splitterner, 28 (Per Rasmussen og René Christensen).
Frank Jensen-Hammer havde lidt trækkende rovfugle fra Dovnsklint, som man kan se i skemaet til højre, hvor ugens træktal er noteret.
Sølvhejre er jo snart overalt, f.eks. blev 9 stk set ved Gyldensteen af Jens Bækkelund. I Tryggelev Nor så Nis Rattenborg 4, samt 1 Sketork og 5 Rovterner. Ternerne sås ugen ud, dog i forskellige antal. Niels Bomholt så en Sortterne i Nakkebølle Inddæmning; det er efterhånden ikke så mange vi ser af dem. Lørdagens Turteldue var åbenbart stadig på Langeland, da Søren Bøgelund så den fra sin have.

Tirsdag

Stadig Sølvhejre 3, Skestork 1 og Rovterne 2 i Tryggelev Nor (Leif Kristensen).Desuden Spidsand 181 og 69 Knarænder.
I Arreskov Sø så Erik Ehmsen 105 Toppet Lappedykkere, men det er også en lokalitet, der kan huse rigtig mange.
Ved Barager Nebbe sås 18 Sandløbere og 2 Rovterner (Leif Kristensen og Pierre Bentzen). Længere mod nord ved Strandagergaard så Jan Stener Jørgensen også 2 Rovterner, måske de samme?
Det er nu ved at være sidste udkald for svalerne, og Hans Rytter så ikke færre end 2000 Landsvaler fouragere i Sortemosen, inden de fløj mod syd. På Dovns Klint havde Frank Jensen-Hammer 1500 svaler sp (flest Landsvaler) trækkende.
Ved Bøjden Nor var der lidt blandede bolsjer; Dværgfalk 1, Hjejle 325, Dobbeltbekkasin 26, Hvid Vipstjert 70 og Tornirisk 50 (Søren G. Nielsen).
Dagens bedste fugl så Frank Jensen-Hammer, nemlig en Lille Fluesnapper ved Gulstav.

2021 09 20 splitterneSplitterne. Foto: Lars Kirk.

Onsdag

En våd dag hvor der kun var få fuglekiggere ude. I Brændegård Sø noterede Erik Ehmsen og Gunnar Jørgensen bla. 7 Sølvhejrer, 3 Havørne, 3 Duehøge, 1 Fiskeørn og 16 Ravne. Ved Nørresø så Erik Ehmsen hele 74 Ravne. Der er stadig enkelte flokke af Canadagæs, 42 i Svendborg Sund (Erhardt Ecklon) og 30 Middelfart (Michael Brunhøj Hansen). I Spodsbjerg havn blev der set 2 Kaspiske Måger (Laila Neermann).

Torsdag

En noget blæsende dag med en del byger, men der kom gang i trækket, i hvert fald på Sydlangeland.
Det skulle vise sig at være en stor trækdag fra Pibeand, der med 7625 fugle ved Dovns Klint, mere end fordoblede trækrekorden for lokaliteten (Frank Jensen-Hammer mfl.). Senere på dagen så Søren Bøgelund yderligere 910 fugle trække ved Ørnehøj, så det samlede antal overstiger 8500. Ved Gedser Odde trak der 8050 og på Bornholm (Dueodde) 5040, så det har været en dag hvor en stor del af de skandinaviske Pibeænder valgte at flyve mod overvintringspladserne i Vadehavet. Endnu en rekord for Dovns Klint blev 381 Spidsænder, der blev set i blandede flokke med Pibeænderne.
Af andre bemærkelseværdige obs fra Dovns Klint kan nævnes: Sølvhejre 3, Sortstrubet Lom 1, Knortegås 125, Alminde Kjove 3, Dværgmåge 62 og Splitterne 170.
I Tryggelev Nor var der nu 8 Sølvhejrer og 2 Fiskeørne. Rovternerne var der stadig, og der blev også set 4 Skægmejser (Kell Grønborg, Niels Bomholt mfl.). Spodsbjerg Havn kunne nu opvise 3 Kaspiske Måger, og der var også 1 ved Barager Nebbe. Her også 2 Sandløbere (Laila Neermann).
I den anden ende af Fyn så Mogens Ribo Petersen 68 Splitterner og 16 Islandsk Ryler ved Fyns Hoved. I Sybergland var der bl.a. 1100 Grågås, 740 Krikænder og 140 Skeænder, samt 1 af de allestedsnærværende Sølvhejrer. Ved Ølundgård var der stadig 9 Skestorke set af Søren Gjaldbæk.
Dagens bedste fugl så Jørn Knudsen i Nyborg, nemlig en Hærfugl. Mon ikke det er den samme fugl, der blev set for knap en måned siden i den sydlige del af byen?

Fredag

Torsdagens store træk af Pibeænder på Sydlangeland blev afløst af et stort Knortegåsetræk. Hele 10135 blev set af Frank Jensen-Hammer mfl. fra Dovns Klint. Senere så Søren Bøgelund 4140 trække fra Lunden, så der har altså været et samlet træk på 14275 Knortegæs denne dag. Helt slut var Pibeænderne dog ikke med at trække, da der blev set 1962 fra Dovns Klint og Lunden. Af andre spændede fugle fra Dovns Klint kan nævnes Almindelig Kjove 2 (Søren Bøgelund), 276 Hvide Vipstjerter og 305 Landsvaler (Frank Jensen-Hammer).
I Bøjden Nor så Niels Bomholt bl.a. 107 Taffelænder, Stor Kobbersneppe 2 og 2 Sorthalsede Lappedykkere. Ved Brændegård Sø er der lidt af det sædvanlige: Sølvhejre 4, Fiskeørn 1, Duehøg 1 og 5 Havørne (Gunnar Jørgensen). 
På Nordfyn så Jens Bækkelund bl.a. 14 Sølvhejrer og 45 Små Lappedykkere ved Gyldensteen. Ved Nærå Strand/Agernæs Flak havde Ella Mikkelsen bla 1000 Almindelige Ryler og 300 Landsvaler. Ja, de sidste svaler er ikke helt væk, men der går ikke længe, før de sidste forlader landet.
Ved Morud så Anton Markvard 1 ung Lærkefalk, som har været i området i mere end en uge. Måske en ungfugl fra et ukendt lokalt ynglepar?

Lørdag

Knortegæssene fortsatte med at trække, men på et noget lavere niveau; bla. 5826 Dovne Klint og 1963 Fakkebjerg (Andreas Winding Mønsted), 1025 Ristingehalvøen (Gregers Johannesen) og 1500 Holckenhavn Fjord (Jørn Knudsen).
Ved Båring Vig så Michael Mosebo Jensen 16 Agerhøns, hvilket er ved at være en pæn flok. Mon ikke det er udsatte fugle?
En Hvid Stork blev set ved både Klise Nor og Nørreballe Nor af Andreas Winding Mønsted og Henrik og Freya Mørup-Petersen. Ved Gyldensteen var flokken af Sølvhejre vokset til 19 (Martin Rheinheimer).
Der trak også lidt rovfugle, bla en Steppehøg ved Fakkebjerg (Andreas Winding Mønsted), som var ugens 2. på Sydlangeland. Desuden sås begyndende Musvågetræk, både ved Fakkebjerg og Ristingehalvøen. Ved Ristinge sås bla. 42 Musvåger, 3 Røde Glenter, 1 Lærkefalk, 6 Hvepsevåger og 22 Spurvehøge (Gregers Johannesen).
På Fyns Hoved blev en Dværgfalk og en Vandrefalk set af Søren G. Nielsen og Esben Eriksen.
Af småfugle var det mest spændende nok en Rødtoppet Fuglekonge i Gulstav Østerskov (Freya Mørup-Petersen), samt 2 Pungmejser som Torbjørn Eriksen så i Gulstav Mose. Pungmejsen er blevet fåtallig, både på Fyn og i Danmark som helhed. I Fynsområdet er det efterhånden kun på Langeland, at man kan være heldig at se arten.

2021 09 20 bramgaas
Trækket af Bramgås starter nu og kan være ganske imponerende. Foto: Lars Kirk.

Søndag

Ugens bedste dag, rent vejrmæssigt. Flot solskin og svag vind, gav en del træk på Langeland. Det blev ugens bedste dag med trækkende rovfugle - se skemaet øverst til højre på siden. Ellers var der stadig gang i Knortegæssene med 4160 Dovns Klint (Frank Jensen-Hammer) og 925 Ristingehalvøen (Gregers Johannesen). Begge steder kunne man også konstatere, at Bramgæssene er begyndt: 2550 og 1830 fugle blev set de to steder.  På Dovns Klint trak også bla 81 Canadagæs, 14 Traner og 208 Hulduer.
Henrik Mørup-Petersen så efterårets første Nordiske Lappedykker ved Ristinge Strand. Gårsdagens Hvide Stork ankom til sydspidsen af Langeland og trak ud mod Tyskland (Freya Mørup-Petersen mfl.). I Tryggelev Nor var der nu hele 17 Sølvhejrer og 8 Rovterner (Claus Dalskov, Michael L.J. Glentedal mfl). Mod ikke det snart er slut med ternerne for i år?
På Nordfyn havde Jens Bækkelund bla. 4000 Almindelige Ryler og 420 Storspover ved Nærå Strand/Agernæs Flak.
Af småfugle kan nævnes fra Gulstav Rødtoppet Fuglekonge 1 rast (Kristoffer Hansen), Bjergvipstjert 10 træk og 2 Stor Korsnæb træk, set af Freya Mørup-Petersen. Korsnæbbene er de første der er set i efteråret i Danmark og faktisk også de tidligeste, der nogensinde er set på Fyn. 

Uge 37 2021 vil ikke gå over i historien som den allermest spændende på Fyn, men der var da stadig en hel del gode fugle, og uge 38 vil helt sikkert bliver langt bedre ;-). Tak til fotograferne for lån af billeder og husk at indtaste alle jeres observationer i Dofbasen.